ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP

انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP

انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP  – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۹۴
کد مقاله
CVL94
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
مهندس امیر رضا بخشی بهار
نام فارسی
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP
نام انگلیسی
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP
تعداد صفحه به فارسی
۳۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۳
کلمات کلیدی به فارسی
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی, انتخاب پیمانکار, تئوری مجموعه فازی, تصمیم گیری چند معیاره
کلمات کلیدی به انگلیسی
analytic hierarchy process, contractor selection, fuzzy set theory, multi-criteria decision making problem
مرجع به فارسی
ژورنال مطالعات مدیریتی ایران
کالج مدیریت دانشگاه تهران
مرجع به انگلیسی
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۲۰۱۴
کشور
ایران
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP
 ژورنال مطالعات مدیریتی ایران
کالج مدیریت دانشگاه تهران
۲۰۱۴
چکیده
انتخاب پیمانکار یکی از مهم ترین مسائل زنجیره تامین به شمار می آید و تاثیر عمیقی بر عملکرد موسسات و بنگاه های مرتبط دارد. از آنجایی که میزان قابل توجهی از بودجه دانشگاه به قرارداد های ساختمانی اختصاص می یابد، انتخاب پیمانکار بعنوان مسئله ای مهم در امور مالی دانشگاه ها به شمار می رود. با توجه به این که انتخاب پیمانکار مساله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) است، روش های بسیاری برای مواجهه با آن پیشنهاد شده است. چنین انتخابی شامل مقایسه ای گسترده از پیمانکاران با استفاده از مجموعه ای مشترک از ضوابط و معیارهای خاص  می باشد. برنامه ریزی سلسله مراتبی (AHP) و سایر روش های سنتی به صورت گسترده ای بوسیله محققین برای انتخاب فروشنده[۱] و پیمانکار، با در نظر گرفتن بسیاری از متغیرهای زبانی و ضوابط کمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته تا از این طریق، علیرغم وجود نارسایی در این روش ها، قابلیت فایق آمدن بر ابهامات ذاتی مساله انتخاب پیمانکار بحاصل آید. در این تحقیق روش FAHP که همان بسط فازی AHP است، جهت اعمال داده های فازی موجود در خصوص مشخص سازی ترجیحات مرتبط با متغیرهای تصمیم گیری مختلف استفاده شده است. سطح زبانی مقایسه توسط کارشناسان در قالب اعداد فازی مثلثی[۲] به منظور ایجاد ماتریس های مقایسه زوجی[۳] فازی ارائه شده است. بر این مبنا، در تحقیق جاری با توجه به هر یک از معیارها نسبت به اولویت بندی پیمانکاران ساختمانی[۴] دانشگاه تهران اقدام شده و در نهایت بهترین پیمانکار با توجه به تمامی شاخص ها تعیین شد.
کلید واژه : فرآیند تحلیل سلسله مراتبی[۵]، انتخاب پیمانکار، تئوری مجموعه فازی، تصمیم گیری چند معیاره.
 
مقدمه
در سال های اخیر  توجه زیادی در مبحث مدیریت زنجیره تامین به مساله انتخاب تامین کننده شده است. بسیاری از شرکت ها تمایل دارند تا با کاهش هزینه، از طریق انتخاب یک تامین کننده مناسب، عملکرد مالی و اقتصادی خود را افزایش دهند. با توجه به این موضوع که قسمت قابل توجهی از بودجه یک شرکت به قرارداد های پیمانکاری اختصاص می یابد، انتخاب تامین کننده صحیح از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. مدیریت معاصر در مبحث تامین، حفظ مشارکت بلند مدت و استفاده از تامین کنندگان کمتر و در عین حال مطمئن تر می باشد. بنابراین انتخاب تامین کنندگان مناسب در برگیرنده عوامل زیاد کمی و کیفی می باشد (هو و همکاران ۲۰۱۰). با توجه به وجود معیارهای زیاد و تامین کنندگان متفاوت، نحوه انتخاب یک تامین کننده صحیح برای بسیاری از شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یک تامین کننده مناسب می تواند بعنوان یک شریک دراز مدت  SCM  مطرح شده که این موضوع خود می تواند به رشد شرکت کمک کرده و بعنوان یک ویژگی حیاتی در موفقیت مولفه های تجاری بشمار می آید (چن و چائو ۲۰۱۲).
در هر صنعت از جمله ساختمان، شرکت های پیمانکاری زیادی وجود دارند که مدعی ارائه  قیمت کمتر و کیفیت بهتر و مناسب تر به نیازهای شرکت نسبت به رقبای خود می باشند. شرکت ها در تلاش برای یافتن پیمانکاری می باشند که بتواند بیشترین بهره وری را در مقایسه با دیگران ارائه کند که این موضوع می تواند شاخص های مختلفی از جمله هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و غیره را در بر بگیرد. در نظر گرفتن تمامی این عوامل برای تصمیم گیران و مدیران دشوار می باشد، از این رو آنها ترجیح می دهند تا بر یک یا دو عامل از مجموع عوامل فوق متمرکز شده و از دیگر عوامل علی رغم اهمیت آنها در تعیین بهترین پیمانکار، چشم پوشی کنند (لی، ۲۰۰۹).
بیشتر مدل های پیشنهادی انتخاب تامین کننده، در مورد فرضیات تصمیم گیری ساده می باشد. به نظر نمی رسد که اغلب این روش ها، توجهی به ماهیت پیچیده و غیرساختاری قرارداد و تصمیمات مخاطره آمیز داشته باشد (بویر و همکاران، ۱۹۹۸). ماهیت مسائل تصمیم سازی انتخاب تامین کننده پیچیده و غیرساختاری بوده و ضوابط کمی و کیفی زیادی وجود دارند که باید آنها را جهت شناسایی تامین کننده مناسب در نظر گرفت. انتخاب تامین کننده و ارزیابی یک مسئله MCDM شامل چندین عامل چند معیاره بوده و این عوامل می توانند به صورت کیفی و کمی باشند. از آنجایی که مسئله انتخاب تامین کننده نیازمند یک مدل سیستماتیک و منطقی می باشد، چندین مدل پیشنهادی در مورد انتخاب تامین کننده و ارزیابی آن وجود دارد (یانگ ۲۰۰۶).
روش های MCDM پیشنهاد شده برای انتخاب تامین کننده مانند فرآیند شبکه تحلیلی (AHP)، تئوری مجموعه فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل پوششی داده ها[۶] (DEA)، برنامه نویسی ریاضی، علّت یابی بر اساس حالت و وضع (CBR)، الگوریتم ژنتیک[۷] (GA) و تکنیک SMART (هو ۲۰۱۰) می باشند. یافتن بهترین روش جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده دشوار بوده و کمپانی ها از روش های مختلفی جهت مواجهه با این مساله استفاده می کنند. همچنین مهمترین موضوع در انتخاب تامین کننده، ارائه روشی جهت انتخاب تامین کننده مناسب و استفاده از یک روش سیستماتیک و موثر جهت انتخاب تامین کننده می باشد (چن و چائو ۲۰۱۲، چن ۲۰۰۶). برخی از روش های خلاقانه ارائه شده بر مبنای تکنیک های هوش مصنوعی مانند منطق فازی، دارای تطابق بسیاری مناسبی با وضعیت های تصمیم گیری مختلف مانند ارزیابی تامین کننده، قضاوت های نا متجانس تصمیم گیرندگان، غیرساختاری و تحمیلی بودن بسیاری از قوانین، عدم وجود داده های دقیق می باشند (دامین ۲۰۰۳).
در این تحقیق ما قصد داریم تا ضوابط انتخاب پیمانکار را اولویت بندی کرده و پیمانکاران ساختمانی را بر اساس اهداف تصمیم گیری و در نظر گرفتن تمام عوامل مهم با استفاده از ساختار معیارهای موجود در فرآیند سلسله مراتبی تحلیل فازی (FAHP) رتبه بندی کنیم. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از :
  1. بر اساس تمام معیارهای انتخاب پیمانکار، رتبه بندی پیمانکاران ساختمانی در مدل تصمیم ما، به چه صورت می باشد؟
  2. بر اساس هر کدام از معیارهای انتخاب پیمانکار، رتبه بندی پیمانکاران ساختمانی در مدل تصمیم ما به چه صورت می باشد؟
در ادامه این مقاله مطالب به ترتیب زیر ارائه شده اند. در ابتدا، روش های اخیر در انتخاب تامین کننده به طور اجمالی مورد بحث قرار می گیرند. سپس، ضوابط اصلی جهت انتخاب تامین کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ما در این مقاله سلسله مراتب تصمیم گیری را مد نظر قرار خواهیم داد. روش پیشنهادی از FAHP جهت رتبه بندی پیمانکاران استفاده می کند. بنابراین در قسمت سوم تئوری مجموعه فازی و AHP فازی به طور مختصر مورد بحث قرار خواهند گرفت. سپس روش رتبه بندی پیشنهادی با استفاده از FAHP ارائه خواهد شد. در نهایت، ما پیمانکاران ساختمانی را با استفاده از فرآیند FAHP طبقه بندی کرده و رتبه بندی پیمانکار را بر اساس هر معیار و مدل تصمیم نشان خواهیم داد.
 
سابقه
واژگان کلیدی بسیار زیادی در مورد انتخاب تامین کننده وجود دارد. در این مقاله عباراتی همچون  انتخاب تامین کننده و انتخاب فروشنده به وفور مورد استفاده قرار گرفته اند. این دو عبارت نسبت به فرآیند انتخاب دارای معنای یکسانی می باشند. اصطلاح انتخاب پیمانکار و انتخاب فروشنده نیز دارای معانی مشابه با انتخاب تامین کننده می باشد. اصطلاح انتخاب پیمانکار نیز مرتبط با خرید خدمات پیشنهادی توسط یک شرکت در زمینه مهندسی و بالاخص صنعت ساختمان می باشد ( اسنومز ۲۰۰۶). پژوهش های انجام شده در مورد انتخاب تامین کننده به دهه ۱۹۶۰ باز می گردد که روش های حل مختلفی در ارتباط با آن از برنامه ریزی های خطی تا برنامه ریزی های غیر خطی ارائه شده اند. انتخاب تامین کننده به عنوان یک مساله بهینه سازی نیازمند فرمولاسیون یک تابع هدف می باشد (هانگ ۲۰۰۷).
براگلیا و پترونی (۲۰۰۰) از روش DEA جهت اندازه گیری بهره وری تامین کنندگان جایگزین استفاده کرده اند. فورکر و مندز (۲۰۰۱) روش DEA را جهت اندازه گیری بهره وری مقایسه ای تامین کنندگان مورد استفاده قرار داده اند. لیو و همکاران او (۲۰۰۰) یک مدل DEA ساده سازی شده را جهت ارزیابی عملکردهای کلی تامین کنندگان نسبت به سه معیار ورودی و دو معیار خروجی، پیشنهاد کرده اند. ناراسیماهان (۲۰۰۱) مدل DEA را جهت ارزیابی تامین کنندگان جایگزین برای یک شرکت چند ملیتی در صنت مخابرات ارائه کرده است. تالوری و بیکر (۲۰۰۲) از یک روش سه مرحله ای جهت طراحی شبکه توزیع لوجستیک استفاده کرده است. تالوری و سرکیس (۲۰۰۲) DEA را جهت سنجش عملکرد تامین کنندگان مورد استفاده قرار داده اند. تالوری و ناراسیماهان (۲۰۰۴)، DEA را جهت تعیین منشا موثر تامین کننده مورد استفاده قرار داده اند. گرفامی (۲۰۰۶)، DEA را جهت سنجش عملکرد کلی تامین کنندگا بر مبنای هزینه کل مالکیت مورد استفاده قرار داده است. روز (۲۰۰۶) از DEA جهت ارزیابی عملکرد تامین کننده نسبت به شاخصه های عملکردی خریدار و تامین کننده استفاده نموده است. سن (۲۰۰۶) مدل DEA را جهت ارزیابی تامین کنندگان تکنولوژی نسبت به سه عامل که در آن عامل کیفی نیز وجود داشت، ارائه کرده است. سایدل (۲۰۰۶) از DEA جهت حل مسئله انتخاب تامین کننده استفاده کرده است. تالوری و همکاران او (۲۰۰۶) یک روش DEA قیود تصادفی را جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در حضور معیارهای عملکردی تصادفی و اتفاقی ارائه کرده است. سائن (۲۰۰۷) از یک DEA غیر دقیق جهت ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در حضور داده های کمی و کیفی استفاده کرده است. وو (۲۰۰۷) از یک روش DEA غیر دقیق صریح برای انتخاب تامین کننده استفاده کرده است.
معیار انتخاب پیمانکار
: فنی: جهت ارائه یک محصول یا خدمت با کیفیت بالا، ترویج تلاش های توسعه ای موفقیت آمیز و تضمین وقوع پیشرفت در آینده، یک شرکت نیازمند پشتیبانی فنی قوی از سوی تامین کنندگان خود دارد.
تئوری مجموعه فازی و AHP فازی
از فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) به صورت گسترده جهت حل مسائل تصمیم سازی چند شاخصه ای در موقعیت های واقعی استفاده می شود، اما این روش اغلب به دلیل وجود مقیاس متفاوت یک تا نه و ناتوانی در حل صحیح عدم اطمینان ذاتی و بی دقتی مرتبط با درک و رفتار تصمیم گیرنده، مورد انتقاد قرار می گیرد. با این حال، در بسیاری از موارد اجرایی مدل ترجیحی انسان به صورت غیر مطمئن بوده و ممکن است تصمیم گیرندگان بی میل یا ناتوان از اختصاص مقادیر عددی به قضاوت های قیاسی باشند (چن ۲۰۰۷).
نتیجه گیری و پژوهش های آینده
در این مقاله، روش AHP جهت انتخاب بهترین پیمانکار ساختمانی برای مرکز فنی دانشگاه تهران ارائه شده است.ضوابط اصلی نسبت به محیط ساخت و تجربه کارشناسان در زمینه های مربوطه انتخاب شده است. هر کدام از عوامل انتخاب شده که بر عملکرد پیمانکار تاثیر گذار می باشد، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. از تئوری مجموعه فازی در مدل جهت حل مسئله عدم اطمینان و ابهام در فرآیند تصمیم گیری انسانی استفاده شده است.
همانطور که در نتایج مقاله نیز مشاهده می شود، معیار مدیریتی که توجه چندانی در فرآیند تصمیم سازی پیمانکار ایفا نمی کند، همراه با معیار فنی دارای جایگاه اول در تاثیر گذاری بر عملکرد پیمانکار می باشد. با وجود این که توجه گسترده ای به معیار مالی شده است و حتی در برخی از موارد به عنوان تنها عامل انتخاب منظور شده است، تاثیر چندانی بر پشتیبانی از اهداف انتخاب ندارد. با در نظر گرفتن نتایج این مقاله، توجه به تنها یک یا دو عامل مهم در انتخاب پیمانکار و صرف نظر کردن از دیگر عوامل از نظر منطقی پذیرفتنی نیست و به همین دلیل این تحقیق مدل جامعی را ارائه کرده که تمام عوامل تاثیر گذار در انتخاب پیمانکار را در می گیرد. این مدل می تواند دامنه وسیعی از عوامل را پذیرفته و ماهیت پویای مدل به تصمیم گیرندگان جهت افزودن یا حذف هر یک از عوامل بر اساس محیط تصمیم گیری کمک می کند.
می توان این کار تحقیقاتی را به بسیاری از صنایع مهم که در آنها انتخاب پیمانکار یا تامین کننده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و همچنین در برخی از صنایع که انتخاب تامین کننده مناسب می تواند مزیت های رقابتی را برای شرکت ها ایجاد کند، تعمیم داد.
 
 
[۱] vendor
[۲] Triangular fuzzy number
[۳] Pairwise comparison matrices
[۴] Construction contractor
[۵] Hierarchy process
[۶] Data envelopment analysis
 [۷] genetic algorithm
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.