ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

آنالیز بلوک بتنی سقفی پیش‌تنیده هشت ضلعی با استفاده از المانهای سه بعدی پیوندی و پیوستگی لغزشی

آنالیز بلوک بتنی سقفی پیش‌تنیده هشت ضلعی با استفاده از المانهای سه بعدی پیوندی و پیوستگی لغزشی

آنالیز بلوک بتنی سقفی پیش‌تنیده هشت ضلعی با استفاده از المانهای سه بعدی پیوندی و پیوستگی لغزشی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۰
کد مقاله
CVL10
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
آنالیز بلوک بتنی سقفی پیش‌تنیده هشت ضلعی با استفاده از المانهای سه بعدی پیوندی و پیوستگی لغزشی
نام انگلیسی
Analysis of an octagonal prestressed concrete slab with three-dimensional bond bond-slip elements
تعداد صفحه به فارسی
۴۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۱
کلمات کلیدی به فارسی
آنالیز بتن
کلمات کلیدی به انگلیسی
Analysis of concrete
مرجع به فارسی
دانشکده علوم فنی، ژورنال مهندسی و علوم
مرجع به انگلیسی
Faculty of Technological Studies
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۲۰۰۳
کشور
کویت

 

آنالیز بلوک بتنی سقفی پیش‌تنیده هشت ضلعی با استفاده از المانهای  سه بعدی پیوندی و پیوستگی لغزشی
دانشکده علوم فنی، ژورنال مهندسی و علوم، کویت
۲۰۰۳
خلاصه
این مقاله در ابتدا مراحل عمومی روش المان محدود را توضیح می‌دهد که در آن اقدامات سنجشی برای المانهای سه بعدی پیوند و پیوستگی لغزشی موجود بین وترهای  پیش تنیده و بتن اطراف صورت گرفته است. بر اساس این آنالیز، یک برنامه کامپیوتری بنام OBAID مورد بازنگری قرار گرفته و تغییرات نرم‌افزاری در آن اعمال شده تا بدینوسیله بتوان نسبت به آنالیز ساختارها با استفاده از وترهای همبند اقدام نمود. در این خصوص یک بلوک بتنی پیش‌تنیده هشت ضلعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آنالیز بدست آمده با نتایج آزمایشات حاصله بر روی این بلوک بتنی بخوبی مقایسه شد.
 
 
علایم و نمادها
مقاومت یا تاب خرد شدگی مکعب بتنی تک محور
تاب استوانه‌ فشردگی بتن تک محور
تاب کششی بتن تک محور
ضریب برجهندگی (بتن)
ضریب پواسون / درچندی پواسون
ضریب برجهندگی (فولاد)
تنش تسلیم برای میله‌های فولاد نرم
تنش تسلیم برای مفتولهای فولادی با کشش بالا
تنش پیوستگی
تغییر انبساط فولاد در طول بهم‌پیوسته
طول پیوند / پیوستگی (محاط شده)
قطر فولاد
ناحیه مقطع عرضی فولاد
ناحیه سطح محاط شده فولاد
جهت کسینوسهای محورهای داخلی ( )
با توجه به محورهای کلی ( )
شیب‌های افزایشی بصورت افقی‏، عمودی و عرضی
جابجایی کلی در جهات X، Y و Z
ضریب لغزش/ شیب- پیوند
ماتریس تبدیل یا تغییر شکل
حامل یا بردار بار جزء افزایشی
بردار تنش جزء افزایشی
بردار جابجایی جزء افزایشی
ماتریس ضریب لغزش – پیوند
ماتریس سفتی اتصال –  پیوند
بردار لغزشی جزء افزایشی
ماتریس جابجایی –  انبساط
بردار انبساط
بردار تنش یا خستگی
بردار بار مانده
مقدمه
آثار بسیاری در مورد تکنیکهای المان محدود و در زمینه آنالیز ساختاری خطی و غیرخطی انتشار یافته است. در اینجا تنها جزئیات مختصری از اجزا و روشهای مرتبط با این آنالیز معرفی می‌گردد. اجزا  یا المانهای ارائه شده جهت معرفی  بلوک بتنی پیش‌تنیده عبارتند از: (الف) جزء فضایی سه بعدی ایزوپارامتری (شکل ۱)          (ب) جزء‌ خط محوری (شکل ۲)  و (ج) جزء اتصال پیوندی سه بعدی (شکل ۳).  از آنجائیکه اجزا یا المانهای (الف) و (ب) در رشته المان محدود بخوبی شناخته شده‌ می‌باشند، تنها جزئیات مربوط به المان اتصال پیوندی تشریح می‌گردد.
فرمولاسیون المان محدود
المان اتصال – پیوند سه بعدی المان Yaqlink، برای مدلسازی ارتباط سطح مشترک بین فولاد و بتن توسعه یافته است. این خصیصه خط و المانهای فضایی را به هم مرتبط نموده و همانگونه که در شکل ۲ نشان داده شده است دارای دو گره می‌باشد. این المان در ابتدا بوسیله برسلر و اسکور بصورت دوبعدی توسعه یافته و پس از آن بوسیله دیگران بکار گرفته شد. در خصوص کار جاری، المان بصورت سه بعدی مطرح گردیده است. از نکته نظر فیزیکی، این المان موجود نمی‌باشد، ولی فعالیت مکانیکی آن بوسیله سه فنر قائم نشان داده شده است که در جهت‌های افقی، عمودی و عرضی به المانهای فولادی و بتنی متصل گردیده است. فنر افقی معرف سختی یا سفتی اتصال بوده و بعنوان یک پیوند دهنده بین فولاد و بتن عمل می‌کند. دو فنر دیگر معرف چسبیدگی عمودی و عرضی بین فولاد و بتن می‌باشند. رویه چسبندگی ماتریس سفتی و محاسبات آن ذیلا تشریح شده است.
اجازه دهید تا و  بترتیب بعنوان سیستمهای مختصات عمومی و محلی (شکل ۲) باشند. کسینوسهای جهت محورهای محلی   با توجه به محورهای عمومی ، ، و  می‌باشند. اجازه دهید تا    بعنوان گره‌های المان خط در نظر گرفته شود. کسینوسهای جهت بر حسب مختصات نمایی را می‌توان بصورت ذیل نوشت:
آنالیز مرحله به مرحله برای ساختار غیرخطی
بصورت خلاصه مواردی در زمینه کاربرد روشهای غیرخطی در ساختارها یا ساختمانهای بتنی نشان داده شده است. مراحل غیرخطی برای المانهای اتصال- پیوندی بشرح ذیل است:
نتایج عددی و مباحثات
در این بخش، آنالیز عددی بلوک بتنی پیش‌تنیده هشت‌ضلعی با استفاده از برنامه کامپیوتری OBAID المان محدود غیرخطی انجام می‌پذیرد. این برنامه به منظور تحلیل یا آنالیز ساختارهای بتنی پیش‌تنیده و مسلح سه‌بعدی طراحی گردیده است. این برنامه بواسطه فشردگی و ترک‌خوردگی بتن،  رفتار الستو- پلاستیکی فولاد و شیب پیوندی در سطح فولاد و بتن شامل موارد غیرخطی می‌باشد. این برنامه همچنین توانایی آنالیز مشکلات گرمایی و خزش ویسکو‌الاستیک را دارد.       بار کلی در این برنامه بصورت تدریجی افزایش یافته و برای هر بار افزایش بار تکرار و بازنگری صورت می‌پذیرد. این رویه به هنگامی که ضریب بارهای باقیمانده در بارهای کاربردی کم شود (معمولا به میزان ۵ الی ۱۰%) اتمام می‌پذیرد. همچنین این برنامه به هنگامی که مجموع بارهای بکار گرفته شده تحصیل گردید و یا آنکه حداکثر میزان جابجایی بدست آمد و یا آنکه عمل همگرایی با شکست مواجه گردید به اتمام خواهد رسید. قبل از آنالیز این نمونه، امکانات گوناگون قرار داده شده در این برنامه بر روی موارد کوچکتری جهت کنترل عملکرد آن تست گردید.
 
اطلاعات عمومی
شکل ۴ نشان دهنده ابعاد اصلی بلوک مدنظر همراه با موقعیتها و محلهای مفتولهای پیش‌تنیده  و مواد مسلح یا تقویت شده اصلی می‌باشد. این مفتولها تحت تنش ۷۵ درصدی مقاومت کششی نهایی (GUTS) قرار گرفته و سپس بوسیله دوغاب سیمان پوشیده شدند. این بلوک بعنوان بلوک پیوندی مشخص شده و همانگونه که در شکل ۴ نشان داده شده است از چهار طرف تقویت گردیده است. نتایج عددی برای سه مورد زیر نشان داده شده است:
شبکه‌های المان محدود، اطلاعات هندسی و مواد
بواسط قرینه بودن، تنها یک‌چهارم از بلوک مذکور مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت (شکل ۵). این بلوک در جهت Y  در امتداد AB (یعنی v=0) و همچنین در جهت X در امتداد AC (یعنیu=0) از حرکت بازداشته شده است. نقطه مرکزی A نیز هم در جهت X و هم در جهت Y از حرکت باز داشته شده است. قسمت لبه DE در جهت Z (یعنی w=0) پشتیبانی شده است. شکل ۵ نشان دهنده این شرایط مرزی می‌باشد. شبکه المان محدود در یک چهارم بلوک همراه با ابعاد المان در شکل ۵ نشان داده شده است.
اطلاعات برای المان اتصال پیوندی
اطلاعات زیر برای المان Yaqlink بشکل منحنی چندخطی در نظر گرفته شده است. مجموع ۱۵ نقطه بر روی منحنی مشخص شده و مقادیر آن ارائه شده است:
نتیجه‌گیری
یک آنالیز المان محدود سه بعدی همراه با المان اتصال – پیوندی بر روی یک بلوک بتنی پیوندی انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از این آنالیز سازگاری مناسب با نتایج بدست آمده از آنالیز تجربی داشته است.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.