ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی در بخش های کند و پوش سیستم های متروی DC

ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی در بخش های کند و پوش سیستم های متروی DC

ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی در بخش های کند و پوش سیستم های متروی DC – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۵۸
کد مقاله
CVL58
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی در بخش های کند و پوش سیستم های متروی DC
نام انگلیسی
Dynamic Stray Current Evaluations on Cutand-Cover Sections of DC Metro Systems
تعداد صفحه به فارسی
۴۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۹
کلمات کلیدی به فارسی
سیستم های گذرای DC, طراحی جریان سرگردان و کنترل آن, سیستم های کند و پوش, مدل سازی دینامیکی
کلمات کلیدی به انگلیسی
DC Transit Systems, Stray Current Design and Control, Cut-and-Corer Systems, Dynamic Modeling
مرجع به فارسی
مقالات IEEE در زمینه فناوری نقلیه ای
دپارتمان مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، دانشگاه قبرس، نیکوسیا، قبرس
مرجع به انگلیسی
Transactions on Vehicular Technology; IEEE
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۲۰۱۳
کشور
قبرس
ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی در بخش های کند و پوش سیستم های متروی DC
مقالات IEEE در زمینه فناوری نقلیه ای
دپارتمان مهندسی الکترونیک و کامپیوتر، دانشگاه قبرس، نیکوسیا، قبرس
۲۰۱۳
 
 
چکیده
ساخت تونل در سیستم های متروی DC زیرزمینی غالباً بر مبنای روش حفر تونل و روش کند و پوش می باشد. بنابراین ارزیابی جریان سرگردان و انجام فرایندهای تعدیل کننده در این زمینه می بایست بر مبنای روش ساخت تونل مدنظر قرار گیرد. این مقاله ارائه دهنده یک مدل توپولوژیکی ـ دقیق جهت ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی در بخش های کند و پوش سیستم های متروی DC می باشد. ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی مشخص کننده میزان خوردگی در بخش های تکیه گاهی و زیرساختارهای دیگر سیستم می باشد. در این تحقیق ارزیابی دینامیکی بر مبنای ترکیب ایده های مختلف و سناریوهای آموزشی واقعی انجام شده است.
کلمات کلیدی: سیستم های گذرای DC، طراحی جریان سرگردان و کنترل آن، سیستم های کند و پوش، مدل سازی دینامیکی
 
 
۱- مقدمه
ساخت تونل در سیستم های متروی DC زیرزمینی عمدتاً بر مبنای روش حفاری تونل (B.T.M) و روش کند و پوش می باشد. تونل کنی بر مبنای روش کند و پوش به عنوان یک روش ساخت نسبتاً ساده به شمار می آید که برای ایجاد تونل های کم عمق مورد استفاده قرار می گیرد. سه روش ساخت اصلی برای تونل های کند و پوش عبارتند از: روش متعارف، روش پایین به بالا و روش بالا به پایین (یا روش دیوار دیافراگم ) [۱]. هر کدام از این روش ها دارای ویژگی های ساختاری خاص خود می باشند. با این وجود، ویژگی مشترک خاکریزی ترانشه یا کانال حفاری شده جهت ساخت و بازسازی جاده یا زمین روی تونل می باشد.
مواد استفاده شده، جهت فراهم آوردن ساختار لازم و ویژگی های پشتیبانی یا تکیه گاهی مکفی در ارتباط با ساخت و ساز تونل های کند و پوش، احتمالا شامل بتن مسلح، بتن پیش ساخته یا  قوس های فولادی کنگره ای می باشند. در مقابل، ادوات مستحکم سازی در بخش های مجاور (هم به صورت طولی و هم به صورت عرضی یا محیطی) در سیستم های حفار تونل (B.T.M) با استفاده از طوق های PVC به یکدیگر پیچ می شوند. بنابراین قسمت های مختلف تونل در B.T.M بصورت الکتریکی، در حالت متضاد با ساختارهای تونل دارای اتصال الکتریکی در بخش های کند و پوش، بهم متصل نمی باشند.
این تفاوت در روش ساخت تونل مشخص کننده یک عامل اصلی می باشد که می بایست در ارتباط با ارزیابی جریان سرگردان سیستم های متروی DC در نظر گرفت. همانگونه که در مرجع [۲] جزئیات مربوطه ارائه شده است، برای سیستم حفاری تونل (B.T.M) ریسک خورندگی جریان سرگردان اولیه غالباً در ریل ها و پیچ و مهره های آنها و بطور نسبی در دیوارهای تونل (با احتمال اتصال جریان در امتداد قسمت های دیگر تونل) بوجود می آید.
با این وجود، به هنگامی که اقدام به طراحی جریان سرگردان برای بخش های  کند و پوش  می نماییم، تأثیر بر روی ساختار خود تونل را می بایست به دقت مورد ارزیابی قرار داد که علت آن را می توان پیوستگی ذاتی جریان برق دانست. به علاوه، پراکندگی جریان سرگردان در دیگر بخش های سیستم  (محاط شده به وسیله بخش های کند و پوش) را نیز می بایست مورد بررسی قرار داد. ذکر این نکته ضروری است که فرآیند خوردگی در نقطه ای ممکن است رخ دهد که جریان از یک رسانه فلزی، نظیر میله تقویتی در بتن، به الکترولیت (یعنی بتن) انتقال می یابد. بنابراین نشتی جریان سرگردان ممکن است سبب صدمه دیدگی به ریل ها، ادوات مستحکم کننده تونل و همچنین سیستم های ثالث دیگر نظیر خطوط لوله دفن شده خارجی گردد. به علاوه صدمه جدی نیز ممکن است در نتیجه نشتی جریان سرگردان رخ دهد [۳].
به منظور پاسخ دادن به این ضروریات خاص، مقاله جاری نسبت به ارائه یک مدل دقیق توپولوژیکی جهت ارزیابی جریان سرگردان دینامیکی در بخش های کند و پوش سیستم های متروی DC اقدام می نماید. ارزیابی دینامیکی بر مبنای ترکیب سناریوهای عملیاتی آموزشی ایده آل و واقعی مد نظر می باشد. داده های طراحی و ویژگی های بخش کند و پوش نیز از یک سیستم واقعی که هم اکنون در حال ساخت می باشد حاصل آمده اند.
 
الف. تعاملاتی فراتر از ویژگی های نوین
سیستم های کاربردی کنونی مدل جریان سرگردان راه آهن از قابلیت محاسبه ولتاژ ریل و فلوی جریان در اجزای مدل سازی شده سیستم های ثالت، تحت سناریوهای مختلف، با توجه به طراحی آنها، استفاده می کنند [۴ ـ ۶].
۲- اصول مدل سازی اساسی
شکل ۱ نشان دهنده سطح مقطع یک بخش کند و پوش در ابعاد حقیقی می باشد. این تونل می بایست از اندازه مکفی جهت جای دادن کلیه الزامات عملیاتی برخوردار باشد و همچنین از قابلیت جای دهی کافی برای ابزارهای مختلف خدماتی و دیگر دستگاه ها و ابزارآلات بر حسب ضروریت برخوردار باشد.
۳- اصول مدل سازی دینامیکی
مدل دینامیکی با کمک بسترهای نرم افزاری موجود تجاری [۱۶] و در تعامل با بخش کند و پوش سه بعدی با توجه به مرجع [۱۴] (بخش ۲) مشخص می گردد. سطح رابط نیز جهت تسهیل فلوی جریان متغیر زمانی در توپولوژی سه بعدی این مدل مورد نیاز است که در شکل ۶  نشان داده شده است. فلوی جریان در پاسخ به مود مختلف عملیاتی به عنوان تابع تغییرات دینامیکی در ارتباط با موقعیت های مختلف و سرعت های مختلف قطارها و با توجه به بخش مدل سازی شده یک کیلومتری کند و پوش مدنظر خواهد بود.
۴- نتایج و تحلیل شبیه سازی
مدل کند و پوش سه بعدی تشریح شده در بخش ۲ تحت اصول دینامیکی روش تحلیل شده در بخش ۳ شبیه سازی می شود. فرایند شبیه سازی قابلیت ارزیابی دینامیکی عملکرد جریان سرگردان هندسه سه بعدی پیچیده با توجه به ویژگی طراحی خاص این سیستم به صورت توپولوژیکی و همچنین انباشتگی را  خواهد داشت.
۵-  ارزیابی دینامیکی افت ولتاژ به واسطه عملیات قطار
برخی از استانداردهای مرتبط با جریان سرگردان (همانند EN 50122-2 و ۵۰۱۶۲) اقدام به استفاده از معیارهایی بر مبنای ازدیاد آستانه های پتانسیل خوردگی بدون توجه به فلوهای جریان نموده اند. به منظور تسهیل این مورد، خروجی های این مدل جهت محاسبه ولتاژ متغیر زمانی و تغییرات ولتاژ در موقعیت های نظارتی مختلف در تونل و بر روی لوله های پوشش دار فلزی، تحت بررسی متعاقب قرار می گیرند.
۶- نتیجه گیری
با وجود آنکه این مقاله بر روی سیستم های تونل کند و پوش تمرکز داشته است این روش را می توان به طور مستقیم برای دیگر شرایط، نظیر تونل های حفاری شده و خطوط ریلی خیابانی، نیز بکار گرفت. مولفه ای که معرف ترکیب مختلفی از ادوات رسانای فلزی و همچنین محیط های مختلف خاکی و بتنی با توجه به رفتار کلی جریان سرگردان می باشد و بنابر این قابلیت استنباط آنها از نتایج سیستم کند و پوش وجود دارد. چنین موردی، از طریق مشخص سازی  اهمیت نسبی بسیاری از مؤلفه های مختلف این مبحث سبب ارائه مزیت های خاصی به طراحان شده است. مزیت هایی که در ارتباط با کنترل جریان سرگردان بکار گرفته شده و در نتیجه فراهم آورنده روشی جهت محاسبه  تأثیرات احتمالی در راستای  این  موقعیت  خاص می باشند. علی الخصوص این روش به طراحان اجازه ارزیابی مجدد برخی از ویژگی های محافظه کارانه در ارتباط با رویکردهای استاندارد مبنا را داده و قابلیت ارائه روشی جهت ارزیابی تأثیرات خوردگی واقعی تحت شرایط ایده آل و تنزل یافته (نظیر شرایط تنزل ویژگیهای عایقی ریل) را دارا می باشد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.