ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری برای کنترل سرعت موتور القائی

حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری برای کنترل سرعت موتور القائی

حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری برای کنترل سرعت موتور القائی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق – الکترونیک

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۶۶
کد مقاله
ELC66
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری برای کنترل سرعت موتور القائی
نام انگلیسی
Software Digital Phase-locked Loop for Induction Motor Speed Control
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
موتور القائی، حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری، کنترل سرعت، شبیه سازی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Induction motor, Software Digital Phase locked
Loop, Speed control, Simulation
مرجع به فارسی
ژورنال بین المللی مهندسی برق و اطلاعات
مرجع به انگلیسی
International Journal of Electrical and Information Engineering
قیمت به تومان
۵۰۰۰
سال
۲۰۱۰
کشور
تونس
حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری برای کنترل سرعت موتور القائی
ژورنال بین المللی مهندسی برق و اطلاعات
۲۰۱۰
چکیده
موضوع این مقاله تشریح ارزیابی شبیه سازی حلقه قفل فاز دیجیتال که در نرم افزار SDPLL اعمال شده است میباشد. SDPLL  برای رانش سرعت یک موتور القائی در استراتژی اسکالر توسعه داده شده است. یک رانش انجام شده و نتایج شبیه سازی برای ارزیابی مقاوم بودن در مقابل تغییرات پارامتر موتور و سرعت رگولاسیون ارائه شده اند.
کلمات کلیدی:
موتور القائی، حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری، کنترل سرعت، شبیه سازی
۱- مقدمه
حلقه قفل فاز (PLL) در حوزه های متنوعی اعمال شده اند. این حوزه ها عبارتند از سیستم های ارتباطات راه دور [۱]–[۱۱] (سیستم های بی سیم [۲]، مخابرات)، سیستم های بیولوژیکی و مهندسی قدرت که بطور روزافزونی محبوبیت دارند.
سیستم قفل شونده باعث میشود که یک سیگنال سیگنال دیگری را تعقیب کند. این سیستم سیگنال خروجی را با سیگنال مرجع ورودی در فرکانس و فاز سنکرون نگه می دارد.  این سیستم، بطور دقیقتر، فاز یک نوسان ساز محلی را با یک سیگنال خارجی چنان کنترل میکند که اختلاف فاز بین فاز خروجی و فاز مرجع به حداقل کاهش یابد [۴].  اخیرا علاقه زیادی به کاربرد تکنیک های حلقه قفل فاز در کنترل سرعت موتور پیدا شده است.  این تکنیک دقت عالی ئی را در تنظیم سرعت ارائه می دهد [۵]. این نوع کنترل به موتور DC [۳]–[۶]، و در موارد معدودی به موتور القائی ac  [۵]-[۷]-[۸] اعمال شده است.  بطور متعارف، این مقصود توسط PLL های آنالوگ [۹] و PLL های دیجیتال کلاسیک [۱۰]-[۱۲] حاصل شده است.  در این مورد، خروجی ردیاب فاز بصورت یک ولتاژ زمان پیوسته است و این ولتاژ به یک فیلتر حلقه آنالوگ تزریق میشود. اما، این سیستم پسخورد آنالوگ در بعضی موارد که تنظیم فوق العاده سرعت و پاسخ دینامیک سریع مورد نیاز است جوابگو نیست [۶]. این ویژگیها توسط بکارگیری یک حلقه قفل فاز تماما دیجیتال که در نرم افزار پیاده سازی میشود قابل حصول می باشد. این سیستم دارای مزیت انعطاف پذیری میباشد.
هدف این مقاله توسعه SDPLL است. این سیستم به موتور القائی در استراتژی اسکالر برای رانش های سرعت اعمال شده است.
ساختار این مقاله به ترتیب زیر است: در بخش دوم توصیفی از SDPLL ارائه می دهیم. بخش سوم تنظیم سرعت موتور القائی توسط SDPLL را توضیح می دهد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده عملکرد رانش های سرعت در مقابل تغییرات پارامتری و اغتشاشات می باشد.
۲- تشریح SDPLL
بلوک دیاگرام حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری در شکل ۱ نشان داده شده است. حلقه قفل فاز دیجیتال پایه ای شامل چهار عنصر است: یک ردیاب فاز، یک شمارنده K، یک مدار افزایش/کاهش و یک شمارنده تقسیم بر N. ردیاب فاز فاز سیگنال ورودی inФ را با فاز سیگنال تولید شده توسط SDPLL، outФ، مقایسه کرده و خروجی آن یک سیگنال خطا می باشد. شمارنده K، که به صورت یک فیلتر حلقه عمل میکند، فرکانس نوسان ساز که به صورت دیجیتالی کنترل می شود (DCO) را تنظیم میکند.  DCO شامل مدار افزایش/کاهش (I/D) و شمارنده تقسیم بر N می باشد. ساعت K دارای فرکانس Mfc و ساعت I/D دارای فرکانس ۲Nfc می باشد، که در آنها M یک ثابت است، fc فرکانس مرکزی حلقه می باشد، و N واحد شمارنده تقسیم بر N  است. بنابراین، ساعت I/D، فرکانس، و مقدار N فرکانس مرکزی حلقه را تعیین خواهند کرد.
۳- رانش موتور القائی با SDPLL
هدف اصلی این تحقیق عبارت است از پیشنهاد یک ساختار کنترل رانش های اسکالر یک موتور القائی با استفاده از SPLL.  کنترل دقیق سرعت رانش های موتور القائی با استفاده از تکنیک حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری در سیستم پسخورد حاصل میشود. بلوک دیاگرام کل سیستم کنترل که مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته است در شکل ۶ نشان داده شده است. 
۴- نتایج شبیه سازی
در این بخش نتایج شبیه سازی SDPLL را ارائه می دهیم. سیستم تحت نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده است. تست های انجام شده مقاوم بودن رویه کنترلی پیشنهاد شده را تایید میکند.
معکوس پاسخ سرعت موتور القائی در شکل ۸ الف نشان داده شده است. این سرعت مقادیر مرجعی سرعت هدف را بدقت دنبال میکند. شکل ۸ ج خطای سرعت را نشان می دهد که به صورت تفاضل بین سیگنال ورودی مطلوب و خروجی عملی سیستم بدست آمده است و به سمت صفر میل میکند. شکل ۸ ب سیگنال کنترل را نشان می دهد.
۵- نتیجه گیری
در این مقاله، تکنیک حلقه قفل فاز دیجیتال نرم افزاری برای کنترل سرعت یک موتور القائی با رانش اسکالر با استفاده از استراتژی اسکالر ارائه شده و نتایج قابل قبولی بدست آمده ا ست.  سیستم کنترل دارای عملکرد بالا شامل تنظیم دقیق سرعت، مقاوم بودن تحت تغییرات پارامتری موتور و عدم حساسیت به اغتشاشات گشتاور می باشد.. نتایج شبیه سازی اعتبار سیستم پیشنهادی را ثابت می کند.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.