ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کمپلکس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوکسیک (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوکلئاز DNA

کمپلکس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوکسیک (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوکلئاز DNA

کمپلکس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوکسیک (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوکلئاز DNA – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه شیمی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

 

مقالات ترجمه شده شیمی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۳
کد مقاله
CHEM23
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
دکتر حسین دشتی
نام فارسی
کمپلکس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوکسیک (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوکلئاز DNA
نام انگلیسی
A novel cytotoxic ternary copper(II) complex of 1,10-phenanthroline and L-threonine with DNA nuclease activity
تعداد صفحه به فارسی
۲۸
تعداد صفحه به انگلیسی
۸
کلمات کلیدی به فارسی
کمپلکس مس, خاصیت سمیت سلولی, به هم پیوستن DNA, شکافتگی DNA
کلمات کلیدی به انگلیسی
Copper complex; Cytotoxicity; DNA binding; DNA cleavage
مرجع به فارسی
ژورنال بیوشیمی آلی, انستیتو شیمی کوئوردیناسیون
دانشگاه نانجینگ, چین
الزویر
مرجع به انگلیسی
Journal of Inorganic Biochemistry; Coordination Chemistry Institute, Nanjing University,  China; Elsevier
قیمت به تومان
۱۰۰۰۰
سال
۲۰۰۴
کشور
چین

 

کمپلکس مس (II) سه تایی جدید سیتوتوکسیک (دارای خاصیت مسمومیت سلولی) جدید از ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین با فعالیت نوکلئاز DNA
ژورنال بیوشیمی آلی
انستیتو شیمی کوئوردیناسیون
دانشگاه نانجینگ، چین
۲۰۰۴
خلاصه
در این مطالعه نسبت به سنتز و تعیین ساختار یک کمپلکس مس (II) سه تایی جدید [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) (phen = ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین، L-Thr = L ـ ترئونین) اقدام شده است. این کمپلکس در یک سیستم تری‌کلینیک با گروه فضایی و  سنتز شد. مرکز مس (II) در یک هندسه هرم مربعی واپیچیده قرار گرفته است. این کمپلکس در غلظت ۶-۱۰ مول بر لیتر،‌ در برابر خط سلول سرطان خون انسان ۶۰ ـ HL و خط سلولی سرطان معده انسان SGC-7901 اثرات سیتوتوکسیک قوی را با سرعتهای بازدارندگی بیش از ۹۰% نشان می‌دهد اما برای خط سلول سرطان کبد انسان BEL-7402 و خط سلول سرطان ریه با سلول- غیر- کوچک انسان A-549 اثرات مشخص کمتری مشاهده شده است. بر این مبنا، مشاهده شده است که این کمپلکس بوسیله کی‌لیت شدن میانی با DNA تشکیل پیوند می‌دهد و pBR322 DNA  را در حضور آسکوربات از هم باز می کند(می شکافد).
کلمات کلیدی: کمپلکس مس، خاصیت مسمومیت سلولی، به هم پیوستن DNA، از هم باز شدن(شکافتگی) DNA
  1. مقدمه
کمپلکسهای مس حاصل از ۱ و ۱۰- فنانترولین و مشتقات آن از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا آنها فعالیتهای بیولوژیکی متعددی از جمله فعالیتهای ضد توموری [۱]، ضد کاندیدایی(anti-Candida) [۲]، ضد میسو باکتریایی [۳] و ضد میکروبی [۴] و غیره را از خود نشان می‌دهند. علاوه بر این، توجه مهمی به کاربرد کمپلکسهای فنانترولین به عنوان عوامل کی‌لیت ساز DNA و به عنوان نوکلئازهای مصنوعی معطوف شده است [۸-۶]. بر این مبنا، کاملا مشخص شده است که بیس (۱ و ۱۰- فنانترولین) ـ مس (II) در حضور تیول و هیدروژن پروکسید فعالیت شکافتگی مناسب DNA را از خود نشان می‌دهد [۹]. این ترکیب به صورت غیر کووالانسی و با حداقل شیار با DNA پیوند تشکیل می‌دهد و با H۲O۲ واکنش داده تا گونه‌های فعالی ایجاد نماید که منجر به برش رشته DNA می‌شوند [۱۲-۱۰]. اخیرا، نوع جدیدی از لیگاند با دو فنانترولین که بر روی کربن C2 و C3 آنها به وسیله یک بازوی انعطاف‌پذیر کوتاه به نام کلیپ ـ فن (Clip-Phen) پل زده شده، توسط مونیر و همکارانش [۱۵-۱۳] تهیه شده و کمپلکسهای مس مربوط به آنها DNA را بهتر از [‍Cu- (Phen)۲] در حضور احیا کننده‌ها و هوا از هم می‌شکافد. علاوه بر این، چند کمپلکس مس (II) سه تایی با پایه‌های هتروسیکلی نظیر
۱ و ۱۰- فنانترولین و مشتقات آن، که در حضور لیگاندهای کمکی (ثانوی) قادر به کی‌لیت شدگی میانی/ پیوند با DNA هستند، تهیه شده و خواص آنها تعیین گردیده است. این کمپلکسها تحت شرایط فیزیکی در حضور یک احیا کننده یا تشعشع UV یا نور مرئی با DNA بصورت موثری پیوند داده و DNA را می‌شکافد [۱۸-۱۶].
آمینو اسیدها واحدهای ساختاری بازی پروتئین‌ها هستند و بر این مبنا گزارش شده است که بعضی از کمپلکسهای مس آمینو اسیدها، فعالیت نوکلئاز مصنوعی و یک نوع عمل ضد توموری قوی را از خود نشان می‌دهند [۲۰-۱۹]. در این متن، ما هدف خود را بر روی تولید کمپلکسهای مس (II) سه تایی از فنانترولین با آمینو اسیدها متمرکز نموده و عمل شکافتگی DNA توسط آنها و همچنین میزان مسمومیت سلولی را در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار داده ایم. در این مبحث تهیه کمپلکسهای مس (II) سه تایی جدید از ۱ و ۱۰- فنانترولین و L ـ ترئونین، [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) و ساختار کریستالی آن را گزارش می‌کنیم. انتخاب L ـ ترئونین، به عنوان یک لیگاند ثانوی در کمپلکس مس (II) سه تایی ممکن است سبب افزایش جاذبه کمپلکس به سمت DNA ‌شود، زیرا بین گروه هیدروکسیل L ـ ترئونین، و مارپیچ دو گانه DNA پیوندهای هیدروژنی تشکیل می‌شود [۲۱] و سازگاری زیستی کمپلکس‌ را افزایش می‌دهد.
  1. بخش تجربی
۱-۲٫ مواد و تجهیزات
واکنشگرهای عمومی نظیر اتانول، ایندرو اتر، Cu(NO۳)۲ . ۳H۲O, NaOH, NaClO۴ . H۲O و ۱ و ۱۰- فنانترولین تک آبه همگی دارای خلوص تجزیه‌ای بوده و به همان صورت دریافت شده، مصرف شدند. L ـ ترئونین، از شرکت آلدریچ خریداری شد. pBR 322 پلاسمید از مخمر سازی MBI خریداری شد. نمک دی‌سدیم DNA غده تیموس گوساله (DNA ـ CT)، آسکوربیک اسید، تریس (هیدروکسی متیل) آمینو متان (Tris) و اتیدیوم برمید (EB) از شرکت سیگما خریداری شدند.
طیفهای مادون قرمز در یک اسپکترومتر بروکر وکتور ۲۲ بصورت قرص‌های KBr ((۴۰۰۰-۵۰۰ cm  ثبت گردید و آنالیز اولیه بر روی یک دستگاه تجزیه‌ای       Perkin-Elmer 240 C انجام شد. طیفهای جرمی با پاشش الکتریکی (افشاندگی الکتریکی) با استفاده از یک اسپکترومتر جرمی با پاشش الکترون  (ESMS, Finnigan) LCQ ثبت گردید. اندازه‌گیریهای الکتروشیمیایی در ° C۲۰ و در یک پتانسیومتر GPAR و EG با مدل ۲۷۳ انجام شدند. یک سیستم سه الکترودی استاندارد که شامل یک الکترود عمل کننده پلاتینی، یک الکترود سیمی کمکی از جنس پلاتین و یک الکترود مرجع کالومل اشباع (SCE) بود، برای کار ولتامتری مورد استفاده قرار گرفت. محلول (۰/۱ M) KCl به عنوان الکترولیت پایه استفاده شد. طیفهای فرا بنفش ـ مرئی (UV-vis) در یک اسپکترومتر ۳۱۰۰- UV ثبت شدند. طیفهای CD با استفاده از یک اسپکتروپلاریمتر جاسکو J-810 با ثبت اتوماتیک به دست آمدند. طیفهای فلوئورسانس در یک اسپکترومتر لومینسانس AMINCO Bowman Series 2 ثبت گردیدند.
 
۲-۲٫ سنتز [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴)
برای مخلوط کردن L ـ ترئونین (۲/۲۳۸ میلی‌گرم، ۲ میلی‌مول) و NaOH (۸۰ میلی‌گرم، ۲ میلی‌مول) در آب، یک محلول آبی از Cu(NO۳)۲ . ۳H۲O (۰/۴۸۳ میلی‌گرم، ۲ میلی‌مول) به آنها اضافه شد و محلول به هم زده شد. چند دقیقه بعد، محلول اتانولی (۵ میلی‌لیتر) ۱ و ۱۰- فنانترولین یک آبه (۴/۳۹۶ میلی‌گرم، ۲ میلی‌مول) اضافه شد و سپس این محلول به مدت تقریبا ۳ ساعت در دمای °C۶۰ به هم زده شد. در هنگام سرد کردن محلول تا دمای محیط، یک محلول آبی از NaClO۴ . H۲O (۹/۸۰۲ میلی‌گرم، ۲ میلی‌مول) اضافه شد و سپس محلول به مدت تقریبا ۳۰ دقیقه به هم زده شد. رسوب آبی رنگ حاصله صاف شد و با اتانول و اتر شسته شد. کریستالهای قطعه‌ای منفرد آبی رنگ مناسب برای پراش اشعه x از تبخیر آهسته محلول آبی اتانول کمپلکس حاصل شدند. بازده: ۸۳%  محاسبه شده برای:  یافت شده (%):   ، 
  ( br= پهن، vs = خیلی قوی، s = قوی، m = متوسط، w = ضعیف).
احتیاط. نمکهای پرکلرات کمپلکسهای فلزی که شامل لیگاندهای آلی می‌باشند بصورت بالقوه مواد منفجره هستند. فقط مقدار کمی از این مواد باید تهیه شوند و با معیارهای امنیتی مناسب به کار برده شوند.
۳-۲٫ کریستالوگرافی (بلورشناسی) اشعه x
جزئیات پارامترهای بلور، مجموعه اطلاعات اصلاحات بلور در جدول ۱ فهرست شده‌اند. کریستال کمپلکس در یک پراش سنج چهار چرخه‌ای P4 زیمنس شناسایی شد. ثابتهای سلولی و ماتریس جهتگیری برای مجموعه اطلاعات از اصلاح حداقل مربعات اطلاعات پراش حاصل از ۳۴ پراش در محدوده  به دست آمده است. اطلاعات در دمای ۲۹۳K با استفاده از تابش آلفای Mo Ka تک فام و تکنیک پویش  با سرعت پویش متغیر از min ۰/۵ تا ۰/۵۰ درجه در دقیقه برحسب w جمع‌آوری شدند و برای اثرات لورنتس و پلاریزاسیون (قطبش) تصحیح شدند. یک تصحیح جذب تجربی انجام گردید (پویش y) ساختار بوسیله روشهای پاترسون شناسایی شد و توسط چرخه‌های تکراری تصحیح حداقل مربعات و سنتزهای DF کامل شد. اتمهای H در موقعیتهای محاسبه شده‌ خود و بر روی اتمهایی که به آنها متصل می‌شوند، قرار گرفتند. تمام اتمها بجز هیدروژن از نظر آنیزوتروپی (چند سویی) تصحیح شدند. معلوم شد که اتم C14 واپیچیده شده است. تمام محاسبات با استفاده از برنامه SHELXTL انجام گرفت [۲۲].
 
۴-۲٫ اندازه‌گیری مسمومیت سلولی
مسمومیت سلولی خارجی [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) به صورت زیر مورد بررسی قرار گرفته است. خطوط سلولی تومور در محیط RPMI-1640 که با سرم گاوی جنینی ۱۰% (v/v) غیر فعال شده در اثر حرارت، mm۲ گلوتامین، U/Ml ۱۰۰ پنی‌سیلین و mgmL ۱۰۰ استرپتومیسین (GIBCO ، گرند ایسلند، NY) در یک فضای بسیار مرطوب از ۹۵% هوا و ۵% CO۲ تهیه شده در دمای K۳۱۰ ، رشد کرده است. اثر بازدارندگی رشد در خط سلولی سرطان خون انسان ۶۰-HL بوسیله اندازه‌گیری تترازولیوم [۳ و (۴ و ۵ ـ دی‌متیل‌تیازول ـ ۲ ـ yl ) ـ ۲ و ۵ ـ دی‌فنیل‌تترازولیوم برمید، MTT] ریز کشت تعین شد [۲۳]. برای خط سلولی سرطان معده انسان SGC-7901 ، خط سلولی سرطان ریه با سلول غیر کوچک A-549 و خط سلولی غده سرطانی کبد BEL-7402، بازدارندگی رشد بوسیله اندازه‌گیری سولفورهودامین B (SRB) آنالیز گردید [۲۴]. سرعت بازدارندگی رشد سلولهای مورد آزمایش بوسیله  محاسبه گردید. روشهای تجربی با آنچه قبلا گزارش داده شده بودند، مشابه هستند [۲۵].
 
۵-۲٫ بررسیهای اسپکتروسکوپی بر روی برهمکنش DNA
۱-۵-۲٫ طیفهای الکترونی
جذب UV محلول CT-DNA در بافر  در ۲۶۰ و nm۲۸۰ نسبت تقریبا ۹/۱ را می‌دهد که نشان دهنده آن است که DNA به اندازه کافی از پروتئین آزاد است [۲۶]. غلظت DNA بوسیله اندازه‌گیری جذب UV در nm ۲۶۰ با در نظر گرفتن ضریب جذب مولی CT-DNA  به صورت ، تعیین گردید [۲۷]. طیفهای الکترونی  قبل و بعد از افزایش CT-DNA (r = ۰/۰، ۲/۰، ۴/۰، ۷/۰، ۰/۱ که r نسبت مولی DNA و کمپلکس است) در بافر  با pH = 7/2 ثبت گردید. ثابت پیوند ذاتی  برای برهمکنش کمپلکس بررسی شده با CT-DNA بوسیله اطلاعات تیتراسیون طیفی جذبی با استفاده از معادله زیر محاسبه شد [۲۸].
۲-۵-۲٫ اسپکتروسکوپی CD
طیفهای CD در یک اسپکتروپلاریمتر جاسکو J-810 در دمای اتاق و با افزایش نسبت کمپلکس / CT-DNA (r = ۰/۰، ۲/۰، ۴/۰) ثبت گردید. هر یک از محلولهای نمونه در محدوده nm۳۲۰- ۲۲۰ پویش یافت. طیف CD ایجاد شده، متوسط سه پویش را که از زمینه بافر کسر شده، نشان می‌دهد. غلظت CT-DNA  می‌باشد.
۳-۵-۲٫ طیفهای فلوئورسانس
طیفهای فلوئورسانس در دمای اتاق و با برانگیختگی در nm۵۲۰ و نشر nm۶۰۰ ثبت گردید. آزمایش بوسیله تیتراسیون [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴)   (۱/۲ ´ ۱۰M در بافر ) با نمونه‌هایی که شامل ۱/۰´ ۱۰ M  DNA و ۱/۰ ´ ۱۰ M اتیدیوم برمید بود، انجام شد.
۶-۲٫ شکافتگی DNA
یک واکنش نوعی بوسیله اختلاط mL۱ ، mL۵/۴ بافر(pH = 7/4) و mL۵/۸ محلول
 [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) (۲۰ mM) در mM ۴۰ بافر   با mL ۳  اسید آسکوربیک (H۲A) و با ۱۰۰ برابر مول اضافی نسبت به کمپلکس تا رسیدن به حجم کل mL ۱۷، انجام شد. پس از اختلاط، نمونه در دمای
 K ۳۱۰ تحت کشت قرار گرفت. واکنشها در زمان مناسب با افزودن سدیم دی‌اتیدیتیو کربامات سه آبه (DDTC) و بافر تحت عمل (۲۵% آبی برم‌فنل، ۵۰% گلیسرول) خاتمه یافت. سپس، محلول در معرض الکتروفورز بر روی ۷/۰% ژل آگار در بافر TAE (mM ۴۰ تریس استات/ ۱ mM EDTA) و در V۱۰۰ قرار گرفت و بوسیله رنگ اتیدیوم برمید نمایان شد. سیستم تصویرسازی ژل و ارائه مدرک (نسخه ۲۳/۱/۱، ،  ، ) با استفاده از تصویرسازی آزمایشگاهی و نرم‌افزاری آنالیز ( و   و ) ارزیابی شد. در واکنشهای بازدارندگی، در ابتدا DMSO (4 mL) به  در بافر اضافه شد و قبل از افزودن [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) (۷/۵ mM) و H۲A (750 mM) به مدت ۱۵ دقیقه در دمای K۳۱۰ تحت کشت قرار گرفت. مخلوط با بافر تا حجم کل mL۲۰ رقیق شد.
  1. نتایج و بحث
۱-۳٫ جنبه‌های سنتزی و عمومی
کمپلکس سه تایی مس (II[Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴)، از واکنش‌های  با ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین و L ـ ترئونین تهیه شده و بصورت نمک پرکلرات جدا می‌شود. این کمپلکس در حالت جامد پایدار است و در آب و حلالهای آلی عمومی قابل حل می‌باشد. ESMS کمپلکس مورد بررسی (شکل S1) شیوه مثبت، یک پیک منفرد در m/z 360/9 ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد این کمپلکس در محلول آبی، یون تک بار  ایجاد می‌کند. طیفهای IR این کمپلکس،‌ ارتعاش کششی نامتقارن  و متقارن  را به ترتیب در ۱۶۴۸ و cm۱۴۳۱ نشان می‌دهند. اختلاف بین فرکانسهای کششی  و  از cm۲۰۰ بیشتر است که نشان می‌دهد گروههای کربوکسیلات با یون فلزی به شیوه تک دندانه کوئوردینه می‌شوند [۲۹]. نوارهای ۱۵۲۱ و cm۱۴۳۱ می‌توانند به فرکانسهای کششی [ و ] حلقه ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین نسبت داده شوند. نوارهای بسیار قوی در
 cm۱۰۸۶ به  آنیونهای پرکلرات نسبت داده می‌شوند.
۲-۳٫ تعیین خصوصیات ساختاری با پرتو x
نمای سه بعدی [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) در شکل ۱ نشان داده شده است. طولهای پیوندی و زوایای پیوندی اصلی در جدول ۲ خلاصه شده‌اند. در این کمپلکس، یون مس (II) اتمهای اکسیژن کربوکسیلات O(1) و N(3) در L ـ ترئونین و دو اتم N در ۱ و ۱۰ ـ فنانترولین در یک صفحه خالی و یک مولکول آب در موقعیت راس در یک هندسه هرم مربعی واپیچیده‌ کوئوردینه می‌شود. چهار اتم دهنده استوایی تقریبا هم صفحه هستند در حالیکه اتم مس در بالای صفحه و ۱/۰ به سمت اکسیژن محوری قرار می گیرد. طولهای پیوندی  و  با آنچه که در  یافت می‌شود، مشابه است که این بدین معنی است که فواصل  و  (اتمهایO  و N در L ـ ترئونین) به ترتیب (۱)۹۵/۱ و (۱)۹۸/۱  می‌باشند [۳۰]. طولهای پیوندی ، (۹)۰۱۲/۲ و (۸)۰۳۹/۲، و زاویه قطعه ، تقریبا ~۸۲° به مقادیر مربوط به بعضی از کمپلکسهای مس ـ فنانترولین که گزارش شده، نزدیک هستند [۳۳- ۱۳]. در بلور کمپلکس،‌ پیوند هیدروژنی بین مولکولی وجود دارد و فاصله D…A برای O(1W)…O(1)، ۹۳۳/۲ و برای O(1W)…O(2)، ۱۶۷/۳ می‌باشد (کد تقارن: ، ، و ، ، ). زاویه D-H…A برای ، ۱۲۹° و برای ، ۱۳۸° می‌باشد. یک انباشتگی بین حلقه‌های آروماتیک وجود دارد (شکل ۱) و نزدیکترین فاصله بین صفحه‌ای ۴۳/۳ است. بین حلقه‌های آروماتیک در تعدادی از کمپلکسهای سه تایی مشابه،‌ با گلیسین، L ـ گلوتامین و متیونین با فواصل بین صفحه‌ای به ترتیب ۲۱۱/۳، ۴۷/۳ و ۹۵۲/۲ مشاهده شده است [۳۶-۳۴].
۳-۳٫ عمل مسمومیت سلولی
اثرات مسمومیت سلولی آزمایشگاهی [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) در برابر چهار خط سلولی توموری (HL-60، SGC-7901، A-549 و BEL-7402) با استفاده از سیسپلاتین به صورت یک کنترل مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده شده در جدول ۳ حاکی از آنست که کمپلکس مس (II) در برابر تمام خطوط سلولی تحت آزمایش با غلظت ۱۰ M هنوز سرعتهای بازدارندگی بالا، ۱۰۰% در برابر خطوط سلولی توموری HL-60 و ۰/۹۱% در برابر خطوط سلولی توموری SGC-7901 را حفظ می‌کند اما در برابر خطوط سلولی توموری A-549 و BEL-7402 تنها فعالیت متوسطی را نشان می‌دهد. این نکته قابل توجه است که اثر بازدارندگی
 [Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) در برابر چهار خط سلولی توموری، در اغلب غلظتهای تجربی، از سیسپلاتین بیشتر است.
۴-۳٫ مطالعات طیفی برهمکنشها با DNA
برهمکنشهای کمپلکسهای فلزی با DNA در توسعه عوامل موثر شیمی درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شیوه‌های پیوند با DNA بینشهایی را در مورد فهم مکانیسم بیوشیمیایی عمل کمپلکسها فراهم می‌سازد. اخیرا، مطالعات روی چند کمپلکس سه تایی [Cu(phen)(AA)] (AA = آمینو اسیدها) نشان داده است که اندازه، شکل و قطبیت زنجیرهای جانبی اسیدهای آمینه مختلف در این کمپلکسهای سه تایی بر شیوه اتصال آنها به DNA اثر می‌گذارد [۳۷].
۵-۳٫ ولتامتری چرخه‌ای
ولتاموگرام چرخه‌ای کمپلکس سه تایی در محلول آبی محتوی ۰/۱ M KCl که در شکل ۵ ارائه شده، نشان می‌دهد که کمپلکس سه تایی دارای عمل احیایی است. پتانسیل پیک کاتدی  و پتانسیل پیک آندی  به ترتیب ۵۳ و mV ۴۴۸ می باشد. فاصله پتانسیلهای پیکهای کاتدی و آندی  mV ۳۹۵ است و نسبت جریان‌های پیکهای کاتدی به آندی، ، ۰۹/۱ می‌باشد که فرآیند احیای شبه برگشت‌پذیر را نشان می‌دهد.
۶-۳٫ عمل نوکلئاز
این موضوع مطرح شده است که تعدادی از عوامل ضد توموری با DNA واکنش داده و سبب برش رشته DNA می‌شوند[۴۲]. بنابراین ما به بررسی توانایی
[Cu(phen)(L-Thr)(H۲O)](ClO۴) به شکافتگی DNA بوسیله الکتروفورز ژل و با استفاده از pBR322 DNA پلاسمید ادامه می‌دهیم.
  1. ۴. نتیجه‌گیری
در این مطالعه، یک کمپلکس سه تایی مس (II) جدید از ۱ و ۱۰- فنانترولین با
L – ترئونین تهیه شد و ساختار آن تعیین گردید. این کمپلکس در برابر خطوط سلولی توموری HL-60 و SGC-7901 اثرات مسمومیت سلولی شدیدی را در محیط آزمایشگاهی نشان می‌دهد و در اغلب غلظتهای تجربی از سیسپلاتین قویتر است. بر این مبنا، نشان داده شده است که این کمپلکس با DNA کی ‌لیت شده و در حضور آسکوربات با رادیکالهای هیدروکسیل، بعنوان گونه‌های فعال، pBR322 DN را به نحو موثری از هم می‌شکافد. وارد کردن L-Thr در کمپلکس مس به برهمکنشهای انتخابی بالقوه با DNA منجر شده و سبب تغییر عمل نوکلئاز سیستم Cu-phen و نیز مسمومیت سلولی آن نسبت به خطوط سلولی توموری می‌شود.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.