ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تأثیر اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) بر روی کیفیت گزارشات تلفیقی مالی

تأثیر اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) بر روی کیفیت گزارشات تلفیقی مالی

تأثیر اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) بر روی کیفیت گزارشات تلفیقی مالی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۶۶
کد مقاله
ACC66
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تأثیر اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) بر روی کیفیت گزارشات تلفیقی مالی
نام انگلیسی
The impact of IFRS adoption on the quality of consolidated financial reporting
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
صورت حساب تلفیقی مالی, اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS), کیفیت گزارش دهی مالی, بازار سرمایه اروپا
کلمات کلیدی به انگلیسی
Consolidated financial statements, IFRS adoption, financial reporting quality, European capital market
مرجع به فارسی
علوم اجتماعی و رفتاری
دومین کنفرانس جهانی تجارت، اقتصاد و مدیریت
کالج، ناپوکا، دانشگاه بیبزبولیئی، رومانی
الزویر
مرجع به انگلیسی
Procedia – Social and Behavioral Sciences; World Conference On Business, Economics And Management; Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca;, Romania; Elsevier
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۲۰۱۴
کشور
رومانی

 

تأثیر اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) بر روی کیفیت گزارشات تلفیقی مالی
علوم اجتماعی و رفتاری
دومین کنفرانس جهانی تجارت، اقتصاد و مدیریت
کالج، ناپوکا، دانشگاه بیبزبولیئی، رومانی
الزویر
۲۰۱۴
چکیده
در غالب مواقع (حداقل در بازارهای بزرگ سهام اروپا) شرکتهای لیست شده دارای یک یا چند شرکت تابعه می باشند و بنابراین مجبور هستند تا به گزارش دهی دوبل / دوطرفه پایبند بوده، و بر مبنای آن اقدام به ایجاد دو مجموعه از صورت حساب های مالی ـ یک مجموعه در سطح فردی، و مجموعه دیگر در سطح گروه ـ نمایند. به علاوه، همانند موارد مرتبط با سال ۲۰۰۵، شرکتهای لیست شده در بازارهای سهام اروپا می بایست اقدام به پذیرش استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی(IFRS) برای آماده سازی حساب های گروهی خود نمایند، و بنابر این الزاما می بایست قابلیت بکارگیری قوائد و دستورالعملهای دیگر حسابداری یعنی «بهره گیری از IFRS  برای حسابهای گروهی از یک طرف و دستورالعملهای اروپایی برای حساب های فردی از طرف دیگر» را نیز داشته باشند. مطالعه جاری از طریق بررسی یک مطالعه مرتبط تجربی، اقدام به مشخص نمودن و بررسی تأثیر اتخاذ اجباری IFRS، آغاز شده از سال ۲۰۰۵،  بر روی کیفیت مطلق و نسبی  اطلاعات مالی (با توجه به درجه مرتبط بودن) آن دسته از شرکت هایی می نماید که بر مبنای حسابهای تلفیقی خود در بزرگترین بازارهای سهام اروپا (همانند بازار سهام لندن، پاریس و فرانکفورد) ثبت شده اند. نتایج نشان دهنده افزایش کیفیت صورت حسابهای تلفیقی (درجه مرتبط بودن) به هنگام اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی IFRS می باشد، و از این طریق این موضوع پیشنهاد می گردد که اتخاذ IFRS در اروپا منجر به تطابق بهتر اصل حاکمیت شرکتی OECD در ارتباط با ویژگیهای مربوط به افشا و شفافیت، آن هم با توجه به کیفیت بالای آنها، می گردد. به علاوه، در این مبحث نوعی افزایش در مازاد کیفیت فراهم شده به وسیله حسابهای گروهی، در مقایسه با حساب های فردی شرکت مادر، به هنگام ضروری شدن اتخاذ راهکار IFRS برای ایجاد صورت حسابهای تلفیقی مالی، مشاهده می شود.
کلمات کلیدی: صورت حساب تلفیقی مالی، اتخاذ استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS)، کیفیت گزارش دهی مالی، بازار سرمایه اروپا
 
۱-  مقدمه
اطلاعات مالی عمدتاً از طریق صورت حساب های مالی شرکت های مختلف (لیست شده در بازار سرمایه) حاصل می گردد. در اکثریت موارد (حداقل در بازارهای بزرگ سهام اروپا) شرکتهای لیست شده دارای یک یا چند شرکت تابعه می باشند و بنابراین (از طریق قوانین حسابداری ملی و همچنین دستورالعملهای بازار بورس) مجبور به آماده سازی صورت حساب های تلفیقی مالی برای گروهی که مالک آن هستند می باشند. در عین حال، به عنوان اشخاص حقوقی، شرکتها قانوناً موظف به ارائه صورت حساب های مالی واحد خود می باشند. در نتیجه، شرکتهای مادر مجبور  به تنظیم  گزارشات دوبل /  دو طرفه می باشند و در این راستا  آنها  می بایست اقدام به تهیه دو مجموعه صورت حسابهای مالی متفاوت نمایند ـ یک مجموعه در سطح فردی و مجموعه دیگر در سطح گروهی. به علاوه، با توجه به دستورالعمل اول ژانویه ۲۰۰۵، شرکتهایی که در بازارهای سهام اروپا لیست شده اند می بایست برای آماده سازی حسابهای گروهی خود از  IFRS  استفاده نمایند.  در نتیجه، شرکتهای  اروپایی  مادر نه تنها می بایست اقدام به تهیه دو مجموعه مختلف از صورت حساب های مالی خود  نمایند،  بلکه می بایست دستورالعملهای مختلف حسابداری را نیز بکار گیرند: یعنی IFRS برای حسابهای گروهی و قواعد اروپایی برای حسابهای فردی. بنابراین، سئوال ذیل مطرح می شود ـ تأثیر اتخاذ اجباری IFRS در اتحادیه اروپا بر روی کیفیت مطلق یا نسبی (اندازه گیری شده با توجه به درجه مرتبط بودن آنها) گزارش دهی تلفیقی مالی چیست؟ یک محیط مناسب جهت برآورد کیفیت گزارش دهی تلفیقی مالی بازار سرمایه می باشد، جائیکه تصمیمات سرمایه گذاران (به عنوان کاربران اطلاعات مالی) به طور مستقیم در قیمت سهام شرکت گزارش  شده  بازتاب  می یابد. در این محتوا، درجه مرتبط بودن (به عنوان ویژگی عمده و اساسی کیفیت اطلاعات مالی) بر مبنای قابلیت اطلاعات مالی، در خصوص حصول اطلاعات یا خلاصه سازی آن، با توجه تأثیرگذار بر روی قیمت های سهام، مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد (Francis و Schipper، ۱۹۹۹).
با توجه به کلیه این ویژگیها، هدف تلاشهای علمی، انجام مطالعه ای تجربی است که در آن تأثیر اتخاذ الزامی IFRS، که از سال ۲۰۰۵ با توجه به میزان مطلق یا نسبی مرتبط بودگی (و همچنین کیفیت مربوطه) اطلاعات مالی ارائه شده سیستم گزارش دهی تلفیقی مالی، مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به درجه مرتبط بودگی اطلاعات تلفیقی در محتوای ویژگی های گذرای IFRS، تعدادی از مطالعات تجربی وجود دارند که در آنها افزایش درجه مرتبط بودگی بازاری پس از اتخاذ IFRS مشخص شده است (Bartov و همکاران، ۲۰۰۵؛ Jermakowicz و همکاران، ۲۰۰۷؛ Barth و همکاران، ۲۰۰۷؛ Lin و Paananen، ۲۰۰۷). با این وجود، مطالعاتی نیز وجود دارند که نشان می دهند که IFRS سبب افزایش درجه وابستگی بازاری صورت حساب های تلفیقی مالی نشده است (Callao و همکاران، ۲۰۰۷؛ Hung و Subramanyam، ۲۰۰۷؛ Gjerde و همکاران، ۲۰۰۸). بر حسب مطالعه اخیر (Armstrong و همکاران، ۲۰۱۰)، کاربرد اجباری IFRS به هنگام ارائه صورت حساب های تلفیقی مالی، با آغاز از سال ۲۰۰۵، مشخص کننده نوعی پیشرفت در کیفیت اطلاعات حسابداری می باشد، موردی که به وسیله سرمایه داران نیز ملاحظه شده است.
ادامه این مقاله به شرح ذیل سازمان دهی شده است. بخش بعدی روش تحقیقاتی را تشریح  می نماید (شامل انتخاب نمونه و همچنین ایجاد فرضیه ها و روش های تجربی). بخش ۴ـ۳ آمار توصیفی را گزارش نموده و بخش ۴ـ۴ نتایج تجربی را مطرح می نماید. بخش آخر نیز به بررسی خلاصه نتایج و در نهایت نتیجه گیری می پردازد.
 
 
۲- روش تحقیقاتی
۲-۱٫ انتخاب نمونه
در این تحقیق تجربی ما تحلیل ربط ارزش بازاری اطلاعات تلفیقی حسابداری شرکت های لیست شده در سه بازار بزرگ بورس اروپا (Deutsche Börse، بازار بورس لندن و NYSE Euronext ـ بر مبنای سرمایه بازاری و حجم معامله سهام) در سال ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۸ را دنبال نمودیم. معیار اصلی انتخاب در ارتباط با شاخص اصلی می باشد که متشکل از صد نمونه اول از بزرگترین شرکتهای معامله شده در این بازارهای بورس، یعنی FTSE 100، EURONEXT 100 و HDAX 110، می باشند.
ما شرکت های مالی و بیمه ای را از نمونه خود مستثنی نمودیم، چرا که ساختار و رویه های حسابداری آنها به طور معنی داری از شرکتهای غیرمالی متفاوت می باشند (Hellström، ۲۰۰۶: ۳۳۵). به علاوه، جهت حذف تفاوتهای ترکیبی نمونه حاصله از یک سال به سال دیگر (که سبب تأثیرگذاری بر مقایسه نتایج در خلال زمان می شود)، ما اقدام به مستثنی نمودن آن دسته از شرکتهایی نمودیم که در کل دوره تحلیلی نام آنها در بازار بورس ثبت نشده بود. در عین حال، جهت افزایش همگنی نمونه و استفاده از طیف زمانی یکسان (۰۳/۳۱-۰۴/۳۰) جهت تعیین قیمت میانگین سهام، شرکتهایی که اقدام به بستن سال مالی خود (بر مبنای اهداف صورت حساب مالی) در تاریخی متمایز از ۱۲/۳۱ نمودند نیز مستثنی شدند. بنابراین، پس از انجام این مراحل، نمونه نهایی متشکل از ۹۸ شرکت بود، که در بردارنده ۵۸۸ مورد مشاهداتی سال ـ شرکت، می باشد.
۲-۲٫ ایجاد فرضیه ها
برای اهداف مربوط به این مطالعه، ما اقدام به فرمول بندی فرضیه های ذیل در ارتباط با تأثیر اتخاذ اجباری IFRS، آغاز شده از سال ۲۰۰۵، بر روی درجه مرتبط بودن مطلق یا افزایشی (و از این رو بر روی کیفیت) اطلاعات مالی ارائه شده به وسیله گزارش دهی تلفیقی مالی نمودیم.
فرضیه ۱: صورت حساب های تلفیقی مالی ارائه شده بر مبنای استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) دارای کیفیت بالاتر (یعنی از ارتباط ارزشی بیشتر) در مقایسه با صورت حساب های تلفیقی مالی ارائه شده بر مبنای قوائد ملی (که بر مبنای دستورالعمل های حسابداری اروپا می باشند) برخوردار هستند. استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی غالباً به عنوان استانداردهای دارای کیفیت بالا تلقی شده که از میزان زیادی از شفافیت و قیاس پذیری صورت حساب های مالی ارائه شده بر مبنای این استانداردها برخوردار می باشند. این ملاحظات سبب شده است تا اتحادیه اروپا اقدام به استفاده از این استانداردها، که از سال ۲۰۰۵ برای کلیه شرکت های لیست شده به منظور ارائه صورت حساب های تلفیقی مالی آنها بر مبنای IFRS الزامی شده است ( پذیرفته شده به وسیله اتحادیه اروپا)، نمایند. بر مبنای مطالعه اخیر (Armstrong و همکاران، ۲۰۱۰) کاربرد اجباری IFRS از سال ۲۰۰۵ به هنگام ارائه صورت حساب های تلفیقی مالی، منجر به افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و درک آن به وسیله سرمایه گذاران گردیده است. به علاوه، برخی از تحقیقات تجربی قبلی این مورد را اثبات نموده اند که افزایش درجه مرتبط بودن ارزش بازاری صورت حساب های تلفیقی مالی به هنگامی که IFRS اتخاذ شده باشد قابل توجه است (Bartov و همکاران، ۲۰۰۵؛  Jermakowicz و همکاران، ۲۰۰۷؛  Lin و Paananen، ۲۰۰۷).
۲-۳٫ مدلهای تجربی و متغیرهای شامل شده
به منظور تست تجربی فرضیه های تحقیقاتی در خصوص تأثیر اتخاذ تجربی IFRS، آغاز شده از سال ۲۰۰۵، بر روی درجه مرتبط بودن مطلق و افزایشی (و بنابراین کیفیت) اطلاعاتی مالی فراهم آمده به وسیله گزارش دهی تلفیقی مالی، ما اقدام به ایجاد روشهای ارزش گذاری اقتصاد سنجی نمودیم که قابلیت سنجش میزان ارتباط بین قیمت سهام و اطلاعات حسابداری فراهم آمده به وسیله صورت حساب های مالی (سرمایه و درآمد خالص) را خواهد داشت. مبنای این مورد مدل ارزش گذاری Ohlson (۱۹۹۵) می باشد، که قیمت سهام را به عنوان تابع ارزش جاری حسابداری سرمایه به علاوه ارزش تنزیلی آتی (موارد غیرعادی) می داند.
۳- آمار توصیفی
به هنگام آنالیز آمار توصیفی در ارتباط با ویژگیهای بین متغیرهای بکار گرفته شده در مدل اقتصاد سنجی (به ماتریس همبستگی پیرسون در جدول ۱ رجوع شود)، می توان این مورد را مشاهده نمود که همبستگی قدرتمندی بین متغیر وابسته (قیمت سهام) و متغیر توصیفی (سرمایه، همراه با سود سهام، در سطح تلفیقی و فردی)، که مشخص کننده ارتباط این مقادیر حسابداری جهت تشریح ارزش بازاری شرکت ها می باشد، وجود دارد. همبستگی بین قیمت سهام و سطوح حسابداری تلفیقی بالاتر بوده، که خود مؤکد احتمال ( یا حتی ویژگی های مربوطه) ممتاز بودن (از نقطه نظر ارزش بازاری) صورت حساب های تلفیقی مالی در مقابل صورت حساب های مالی مادر می باشد. البته، این فرض را می بایست (بر مبنای استنتاج های آماری) مورد تأیید قرار داده و یا ( بر حسب مدلهای اقتصاد سنجی) آن را رد نمود.
۴- نتایج تجربی
به منظور تست دو فرضیه در ارتباط با تأثیر بکارگیری استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (IFRS) بر روی کیفیت مطلق و نسبی صورت حسابهای تلفیقی مالی، ما اقدام به استفاده از مدلهای سه گانه رگرسیون در یک نمونه متشکل از شرکت هایی نمودیم که نسبت به اتخاذ گزارش دهی تلفیقی بر مبنای ویژگی های IFRS در سال ۲۰۰۵ اقدام نموده بودند. این نمونه به چهار زیرنمونه سالیانه (۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶) و دو زیرنمونه دو ساله تقسیم شده، که به عنوان اولین مورد برای دوره قبل از اتخاذ IFRS (۲۰۰۳ـ۲۰۰۴)، زمانی که صورت حساب های تلفیقی مالی در تطابق با مقررات ملی (Local GAAP) و دوره دوم پس از اتخاذ IFRS (۲۰۰۵ـ۲۰۰۶) بودند، تلقی شد.
نتایج تجربی حاصل آمده پس از تست رگرسیون مدل ۲ بر روی نمونه ها توصیف شده فوق (جهت کنترل فرضیه ۱) در جدول ۲ ارائه شده اند. مقایسه توان توصیفی این مدل برای دوره ۲۰۰۳ـ۲۰۰۴ (Local GAAP) با توان توصیفی برای دوره ۲۰۰۵ـ۲۰۰۶ (IFRS) مشخص کننده آن است که چنین موردی در خلال زمان (Adj. R2 ∆) به میزان ۲/۱۶ درصد افزایش یافته است (جدول ۳).
۵- خلاصه و نتیجه گیری
در این مطالعه، ما از مدلهای رگرسیون اقتصاد سنجی به منظور بررسی تأثیر این موضوع استفاده نمودیم که آیا اتخاذ اجباری قوائد IFRS، بر مبنای مقررات تصویبی سال ۲۰۰۵، دارای تأثیری بر روی کیفیت مطلق و افزایشی (اندازه گیری شده از طریق درجه وابستگی) اطلاعات مالی ارائه شده به وسیله گزارش دهی تلفیقی مالی برای شرکت های لیست شده در طی دوره های ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۸ در بزرگترین بازارهای بورس اروپا (لندن، پاریس و فرانکفورد) می باشد یا خیر.
نتایج آماری پیش بینی اولیه در ارتباط با افزایش کیفیت صورت حساب تلفیقی (درجه مرتبط بودن) به هنگام اتخاذ IFRS، را مورد تأیید قرار داده اند. بنابراین، ما به نتیجه گیری های حاصله به وسیله نویسندگان دیگر (همانند Bartov و همکاران، ۲۰۰۵؛ Jermakowicz و همکاران، ۲۰۰۷؛ Barth و همکاران، ۲۰۰۷؛ Lin و Paananen، ۲۰۰۷) به عنوان نتیجه برخی از تحقیقات تجربی در این خصوص توجه می نماییم. این نتایج همچنین نشان دهنده آن هستند که اتخاذ IFRS در اروپا منجر به تطابق بهتری با اصل حاکمیت شرکتی OECD با توجه به فرآیندهای افشا و شفافیت دارای کیفیت بالا، می شود.
به علاوه، ما این نکته را مورد تأکید قرار می دهیم ( بر مبنای پیش بینی ها) که یک افزایش در مازاد کیفیت (افزایشی) فراهم شده به وسیله صورت حساب های گروهی مالی، در مقایسه با صورت حساب های مالی فردی شرکت مادر، به هنگام اتخاذ IFRS، به صورت اجباری برای آماده سازی صورت حساب های تلفیقی مالی مد نظر می باشد. به علاوه باید بر روی این حقیقت تأکید داشت که حتی در موقعیت ارائه صورت حساب های مالی گروهی بر مبنای مقررات ملی (که بر مبنای دستورالعمل های حسابداری اروپا می باشد) آنها از یک کیفیت ممتاز در مقایسه با صورت حساب های فردی (فراهم شده بر مبنای مقررات ملی)  برخوردار می باشند. این ایده به نظر قابلیت پشتیبانی از نتیجه گیری های ارائه شده در پاراگراف های قبلی را خواهد داشت.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.