ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزای فولادی

ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزای فولادی

ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزای فولادی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه راه – ساختمان، معماری، عمران
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده راه و ساختمان، معماری، عمران، ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۹
کد مقاله
CVL39
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزای فولادی
نام انگلیسی
Elastic-plastic bending load-carrying capacity of steel members
تعداد صفحه به فارسی
۲۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
ظرفیت حمل بار خمشی، الاستو پلاستیک، اجزای فولادی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Elastic-plastic bending load, carrying capacity , steel members
مرجع به فارسی
دانشگاه فنی کاسایس، اسلواکی
گروه تیلور و فرانسین، لندن
مرجع به انگلیسی
Challenges, Opportunities and Solutions in Structural Engineering and Construction; Technical University Košice, Slovakia
قیمت به تومان
۱۰۰۰۰
سال
۲۰۱۰
کشور
اسلواکی، انگلستان

 

  
ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزای فولادی
 
دانشگاه فنی کاسایس، اسلواکی
گروه تیلور و فرانسین، لندن
۲۰۱۰
 
 
چکیده
ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک / ارتجاعی – خمیری به میزان زیادی منوط به ثبات موضعی جان ها و بال های آنها می باشد.  با توجه به ویژگی های ثبات موضعی،  اجزای فولادی  می توانند دارای سطوح مقطعی متراکم یا باریک باشند. فشردگی سطح مقطعی فولادی تنها به صورت نسبی است. این خصیصه منوط به سطح بارگذاری مواد و مقاومت کمانش جان ها و بال های آنها در سطوح مقطعی و نواحی دارای بیشترین میزان بار می باشد. موضوع مورد بررسی در خصوص تراکم سطوح مقطع در این مبحث مشکل پیچیده ثبات می باشد. این مقاله شامل برخی از نتایج بدست آمده بررسی های تجربی- تئوریکی ثبات موضعی الاستو پلاستیکی و ظرفیت حمل بار اجزای فولادی می باشد. روش شناسی پیشنهادی به ما اجازه محاسبه وضعیت الاستو پلاستیک (ارتجاعی- خمیری) مقاومت خمشی سطح مقطع، منوط به توسعه حدی کرنش های خمیری، را خواهد داد. روش پیشنهادی همچنین با رویه هایی که در برخی از استانداردهای انتخابی برای طراحی سازه های فولادی به کار گرفته شده اند مقایسه خواهد شد.
 
۱-  مقدمه
بسیاری از اجزای سازه های فولادی غالبا در معرض خمش می باشند. در این موارد استفاده از موادی نظیر سازه های خمیری فولادی بسیار مفید خواهد بود. استانداردهای ملی و بین المللی جدیدی برای طراحی سازه های فولادی ایجاد شده که روش های محاسبه الاستیو پلاستیک / ارتجاعی- خمیری و فرآیند های مربوط بدان را یکسان ساخته است. این استانداردها شامل دسته بندی های خاص سطوح مقطع، بواسطه ابعاد و باریکی بخش های تراکمی و خمشی آنها، می باشند. آنالیز الاستیک / کشسانی را می توان در مورد بسیاری به کار گرفت. با این حال آنالیز خمیری تنها در صورتی مد نظر می باشد که ضروریات خاصی در ارتباط با مواد، بارگذاری، ساخت و ساز، استحکام و صلبیت و فرضیه های مربوط به آنها مشخص شده باشد. ثبات موضعی مکفی یکی از فرضیه های اصلی و ضروریات آنالیز خمیری و طراحی سازه های فولادی است. مقاومت کمانش سطح مقطع جان ها و بال ها یکی از مشکلات متعارف مرتبط با ثبات بشمار می آید (Juhás۱۹۸۴، Mrázik و همکاران، ۱۹۸۶، Beedle  و همکاران،۱۹۹۱).
بستگی به ثبات موضعی، وضعیت کشسانی یا خمیری، آنالیز نهایی الاستو پلاستیک و طراحی سازه های فولادی را می توان  انجام داد. استانداردهای طراحی حقیقی شامل جزئیات تفصیلی نسبی برای آنالیز ارتجاعی یا آنالیز خمیری و طراحی آنها می باشند. تحلیل الاستو پلاستیکی و طراحی سازه های فولادی و اجزای آنها هنوز از نقطه نظر تئوری یک مشکل به شمار آمده و این مسئله از نظر استاندارد و ویژگی های کاربردی نیز وجود دارد (Beedle و همکاران، ۱۹۹۱، Galambos و همکاران، ۱۹۹۸).
این مقاله، در تعامل با تشخیص ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزای فولادی همراه با انعکاس ثبات موضعی بال ها و جان های آنها، در پی حصول نتایج تجربی می باشد. ویژگی های ثبات موضعی از طریق توسعه حدی کرنش های خمیری در سطوح مقطع و نواحی عضو مشخص شده مد نظر می باشند (Juhás و همکاران، ۲۰۰۰، Juhás ۲۰۰۵.)
۲- اثبات موضعی و دسته بندی سطوح مقطع فولادی
ظرفیت حمل بار اجزای فولادی که عمدتا در معرض خمش قرار دارند به میزان زیادی منوط به ثبات موضعی بال های متراکم آنها یا جان های خمشی آنها در سطوح مقطع و نواحی مشخص شده می باشد.
از نقطه نظر ثبات موضعی اجزای فولادی دارای سطوح مقطعی فشرده، نیمه فشرده یا باریک، بر حسب شکل ۱، می باشند.
ثبات موضعی، تراکم و باریکی سطوح مقطعی اعضای فولادی نسبی است. آنها منوط به سطح بارگذاری یا کاربرد مواد، و همچنین مقاومت کمانش بال ها و جان ها می باشند.

 

۳- تحقیقات تجربی ونتایج انتخابی
برنامه تجربی شامل آزمایش ۳۲ تیر با جوش متعارف سطح مقطع I مختلف، باریکی β و صلبیت جان می باشد. ابعاد هندسی طراحی شده در جدول ۱ لیست شده و طرح های استاتیک تیرهای مورد آزمایش در شکل ۲ نشان داده شده اند.
تیرهای تست شده از طریق فناوری های تولید متعارف ساخته شده و دارای برخی از نقص های هندسی و مواد می باشند.
هدف اصلی از این برنامه آزمایشی بررسی ظرفیت حمل بار الاستو پلاستیک / ارتجاعی و خمیری و رفتار حقیقی اجزای فولادی در باردارترین سطوح مقطع و نواحی مرتبط با آن می باشد و تمرکز مطالعاتی بر روی ایجاد کرنش های خمیری ε، کمانش موضعی جان های آنها. w، انحراف کلی v و مکانیزم های شکست اجزا می باشد.
تیرهای تحت بررسی از طریق افزایش نیروهای متمرکز P باردار شده  که برای این کار از جک های هیدرولیک استفاده شد. آزمایشات تا زمان شروع بروز شکست /  عیب در تیر ادامه یافت. کلیه تیرها به صورت افقی تقویت شده تا از کمانش پیچیدگی- عرضی آنها جلوگیری به عمل آید.
۴- ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک
در پی نتایج تجربی و تئوریکی مرتبط، نویسنده این مقاله بر روی روش شناسی اصلی جهت محاسبه ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزی فولادی Mep، با به حساب آوردن ویژگی های ثبات موضعی، تاکید داشته است (Juhás ۲۰۰۱،۲۰۰۵). این روش بر مبنای توسعه حدی کرنش های خمیری در سطوح مقطع دارای بیشترین تنش می باشد. این رویه به وسیله کرنش های حدی εu در لبه جان تحت تراکم، قرار گرفته در معرض خمش، تعریف می گردد. کرنش های حدی ناشی از ارتباط پیشنهادی  می باشند.
۵- نتیجه گیری
اصلاعات و نتایج حاصله و تحقیقات ارائه شده در این زمینه سبب حصول نتیجه های ذیل شده اند:
 • ظرفیت حمل بار الاستو پلاستیک سطوح فولادی آنها تا میزان زیادی منوط به ثبات موضعی جان ها و بال های آنها که در معرض خمش و تراکم قرار گرفته اند می باشد.
 • ثبات موضعی جان ها و بال های جزء فولادی که در معرض خمش و تراکم قرار دارند منوط به توسعه حقیقی کرنش های الاستو پلاستیکی ε در سطوح مقطع و نواحی دارای بیشترین تنش می باشد.
 • بر مبنای نتایج تجربی و تئوریکی رابطه کرنش های خمیری εu و باریکی جان β از ویژگی های ثبات موضعی مشخص شده است.
 • رابطه پیشنهادی اجازه دسته بندی متعارف جان در خصوص سطوح مقطع جزء فولادی، از ویژگی های ثبات موضعی برحسب رشد مورد انتظار کرنش های پلاستیکی ε ، را خواهد داد.
 • روش پیشنهادی اجازه محاسبه ظرفیت حمل بار خمشی الاستو پلاستیک اجزای فولادی منوط به ایجاد کرنش های پلاستیکی ε در سطوح مقطع و نواحی دارای بیشترین تنش را خواهد داد.
 • روش پیشنهادی به هیچگونه دسته بندی سطوح مقطع برای محاسبه الاستو پلاستیک و ویژگی خمیری و طراحی اجزای فولادی نیاز ندارد، البته در صورتی که ظرفیت چرخشی مورد نیاز یا کرنش خمیری ε مورد نیاز آنها به خوبی شناخته و تعریف شده باشند.
 • روش پیشنهادی قابلیت محاسبه ظرفیت حمل بار خمش الاستو پلاستیک سطوح مقطع متقارن و نامتقارن، منوط به ایجاد کرنش های خمیری u ε را دارا می باشد.
 • روش پیشنهادی قابلیت یکسان سازی رویه های محاسباتی ارتجاعی، الاستو پلاستیک و خمیری و طراحی اجزای فولادی از ویژگی های ثبات موضعی را دارا می باشد.
 • روش پیشنهادی همچنین اجازه محاسبه و کنترل انحراف های الاستو پلاستیک اجزای فولادی و سازه ها را می دهد.
 • در خاتمه، روش پیشنهادی همچنین قابلیت محاسبه و کنترل انحرافهای الاستو پلاستیک اجزای فولادی و سازه ها را خواهد داشت.
بر مبنای مطالعه جاری به نظر الزامی می باشد تا اقدام به توسعه محاسباتی الاستو پلاستیک و طراحی اجزای فولادی و سازه ها بر اساس ویژگی های بر جسته آنها نمود:
 • مشخص نمودن دقیق باریکی جان حدی β۱ برای سطوح اجزای فولادی و سازه ها با به حساب آوردن فرآیند فناوری – تولید حقیقی و همچنین نقص های مرتبط با مواد و هندسه حاصله.
 • مشخص نمودن دقیق رابطه برای باریکی جان  اجزای فولادی وسازه ها که به حساب آورنده خواص مواد، ابعاد هندسی و همچنین تعامل و صلبیت جان و بال ها می باشد.
 • بهره گیری از یک رویه ساده به منظور شناسایی کرنش های خمیری εu در سطوح مقطع و نواحی دارای بیشترین تنش.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.