ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دیکربوکسیلاتو – K3O , N , O ) سرات سه آبه

تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دیکربوکسیلاتو – K3O , N , O ) سرات سه آبه

تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دیکربوکسیلاتو – K3O , N , O ) سرات سه آبه – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه شیمی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

 

مقالات ترجمه شده شیمی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۱
کد مقاله
CHEM21
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
دکتر حسین دشتی
نام فارسی
تریس (گوانیدنییوم) تریس (پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دیکربوکسیلاتو  – ‌K3O , N , O ) سرات سه آبه
نام انگلیسی
Tris (guanidinium) tris (pyridine- 2,6-dicarbocylato-k3 O,N,O) cerate ) III
تعداد صفحه به فارسی
۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۴
کلمات کلیدی به فارسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
 
مرجع به فارسی
اتحادیه بین المللی  بلور نگاری
مرجع به انگلیسی
International Union of Crystallography
قیمت به تومان
۲۰۰۰
سال
۲۰۰۶
کشور

 

 
 تریس (گوانیدینیوم) تریس (پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دی‌کربوکسیلاتو ـ ‌K۳ O ، N ، O) سرات (III) سه آبه
اتحادیه بین المللی  بلور نگاری
۲۰۰۶
کمپلکس نه کوئوردینه سدیم (III) با گوانیدینیوم به عنوان کاتیون  یا   
(G = گوانیدین و pydc = پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دی‌کربوکسیلات) یک کوئوردیناسیون منشور مثلثی سه راسی را نشان می‌دهد. برهمکنشهای پیوند هیدروژنی بین کاتیون، آنیون و مولکولهای آب به ساختار شبکه‌ای فوق مولکولی سه بعدی منجر می‌شود.
 
نظریه
این مقاله در ارتباط با تحقیقات قبلی در مورد رفتار کمپلکس سازی ترکیبات آلی ـ فلزی که شامل انتقال پروتون می‌باشند (مقیمی و همکاران ۲۰۰۴، ششمانی و همکاران ۲۰۰۵، آقابزرگ و همکاران ۲۰۰۵)، نقش پیوند هیدروژنی بویژه پیوند هیدروژنی ضعیف
 H … O ـ C در بسته کریستالی ترکیب عنوان (I) را نشان می‌دهد.
ساختار (I) آنیون پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دی‌کربوکسیلات، (pydc)۲-، که به عنوان لیگاند سه دندانه به اتم Ce پیوند می‌یابد را نشان می‌دهد و بنابراین یک کمپلکس شش کوئوردینه تشکیل می‌شود (شکل ۱). متوسط طول پیوند Ce-O و Ce-N با گزارشهای قبلی در مورد سدیم (III) نه کوئوردینه (ششمانی و همکاران ۲۰۰۵، رمضانی‌پور و همکاران ۲۰۰۵، آقابزرگ و همکاران ۲۰۰۶) مطابقت دارد. چون مجموع زوایای N-Ce-N، °۳۶۰ است، اتم Ce در مرکز صفحه N1/N2/N3 قرار می‌گیرد. کوئوردیناسیون مثلث سه راسی است با اتمهایN   که درراس سطوح مربعی قرار گرفته اند.
مولکولهای آب حلال برهمکنش نموده تا خوشه‌های تریمری آب را تشکیل دهند. آنها با آنیون و کاتیونهای مسطح نیز برهمکنش می‌کنند (جدول ۲). پیوندهای دو شاخه        N-H … O نیز وجود دارند،‌ این پیوندهای هیدروژنی سه مرکزی تمایل به مسطح شدن را داشته که این امر مستقیما ناشی از خطی بودن پیوند هیدروژنی است.
از طرف دیگر، پیوندهای هیدروژنی ثانویه C-H … O جهتگیری ضعیفی دارند، ماهیت الکتروستاتیک آنها بر بسته‌بندی کریستال اثر می‌گذارد (شکل ۲). پیوندهای هیدروژنی‌ اصلی یک چارچوب سه بعدی نامحدود را ایجاد می‌کنند.
شکل ۱
بخش تجربی
 و گوانیدنییوم پیریدین ـ ۲ و ۶ ـ دی‌کربوکسیلات (g۷/۰، mmel۲۱/۰) در آب (ml۶) با هم واکنش کرده که به تشکیل یک رسوب زرد منجر شد. این سوسپانسیون به مدت ۷ ساعت رفلاکس (تقطیر برگشتی) شد تا رسوب به طور کامل حل شد. کریستالهای قرمز از محلول سرد جدا شدند.
اتمهای H گروههای آمینو و مولکولهای آب در سنتز فوریه متفاوت یافت شدند. موقعیت اتمهای (C-)H محاسبه شد
(۹۳/۰ C-H =). تمام اتمهای H با استفاده از یک مدل بلوکی (قطعه‌ای) با Uiso(H) = 1/2Ueg (C) یا (C) ۱/۵Ueg(C متیل) ، بصورت استوایی پالایش شدند. پیک ماکزیمم چگالی الکترون باقیمانده در ۶/۱ اتم N4  قرار می‌گیرد.
جمع‌آوری اطلاعات: SMART (بروکر ۱۹۹۸)، پالایش سل: SAINT-plus (بروکر ۱۹۹۸)، کاهش اطلاعات: SAINT-plus ، برنامه‌های استفاده شده برای حل ساختار: SHELXTL (شلدریک ۱۹۹۸)، برنامه‌های استفاده شده برای پالایش ساختار: SHELXTL، گرافیک‌های مولکولی: SHELXTL، نرم‌افزار استفاده شده برای تهیه ماده جهت انتشارات: SHELXTL  
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.