ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

انحنای نخاع: مقایسه اندازه گیری های فرنتال با موس اسپانیال و ارزیابی رادیو گرافیک

انحنای نخاع: مقایسه اندازه گیری های فرنتال با موس اسپانیال و ارزیابی رادیو گرافیک

انحنای نخاع: مقایسه اندازه گیری های فرنتال با موس اسپانیال و ارزیابی رادیو گرافیک – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه پزشکی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده پزشکی - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۳۵
کد مقاله
MDSN35
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
انحنای نخاع: مقایسه اندازه گیری های فرنتال با موس اسپانیال و ارزیابی رادیو گرافیک
نام انگلیسی
Spinal curvature: comparison of frontal measurements with the Spinal Mouse and radiographic assessment
تعداد صفحه به فارسی
۱۳
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
مهره، ساختار، انحنای ستون مهره، رادیو گرافی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Spine, structure – Spinal curvatures – Radiography
مرجع به فارسی
ژورنال پزشکی تناسب فیزیکی
دپارتمان امور بهداشتی دانشگاه روم، ایتالیا
مرجع به انگلیسی
J SPORTS MED PHYS FITNESS, Department of Health, University of Rome – IUSM, Rome, Italy
قیمت به تومان
۵۰۰۰
سال
۲۰۰۸
کشور
ایتالیا
انحنای نخاع: مقایسه اندازه گیری های فرنتال با موس اسپانیال و ارزیابی رادیو گرافیک
ژورنال پزشکی تناسب فیزیکی
دپارتمان امور بهداشتی دانشگاه روم، ایتالیا
۲۰۰۸
هدف: موس اسپانیال وسیله ای غیر تهاجم و خارجی برای اندازه گیری فرم ستون مهره و تحرک آن در پلان ها یا صفحات مختلف است. هدف از این مطالعه ارزیابی اعتبار  و صحت موس اسپانیال در ارزیابی اندازه گیری های فرونتال ایستاده ستون مهره در یک نمونه از جوانان سالم داوطلب است.
روش اجرا: تعداد ۲۶ نفر داوطلب جوان از هر دو جنس در این مطالعه شرکت کردند اطلاعات کامل انحنای مهره ای هر فرد در نمای فرونتال با موس اسپانیال و رادیو گرافی ساده برای سگمان های مهره ای ازT1-T2  تاL5-S1 جمع آوری شد. تکرار اندازه گیری ها به وسیله موس اسپانیال توسط دو آزمونگر در روزهای متفاوت  همانند اندازه گیری های انجام شده توسط دو آزمونگر در یک روز مشابه منجر به نتایج متفاوت قابل ملاحظه ای در پارامتر های آزمایش شده نشد.(۰۵/۰P<)
مقادیرICC ، ارتباطی را بین دو دستگاه در جفت مهره های زیر نشان نداد:T2-T3،T4-T5،T5-T6،T7-T8،T8-T9،T9-T10،T11-T12،T12-L1،L1-L2،L3-L4،L4-L5.
نتیجه: نتایج موس اسپانیال، در رابطه با انحنای فرونتال ایستاده ستون مهره، حتی در صورت معتبد بودن، در مقایسه با رادیوگرافی استاندارد، ضعیف و نامرغوب بود.
کلمات کلیدی: مهره، ساختار، انحنای ستون مهره، رادیو گرافی
 
اکنون دستگاه های مخختلفی که از تکنیک های متفاوتی برای اندازه گیری استفاده می کنند، برای ارزیابی غیر تهاجمی حرکات ستون مهره درمطالعات بیو مدیکال( زیست پزشکی) که در رابطه با فشار وارده بر ستون مهره است یا در مطالعات بالینی معلولیت های کمری و پاسخ به درمان ، استفاده می شود.
برخی از این تکنیک ها به سادگی دامنه حرکات را با اندازه گیری موقعیت ابتدا و انتها نشان می دهند. بقیه آنها انحنای درحال تغییر  ستون مهره در حال حرکت حین انجام وظیفه معوله را به طور دائم ضبط و ثبت می کنند.
حتی اگر نشان داده شودکه این وسایل ارزیابی کننده معتبر هستند، متغیرهای متعددی مانند اتصال محکم، جایگزاری دقیق وسایل اندازه گیری روی پشت فرد و یا دقتی که که وسیله با آن حرکات را در طول یک پیکان ضبط می کند، نقش اساسی در اعتبار  اندازه گیری ها بازی می کند.
به ویژه ، اعتبار یکی از دستگا ه هایی که روی سطح پوست نصب می شود و با کمک کامپیوتر کار می کند،«موس اسپانیال» توسطet.al در زمینه اندازه گیری انحناها دامنه حرکات سگمتال(بخش) و کلی ستون مهره ارزیابی شده اخیراًcuermazi etal اعتبار و صحت موس اسپانیال را در ارزیابی فلکسیون ستون مهره کمری در بیماران علامت دار را در مقایسه با رادیوگرافی لترال( جانبی) در پوزیشن کاملاً خمیده تنه،  سنجیده است.
در هر صورت انها اندازه گیری های فرونتال از نخاع را در بین دو روش مقایسه نکردند.
آنالیز با رادیوگرافی، که از راههای مختلف انجام شده، برای سالها به منظور اندازه گیری نخاع از نمای فرونتال و ساجیتال یا به منظور اندازه گیری حرکت در invivo به کار گرفته شد با وجود این که دوز رادریاسیون برای کاربردهای روتین در کار بالین تنظیم نشده بود.
هدف از این مطالعه، بررسی صحت و اعتبار موس اسپانیال در ارزیابی اندازه گیری های ایستاده فرونتال از ستون مهره در یک نمونه از جوانان سالم داوطلب است.
مواد و روش ها
گروه مطالعه
۳۰ داوطلب شرکت در مطالعه را پذیرفتند. ۱۴ نفر مرد(۵/۲+۳/۲۴ سال؛ قد cm5   ۵/۱۷؛ ۲۳/۷  ۷۹/۷۴ کیلوگرم و۲۷/۱   ۲۶/۲۴ =BMI) و۱۶ نفر(۸/۱۰  ۵/۲۱سال؛ قد ۴   ۶/۱۶۴؛ ۲۴/۵  ۳/۵۷ کیلوگرم و۱/۱+۱/۲۱ BMI =) آنها دانشجو یا کارمند در رشته های مختلف بودند.۱۲ نفر از آنان به صورت عادی ورزش می کردند در صورتی که۱۸ نفر دیگر هیچگونه ورزشی را به  مرتب دنبال نمی کردند. آنان هیچ شرح حالی از کمر درد در چهارهفته قبل را ذکرنمی کردند. چهار نفر به دلایل اختلالات زیر در رادیوگرافی از مطالعه خارج شدند: دو نفر مبتلا به اسکولیزر در ناحیه توراسیک به تقعر به راست بودند؛ دو نفر از اسکولیوز توراکولومبار با انحنای اولیه توراسیک به سمت چپ رنج می بردند.
جمعیت نهایی متشکل از۲۶ نفر که رادیوگرافی نرمال داشتند بود. طراحی مطالعه به وسیله کمیته اخلاقی پزشکی محلی از جنبه در معرض قرار گرفتن افرادی سالم مورد تأیید قرار گرفت. داوطلبان فرم رضایت شخصی آگاهانه را جهت مشارکت امضا کردند.
تجهیزات
 اندازه گیری های تحرک ستون مهره با سیستم موس اسپانیال، که یک وسیله الکتورمکانیکال دستی که به کمک کامپیوتر کار می کند و برای اندازه گیری انحنای ستون مهره در هر وضعیتی استفاده می شود، انجام شد. هدایت دستگاه در راستای خط وسط ستون مهره ها از زائده مهره ایC7 شروع و در بالای شکاف آنال ، حدوداًS3 به پایان رسید. این لندمارک ها(نشانه ها) در ابتدا به توسط اپراتور و به وسیله لمس مشخص شد و در نهایت با یک خودکار مشخص شد. دستگاه دو چرخ گردان دارد که محیط مهره ها را دنبال می کند و اندازه گیری ها توسط یک کامپیوتر و با یک نرم افزار دقیق با دقت زیاد ثبت می شود. داده ها هر۳/۱ میلی متر که موس در راستای مهره هاحرکت می کند جمع آوری شد.
 
پروتکل اندازه گیری
آنالیز رادیو گرافیک
قبل از اندازه گیری توسط موس اسپانیال، همه افراد یک رادیو گرافی فرونتال(cm90×۳۰) ایستاده از کل ستون مهره ها داشتند که شامل لگن و استابولوم بود. از افراد خواسته می شد تا با آرامش بایستند در حالی که زانوها کاملاً راست ودست ها در کنار در وضعیت adduction(بسته) و چرخش به خارج(ext. rotaim) قرار دارد. هر عکس رادیو گرافی توسط دو رادیو لوژیست جداگانه تفسیر گردید که داده های زیر به دست آمد: تقعر کلی به راست یا چپ در ناحیه توراسیک ازT1 تاT12 که به روش cob اندازه گیری شد( یک خط مماس از  صفحه فوقانی  تنه مهره T1 تا صفحه تحتانی تنه مهرهT12) و انحراف سگمنتال (قطعه ای) تنه مهره ای در ناحیه توراسیک (با روش cob برای جفت مهره توراسیک: از صحنه فوقانی تنه  یک مهره تا صفحه تحتانی تنه مهره مجاور)( شکل۱)
تقعر کلی به سمت راست یا چپ ازL1تاL5  انحراف سگمنتال (قطعه ای) تنه مهره ای در ناحیه کمری با استفاده از روش مشابه که قبلاً گفته شد.
آنالیز با وسایل پوستی
 برای ارزیابی اعتبارر  بین آزمون گونه ها ، دو پزشک با تجربه از موس اسپانیال  برای اندازه گیری بیماران استفاده  کردند. داوطلبان وضعیت مشابهی را حین آنالیز رادیوگرافیک برگزیدند.این وضعیت در ابتدا و قبل از اندازه گیری برای هر داوطلب توسط اپراتور توصیف و نشان داده شد. سپس آزمونگر پشت داوطلب را در همان وضعیتی که توصیف شده بود لمس کرد و لندمارکها را روی پوست علامت گذاری کرد و در همان وضعیت اندازه گیری ها را انجام داد. در پایان هر اندازه گیری نشان های پوستی کاملاً برداشته شد. داوطلبان از نو علامت گذاری شدند و یک اندازه گیری دیگر انجام شد. هر اندازه گیری دوبار توسط آزمونگرها در دو روز متوالی تکرار شد. هز اندازه گیری که سه دفعه انجام شد. تنها داده دسته سوم برای آنالیز های بعدی استفاده شد.
پارامتر های مرتبط که توسط موس اسپانیال در وضعیت ذکر شده در بالا ضبط شد از قرار زیر بودند: زاویه انحراف (T1/2 تاL5/S1؛ تقعر  به راست یا چپ در ناحیه توراسیک(T1/2 تاT11/12) با تقعر به راست یا چپ در ناحیه دومبار(کمری)(T12-L1 تا ساکروم)( شکل۲).
آنالیز آماری
 همه داده های جمع آوری شده از انحراف مهره ای برای هر نفر ازT1-T2 تاL5-S1 محاسبه شد. درابتدا ازPaird-T-test برای محاسبه میانگین تفاوت بین اندازه  گیری های انجام شده توسط دو آزمونگر استفاده شد. قابلیت اعتماد به وسیله ضریب همبستگی  intera-class(ICC) مطالعه شد که به منظور بررسی قابلیت اعتماد بین روزها در یک آزمونگر(آزمونگر یکسان دردو روز  متفاوت) ونیز بین آزمونگرها( آزمونگرهای متفاوت در یک روز مشترک) و ارتباط بین اندازه گیری هایی که توسط موس اسپانیال و رادیو گرافی در نمای فرونتال ، از آن استفاده شد. دو سطح مختلف تمایز با۵/۰P<و۰۱/P< در نظر گرفته شد. مقادیرICC را وقتی بالاتر از ۸/۰ بود خوب/ بالا در نظر گرفته شد. از نرم افزار SPSS12برای محاسبات اماری استفاده شد(spss chicagv, IL,USA) .
نتایج
هیچگونه تفاوت قابل توجهی بین اندازه گیری های انجام شده توسط دو آزمونگر در دو روز متفاوت وجود نداشت و به همین ترتیب ، اندازه گیری های انجام شده توسط دو آزمونگر در یک روزمشترک در استفاده از موس اسپانیال، هیچ گونه تفاوت آماری را نشان نداد(۰۵/۰P<).
ICC در یک آزمونگر، برای آزمونگر اول بین مقادیر۹۹۵/۰و۸۷۹/۰( اعتماد خوب/ بالا) متغیر بود در حالی که برای آزمونگر دوم، مقادیر بین۶۶۶/۰ و۹۷۳/۰  با سطح تمایز۰۱/۰< در حال تغییر بود(۰۱/۰P<، ۱۱ تا از بین۱۷ تابا اعتماد خوب/ بالا) (جدولI).
ارتباط بین تمام اندازه های مهره ها( ازT1-T2 تاL5-S1) طوری که توسط ناظر(۱) در دو روز و ناظر(۲) در دو روز اندازه گیری شد به ترتیب در شکل های ۳ و۴ دیده می شود.
ICC بین آزمونگرها(شکلI) بین مقادیر۸۶۵/۰ و۹۸۹/۰( اعتماد خوب/ بالا) در روز اول(۰۱/۰P<) و بین۷۶۵/۰و۹۹۱/۰( یک اندازه گیری بدون اعتماد خوب/ بالا) در روز دوم(۰۱/۰P<) متغیر بود. ارتباط بین تمام مهره ها(ازT1-T2تاL5-S1) طوری که توسط ناظر یک و در مقابل آن ناظر دو اندازه گیری شده به ترتیب در شکل ۵ و۶ نشان داده شده است.
 آزمون در یک آزمونگر(intra ratertets) و آزمون بین دو آزمونگر(inter-ratertest) بیانگر سازگاری و استحکام بالای اندازه گیری هاست و تأکید می کند که آزمون ها می تواند بوسیله اپراتور مشابه در روزهای متفاوت و نیز به وسیله دو اپراتور متفاوت در یک روز مشترک تکرار شود.
مباحث
در سال های اخیر، تلاش های زیادی جهت گسترش تجهیزات غیر تهاجمی صورت گرفته است به ویژه در وسایل پوستی برای ارزیابی شکل ستون مهره و حرکات آن، این ضرورت از جهت محدود کردن خطر در معرض اشعه قرار گرفتن که به طور دقیق در ارزیابی های   رادیو گرافی نیاز می شود می باشد.
به طور کلی اکثر این وسایل آنالیز کننده حرکت مورد اعتماد نشان داده شدند به ویژه موس اسپانیال که یک دستگاه خارجی کامپیوتری جدید است که در ابتدا توسطMannionetalبا آزمون های اعتمادmtrarater-inter-raeter برای اندازه گیری های انحنای ساجیتال ایستاده، دامنه حرکات کامل لگن و کمر و توراسیک و دامنه فلکسیون هر بخش از مهره تست شد. برای اکثریت پارامتر های بررسی شده،ICC ها بالاتر از ۸/۰ بود وبنابراین بیانگر قابلیت اعتماد خوب بودند. بعد ازetal ، درست برعکس، در یک نمونه ۱۱۱ نفری که ۳/۲ افراد دچار شکستگی مهره ای بودند، موس اسپانیال برای قابلیت اعتماد بین آزمونگری inter-raeter ،  تست شده حتی در این مطالعهICC ها برای اکثر اندازه ها۹۲/۰ بود.
محدود یت های مطالعه
 در هر صورت مقایسه نتایج موجود با نوشته ها و مقالات  موجود بسیار سخت است، زیرا قبلاً تنها سه مطالعه روی موس اسپانیال انجام شده است.
 محدودیت در تعداد نمونه، حتی اگر مقادیر آنتروپومتریک (انسان شناختی) یکسان باشند، می تواند تحت عنوان یکی دیگر از محدودیت های مطالعه در نظر گرفته شود. زیرا یافتن داوطلبی که حاضر به شرکت در مطالعه ای که در آن داوطلبان باید دوز بالای رادیاسیون  اشعه را متحمل شوند بسیار سخت است.( به ویژه زمانیکه تمام ستون مهره نیازمند بررسی باشد، مثل همین مطالعه).
موس اسپانیال وسیله ای خارجی و چرخ دار است که دارای اکسلومتر، که شکل ستون مهره ها و تحرک تنه در پلان ساجیتال و لترال را اندازه گیری می کند، است. و قادربه تهیه اطلاعات مجزا در مورد تحرک سگمان های توراسیک، لومبار و ساکرال/ لگن می باشد. در این مطالعه مقدماتی، تنها تصمیم بر مقایسه مقادیر مرتبط با اغنای فرونتال ایستاده ستون مهره که توسط موس اسپانیال و x-Ray جمع آوری شده است، داریم تا وسیله بهتر مورد تأثیر قرار دهیم.
نتیجه گیری
آنالیز رادیو لوژیک ستون مهره ، احتمالاً یکی از پرکاربردترین روش های ارزیابی و اندازه گیری در کار روزمره بالینی است که به ما اجازه  به دست آوردن اطلاعات کیفی به ویژه در یافتن پاتولوژی ای مثل شکستگی، اسپوندیلولسیتزیز، استئوفورزیز و غیره است اما همراه با خطر مواجهه با رادیاسیون است. این مطالعه تأکید می کند که موس اسپانیال دارای اعتماد inter-raeter و  intrarater  خوب/بالایی در  اندازه گیری فرونتال  ستون مهره  است. در هر صورت، ویژگی های مترو لوژیکی موس اسپانیال  اعتبار بالایی را برای ارزیابی سگمان های فرونتال در مقایسه با رادیو گرافی استاندارد نشان نمی دهد.
با در نظر گرفتن زمان کوتاه برای بررسی ، به همراه هزینه کم و اطمینان خوب،این وسیله می تواند یک ابزار خوبی برای  پزشک در دستیابی سریع به اطلاعات آبژکتیو باشد یعنی در طول برنامه شخصی نوتوانی مطالعات بیشتر باید با تعداد بیشتری از بیماران طراحی شوند. به ویژه گروهی از افراد که دارای پاتولوژی در ستون مهره هستند یا دارای بدشکلی(deformity) ساختاری مثل کیفوز و اسکولیوز هستند. 
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.