مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

حسابداری مالی سبز و خدمات اکوسیستم

حسابداری مالی سبز و خدمات اکوسیستم

حسابداری مالی سبز و خدمات اکوسیستم – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۱۷
کد مقاله
ACC17
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
حسابداری مالی سبز و خدمات اکوسیستم
نام انگلیسی
Monetary Green Accounting and Ecosystem Services
تعداد صفحه به فارسی
۴۰
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۳
کلمات کلیدی به فارسی
حسابداری مالی سبز ، اکوسیستم
کلمات کلیدی به انگلیسی
Green Accounting , Ecosystem
مرجع به فارسی
انستیتو ملی تحقیقات اقتصادی استکهلم، سوئد
مرجع به انگلیسی
National Institute of Economic Research, Stockholm
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۲۰۰۳
کشور
سوئد
حسابداری مالی سبز و خدمات اکوسیستم
Monetary Green Accounting and
Ecosystem Services
 انستیتو ملی تحقیقات اقتصادی
استکهلم، سوئد
۲۰۰۳
چکیده
نقطه آغازین این مقاله حسابداری مالی سبز می‌باشد که هدف از آن ارائه سرویس‌هایی است که بازتاب دهنده تغییرات ثروت، استفاده پایدار از سرمایه‌ طبیعی و عملکرد سیاست محیطی می‌باشد. بر این اساس این مقاله نسبت به بررسی چگونگی تغییرات ثروت و توسعه پایدار سرمایه طبیعی و روش‌های ارزیابی آن از طریق خدمات یا سرویس‌های اکوسیستم اقدام می‌کند. این خدمات بعنوان بروندادهای سرمایه طبیعی بشمار می‌آیند. مقدار تغییرات در سرمایه طبیعی، یا تغییر ثروت، بر این اساس بعنوان مقدار تاثیرات بر روی تولید حال و آتی سرویس‌های اکوسیستم مد نظر می‌باشد. با توجه به این مضمون نشان داده می‌شود که چگونه این برآورد را می‌توان بعنوان یک شاخص استفاده پایدار سرمایه طبیعی انبوه بکار گرفت و همچنین چگونه این مورد می‌تواند سیاست‌های موثر محیطی را در بر داشته باشد. یک مثال تجربی در خصوص محاسبه تغییرات ثروت در جنگل‌های سوئد، زمین‌های کشاورزی، تالابها‌، کیفیت‌ هوا و اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی انجام می‌پذیرد. این مثال نشان دهنده آن است که مشارکت شبکه‌های رفاه اجتماعی در مقوله ارزیابی‌های سرمایه طبیعی در طی دوره تحت مطالعه مثبت بوده است، اما در عین حال بازتاب دهنده آن است که استفاده از دارایی‌ها بصورت ناپایدار انجام شده است.
 
۱- مقدمه
در این مقاله، هدف ادراک شده حساب‌های مالی سبز بر مبنای سه مقوله ذیل استوار است: ۱) اندازه‌گیری ثروت، ۲) شاخص ثبات و پایداری، ۳) تصمیم‌گیری جهت پشتیبانی از اهدف محیطی. این موارد در برخی از مقوله‌های تئوریکی بعنوان نقطه آغازین بشمار می‌آیند، با این حال بحث‌های مکرری در خصوص روال‌های اندازه‌گیری متناسب ثروت در رابطه با تغییرات محیطی در جریان است. در اغلب مقاله‌های تئوریکی، محیط معمولاً بعنوان جریان‌های آلاینده و منابع مرتبط با آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این وجود، در عمل، بسیاری از تاثیرات محیطی از نظر اصول کاربرد، معمولاً از طریق تدارک یا بوجود آوردن سرویسهای اکوسیستمی نظیر غذا، تنوع زیستی و خدمات مرتبط با اوقات فراغت رخ می‌دهند. هدف از این مقاله مشخص نمودن سیستم‌های مالی سبز می‌باشد، جاییکه ارزش تغییرات در سرمایه طبیعی از تولید خدمات اکوسیستمی منبعث می‌گردد. مثال تجربی سیستم حسابداری سبز در خصوص برخی از دارایی‌های سرمایه طبیعی در این مقاله کشور سوئد می‌باشد.
پس از یک دوره طولانی متعارف و سنتی، این مقاله نسبت به مرتبط نمودن ثروت با دارایی سرمایه اجتماعی اقدام می‌نماید که خود شامل کلیه سرمایه‌های مربوطه می‌باشد. با وجود آنکه مباحثی در بین اقتصاد‌دانهای محیطی در زمینه مبنای تئوریکی مناسب برای اندازه‌گیری تغییرات ثروت محیطی وجود دارد، این مقاله در زمینه درآمد و ثروت، توافق‌های کلی مرتبط با سرمایه طبیعی، بعنوان مبنایی برای برآورده‌سازی رفاه اجتماعی مناسب، را بعنوان یک نظریه قابل قبول پذیرفته است. این مبنای سرمایه‌ای بازتاب دهنده ظرفیت آتی جامعه در خصوص تولید مقوله‌های مرتبط با رفاه اجتماعی انسان می‌باشد. بطورمثال،‌ وضعیت جاری اکوسیستم جنگل‌ها معرف توانایی جهت تولید الوار، تنوع زیستی و خدمات تفریحی و اوقات فراغت در آینده می‌باشد. تغییرات در ثروت بر این اساس از طریق سرمایه‌گذاری خالص و حقیقی مشخص می‌گردد که در مقابل، خود بوسیله قیمت‌های حسابداری سرمایه طبیعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مفاهیم تئوریکی برآورد ارزش تغییرات در سرمایه‌های طبیعی بوسیله قیمت‌های حسابداری نسبتاً بخوبی جای خود را باز کرده‌اند. با این وجود، مطالعات بعمل آمده با توجه به ملاحظات صریح در زمینه خدمات اکوسیستم، یعنی بازده سرمایه طبیعی، بندرت انجام شده‌اند. بر این اساس مطالعات اندک موجود خدمات محیطی را به مسائلی نظیر آلودگی نسبت می‌دهند و نه به ارزیابی‌های سرمایه‌ طبیعی. ارزیابی‌های تجربی قیمت‌های حسابداری برای سیستم حسابداری سبز غالباً اندک می‌باشند، اما در عین حال مطالعات اندکی در این زمینه انجام شده است.
این مقاله به شرح ذیل طبقه‌بندی شده است. در ابتدا یک مدل تئوریکی ساده دارایی‌های سرمایه‌ای و تولید خدمات اکوسیستم و همچنین کالاهای بازاری معرفی می‌گردد، که مبنایی برای موارد منتج شده از نمادها یا شاخص‌های ثروت، توسعه پایدار و عملکرد سیاسی می‌باشند. در وهله بعد،‌ سیستم حسابداری پیشنهادی بطور عملی برای جنگل‌های سوئد، تالابها‌، مسائل مرتبط با کیفیت هوا و اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نهایت این مقاله با نتیجه‌گیریهای تجربی پایان می‌پذیرد.
 
 
۲- مدل
تفسیر ملموس سرمایه طبیعی آن است که این مورد شامل اکوسیستم‌های مختلف، نظیر دریاچه‌ها، تالابها‌‌، جنگل‌ها،‌ زمین‌های کشاورزی و آبهای ساحلی می‌باشد. هر یک از این اکوسیستم‌ها بوجود آورنده تعدادی از برون‌دادها می‌باشند که بنام سرویس‌های اکوسیستم خوانده می‌شوند. چند مورد از این سرویس‌های اکوسیستم نظیر ماهی‌گیری و الوار برای مدت مدیدی بوسیله انسان شناخته شده‌اند و همچنین در بازار مورد معامله قرار گرفته‌اند. موارد دیگر، نظیر مقادیر یا ارزش‌های مربوط به آلاینده‌ها، موارد تجزیه پذیر و مقوله‌های مربوط به اوقات فراغت،‌ توجه اندکی را بخود معطوف داشته‌اند چرا که برون‌دادهای اکوسیستمی این مضامین دارای ارزش تجاری در بازار نمی‌باشد. اغلب اکوسیستم‌ها خدمات بازاری و غیر بازاری را تولید می‌کنند. مثالهایی از این دست عبارتند از جنگل‌ها، که تولید کننده الوار، محصولات جنگلی و همچنین ارزش‌های تفریحی، تجزیه آلاینده‌ها و تنوع زیستی می‌باشند. کلیه این خدمات بجز الوار، همچنین بوسیله تالاب‌ها‌و آبهای ساحلی که علاوه‌ بر این می‌توانند تولید کننده غذا نیز باشند، بوجود می‌آیند.
برای سادگی، کلیه کالاها و خدمات بازاری در ردیف‌های کالاهای ترکیبیQ  قرار می‌گیرند و خدمات اکوسیستمی نیز در ردیف سرویس ترکیبی واحد E قرار داده می‌شوند. هر دو دسته از کالاها جزء سرمایه طبیعی، S ، بعنوان ضریب تولید، قرار می‌گیرند. کالای بازاری و سرویس اکوسیستم همچنین نیازمند سرمایه ساخته شده انسانی، K و آلاینده‌های انتشاری، N، بعنوان محصولات جانبی می‌باشند، که تحت نام درون داد‌های وارده به سیستم تولید کالاهای بازاری تلقی می‌گردند. بطور مثال اغلب کالاها، انرژی را بعنوان ورودی خود بکار می‌برند که باعث نشر دی‌اکسید کربن، دی اکسید سولفور، اکسید نیتروژن و مواد دیگر می‌گردند. تولید اکوسیستم کالاهای غیر بازاری و خدمات همچنین تحت تاثیر آلاینده‌ها می‌باشد. بطور مثال، تجزیه کربن جنگل‌ها و پاکسازی مواد مغذی بوسیله تالاب‌ها‌ بطور مثبت بترتیب مرتبط با غلظت آلاینده‌ها در هوا و آب می‌باشند. توابع تولید بر این اساس بصورت Q=Q(K,S,N) وE=E(S, N) نوشته می‌شوند. بجز برای ارتباط بین E وN (که در ذیل تشریح می‌شود)، تولید کالاهای بازاری و خدمات اکوسیستم در کلیه آرگومان‌های آن با افزایش روبرو می‌باشند.
با این وجود، آلاینده‌ها ممکن است دارای تاثیر منفی بر روی تولید سرویس‌های اکوسیستم باشند، که بر اساس فرضیات از طریق تاثیر آنها بر S رخ می‌دهند. بطور کلی، این تاثیر منفی می‌باشد،  اما برای برخی از آلاینده‌های خاص نظیر مواد مغزی، تاثیر مثبت ممکن است تا سطح آلودگی مشخصی روی دهد. فراتر از این سطح آلودگی، حالت انشعاب ممکن است رخ داده و خصیصه‌های اکوسیستم تغییر یافته و تبدیل به نوع دیگری از اکوسیستم شود. مثالی در این زمینه بوسیله لاهلم‌بی (Laholm Bay) در جنوب سوئد ارائه گردیده است که دارای آلودگی شدیدی بوسیله نیتروژن در طی دهه ۱۹۸۰ بوده است. پوشش گیاهی نواحی بزرگی از بخش کف دریا ناپدید گردیده و گونه‌هایی نظیر ماهی کری‌فیش (cray fish) منقرض شدند. چنین تغییراتی معرف عدم برجستگی و مشکلات موجود در زمینه ارزیابی ارزش‌های اکوسیستم‌ها می‌باشد، اما این موضوع در ادامه نادیده گرفته می‌شود.

 

۳- ثروت، توسعه پایدار و سیاست محیطی
رفاه بوسیله جریان‌های سودمند کنونی و نزول یافته آتی مشخص می‌شود که می‌توان آن را به شرح ذیل نوشت:
 ۱-۳٫ تغییر ثروت و حسابهای ملی
ارزش یک تغییر در ثروت در طی دوره زمانی هم اکنون به شرح ذیل تعریف می‌گردد:
 
۲-۳٫ توسعه پایدار
از زمان انتشار گزارش برانتلند (کمیسیون جهانی، ۱۹۸۷)، تلاش‌های بسیاری جهت تعریف پایداری هم بر حسب تئوریکی و هم برحسب عملیاتی انجام شده است. بطورمثال،‌ فردی ممکن است در نظر گیرد که کالاهای سرمایه‌ای واحد بصورتی پایدار مورد استفاده قرار گیرد که برای آن نیاز به این مورد می‌باشد که موجودهای سرمایه‌ای در خلال زمان کاهش نیابند. با این وجود، این امر حتی بدون تاثیر انسانی غیر ممکن می‌باشد چرا که اکوسیستم‌ها در حقیقت با فرآیندهای ارتقا مرتبط هستند، فرآیندهایی که ممکن است بصورت مخرب باشند. دیدگاه دیگر، که بوسیله این مقاله پی‌گیری می‌شود آن است که رفاه اجتماعی نباید درخلال زمان کاهش یابد که بر این اساس از معادله (۵) نتیجه گرفته می‌شود که:
۳-۳٫ سیاست محیطی
به هنگامی که هیچ‌گونه کالاها و خدمات غیر بازاری وجود ندارد، قیمت بازاری غیرتعدیل شده کالاها وخدمات احتمالاً نادرست می‌باشند. این موضوع را می‌توان از شرایط معادله‌های (۶)-(۹) و استخراج مرتبط با قیمت‌های حسابداری دارایی طبیعی بهینه دریافت. در یک بازار بی‌قاعده، تاثیرات رفاه بر روی سرویس‌های اکوسیستم غیرتجاری در قیمت‌ها شامل نمی‌شوند. این بدان معنا است که قیمت آلاینده‌ها بعنوان درون‌داد بسیار پایین می‌باشد و قیمت دارایی‌های سرمایه نیز همچنین بواسطه آنکه برخی از خدمات اکوسیستم دارای قیمت‌های صفر می‌باشند، پایین خواهد بود. برای سیاستی، که کلیه تاثیرات را بحساب می‌آورد، میزان نفوذ بهینه و مالیات‌های دارایی طبیعی، بترتیب lN و lS ، را می‌توان از معادله‌های (۶)-(۹) استخراج نمود، که بر این اساس خواهیم داشت:
۴- یک نمایش تجربی از سیستم حسابداری سبز سوئد
در مدل تئوریکی ساده بالا تنها انتشار آلاینده‌ها به نظر به وجود آورنده تاثیرات محیطی بوده‌اند. با این وجود، تاثیرات محیطی غیر بازاری همچنین از طریق انجام فعالیت‌های دیگر، نظیر برخی از انواع مصارف زمین، رخ می‌دهند. علاوه براین، یک اقتصاد مجهز به دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی چند گانه می‌باشد که هر یک از آنها تولید کننده یکسری از سرویس‌های اکوسیستم بازاری و غیر بازاری هستند. از نقطه نظر تئوریکی، چنین گسترشی را می‌توان برای مدل تئوریکی مربوطه ارائه دارد. دراین فصل، برخی از مثال‌های تاثیرات محیطی در زمینه فعالیت‌های آلاینده‌ها و استفاده زمین‌ها و همچنین موارد مرتبط با تولید خدمات اکوسیستمی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
بطور ایده‌آل، مدل‌های دینامیک تجربی همراه با ارائه عددی تابع سودمندی، توابع تولید برای خدمات کالاها و اکوسیستم و معادلات، مرتبط با حرکت دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشند. متاسفانه، چنین ملزومات داده‌ای به روشی موفق برای دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی سوئد تبدیل نشده است. بنابر این، محاسبه‌های بوجود آمده در این فصل تنها بعنوان مثال‌هایی برای چگونگی اندازه‌گیری ثروت دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی می‌توانند مورد محاسبه و استفاده قرار گیرند.
 
۱-۴٫ تاثیرات ثروت و استفاده پایدار سرمایه طبیعی سوئد
بر حسب (۴) برآورد ثروت از طریق ضرب قیمت حسابداری موجودی با تغییر در طی دوره زمانی تحت مطالعه به دست آمده است. این امر از طریق جمع مقادیر سرمایه گذاری در جدول ۱ حاصل شده است. تغییر مجموع ثروت از -۱۶٫۸ الی ۲۰٫۴ بیلیون SEK متغیر بوده و بنابراین منفی می‌باشد. سرمایه‌ منفی در مقادیر مرتبط با استفاده از اوقات فراغت در جنگل‌ها، زمین‌های کشاورزی و اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی بیش از سرمایه گذاری مثبت در زمینه مقادیر پالایش آلایندها می‌باشد.
 ۲-۴٫ تغییرات دارایی محیطی و حساب‌های ملی
تاثیر بر روی NDP از طریق دارایی‌های سرمایه طبیعی به سمت تدارک آنها برای مصرف بازاری و غیر بازاری خدمات اکوسیستم و همچنین سرمایه گذاری در سرمایه طبیعی رخ می‌دهد. در نظر داشته باشید که یک ارتباط خطی بین سودمندی یا استفاده و مصرف وجود دارد، ارزش خدمات اکوسیستم غیر بازاری برای مصرف از طریق برآورد مالی کاربردهای نهایی آن که قیمت‌های حسابداری سرمایه طبیعی را مد نظر قرار می‌دهد، به دست می‌آید.
 
۳-۴٫ مالیات‌های محیطی و پرداخت‌های جبرانی
این نکته را از مقدمه این متن در نظر آورید که یکی از هدف‌های برآورد ثروت دارایی‌های محیطی در حقیقت ارائه خدمات بعنوان ابزار تصمیم‌سازی جهت سیاست‌های محیطی می‌باشد. این امر را حداقل می‌توان به سه روش انجام داد: بعنوان شاخصی برای اعمال عملکردها، بعنوان مبنایی برای طراحی و ارزیابی سیاست‌های محیطی. اولین روش استفاده از برآوردهای مرتبط با ثروت و پایداری بعنوان شاخصی برای اعمال رویه‌هایی در مقابل سرمایه گذاری منفی در برخی از دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی. بطور مثال، رجوع به مدیریت منفی در سیستم‌های آب‌های ساحلی و دریایی.
 
۵- خلاصه و نتیجه‌گیری
هدف از این مقاله بررسی شرایط مرتبط با احراز یک شاخص رفاه اجتماعی مناسب در زمینه تغییرات اکوسیستم‌ها می‌باشد که موارد ذیل را مورد برآورد و سنجش قرار می‌دهد: ۱) تغییرات رفاهی، ۲) استفاده پایدار از منابع، ۳) تصحیح محصول خالص ملی و ۴) سیاست‌های محیطی. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بجز یک استثنا، ملاحظات صریح خدمات اکوسیستم، از مدل تحلیلی استفاده شد. سرمایه طبیعی بطور معمول بعنوان موردی خارج از مقوله تولید کالاها و خدمات بازاری مد نظر بوده است. اما در اینجا سرمایه طبیعی بعنوان یک درون‌داد در تولید سرویس‌های اکوسیستم مد نظر خواهد بود. این تفاوت تاثیر اندکی را بر مدل‌های تئوریکی خواهد داشت، اما در عوض دارای تلویحات مهم اجرایی متعددی می‌باشد.
آنالیز تئوریکی نشان داده است که کلیه اهداف این شاخص را می‌توان بوسیله قیمت‌های حسابداری دارایی‌های طبیعی تحت پوشش قرار داد. این قیمت ارائه دهنده یک ارزش واحد از مقدار دارایی خدمات اکوسیستم بازاری و غیربازاری کنونی و آتی می‌باشد. یک حالت تغییر ارتقا یافته در رفاه اجتماعی در زمینه دارایی طبیعی یا گروه دارایی‌ها بهنگامی که تغییر موجودی بصورت مثبت در قیمت حسابداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود. همانگونه که نشان داده شد قیمت‌های حسابداری می‌توانند برای شاخص‌های رفاه اجتماعی و تغییرات دارایی‌های طبیعی تحت شرایط قیمت‌های غیر بهینه عمل نمایند. این مورد بعنوان یک نتیجه‌گیری دارای ارتباط عملی‌تر مطرح است، چرا که شاخص‌ها از قیمت‌های بازاری موجود، احتمالاً غیر بهینه، و مقادیر ارزیابی شده خدمات اکوسیستم غیر بازاری استخراج شده‌اند.
یک شاخص استفاده پایدار دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی از طریق مجموع مقادیر تغییر یافته در کلیه دارایی‌ها تحصیل می‌شود. مقادیر برخی از تغییرات ممکن است منفی باشند و برخی دیگر نیز ممکن است بصورت مثبت ارائه شوند. استفاده پایدار از کلیه دارایی‌ها بهنگامی رخ خواهد داد که جمع کلیه مقادیر تغییرات  مثبت باشد. بنابر این، ظرفیت تولید آتی کالاهای بازاری و غیر بازاری (در قیمت‌های ثابت) بصورت غیر کاهشی باقی می‌ماند.
تصحیح NDP یا NNI با توجه به خدمات اکوسیستم غیر بازاری بر مبنای مقادیر مربوط به مصرف و سرمایه‌گذاری انجام می‌پذیرد. مقادیر سرمایه‌گذاری از طریق رفاه اجتماعی و برآورد پایدار مقادیر آتی تغییرات در دارایی‌های سرمایه‌ای طبیعی حاصل می‌گردد. مقادیر مصرفی بازتاب دهنده کاربرد یا سودمندی از طریق استفاده جاری سرمایه طبیعی بعنوان دروندادها در تولید سرویس‌های اکوسیستم غیر بازاری می‌باشند. بر این اساس برای ارزیابی مقادیر مصرف و سرمایه گذاری سرمایه طبیعی داشتن اطلاعات مشابه و مرتبط ضروری می‌باشد.
اعمال چهارمین هدف این مقاله، یعنی مشخص نمودن شاخصی که برای سیاست گذاری محیطی مفید باشد، ممکن است نیازمند بهره‌گیری از داده‌های بیشتر در مقایسه با داده‌های محیطی مرتبط با سه هدف دیگر باشد. از آنجایی که سیاست‌ها در یک اقتصاد معمولاً به سمت بخش‌های تولیدی جهت می‌گیرند، اطلاعات در خصوص فعالیت‌های آن بخش و تاثیر محیطی آنها لازم خواهد بود. در صورتی که چنین تاثیراتی از طریق انتشار آلاینده‌ها رخ دهند، مشکلی در زمینه تعیین ارتباط بین منابع انتشار آلودگی و تاثیرات آن بر روی اکوسیستم‌های مختلف وجود خواهد داشت. علاوه‌ براین، برای برخی از کشورها نظیر سوئد، اغلب آلاینده‌های ته نشست شده در مناطق ملی کشور بواسطه منابع انتشار خارجی می‌باشد، بنابر این طیف عملکرد در این زمینه ممکن است محدود گردد.
با وجود مبنای تئوریکی، این آنالیز بوجود آورنده برخی از نتیجه‌گیریها در زمینه وابستگی‌های عملی می‌باشد. در ابتدا، آلاینده‌ها به خودی خود بعنوان مقوله‌های مرتبط با ارزیابی مالی بشمار نمی‌آیند، اما در عوض تاثیرات محیطی آنها متغیرهایی هستند که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در مرحله دوم، ارزیابی مالی این تاثیرات با توجه به برآورد سرویس‌های اکوسیستم انجام می‌پذیرد، که ممکن است بوسیله هر یک از اکوسیستم‌ها بوجود آمده باشند. بر این اساس، اشخاص نباید بصورت مستقیم نسبت به برآورد اکوسیستم‌ها اقدام نمایند، بلکه بجای آن اکوسیستم‌ها را می‌بایست مستقل از چگونگی بوجود آمدن آنها مورد بررسی قرار داد. در مرحله سوم،‌ از آنجایی که نکته تمرکز از منابع انتشار به اکوسیستم‌ها تغییر یافته است، کلاس‌های دیگر داده‌ها به منظور مشخص ساختن شاخص‌های رفاه اجتماعی مورد نیاز می‌باشند، که شامل اطلاعات در زمینه تغییرات دارایی‌های طبیعی، ارتباط بین اندازه موجودی و تدارک مستقیم و غیر مستقیم خدمات اکوسیستم و همچنین ارزیابی مالی هر یک از خدمات اکوسیستمی می‌باشد.
روش پیشنهادی برای برآورد رفاه، شاخص پایداری تغییرات دارایی‌ها،‌ تصحیح NDP و NNI و موارد مرتبط با تغییرات محیطی کارآ و مباحث منتج شده از آن برای تنها چند مورد سرویس‌های اکوسیستم سوئد نشان داده شده است: مقادیر مرتبط با اوقات فراغت، مقادیر رسوب یا ته نشست آلاینده‌ها، زمین‌های کشاورزی، آبهای ساحلی و دریایی. جنگل‌ها و تالاب‌ها همچنین از طریق تجزیه کربن و نیتروژن به ترتیب عملکردی همانند روال رسوب آلاینده‌ها را بعهده دارند. با توجه به داده‌های مشخص شده، نتیجه خالص به دست آمده به استفاده ناپایدار اکوسیستم‌ها در سال تحت مطالعه، ۱۹۹۹، اشاره دارد. از طرف دیگر، تصحیح NDP معرف افزایشی می‌باشد که بین ۰٫۹ و ۳٫۳%، بر مبنای فرضیه‌های مبتنی بر تولید اکوسیستم‌های مرتبط با خدمات اکوسیستمی، در نوسان می‌باشد. این نتیجه تجربی متفاوت از دیگر موارد تصحیح شده NDP سوئد می‌باشد، که در عوض مشخص کننده یک کاهش در NDP است. این امر بواسطه تفاوت در نکته تمرکز می‌باشد که در مطالعات Ahlroth و بسیاری دیگری از مطالعات تجربی در زمینه انتشار آلاینده‌ها، که بصورت مستقیم به تابع سودمندی وارد می‌شوند، به چشم می‌خورد. تاثیر منفی در زمینه سودمندی در رابطه با این آلاینده‌ها از NDP متعارف کسر می‌گردد. این مقاله همچنین اجازه بررسی تاثیر منفی در این زمینه را می‌دهد، اما تمرکز اصلی بر روی اکوسیستم‌ها بعنوان درون‌دادهای تولید خدمات اکوسیستمی می‌باشد. این امر می‌تواند بوجود آورنده یک سودمندی مثبت از تولید خدمات اکوسیستمی غیر بازاری باشد، کهNDP متعارف را افزایش خواهد داد. آلاینده‌ها می‌توانند باعث کاهش ظرفیت تولید اکوسیستم‌ها شوند، اما تولید خدمات اکوسیستم نباید منفی گردد. تاثیرات منفی بر روی NDP متعارف تنها از طریق عدم سودمندی مستقیم آلاینده‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در سرمایه طبیعی حاصل می‌شوند.
روال‌های تجربی بطور آشکار نشان دهنده مشکلات یافتن داده‌های مناسب، مخصوصاً در زمینه ارتباطات بین وضعیت دارایی طبیعی و تولید خدمات اکوسیستم، می‌باشند. این ارتباطات از طریق عدم تجانس یا ناهمگنی فضایی و دینامیکی نشان داده می‌شوند، با این وجود، این مورد برای بسیاری از کالاها و خدمات بازاری نیز صحت دارد. با وجود آنکه در حال حاضر اطلاعات اندکی در زمینه شکل تابع تولید برای خدمات اکوسیستمی در مقایسه با کالاهای بازاری وجود دارد، این کمبود داده می‌تواند در اصل با استفاده از روش‌های آماری کاهش یابد. چنین روش‌هایی در طی دهه‌های گذشته برای ارزیابی توابع تولید کالای بازاری مورد استفاده قرار گرفته‌‌اند. این امر موکد تمرکز بر روی خدمات اکوسیستم بعنوان بروندادها همراه را با اکوسیستم‌های مختلف بعنوان درون‌دادها می‌باشد. اغلب برآوردهای این مقاله تاکنون دارای تمرکز معکوس بوده‌اند، یعنی آنکه نکته تمرکز آنها ارزیابی اکوسیستم‌ها بوده است. با وجود آنکه نتایج چنین تحقیقاتی برای تشریح تجربی در این مقوله بکار رفته است،‌ به دست آوردن اطلاعات در زمینه جایگزین یا تاثیرات مکمل در بین اکوسیستم‌ها در تولید انواع مشابه برون‌دادها، نظیر ارزش‌های مرتبط با اوقات فراغت، بسیار مشکل می‌باشد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.