ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کاربرد تکنیک تصفیه آب الکترولیتی در یک سیستم تخم ریزی بسته (لیتو پناوس وانامی)

کاربرد تکنیک تصفیه آب الکترولیتی در یک سیستم تخم ریزی بسته (لیتو پناوس وانامی)

کاربرد تکنیک تصفیه آب الکترولیتی در یک سیستم تخم ریزی بسته (لیتو پناوس وانامی) – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه بیولوژی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات آماده ترمه شده گروه بیولوژی - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۱
کد مقاله
BIO01
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کاربرد تکنیک تصفیه آب الکترولیتی در یک سیستم تخم ریزی بسته
 (لیتو پناوس وانامی)
نام انگلیسی
Application of an Electrolytic Water Treatment Technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) Closed-Hatchery System
تعداد صفحه به فارسی
۱۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۰
کلمات کلیدی به فارسی
تکنیک الکترولیز، تصفیه آب، لپتوپناوس وانامی، سیستم تخم ریزی بسته
کلمات کلیدی به انگلیسی
electrolysis technique, water treatment, Litopenaeus vannamei, closed hatchery system
مرجع به فارسی
ژورنال علوم ملی
دپارتمان آبزی پروری، کالج ماهیگیری و شیلات، دانشگاه کست‌سارت، تایلند
مرجع به انگلیسی
Kasetsart J. (Nat. Sci.) Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries, Kasetsart University, Bangkok , Thailand
قیمت به تومان
۵۰۰۰
سال
۲۰۰۸
کشور
تایلند
کاربرد تکنیک تصفیه آب الکترولیتی در یک سیستم تخم ریزی بسته  (لیتو پناوس وانامی)
ژورنال علوم ملی
دپارتمان آبزی پروری، کالج ماهیگیری و شیلات، دانشگاه کست‌سارت، تایلند
۲۰۰۸
چکیده
در این مقاله کاربرد تکنیک تصفیه آب االکترولیتی در سیستم تخم ریزی بسته میگوی سفید اقیانوس آرام (لپتوپناوس وانامی) درسه آزمایش بررسی شده است. در آزمایش اول غلظت های کلر تولید شده از یک سیستم الکترولیتی با جریان الکتریکی متفاوت و مقادیر متفاوت شوری آب در یک سیستم آب ساکن بررسی شد. در آزمایش دوم جریان های الکتریکی بهینه و سرعت جریان‌های آب در تصفیه آب مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش سوم سیستم تخم ریزی بسته با سیستم الکترولیتی و سیستم باز که از پودر کلر برای تصفیه آب استفاده می‌کند، مقایسه گردید. بر این مبنا، مشخص شد که در سیستم آب ساکن، غلظت کلر با افزایش مدت جریان الکتریکی و شوری آب، افزایش می‌یابد. در حالیکه در شرایط موج زی یا سیلاب زی، سرعت جریان بهینه آب داخل سیستم الکترولیتی L/min۵/۲ بوده و با اعمال جریان A۶/۱، mg/L۴/۱۱ کلر تولید شده است. این مقدار برای تصفیه آب مناسب بمی‌باشد و می‌توان آن را در سیستم تخم ریزی بسته پناوس وانامی‌‌برای حداقل سه محصول بکار برد. گرچه این سیستم، قابلیت کاهش استفاده از پودر کلر را دارد، از یک سرعت بقای پایین تر و میزان نیتریت ـ نیتروژن بزرگتری در مقایسه با سطح کنترل برخوردار است.
کلمات کلیدی: تکنیک الکترولیز، تصفیه آب، لپتوپناوس وانامی، سیستم تخم ریزی بسته
مقدمه
تایلند یک کشور کشاورزی است و زندگی اکثریت مردم آن به کشاورزی وابسته است. آبزی پروری نیز یکی از جمله مشاغلی است که بوجود آورنده مقدار قابل توجهی از ثروت برای مردم بومی‌‌و افراد درگیر در این عرصه است. در سال۲۰۰۴، تایلند میزان ۲۵۱۶۹۷ تن متریک میگوی سفید اقیانوس آرام (لپتو پناوس وانامی) و۱۰۶۸۸۴ تن متریک میگوی ببری سیاه (پنانوس مونودون) تولید کرده و در حدود ۲ بیلیون دلار آمریکا از صادرات میگوی درآمد کسب نمود (۲۰۰۴،DOF). به علت افزایش تقاضای روز افزون جهانی و مدیریت ضعیف تولید، مشکلاتی هم در محل تخم ریزی و هم در استخرهای پرورش همانند سرعت بقای پایین، رشد اندک، اندازه‌های متفاوت و بیماریها ایجاد شده  است (لیو و همکارانش۱۹۹۶، آلوارزو همکارانش ۱۹۹۸، پیتوگو و همکارانش۱۹۹۸). علل این مشکلات ممکن است ناشی از ژنتیک، آلودگی آب و شیوع ویروسی و غیره می‌باشد. بنابراین، روشهایی نظیر تصفیه آب و سیستم های بسته برای حل چنین مشکلاتی در محلهای تخم ریزی و استخرها مورد آزمایش قرار گرفته است، اما هزینه شیمیایی همراه این روشها مانند پودر کلر و فرمالین عموماً بالا می‌باشد و بعلاوه این مواد عموما وارداتی هستند. یافتن تکنیک‌های جدید در سیستم های تخم ریزی بسته می‌تواند منجر به افزایش تولید شود، هزینه های عملیات را کاهش داده و از مشکلات زیست محیطی بکاهد. در آزمایشگاه، الکترولیز آب نمک سبب تولید کلر بر اساس معادلات ذیل شده است:
کلر تولید شده می‌تواند قارچها، تک یاختگان، ویروسها و باکتریها را حذف کند و میزان اکسیژن شیمیایی و مقدار پلانکتون ها را در آزمایشگاه کاهش دهد( یوشی میزو و همکارانش۱۹۹۸) تسوزوکی و همکارانش۱۹۹۹، جورکورا و همکارانش۲۰۰۲، وانگ چای و همکا رانش  b۲۰۰۳ ). این تکنیک که تحت عنوان گند زدایی الکترولیتی آب دریا نامیده می‌شود، با افزایش سرعت بقا و نیز تعداد ماههایی که در حجم معینی از آب نگه داشته می‌شوند، در پرورش ماهی مفید می‌باشد. این تکنیک می‌تواند نیاز به آنتی بیوتیک ها را کاهش دهد و نیز هزینه نگهداری سیستم های پمپاژ را نیز کم کند (آنونیموس۲۰۰۰). علاوه بر این، یوشی میزو و همکارانش(۱۹۹۸) پیشنهاد کردند که تصفیه الکترولیتی و گند زدایی آب دریا به همان اندازه اوزوناسیون (ترکیب با گاز اوزون) و تصفیه UV (فرابنفش) مفید است اما این مزیت را نیز دارد که می‌تواند حجم بزرگتری از جریان های خروجی محل تخم ریزی را در مقایسه با دو روش دیگر گند زدایی کند. بنابر این، کاربرد چنین تکنیکی برای گند زدایی جریان های پساب خروجی و ذخایر آب و جلوگیری از بیماریها و آلودگی های بیماری زا در یک سیستم تخم ریزی میگو و در محیط زیست قابل توجه می‌باشد.
مواد و روشها
 این تحقیق در بخش کشاورزی، دانشکده ماهیگیری و شیلات، دانشگاه کاست‌سارت، بانکوک، تایلند انجام گردید. این تحقیق شامل سه آزمایش بود. در آزمایش اول، علظت کلر تولید شده از جریان های الکتریکی متفاوت و مقادیر شوری متفاوت آب در یک وضعیت آبزی راکد بررسی شد. در آزمایش اکسایش الکتریکی، دو الکترود ساخته شده از فلزات با پایه تیتانیوم پوشیده شده با o۲ Ti و یک آلیاژ آلومینیوم به ترتیب به عنوان کاتد و آند مورد استفاده قرار گرفتند. الکترود های آندی و کاتدی به فاصله ۳ سانتی متر از هم قرار گرفتند و درآب نمک، عمق حدود ۵/۱ سانتی متری فرو برده شدند. مساحت سطح مؤثر کل الکترودها cm۲۹ بوده است. یک مبدلAC/DC (برق DC/DC۳۰۲۰ HY) برای تبدیل VAC ۲۲۰ به ۱ تا VDC ۲۴ بکار برده شد. جریان های الکتریکی استفاده شده۱/۰،۲/۰، ۴/۰، ۶/۰، ۸/۰A بودند. دو لیتر آب نمک با شوری ۵، ۱۰،  ۱۵،  ۲۰، ۳۰، ‌ppt مورد استفاده قرار گرفتند. در طی این آزمایش، آب در یک بشر ۵/۲ لیتری به طور مداوم توسط یک هم زن مغناطیسی به هم زده شد. کلر آزاد در آب با روش استاندارد آنالیز شد (آفا و همکارانش۱۹۹۵).
نتایج و مباحث
غلظت کلر تولید شده از مقادیر مختلف الکتریسیته و مقادیر مختلف شوری آب دریا در شرایط ساکن
نتایج حاصله مشخص نمود که به هنگامی‌‌که مدت زمان جریان، جریان الکتریکی و شوری آب افزایش می‌یابد، غلظت کلر زیاد می‌شود (شکل های a ۳ تاf ۳).
سرعت جریان و جریان الکتریکی مناسب برای تولید کلر در غلظت تصفیه آب
ترکیب سه مقدار سرعت جریان در ۵/۲، ۰/۳وl/min ۰/۴ با ۹ جریان الکتریکی ۱/۰، ۲/۰، ۴/۰، ۶/۰، ۸/۰، ۰/۱، ۲/۱، ۴/۱، ۶/۱A در یک دوره زمانی۳۰ دقیقه ای مورد بررسی قرار گرفت. بر این مبنا، مشخص شد که با افزایش سرعت جریان، غلظت کلر کاهش می‌یابد، در حالیکه با افزایش جریان الکتریکی غلظت کلر افزایش خواهد یافت (شکل هایa۴ تاc۴). مناسب ترین سرعت جریان و جریان الکتریکی به ترتیب L/min۵/۲وvdc۶ بوده که۱۹/۱۱ تا ۵۹mg/L/۱۱ کلر را تولید کرد. وراسینگ و چان راتچاکول(۱۹۹۶) گزارش دادند که در غلظت کلرmg/L ۱۰ رشد باکتریها وvibriospp در مدت۳۰ دقیقه متوقف می‌شوند و در مدت۲۴ ساعت مقدار باکتریها بدون افزایش باقی می‌ماند.
مقایسه بین یک سیستم بسته دارای الکترولیز و یک سیستم باز
تصفیه آب با استفاده از پودر کلر و الکترولیز، اثر مشابهی را با توجه به کاهش مقدار باکتریها  (vibriospp و باکتریهای کل) نشان دادند که این مطلب در جدول ۱ مشخص شده است. باکتریها در آب مصرف شده با استفاده از تصفیه الکترولیتی حذف گردید (جدول۲). هیپوکلرواسید و یون هیپوکلریت تولید شده از سیستم الکترولیتی عوامل اکسید کننده قدرتمندی هستند که باکتریها را به وسیله نفوذ از میان دیواره های سلولی نابود می‌کنند و آنها را به وسیله آنزیم های معین غیر فعال کننده نابود می‌کنند (لاوسان۱۹۹۴،بیر۲۰۰۰و کیت۲۰۰۰).
نتیجه گیری
در سیستم الکترونیکی، هنگامی‌ که مدت زمان جریان، مقادیر جریان الکترونیکی و مقادیر شوری افزایش می‌یابد، غلظت کلر ارتقا خواهد یافت. بدین منوال در این سیستم مشخص شده است که سرعت جریان مناسب l/min ۵/۳ و جریان مناسب اعمال شده در الکترون ها VCD ۶/۱ می‌باشد که در این صورت کلر با غلظت mg/l ۴/۱۱ تولید می‌شود. این مقدار غلظت برای تصفیه آب کافی است و می‌توان آن را در سیستم تخم ریزی لارو میگو برای حداقل سه محصول استفاده نمود. نتایج حاصله پیشنهاد می‌کنند که الکترولیز آب نمک روش جایگزین مناسب و نسبتاً کم هزینه‌ای برای کنترل عوامل بیماری زا در محل های تخم ریزی میگو می‌باشد و این امر در صورتی است که چنین روشی قابلیت اصلاح سرعت بقا یا زیست را داشته باشد. این روش، هزینه استفاده از پودر کلر را کاهش می‌دهد اما برای موثرتر ساختن این سیستم باید کلسیم هیدروکسید ۲(OH)Ca پس از تصفیه الکترولیزی به آب اضافه شود تا PH و قلیاییت افزایش یابد. سرعت فیلتراسیون نیز باید اصلاح شود زیرا مقدار کدری و نیتریت – نیتروژن پس از هرچرخه محصول افزایش می‌یابد که این امر به علت حضور خوراک در سمت چپ و مقادیر تصفیه ناکافی می‌باشد. علاوه بر این، به منظور تعیین اثر کلرآمین و تری کلرآمین بر روی لارو میگو باید تحقیقات بیشتری را مد نظر قرار داد.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.