ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

سنتز مبدلهای آنالوگ به دیجیتال بانکهای فیلتری مخلوط زیرباندی با ضرائب طول محدود کلمه با استفاده از برابرسازی تطبیقی

سنتز مبدلهای آنالوگ به دیجیتال بانکهای فیلتری مخلوط زیرباندی با ضرائب طول محدود کلمه با استفاده از برابرسازی تطبیقی

سنتز مبدلهای آنالوگ به دیجیتال بانکهای فیلتری مخلوط زیرباندی با ضرائب طول محدود کلمه با استفاده از برابرسازی تطبیقی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه برق – الکترونیک

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده آماده گروه برق - الکترونیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۶۷
کد مقاله
ELC67
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
سنتز مبدلهای آنالوگ به دیجیتال بانکهای فیلتری مخلوط زیرباندی با ضرائب طول محدود کلمه با استفاده از برابرسازی تطبیقی
نام انگلیسی
Synthesis of Subband Hybrid Filter Banks ADCs with Finite Word-length Coefficients using Adaptive Equalization
تعداد صفحه به فارسی
۲۲
تعداد صفحه به انگلیسی
۴
کلمات کلیدی به فارسی
مبدلهای آنالوگ به دیجیتال
کلمات کلیدی به انگلیسی
Analog-to-digital converters
مرجع به فارسی
سمپوزیوم بین المللی IEEE در خصوص مدارها و سیستم ها
دپارتمان پردازش سیگنال و سیستم های الکترونیک، سوپلک، فرانسه
مرجع به انگلیسی
IEEE International Symposium on Circuit and Systems
قیمت به تومان
۵۰۰۰
سال
۲۰۱۰
کشور
تونس
سنتز مبدلهای آنالوگ به دیجیتال بانکهای فیلتری مخلوط زیرباندی با ضرائب طول محدود کلمه با استفاده از برابرسازی تطبیقی
 سمپوزیوم بین المللی IEEE در خصوص مدارها و سیستم ها
دپارتمان پردازش سیگنال و سیستم های الکترونیک، سوپلک، فرانسه
۲۰۱۰
چکیده
مبدلهای آنالوگ به دیجیتال ADC بانکهای فیلتری مخلوط زیرباندی (SHFB) می توانند یک یا چندین زیرباند باریک را همراه با یک سیگنال باندپهن تبدیل کنند. این امکان یک راه حل مناسب برای مدیریت “طیف انعطاف پذیر” در کاربردهای رادیوشناختی فراهم می آورد. در این مقاله، یک SHFB ADC که یک سیگنال مختلط را تحویل می دهد درنظر گرفته شده است. مقادیر بهینه ضرائب دیجیتال با بهره گیری از یک روش برابرسازی تطبیقی بدست می آیند. تاثیر برابرسازی ضرائب دیجیتال روی SHFB مورد مطالعه قرار میگیرد. برای هدف کیفیت بازسازی، حداقل گام رقمی کردن تعیین میشود. این موضوع توسط نتایج شبیه سازی در حوزه زمان و فرکانس مورد اعتبارسنجی قرار میگیرد.
۱- مقدمه
سیستم های رادیوشناختی آینده باید قادر به تطبیق خودشان به یک محیط چند استانداردی باشند [۱].  برای نیل به این مقصود، ADC های با عملکرد بالا مورد نیاز است. این مبدلها باید متناوبا یک سیگنال باندپهن با درجه تفکیک پائین (برای هدف “حسگری”) و هر سیگنال باند باریک با درجه تفکیک بالا در یک مود مخابراتی را تبدیل کنند. بنظر می آید که ADC بانکهای فیلتری مخلوط (HFB) یک راه حل مناسب برای این نیازمندیها باشد. چنین معماری موازی ئی شامل یک تجزیه آنالوگ فرکانس (بانک تحلیل)، یک مرحله تبدیل (بانک ADC)، و یک بازسازی دیجیتالی (بانک سنتز) می باشد. برای یک سرعت نمونه برداری مشخص ADC ، یک HFB ADC  میتواند عرض باند تبدیل را زیاد کرده و نمونه برداری باند فرکانسی را اجرا نماید. همچنین، HFB میتواند یک عرض باند باریک با درجه تفکیک بالاتری را با پیکر بندی مجدد بخش دیجیتال آن تبدیل کند. این هدف میتواند با یک HFB زیرباندی (SHFB) که در [۳] پیشنهاد شده است حاصل شود. اما SHFB ها به خطاهای آنالوگ که عمدتا حین ساخت رخ می دهند خیلی حساسند[۳].  برای حل این مسئله، یک روش برابرسازی تطبیقی که در [۴] پیشنهاد شده است  ضرائب دیجیتال مربوط به بانک فیلتر آنالوگ را پیدا می نماید. شکل ۱ قاعده کلی روش برابرسازی تطبیقی برای ساخت یک SHFB را نشان می دهد. یک سیگنال آزمایشی که بطور مناسبی انتخاب شده است به ورودی SHFB داده می شود. خروجی SHFB با سیگنال مطلوبی که با سیگنال آزمایشی مرتبط است،  مقایسه میگردد. خطای حاصل، به منظور تصحیح ضرائب فیلتر دیجیتال، توسط آلگوریتم حداقل متوسط مربعات (LMS) مورد استفاده قرار میگیرد [۵]. وقتی که خطا آنقدر کاهش یابد که دقت بازسازی حاصل میشود، فرآیند سنتز متوقف میگردد. در عمل، در یک سیستم تعبیه شده، ممکن است نمونه های سیگنال مطلوب و سیگنال آزمایشی در حافظه ذخیره شوند.
۲- برابرسازی تطبیقی برای ساخت یک SHFB ADC
ابتکار اصلی روش برابرسازی تطبیقی که برای ساخت SHFB اعمال میشود بر انتخاب سیگنالهای آزمایشی و مطلوب استوار است. آلگوریتم تطبیقی عبارت است از آلگوریتم LMS مختلط کلاسیک [۵].
الف. سیگنال آزمایشی s(t) و سیگنال مطلوب dm(n)
فرض کنید BW و T بترتیب نمایشگر عرض باند و پریود نمونه برداری نایکویست s(t) باشند. ۲лΩm فرکانس مرکزی زیرباند m با عرض باند را مشخص میکند. فرض کنید G(jΩ) مشخص کننده پاسخ فرکانسی یک فیلتر پائین گذر (LF) باشد، که عرض باند آن برابر است با BWsub.  به منظور پرهیز از تداخل های اضافی ناشی از فرکانس های خارج از باند فرکانس، درجه انتخاب LF باید بزرگ باشد [۶]. پس از مدوله شدن با ejΩm، LF به فیلترهای مختلط میان گذر (CBF) تبدیل می شود. همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است، یک سیگنال شبه نویز سفید با متوسط صفر توسط CBF ها فیلتر شده، سیگنال زیرباند Sm(jΩ) بدست می آید. سپس، سیگنال آزمایشی توسط  حاصل میشود که واریانس آن با σ۲s مشخص میشود. چون s(t) شامل M سیگنال زیرباند است، داریم
ب. سنتز تطبیقی SHFB ADC مختلط
بازسازی دیجیتالی زیرباند m از طریق SHFB ADC را می توان در حوزه فرکانسی به شکل زیر نمایش داد
۳- تاثیرات رقمی کردن ضریب سنتز
الف. تنزل دقت بازسازی SHFB ADC ها
مدل زیر را برای نمایش ضرایب مختلط سنتز در زیردامنه m تعریف میکنیم:
ب. اثر برابر سازی تطبیقی
بدلیل خطاهای رقمی کردن، تنظیمات ضرایب را می توان با شرط اینکه جمله تصحیح LMS بزرگتر از نصف فاصله رقمی کردن باشد ادامه داد [۸].  این موضوع را میتوان به شکل زیر نشان داد:
۴- نتایج شبیه سازی
الف. شرایط شبیه سازی
سیگنال باند پهن در باند فرکانسی [۰٫۸۵  ۱٫۲۵] GHz را برای تبدیل در نظر میگیریم. سیگنال آنالوگ بین بانکی از فیلترهای میان گذر آنالوگ که دربردارنده هشت رزوناتور Gm-LC خالص میباشد قسمت میگردد [۲]. فرکانس های مرکزی و فاکتورهای کیفیت آنها بترتیب عبارتند از  ۲лΩi و Qi.  تابع تبدیل فیلتر تحلیل هر کانال توسط رابطه زیر داده میشود:
ب. نتایج شبیه سازی سنتز در حوزه زمان
به ضرایب دیجیتال در فرم مختلط مقدار اولیه صفر داده میشود. فرآیند سنتز SHFB ADC در حوزه زمان توسط MATLAB با استفاده از توابع C MEX شبیه سازی میشود. با مقادیر مختلف B۰، چندین شبیه سازی انجام شده و نتایج در شکل ۴ نشان داده شده اند. برای نیل به درجه تفکیک مورد نیاز ۱۴ بیت، حداقل تعداد تجربی بیت های رقمی کردن ، که با نمایش داده میشود، برابر ۲۸ بیت است.  در اینجا  به اندازه ۳ بیت از مقدار نظری خود بیشتر میشود. در حقیقت، در اثبات نظری ارائه شده در بخش ۳،  فیلترهای آنالوگ ایده آل، و با پاسخ فرکانسی یکنواخت در زیرباند مناسب، فرض شده بودند. این فرضیات را آنقدر سخت میتوان برآورده ساخت که، در مقایسه با نتیجه نظری، موجب تنزل میگردند.  با  B۰ برابر ۲۸ بیت، در آخر تکرار ۸۰۰-ام،  فرآیند سنتز به درجه تفکیک مورد نیاز ۱۴ بیت میرسد. و از آن به بعد، LMS نمی تواند به تنظیمات ضرایب ادامه دهد. بنابراین، میتوانیم فرآیند را متوقف سازیم. ضرایب ذخیره شده را میتوان به عنوان مقادیر رقمی شده بهینه شان که با نشان داده میشود در نظر گرفت.
ج. اعتبارسنجی در حوزه فرکانس
با ثابت کردن  و وارد کردن پاسخ های فرکانسیشان  در تابع بازسازی (۳)، جمله اعوجاج و مجموع جملات تاخوردگی را میتوان به دسیبل محاسبه کرد (شکل ۵).  مقادیر متوسطشان بترتیب  و  است. بنابراین، عملکرد SHFB را میتوان با متوسط نسبت اعوجاج به تاخوردگی (MDAR) نمایش داد [۴]. داریم  ، یعنی، درجه تفکیک ۱۴٫۱ بیت. این نشان دهنده تطابق نتایج با شبیه سازی در حوزه زمان می باشد.
۵- نتیجه گیری
در این مقاله، تاثیر رقمی کردن ضریب دیجیتال روی بازسازی SHFB ها مطالعه گردید. به منظور تضمین دقت بازسازی زیرباند با استفاده از برابرسازی تطبیقی، تعداد حداقل بیت های ضریب کد کردن بطور نظری مورد اشاره قرار گرفت.  به علت اینکه فرضیات را در عمل نمی توان برآورد، برای بدست آوردن درجه تفکیک ۱۴ بیت در خروجی SHFB ها نیاز به ۳ بیت اضافی نسبت به مقدار نظری می‌باشد.  در سایه سادگی آلگوریتم LMS، فرآیند سنتز تطبیقی تولید SHFB را برای کاربردهای رادیو شناختی ، نظیر مدیریت “طیف انعطاف پذیر”، امکان پذیر می‌سازد.

 

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.