ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe2O4

اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe2O4

اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe2O4  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه متالورژی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: ۵۰۰۰ تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

مقالات ترجمه شده متالورژی - ایران ترجمه - irantarjomeh

اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe2O4

شماره       
۴۹
کد مقاله
MTL049
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe2O4
نام انگلیسی
Effect of BaO addition on electric conductivity of xCu/10NiO-NiFe2O4 cermets
تعداد صفحه به فارسی
۱۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
سرمت Cu/10NiO-NiFe2O4، BaO، آند بی اثر، الکترولیز آلومینیوم، رسانایی الکتریکی، چگالی نسبی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Cu/10NiO-NiFe2O4 cermet; BaO; inert anode; aluminum electrolysis; electric conductivity; relative density
مرجع به فارسی
لابراتوار دولتی متالورژی پودری، دانشگاه جنوب مرکزی، چانگشا، چین
مرجع به انگلیسی
State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha, China, Science Direct
سال
۲۰۰۸
کشور
چین

اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe2O4

 

اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe۲O۴
چکیده
اثر افزودن BaO بر ترکیب فاز، چگالی نسبی و رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe۲O۴ (۱۰ و ۵x= ) که با فرایند فشرده سازی – کلوخه سازی ایزواستاتیک سرد تهیه شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که چگالیهای نسبی سرمت ۵Cu/10NiO-NiFe۲O۴ دوپه شده (نشانده شده) با BaO  ۱% (کسر جرمی) و سرمت۱۰Cu/10NiO-NiFe۲O۴  دوپه شده با BaO  ۱% و کلوخه شده در دمای K۱۴۷۳ در اتمسفر نیتروژن در مقایسه با سرمتهای BaO دوپ نشده به ترتیب حدود ۸۶/۹% و ۷۵/۹% افزایش می یابند و رسانایی الکتریکی سرمتهای ۵Cu/10NiO-NiFe۲O۴  با افزودن BaO۱%، S/cm ۱۰/۲۳ بدست می آید که به ترتیب ۲۱/۲ برابر و ۴۷/۱ برابر رسانایی الکتریکی نمونه های دوپ نشده می باشند. علاوه بر این، سرمتهای ۱۰Cu/10NiO-NiFe۲O۴دوپه شده با BaO۱% در دمای k۱۲۳۳ ماکزیمم   برابر با S/cm۹۱/۵۸ و رسانایی الکتریکی S/cm۱۰/۲۳ دارند.
احتمالا فازهای  و   با نقطه ذوب پایین در سرمتهای xCu/10NiO-NiFe۲O۴  (۱۰ و ۵x=) در دمای k۱۲۳۳ رسانایی الکتریکی عالی دارند.
 
واژگان کلیدی: سرمت  Cu/10NiO-NiFe۲O۴ ، BaO، آند بی اثر، الکترولیز آلومینیوم، رسانایی الکتریکی، چگالی نسبی
۱- مقدمه
نمونه مواد اولیه برای آند بی اثر بر اکسیدهای سرامیکی، آلیاژها و سرمتها متمرکز شده بود [۱]. اخیرا، سرمتها به علت داشتن مزایای ترکیبی مواد سرامیکی (خوردگی و اکسایش پایین) و مواد فلزی (رسانایی الکتریکی عالی و مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی) توجه زیادی را به خود جلب کرده اند [۳-۲]. نیکل فریت یکی از عمومی ترین ترکیبات در خانواده اسپینل (spinel) با ساختار مکعبی می باشد. این ترکیب، اجتماع خوبی از خواص فیزیکی و شیمیایی نظیر نقطه ذوب بالا، مقاومت خوب در برابر حمله شیمیایی، پایداری گرمایی بالا را ارائه می دهد و نتیجتا یک ماده ترجیحی برای آند بی اثر سرامیکی می باشد اما این نکته کاملا معلوم شده که رسانایی های الکتریکی ضعیف سرمتهای  (x=5,10) کاربرد آنها را در آند بی اثر محدود کرده است [۵-۴]. مواد افزودنی کلوخه سازی روش موثری برای افزایش متراکم سازی (چگالش) و رسانایی الکتریکی سرمت می باشد. قوش (GHOSH) و همکارانش [۶] ۹۹% چگالی نسبی را در نمونه اسپنیل منیزیم آلومینات با افزودن Zno به عنوان ماده افزودنی بدست آوردند و تشکیل جای خالی آنیون را در حضور Zno برای اصلاح چگالی و خواص مکانیکی پیشنهاد کردند. رایت ویک و همکارانش [۷] مشاهده کردند که دمای متراکم سازی (چگالش) برای اسپینل منیزیم آلومینات با افزودن  تا ۱% حدود ۱۰۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد. جیائو و همکارانش [۸] یک اصلاح تدریجی را در چگالی کلوخه شده برای محصولات نیکل فریت با افزودن   تا ۱% گزارش دادند. زی (XI) و همکارانش [۹] خاطر نشان کردند که افزودن  چگالی کلوخه سازی نیکل فریت را افزایش می یابد. آنها همچنین رگه های (دانه های) خالص و مقاومت اصلاح شده در برابر شوک حرارتی را برای نمونه های محتوی یافتند. بنابراین می توان مشاهده کرد که مواد افزودنی کلوخه سازی تاثیر زیادی بر فرایند کلوخه سازی و ریز ساختار چند سازه ها (کامپوزیتها) دارد. زی (XI) و همکارانش [۱۰] این نکته را دریافتند که هنگامی که کسر جرمی ، ۲% است، رسانایی نمونه ۷ برابر رسانایی نمونه فاقد می باشد. تیان و همکارانش [۱۱] به این مطلب پی بردند که افزودن  ، انرژی فعالسازی را کاهش می دهد و رسانایی الکتریکی آن را بهبود می بخشد. لای و همکارانش [۱۲] این مطلب را گزارش دادند که ماکزیمم رسانایی S/cm ۲۹/۱۶ در دمای k۱۲۳۳ برای چند سازه های دوپه شده با CaO۲% (کسر جرمی) در مقایسه با S.cm۰۳/۱ برای چند سازه های دوپ نشده حاصل می شود.
ژانگ و همکارانش [۱۳] دریافتند که رسانایی نمونه های   با افزودن  به طور قابل توجهی بهبود می یابد.
در این تحقیق، اثرات افزودن BaO بر چگالی نسبی، ریز ساختار و رسانایی الکتریکی سرمتهای (x=5,10) مورد بررسی قرار گرفته اند.
۲- بخش تجربی
۲-۱ تهیه کامپوزیت های (چند سازه ها) xCu/10NiO-NiFe2O4  دوپه شده با BaO
سرمتهای (x=5,10) و(x=5,10) دوپه شده با BaO۱% به وسیله روش متداول با مواد خام دارای خلوص تجزیه ای (خلوص آزمایشگاهی) شامل Fe۲O۳ ، NiO و BaO تهیه شده اند. مخلوط Fe۲O۳ و NiO  با نسبت مولی ۳۵/۱ در یک کوره موفلی (کوره با حرارت غیر مستقیم) و در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶ ساعت در هوا کلسینه شد تا پودرهای سرامیکی  تشکیل شود. نتایج پراش پرتو X  مربوط به سرامیکهای  در شکل ۱ نشان داده شده اند. پودرهای سنتز شده، پودرهای Cu و BaO در محیط هایی محتوی ماده پراکنده ساز و چسب آسیاب شدند. مخلوط خشک شده در فشار MPa ۲۰۰ متراکم شد تا قطعات استوانه ای (d 20mm x 45mm) بدهد. سپس سرمتهای  (x=5,10) و (x=5,10) دوپه شده با BaO۱% در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت در اتمسفر نیتروژن کلوخه شدند [۴].
۲-۲ تعیین خصوصیات
ترکیبات فازی به وسیله آنالیز پراش پرتو X و با استفاده از پراش سنج پرتو X فیلیپس pw1390 با تابش  تعیین شدند. ریز ساختار به وسیله میکروسکوپ پویشی الکترون JSM-6360LV مجهز به اسپکترومتر پخش کننده انرژی EDX-GENESIS آنالیز شد. چگالی توده ها بر اساس روش آرچیمدز آزمایش شد. رسانایی های الکتریکی در دمای بالا بر اساس تکنیک چهار الکترودی با جریان مستقیم متداول و با استفاده از کوره آزمایشگاهی (شکل۲) [۱۲] به وسیله فرآوری پودر در هوا با سرعت حرارت دهی ۵ درجه سانتی گراد در دقیقه مورد آزمایش قرار گرفت.
۳- نتایج و بحث
۱-۳ اثر افزودن BaO بر روی چگالی نسبی و ریز ساختار
چگالی های نسبی سرمتهای (x=5,10) و (x=5,10)  دوپه شده با BaO۱% در جدول ۱ فهرست شده اند. چگالی های نسبی سرمتهای  و  دوپه شده با BaO۱% و کلوخه شده در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد در اتمسفر نیتروژن در مقایسه با سرمتهای BaO دوپ نشده به ترتیب حدود ۸۶/۹%  و ۷۵/۹% افزایش می یابد. احتمالا به علت اینکه BaO سبب وجود جای خالی ذاتی اکسیژن در سرمتهای (x=5,10) می شود و این امر به حرکت (انتقال) یون اکسیژن کمک می کند، میزان نفوذ اتمی و انتقال جرمی بیشتر است و تراکم (چگالش) روی می دهد]۱۵].
۳-۳ رسانایی الکتریکی کامپوزیت های (چند سازه ها) xCu/10NiONiFe2O4  دوپه شده با BaO
جدول ۱ و شکل ۵ رسانایی های الکتریکی نمونه های دوپه شده با Bao ۱% نشان می دهند. با استفاده از شکل ۵ و جدول ۱، از قرار معلوم، رسانایی های الکتریکی برای نمونه های دوپه شده با BaO بزرگتر از نمونه های دوپ نشده می باشند.
نتیجه گیری
۱) چگالی های نسبی سرمتهای  و  دوپه شده با BaO۱% و کلوخه شده در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد در اتمسفر نیتروژن، در مقایسه با سرمتهای BaO دوپ نشده به ترتیب حدود ۸۶/۹% و ۷۵/۹% افزایش می یابند.
۲) رسانایی های الکتریکی برای سرمتهای  با افزودن BaO۱% ، S/cm۷۹/۲۲ و برای سرمتهای با افزودن BaO۱%، S/cm۱۰/۲۳ بدست آمدند که به ترتیب ۲۱/۲ برابر و ۴۷/۱ برابر رسانایی های الکتریکی نمونه دوپ نشده می باشند.
۳)  مربوط به سرمتهای (x=5,10) دوپه شده با BaO۱% از  مربوط به نمونه های دوپ نشده کوچکتر است. علاوه بر این، سرمتهای  دوپه شده با BaO۱% ماکزیمم  برابر با S/cm۹۱/۵۸ و ماکزیمم رسانایی الکتریکی S/cm۱۰/۲۳ را در دمای k۱۲۳۳ دارند.
 

اثر افزودن BaO بر رسانایی الکتریکی سرمتهای xCu/10NiO-NiFe2O4

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.