ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

استفاده از کوارتز و کریستوبالیت در فضای محل کار

استفاده از کوارتز و کریستوبالیت در فضای محل کار

استفاده از کوارتز و کریستوبالیت در فضای محل کار – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه شیمی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

 

مقالات ترجمه شده شیمی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷
کد مقاله
CHEM07
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
دکتر حسین دشتی
نام فارسی
استفاده از کوارتز و کریستوبالیت در فضای محل کار
نام انگلیسی
QUARTZ AND CRISTOBALITE IN WORKPLACE ATMOSPHERES
تعداد صفحه به فارسی
۵۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۶
کلمات کلیدی به فارسی
کوارتز , کریستوبالیت , محل کار
کلمات کلیدی به انگلیسی
QUARTZ , CRISTOBALITE , WORKPLACE
مرجع به فارسی
وزارت کار ایالات متحده, اداره ایمنی و بهداشت شغلی
مرجع به انگلیسی
U.S. Department of Labor – Occupational Safety & Health Administration
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۲۰۰۳
کشور
ایالات متحده
استفاده از کوارتز و کریستوبالیت در فضای محل کار
 وزارت کار ایالات متحده، اداره ایمنی و بهداشت شغلی
ذکر تولیدکنندگان تجاری و محصولات مربوطه در این مقاله تنها به منظور تشریح موارد می‌باشد و بمعنای تضمین اقلام صدرالاشاره از سوی USDOL-OSHA نمی‌باشد. محصولات مشابه از منابع دیگر را می‌توان بجای موارد فوق بکار برد.
 
بخش ارزیابیهای فیزیکی و آنالیز مواد غیرآلی، مرکز فنی OSHA، سالت‌لیک‌سیتی، ایالت یوتا، آمریکا
 
۱- مقدمه
این روش، عملیات جمع‌آوری کوارتز و کریستوبالیت، که از راه هوا قابلیت انتقال دارند، در منطقه‌ای که پرسنل یک شرکت به فعالیت و در نتیجه تنفس می‌پردازند را تشریح می کند. همچنین آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD)  نیز انجام خواهد گرفت.
۱-۱٫ تاریخچه
۱-۱-۱٫ چندین روش برای آنالیز کوارتز مورد استفاده قرار گرفته است. این روشها عبارتند از: جذب اتمی، رنگ سنجی، اندازه‌گیری غلظت یا وزن، میکروسکوپی، طیف بینی مادون‌قرمز و XRD. روش ترجیحی معمولا همان XRD می‌باشد، چرا که قادر است چند شکلی های(پلی مورف های) مختلف سیلیکای آزاد را در محدوده
گسترده ای از زمینه های دارای غبار صنعتی تشخیص داده و تعیین نماید.
۲-۱-۱٫ روش قبلی مورد استفاده توسط  مرکز فنی سالت‌لیک‌سیتی -SLTC) (OSHA روشی به نام Talvitie بود. این روش قادر به متمایز سازی کوارتز و کریستوبالیت نبوده و محدوده تشخیص آن نیز ۵۰ بود. همچنین در این روش احتمال از دست دادن کریستوبالیت نیز وجود داشت. به منظور ارتقای موارد خاص، بازیافت و محدوده تشخیص، XRD بعنوان روش اولیه آنالیز مطرح گشت. همچنین قابل ذکر است که روش استفاده از اشعه ایکس حتی در مقایسه با روش Talvitie  بعنوان فرآیندی ملال‌آور و خسته‌کننده مطرح می‌باشد. این روش مشابه با روش NIOSH ۷۵۰۰ است که از NIOSH P&CAM 259 مشتق شده است.
۲-۱٫ اصول
نمونه تنفسی بوسیله جذب هوا، در حدود ۷/۱ لیتر در دقیقه، بسمت یک نایلون ۱۰ میلی‌متری سیلکون (چرخانه) Dorr-Oliver، که به کاست پلى وینیل کلراید (PVC) متصل است، رانده می‌شود. همچنین می‌توان از یک طراحی انتخابگر (سلکتور) جایگزین  نایلون ۱۰ میلی‌متری سیلکون  Dorr-Oliver ، به منظور تطابق، استفاده نمود، البته در صورتی که سازگاری گزینش‌پذیری آن با تمامی قطرهای ایرودینامیکی لیست شده در دفتر ثبت فدرال مطابقت داشته باشد.
برای داشتن ارتباطی کارا و موثر به منظور تشخیص مدلهای رقابتی مختلف و میزان ضبط یا نگهداری ذرات تنفسی آنها، معمولا تنها به ۵۰% از نقطه انقطاع تجمعی، برحسب قطر ایرودینامیکی کروی هم‌ارز (D۵۰) رجوع می‌شود. مدل تنفسی موجود در دفتر ثبت فدرال به تعریف ACGIH قدیمی (D۵۰ = ۳.۵ µm) اشاره دارد، که از مدلهای جدیدتر توصیه شده ACGIH  (D۵۰ = ۴ µm) و BMRC  (D۵۰ = ۵ µm)  متفاوت می‌باشد. تابع ریاضی هر مدل با مدل دیگر تفاوت دارد. تنظیم نرخ یا سرعت جریان هر طرح دیگر نمونه‌بردار تا میزان انقطاع ۵۰% که در قطر ایرودینامیکی ۳٫۵ حاصل می‌گردد، برای قطرهای ایرودینامیکی قابل قیاس در نقاط انقطاع ۰، ۲۵، ۷۵ و ۹۰% قابل حصول نمی‌باشد.
در محیط آزمایشگاه، فیلتر مربوطه در تتراهیدروفورن (THF) حل گشته، نمونه مدنظر بصورت ذرات در THF تعلیق گشته و سپس در یک غشاء نقره‌ای ته‌نشین گردید. غشاء مورد بحث بوسیله XRD اسکن شده که منجر به عرضه یکسری از پیکهای پراش (خطوط) گردید که در زوایای مختلف مرتبط با نمونه و منبع اشعه ایکس بروز نمودند. تکنیک اشعه ایکس بر اساس معادله براگ می‌باشد:
 
nl = 2d sinq
جائیکه:
n= مرتبه پرتوی پراشیده
l= طول موج پرتوی اشعه ایکس (برحسب انگستروم)
d= فاصله بین سطوح پراشنده
q= زاویه بین اشعه ایکس شایع و سطوح پراشنده (برحسب درجه)
توجه داشته باشید که اغلب طیف‌سنجهای اشعه ایکس بگونه‌ای طراحی شده‌اند که قادرند عمل اسکن را با درجات ۲q انجام دهند.
۳-۱٫ مزایا و معایب
۱-۳-۱٫ این روش خاص کوارتز و کریستوبالیت می‌باشد،  XRD می‌تواند ساختار بلور یا کریستال را تشخیص دهد.
۲-۳-۱٫ آماده سازی نمونه ساده بوده و آنالیز را نیز می‌توان بوسیله کامپیوتر کنترل و اتوماسیون نمود. همچنین آماده سازی نمونه و انجام آنالیز مربوطه شامل تکنیکی غیر مخرب بوده و می‌توان نمونه‌ها را در آینده مورد آنالیز مجدد قرار داد.
۳-۳-۱٫ کوارتز و کریستوبالیت را می‌توان از سه زاویه یا زوایای بیشتری از پراش مشخص نموده و چند و چون آنها را تعیین نمود.
۴-۳-۱٫ تداخلات را می‌توان با استفاده از تغییر زوایای پراش، کمک از روشهای جامع کامپیوتری، شستشوی اسیدی یا اسکنهای زوایای عریض و انطباق خط بعدی با کتابخانه‌های الگوی پراش، بحداقل رساند.
۵-۳-۱٫ این روش دارای دقت بیشتری بوده و حساسیت بهتری را در مقایسه با روشهای قبلی آنالیز عرضه می‌نماید.
۶-۳-۱٫ این روش بعنوان آنالیز یا تجزیه عنصری بشمار نیامده و به میزان زیادی خاص می‌باشد، محل پیکهای پراش، نیازمند پارامترهای عنصری و ساختاری دقیق و درست می‌باشد. این امر در مورد آنالیتها و تداخلات نیز صحیح است. جایگزینی یک عنصر با عنصر دیگر در یک ساختار مشخص شده موجب ایجاد الگوی خطی پراش مختلف می‌شود. همچنین جایگزینی یک ساختار با دیگری موجب ایجاد الگوی متفاوت می‌شود. بطور مثال،  زیرکن (ZrSiO۴) دارای الگوی متفاوتی از زیرکونیا (ZrO۲)  بوده و همچنین این الگوی متفاوت، برای دیگر اجزای حاوی زیرکونیوم (Zr) نیز صادق است. از اینرو، الگوی پراش مستقل از آن چیزی است که ممکن است نوشته‌جات مربوط به مواد شیمیایی یک معدن شناس برای تشریح آمیزه MSDS در نظر گرفته باشد. بطور مثال، در این نوشته‌جات MSDS زیرکن مرکب ممکن است حاوی ۳۲٫۸% SiO۲ و ۶۷٫۲% ZrO۲  نشان داده شده باشد. با این وجود، الگوی پراش زیرکن هیچگونه ارتباطی با الگوی پراش ترکیب آمیزه‌های SiO۲ و ZrO۲ ندارد. این دست نوشته‌های شیمیایی معدن‌شناسان برای غیرشیمیدانها گمراه‌کننده می‌باشد، ولی در عین حال می‌تواند برای بدست آوری اطلاعات مربوط به استوکیومتری مواد مرکب یا معدنی مفید باشد. این مورد می‌تواند برای تشریح ترکیبات عنصری، حالات اکسیداسیون عناصر مختلف و فاکتورهای مربوط به ثقل‌سنجی بکار گرفته شده در آنالیز عناصر شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.
۷-۳-۱٫ یکی از معایب این روش هزینه بالای ابزارآلات و نگهداری آنها می‌باشد.
۸-۳-۱٫ از جمله دیگر معایب این روش نیاز به دانستن توزیع اندازه ذره و وزن نمونه سازگار با رسوب لایه- نازک برای آنالیز نمونه می‌باشد.
۴-۱٫ خصیصه‌های فیزیکی و شیمیایی
کوارتز (a-quartz)
۵-۱٫ موارد استفاده و در معرض قرارگیری (پرتودهی) شغلی
کوارتز بصورت اصلی بعنوان ماده ساینده (ساند‌بلاست، تمیزکننده، غیره) در تولید سنگ، خاک رس ، محصولات شیشه‌ای و قالبهای ریخته‌گری  بکار برده می‌شود. جدی‌ترین موردی که ممکن است پرسنل، از طریق ذرات قابل تنفس، در معرض آثار سوء این ماده قرار گیرند بواسطه انجام عملیات سایش، دمش و آمیزش یا ترکیب مواد می‌باشد. مشاغلی که دارای پتانسیل بالایی از خطرات مرتبط با قرارگیری در معرض کوارتز می‌باشند عبارتند از:
۲- محدوده کارکرد تحلیلی
۱-۲٫ محدوده‌های تشخیص کیفی برای کوارتز عبارتند از:
۳- عملکرد این روش
۱-۳٫ داده‌های مربوط به کنترل کیفیت عادی در خلال چندین سال
کارایی مدل آماری گاوس (عادی) با استفاده از آمارهای منظم ۱۰۰۰ کوارتز با نتایج QC (کنترل کیفیت) در مدت زمانی از می‌ ۱۹۸۷ الی مارچ ۱۹۹۵ آزمایش گردیده و نتایج حاصله مناسب تشخیص داده شد.
۲-۳٫ اطلاعات محدودی در خصوص دقت و صحت آنالیز کریستوبالیت موجود می‌باشد. با این وجود، آماده سازی نمونه و تکنیک تحلیلی همانند کوارتز است. خطای تحلیلی می‌بایست با آنالیز کوارتز قابل قیاس باشد.
۴- تداخلات
برحسب داده‌های لیست شده در جستجوی کامپیوتری در فایل مربوط به کمیته مطالعات پودر پراش (JCPDS)، چندین ترکیب دارای پیکهای پراشی هستند که ممکن است با کوارتز یا کریستوبالیت تداخل داشته باشند. چنین تداخلات مثبتی تنها شدت آندسته از پیکهای کوارتز پراش خاصی را زیاد می‌کنند که تحت تاثیر قرار گرفته باشند. بسیاری از این ترکیبات در ضمیمه الف آورده شده‌اند. اکثریت این تداخلات لیست شده، به هنگامی عملیات نمونه‌برداری صنعتی انجام می‌گیرد، که نتیجه آن در معرض قرار گیری در مقابل کوارتز و کریستوبالیت می‌باشد، احتمالا با هم بروز نمی‌کنند. این لیست در حقیقت بعنوان مواردی انطباقی یافت شده در خصوص این مطلب عرضه شده و بعنوان لیستی از تداخلات قطعی بشمار نمی‌‌آید. مواد خارجی که تنها در مقوله‌های تحقیقاتی بیان شده است شامل این مبحث نمی‌باشد. حتی چنانچه این مواد را بحساب آوریم، کوارتز تنها ماده‌ای خواهد بود که دارای تمامی چهار پیک پراش تحلیلی در محدوده زوایای تئوریکی ±۰٫۲۰° ۲q می‌باشد. مواد لیست شده در ضمیمه الف تنها در صورتی بعنوان تداخل بالقوه بشمار می‌آیند که یک یا چند پیک پراش قوی از آن مواد در محدوده ±۰٫۶۵° ۲q  پیک پراش آنالیت خاص قرار گیرد. بواسطه این انتخاب گسترده معیارها و وجود روش خاص سطح بالا برای کوارتز،  برخی از تداخلات لیست شده تنها در صورتی ممکن است مشکلی بوجود آورند که میزان زیادی از موارد بوجود آورنده تداخل موجود باشند و یا آنکه دمایی بغیر از شرایط معمولی آزمایشگاهی حاصل شده باشد. هر چه پیک پراش تداخل از پیک پراش تحلیلی دورتر باشد، احتمال تاثیرگذاری بر روی آنالیز مدنظر کمتر بوده و میزان (درصد وزنی) موارد تداخلی که می‌توانند بدون تاثیر قابل توجهی منطبق شوند بیشتر خواهد گردید. وجود تداخلات بصورت فعال بوسیله تحلیل‌گر مربوطه کنترل می‌شود. تداخل به هنگامی در نمونه حضور می‌یابد که مقدار کوارتز یا کریستوبالیت در بین چندین پیک پراش تحلیلی دارای انطباق مناسبی نباشد. علاوه بر نگاه به شواهد کیفی تداخل، پیکهای پراش همیشه بصورت بصری بررسی شده تا مشاهده شود که آیا مرکز پیک از خط تحلیلی مربوطه خارج شده است یا خیر، آیا پیکها یا شانه‌های گوناگون در محدوده‌ای یکنواخت رخ می‌دهند و آیا هیچگونه پهن‌شدگی غیرمعمول پراش وجود دارد که معرف تداخل احتمالی باشد یا خیر. از طریق آنالیز هر نمونه و تایید آن، با استفاده از حداقل سه پیک پراش مختلف برای شامل نمودن پیکها در جائیکه نتایج کوارتز و کریستوبالیت منطبق بوده و جائیکه تداخل سبب ایجاد مشکلی نمی‌شود، تاثیرات تداخل بحداقل می‌رسد.  نمونه‌های عمده یا تشریح فرآیندهای نمونه‌ گیری برای داشتن یک رویه مطلوب و عاری از هرگونه تداخلاتی که رفع آنها از طریق نرم‌افزاری مشکل است مفید می‌باشد. با این حال، حضور تداخل معمولا بندرت آنالیز مربوطه را با خطر مواجه می‌سازد. روش NIOSH  ۷۵۰۰ استفاده از خط با حساسیت کمتر را به هنگام وقوع تداخل اولیه پیشنهاد می‌کند. این امر معرف تایید کیفی دو خط مد نظر و تصدیق چند و چون یک خط می‌باشد. همچنین این روش نمونه‌های جمع‌آوری شده از ۱۱ گروه صنعتی مختلف را مورد بررسی قرار داده و در آن هیچگونه تداخل قابل توجهی نیافته است. روش ID-142 از این هم فراتر رفته و تاییده کیفی حداقل سه خط و تصدیق دو خط را خواستار شده است. نتایج نمونه‌ها بعنوان «ND» تشخیص- داده- نشده، گزارش شده و بوسیله CSHO، در نمونه‌های کمیابی که تداخل وجود داشته ولی نمی‌توان آن را بوسیله نرم‌افزاری یا روشهای شیمیایی مرتفع نمود، مورد بحث قرار گرفته است. کریستوبالیت که دارای پیکهای پراش تحلیلی مفید کمتری در مقایسه با کوارتز می‌باشد، دارای استعداد بیشتری در تشکیل بلورهای واپیچیده می‌باشد و بنابر این بیشتر در معرض مشکلات مربوط به تداخل قرار خواهد داشت.
۱-۴٫ برخی از عناصر (مخصوصا آهن) می‌تواند موجب فلورسانس یا حالت‌ شبنمایی اشعه ایکس به صورت قابل توجه، با زمینه‌ای درخشنده، شود. برای بای‌پس یا عبور از  این وضعیت می‌توان از تکفامساز پرتوی پراشیده استفاده نمود.
۵- نمونه‌گیری
۱-۵٫ ادوات نمونه‌گیری
۱-۱-۵٫ ساخت نمونه‌بردار (در صورتی که سنجش وزن در نظر باشد):
نگهدارنده فیلتر شامل دو یا سه قطعه کاست با قطر ۳۷ میلی‌متر.
لایی یا پد پشتیبان، ۳۷ میلی‌متر، سلولز.
فیلتر غشاء PVC هموپلیمری، ۳۷ میلی‌متر، سایز منفذ m5، (شماره قطعه: ۶۲۵۴۱۳، ادوات محافظتی معدن (MSA)، شهرPittsburgh ، شماره کاتالوگ: p-503700 ، شرکت لوازم خاص امگا، Chelmsford, MA) یا موارد مشابه.
تذکر: به هنگام آماد‌سازی جهت انجام آنالیزهای مربوطه، فیلتر نمونه در تتراهیدروفورن (THF) حل می‌گردد. همبسپارها یا کوپلیمرهای اکریلیک خاص که به فیلترهای پی‌وی‌سی اضافه می‌شوند در THF حل می‌گردند. در صورتی که ترکیب فیلتر غشایی مشخص نباشد، می‌بایست نسبت به انجام تست آزمایشگاهی با THF به منظور تعیین تناسب و مطلوبیت قبل از کاربرد آن اقدام نمود.
۲-۱-۵٫ ساخت نمونه‌بردار (در صورتی که کاستهای فیلتر قبلا وزن ‌شده مورد استفاده قرار گرفته باشند): کاست، اروزل یا هواویز، ۳۷ میلی‌متر، قبلا ساخته شده ، قبلا وزن شده، LAPVC (موجود بوسیله مرکز فنی سینسیناتی (CTC) سیستم انبار مدیریت اموال OSHA – (OPMIS) یا از OSHA-SLTC).
۶- آنالیز
۱-۶٫ احتیاط‌های ایمنی
۱-۱-۶٫ تتراهیدروفورن (THF) دارای نقطه اشتعال پایین بوده ، -۱۴°C (6°F)  ، ضمن آنکه بسیار قابل اشتعال می‌باشد. همیشه دقت کنید تا THF را در محفظه مربوطه قرار داده و استفاده کنید. THF در حقیقت اتری است که با قرار گیری در معرض هوا  می‌تواند پروکسیدهای قابل احتراق تشکیل دهد. بنابر این باید این ماده را در محفظه‌ای سربسته نگهداری نموده و از دستکش لاستیکی و پوشش آزمایشگاهی بعلاوه شیشه‌های ایمن برای حمل و نقل آن استفاده کرد. برای کاهش بار الکتریکی ساکن از ادوات مناسب (الیاف رسانا، بند مچی و غیره) استفاده کنید. جرقه الکتریکی می‌تواند باعث آتش گرفتن بخار THF شود.
۲-۱-۶٫ پرلودیون و ایزوپنتیل استات قابل اشتعال می‌باشند.
۳-۱-۶٫ همیشه به هنگام خرد نمودن مواد حجمی و به هنگامی که با کوارتز یا کرسیتوبالیت خشک کار می‌کنید از سرپوش محافظ استفاده کنید.
۴-۱-۶٫ در صورتی که نمونه اسید شویی مورد نیاز باشد، اسید پرکلوریک (HClO۴)  برای جذب فیلترهای PVC  مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که اسید پرکلوریک با مواد الی ترکیب شود می‌تواند باعث بروز آتش‌سوزی یا انفجار گردد. در صورتی که رنگ محلول HClO۴ به هنگام گرم کردن تیره شود، فورا بشرهای یا ظرفهای آزمایشگاهی را از گرمکن برداشته و بدقت میزان اندکی اسید نیتریک اضافه کنید. تنها از HClO۴ در محفظه‌های تخلیه‌ای که برای استفاده از این ماده طراحی و ساخته‌ شده‌اند استفاده کنید.
۷- نتیجه‌گیری
همانگونه که قبلا در بخش ۴-۶-۶ ذکر شد، هر دستگاه اشعه ایکس با استفاده از یک خم‌آما کالیبره می‌شود. مقادیر ناحیه انتگرال در برابر یک میلیونیم گرمهای استاندارد ترسیم شده و مقادیر یک میلیونیم گرم نمونه‌ها برای هر خط با استفاده از این خم‌آما محاسبه گردیده است.
۱-۷٫ PEL برای کوارتز و کریستوبالیت بر روی صفحه اول این روش لیست گردیده است.
۲-۷٫ محاسبه تعیین PEL برای تحصیل نتایج قابل گزارش بصورت زیر می‌باشد:
وزن کل نمونه هوایی همان وزن خالص فیلتر بوده که بوسیله متخصص بهداشت صنعتی یا آزمایشگاه تعیین می‌گردد. وزن انالیت با شدت پیک انالیت کل بوسیله XRD و با استفاده از واکنش کالیبره شده در مقابل منحنی تجمعی برای پیک انالین بدست می‌آید.
۳-۷٫ در صورت پرتودهی بیش از حد، هر یک از نمونه‌ها که همراه با دیگر نمونه‌های مشابه بکار برده شده‌اند، می‌بایست با استفاده از پویش کیفی زاویه پهن مورد آنالیز قرار گیرند تا وجود کوارتز و کریستوبالیت در آنها مشخص شود. نمونه‌های حجمی می‌بایست بعنوان نمادی برای محل کار مد نظر مطرح باشند تا آنکه عملیات پویش مربوطه معنی‌دار گردد. مقایسه با الگوهای موجود در کتابخانه الگوی پراش پودری می‌بایست صورت پذیرد تا آنکه تطبیق خطوط پراش حجمی با کوارتز و کریستوبالیت محقق شده و همچنین در جهت شناسایی مثبت دیگر ترکیبات موجود در حجم مد نظر نیز اقدام شود.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.