ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خطر زمین لرزه ای و معیار طراحی برای عربستان سعودی

خطر زمین لرزه ای و معیار طراحی برای عربستان سعودی

خطر زمین لرزه ای و معیار طراحی برای عربستان سعودی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه زمین شناسی – منابع طبیعی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

 

مقالات ترجمه شده زمین شناسی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۰
کد مقاله
GEO20
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خطر زمین لرزه ای و معیار طراحی برای عربستان سعودی
نام انگلیسی
Seismic hazad and design for Saudi Arabia
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۶
کلمات کلیدی به فارسی
خطر زمین لرزه ای, عربستان سعودی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Seismic hazard, Saudi Arabia
مرجع به فارسی
مهندسی زمین لرزه، دهمین کنفرانس جهانی، ۱۹۹۲، روتردام
دپارتمان مهندسی راه ساختمان، دانشگاه کینگ سعود، ریاض، عربستان سعودی
مرجع به انگلیسی
Department of Civil Engineering, King Saud University, Riyadh, KSA
قیمت به تومان
۱۵۰۰۰
سال
۱۹۹۲
کشور
عربستان
خطر زمین لرزه ای و معیار طراحی برای عربستان سعودی
مهندسی زمین لرزه، دهمین کنفرانس جهانی، ۱۹۹۲، روتردام
دپارتمان مهندسی راه ساختمان، دانشگاه کینگ سعود، ریاض، عربستان سعودی
 
 
چکیده
در ارتباط با داده های زمین لرزه ای از منابع جهانی یک فایل اطلاعاتی برای این کشور پادشاهی حاصل شده و داده های اکتسابی آن با توجه به پارامترهای مختلفی چون عدم تکمیل اطلاعات، و مشکلات مربوط به میزان بزرگی وقوع و همچنین سوگیری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه زمین لرزه ساختی برای توصیف مرزها و ارزیابی ریسک جهت مشخص سازی منطقه بندی زمین لرزه ای انجام گردید. پارامترهای الزامی طراحی زمین لرزه ای برای این کشور نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مطالعه در ارتباط با طراحی لرزه ای ساختمان ها در کشور عربستان معیارهای مشخصی را ارائه می نماید.
۱- مقدمه
کشور پادشاهی عربستان سعودی (KSA) جزء کشورهای دارای فعالیت های زمین لرزه ای اندک می باشد و در این رابطه داده های نادری از زمین لرزه های گذشته در دسترس است. ویژگی های زمین لرزه نگاری در این کشور در سال ۱۹۸۴ مورد بررسی قرار گرفت. در تضاد با عقیده عام، مناطقی در این کشور وجود دارند که در آنها میزان شتاب پیک زمین به ۰٫۲g و ۰٫۳g در خلال ۵۰ سال با احتمال ازدیاد به میزان۱۰ و ۵ به ترتیب وجود داشته است.
ایجاد نقشه های خطر زمین لرزه و برنامه طراحی لرزه ای در چنین موقعیتی نیازمند یک رویکرد هماهنگ و جامع می باشد. مراحلی که می بایست در این زمینه انجام داد به شرح ذیل مشخص شده اند:
 1. گردآوریی کاتالوگی از زمین لرزه و مهیا سازی نقشه زمین لرزه ساختی برای مشخص سازی مناطق مرزی و منابع لرزه ای
 2. کار بر روی داده های زمین لرزه ای برای ایجاد خوشه های مرتبط، مشخص نمودن موارد مفقوده و ناکامل.
 3. ایجاد ارتباطات بازگشتی و ارزیابی بزرگی معتبر حداکثری
 4. مهیا سازی ایزو شتاب و نقشه های لرزه ای منطقه
 5. ارزیابی پارامترهای طراحی لرزه ای و ایجاد یک برنامه طراحی لرزه ای اولیه برای KSA
این بررسی در مراحل مختلف پیشرفت خود ویژگی های ذیل را با توجه به ارائه مشاوره های تخصصی مدنظر قرار داده است.
 1. شناسایی منابع لرزه ای و مشخص نمودن آنها
 2. نصب یک سیستم تخصصی برای تحلیل ریسک و تطبیق آن با موقعیت های محلی
 3. مشخص سازی پارامترهای میرایی حرکت زمین، انجام آنالیز ریسک و تعریف نوعی فلسفه طراحی لرزه ای
 4. مهیا سازی دستورالعمل های طراحی زمین لرزه ای و ضروریات مربوط به آن
تشریح مختصری از این مراحل مشخص شده ذیلا ارائه می شود.
۲- مطالعه اطلاعات زمین ساختی و لرزه شناختی
۲-۱٫ فایل اطلاعاتی
در این زمینه اطلاعات ثبت شده بین المللی در خصوص رخداد زمین لرزه به خوبی مشخص و جمع آوری گردید و اطلاعات مربوطه در فایلی تحت عنوان فایل داده های زمین لرزه عربستان سعودی (SAEDF) از طریق استخراج رخدادهای نواحی جغرافیایی قرار گرفته شده در محدوده ۱۰ درجه شمالی تا ۳۲ درجه شمالی و ۳۰ درجه شرقی الی ۶۰ شرقی جای داده شد. بر مبنای مقیاس زمانی، داده های جمع آوری شده طیفی از اطلاعات مرتبط با سالیان ۲۱۵۰ قبل از میلاد الی مارس ۱۹۹۰ بعد از میلاد را شامل می شود.
۲-۲٫ پردازش اطلاعات
SAEDF حاوی اطلاعاتی می باشد که برای بیش از یکبار گزارش شده است. این رخدادها، برای اهداف مربوط به این مطالعه، در صورتی بعنوان موارد تکراری محسوب می شوند که دارای مبداء زمانی متفاوت ۲۰ ثانیه ای یا کمتر و تفاوت موقعیت ۱۵۰ کیلومتری یا کمتر باشند. در یک مجموعه از رخدادهای تکراری، بصورت مجزا، رخدادی که از بزرگی و «تعیین اولیه مرکز زلزله (PDE)» برخوردار باشد در ارتباط با این مورد مدنظر قرار گرفته، در حالی که بقیه اطلاعات حذف می شوند. در این مجموعه رخدادهایی که از ویژگی های ثبت – PDE برخوردار هستند نگهداری می شوند.
 
 ۲-۳٫ ویژگی نئوتکتونیک / زمین ساختی جدید
این ویژگی مطالعاتی شامل شناسایی منابع لرزه ای و  مشخص  نمودن  نواحی  مربوط  بدان ها  می باشد.
یک نقشه زمین ساخت لرزه ای مرتبط با شکل ۱ از طریق ترکیب نقشه زمین ساخت و نقشه زمین لرزه ای ایجاد شد. این نقشه قابلیت تعیین خوشه بندی مراکز لرزه ای را داشته و می تواند ارتباط این مراکز با ویژگی های زمین ساخت اصلی را مشخص نماید. این اطلاعات در خصوص تفکیک مرزهای نواحی لرزه ای ضروری هستند.
همبستگی خوبی در ارتباط با توزیع مراکز لرزه ای با ویژگی های اصلی زمین ساخت، البته به استثنای برخی از مناطق، وجود دارد.
فعالیت اندک زمین لرزه ای در ناحیه شمالی دریای سرخ در مقایسه با ناحیه جنوبی احتمالا بواسطه شکاف ها / فواصل لرزه ای است که در آن گسل ها بصورت قفل شده می باشند و بنابراین قابلیت ایجاد زمین لرزه در آنها وجود ندارد. این ناحیه دارای پتانسیل مشخصی برای زمین لرزه های آتی خواهد بود.
۳- ارزیابی ریسک زمین لرزه ای
۳-۱٫ کار با اطلاعات
به ندرت ممکن است که دارای داده های در دسترس باشیم که در کلیه ویژگی ها تکمیل شده باشند. این مورد مخصوصا در خصوص آن دسته از ناحیه هایی که از کمبود اطلاعات تاریخی و همچنین داده های ریخت شناسی لرزه ای در رنج هستند، بعلاوه کشور عربستان، نیز صادق است. فرآیند کار با داده ها غالبا شامل مراحل عمده ذیل می باشد:
۳-۲٫ ارتباطات رخداد مجدد
کاتالوگ زمین لرزه اصلاح شده برای عربستان متعاقبا جهت ایجاد روابط مرتبط با رخداد مجدد برای کلیه منابع لرزه ای مشخص شده در ناحیه بکار گرفته شده است. ارتباط بزرگی – فراوانی برای هر منبع واحد به نظر دنبال کننده ارتباط گوتنبرگ ریشتر بر مبنای معادله ذیل می باشد:
۳-۳٫ بزرگی موثق حداکثری
یکی از بحث برانگیز و مهمترین متغیرهای مورد نظر در خصوص ارائه ویژگی های زمین لرزه ای اندازه حداکثر موثق زمین لرزه می باشد که می بایست آن را بعنوان بخش بالایی میزان بزرگی زمین لرزه در ارتباط با رخداد مجدد خطی مورد توجه قرار داد. در این مطالعه چنین موردی بعنوان مقدار بزرگی حداکثری مشاهده شده برحسب منبع بعلاوه ۲۵/۰ مد نظر می باشد.  
۳-۴٫ پهنه بندی ایزو شتاب / همتراز شتاب
ارتباطات رخداد مجدد ایجاد شده فوق معرف تاریخچه زمین لرزه ای گذشته این ناحیه می باشد. به منظور انجام تحلیل ریسک زمین لرزه ای برای KSA، یک مدل برای پیش بینی رخدادهای آتی مورد نیاز می باشد. در این مطالعه، مدل پواسون مورد استفاده قرار می گیرد که علت آن سادگی و گستردگی کاربرد آن در چنین مقالاتی است.
۴- ویژگی های مرتبط با معیارهای طراحی
۴-۱٫ موارد کلی
اولین ویژگی در خصوص آماده سازی نگارش اولیه معیارهای طراحی برای عربستان ایجاد آنها به روشی بوده است که در ارتباط با موارد ذیل باشد:
 1. کمک به محققین و مجموعه قانون گذار در خصوص کاهش خطرات زمین لرزه ای در ساختمان های جدید و موجود در حال حاضر یا در نقطه ای از زمان آتی.
 2. فراهم آوردن تخصص مهندسی در ارتباط با پارامترهای زمین لرزه ای برای این کشور بعنوان یک ورودی جهت مشخص سازی و شناسایی استانداردها و قواعد مربوطه.
 3. دسترسی متخصصین و مهندسین حرفه ای به قواعد کاربردی آسان جهت ارزیابی ویژگی های زمین لرزه ای با توجه به تاثیرات مرتبط آن و ایجاد رهنمودهای اساسی برای آنالیز و طراحی ساختارهای و ساختمان ها در موقعیت هایی که قابلیت پیاده سازی قواعد خاص در آنها وجود ندارد.
دومین ویژگی ایجاد معیارهای طراحی در یک چارچوب وابسته به قواعد زمین لرزه ای می باشد که به خوبی در سطح بین المللی و ملی شناسایی شده باشد. بر مبنای پالایش و ارزیابی حیاتی مرتبط با قواعد جهانی زمین لرزه و طراحی ساختمان های مقاوم، غالب قواعد رسمی ایالات متحده بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است، SEAOC (۱۹۸۸) و UBC (۱۹۸۸) نیز بعنوان مدلهایی جهت توسعه ویژگی طراحی زمین لرزه ای بصورت مناسب و سازگار با نوع ساختمان ها و رویه های ساخت و ساز در عربستان مورد توجه قرار گرفته است. ویژگی های طراحی اولیه در دست نوشته Haddad و همکاران (۱۹۹۲) ارائه شده است و پس از آن فرمت – SEAOC بطور کلی مدنظر قرار گرفته و ویژگی های آن بصورت متنی، بجای ارائه بعنوان یک قانون رسمی، منشتر شد. این مورد مشخص کننده سابقه و مبنایی می باشد که منجر به انتخاب و پذیرش مفاد مختلفی می گردد. در این مقاله، تنها مسائل عمده و پارامترهای اصلی SEAOC و UBC مورد بحث قرار می گیرند تا مشخص شود که چگونه قابلیت ارزیابی، اصلاح یا پذیرش آنها وجود دارد.
 
۴-۲٫ ناحیه بندی زمین لرزه ای و عوامل مرتبط
اطلاعات PGA ۵۰ ساله که در شکل ۲ مشخص شده است جهت منطقه بندی این کشور از نقطه نظر طراحی زمین لرزه ای استفاده شده است. بر این مبنا عربستان به چهار ناحیه زمین لرزه ای همانگونه که در شکل ۴ نشان داده شده است، بر مبنای سطح PGA که در جدول ۱ آمده است، تقسیم شد.
۴-۳٫ دسته بندی عملکرد زمین لرزه ای (SPC)
SPC عمدتا بعنوان یک برآورد میزان محافظت فراهم آمده برای عموم مردم و ساختمان های مناطق مسکونی در برابر خطرات زمین لرزه ای بشمار می آید. مفهوم SPC که بوسیله ATC ارائه شده است بوسیله SEAOC و UBC مدنظر نمی باشد. همانگونه که در جدول ۳ نشان داده شده است، سه SPC، A الی C، برای این کشور بکار گرفته شده است. SPC A معرف میزان حداقلی و C معرف میزان حداکثری نیاز جدی در ارتباط با یک سازه می باشد.
۴-۴٫ مقادیر Rw
SEAOC و UBC اقدام به نامیدن Rw بعنوان «عامل عملکرد سیستم» نمودند، و در عین حال ATC را بعنوان «عامل اصلاح پاسخ» خواندند. هیچگونه مبنای استواری در ارتباط با این ویژگی ها جهت توجیه مقادیر مشخص شده برای این عامل وجود ندارد. در حقیقت، این مقادیر از مهمترین بخش های مورد بحث در خصوص توسعه مفاد طراحی زمین لرزه ای بشمار می آید.
۵- نتیجه گیری
این مطالعه را می توان بعنوان راهنمایی برای ایجاد معیارهای طراحی زمین لرزه ای برای کشوری که دارای داده های زمین لرزه ای نادر و فعالیت های زمین لرزه ای اندکی می باشد بکار گرفت. ویژگی های الزامی چنین کاربردی در ارتباط با توسعه کاتالوگ زمین لرزه، حذف خوشه ها، ایجاد معیارهای احتمالی برای مشخص نمودن میزان بزرگی رخدادهای تاریخی و مشخص سازی سوگیری ها و موارد ناکامل می باشند. در این خصوص معیار طراحی، ناحیه بندی، مشخص سازی دسته بندی های عملکرد زمین لرزه ای و ارزیابی ویژگی های استحکام بیش از حد و عوامل مربوط به شکل پذیری یا نرمی برای سیستم های قاب بندی مختلف سازه ها خود تشکیل دهنده عوامل اصلی در این زمینه بشمار می آیند.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.