ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۶

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۶ عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۶
کاربوراتور
Carburetor
روغن کرچک
Castor oil
مرکز ثقل
Center of Gravity (CG)
بدنه
Body / Fuselage
موتور
Engine
مجموعه دم
Tail
روتور اصلی
Main Rotor
روتور دم
Tail Rotor
ارابه فرود
Landing gear
هلیکوپترهای مدل رادیوکنترل
R/C Helicopters
هلیکوپترهای رادیوکنترل موتور پیستونی
Piston engine R/C helicopter
هلیکوپترهای رادیوکنترل موتور جت
Jet engine R/C helicopter
اجزاء هلیکوپترهای رادیوکنترل
R/C helicopter parts
دما سنج موتور
Thermometer
هلیکوپترهای رادیوکنترل موتور الکتریکی
Electric R/C helicopter
سیستم رادیو کنترل
Radio control system
فرستنده
Transmitter
گیرنده
Receiver
موتور الکتریکی
Electro Motor
مدار الکترونیکی
Electronic Board
مجموعه چرخ‌دنده کاهنده دور
Gear Box
بدنه
Servo Case
شفت اصلی
Main Shaft
سَرسِروو
Servo Arm
دیجیـتال
Digital
غیر دیجیتال
Non Digital
پر سرعت
High speed
بدون هسته
Coreless
بلبرینگی
Ball bearing
گشتاور بالا
High torque
عایق در برابر آب و گرد و غبار
Dust & Water resistant
چرخ ‌دنده فلزی
Metal Gear
جایرو
Gyro
حس کننده
Sensor
پردازشگر
Processor
جایـروی مکانیکی
Mechanical Gyro
پیزو جایرو
Piezo Gyro
گاورنر
Governor
نشان دهنده باطری گیرنده
Battery checker
دماسنج موتور
Thermometer
موتور
Engine
شمع تابشی
Glow plug
موتورهای بنزینی
Spark
اندازه و طبقه موتورهای الکلی
Engine Size
هواپیمای مدل رادیوکنترل
Radio Control Airplane
هواپیمای مدل کنترل لاین
Control Line Airplane
هواپیمای مدل پرواز آزاد
Free Flight Airplane
هواپیمای مدل موتور پیستونی
Piston Engine Airplane
هواپیمای الکتریک
Electric Airplane
هواپیمای داکتد فن
Ducted fan Airplane
هواپیمای جت
Jet Airplane
کیتهای آر- تی- اف
RTF – Ready To Fly
کیتهای ای- آر- اف
ARF -Almost Ready to Fly
هواپیمای ترینر (آموزشی)
Trainer airplane
بالای بدنه
High
زاویه هفتی
Dihedral
نامتقارن
Non
هواپیمای ترینر – ایروباتیک یا اسپورت ترینر
Trainer-Aerobatic airplane
نیمه متقارن
Semi symmetrical
هواپیماهای ایروباتیک
Aerobatic airplanes
اسپرت ایروباتیک
Sport Aerobatic
باریک کننده
Taper
مستقیم
Straight
هواپیماهای ایروباتیک- پَترن
Aerobatic Pattern
زاویه پسگرایی
Sweep back
زاویه پیشگرایی
Sweep Forward
هواپیمای مقیاسی
Scale airplane
هواپیمای پارک فلایر
Park Flyer airplane
هواپیمای گلایدر
Glider
زاویه
angle
آند
Anode
نقطه دیراک
Dirac point
بار به تله افتاده
trapped charge
اتصال
tethering
جریان مهار کننده
gating current
ولتاژ مهار شده
Gated voltage
باکی بال
Buckyball, bucky-ball
حالت آزاد
free state
هم قطب
Epipole
اپی پولار، هم قطبی
Epipolar
ماده کانال
channel material
سیال عامل، سیال متحرک
working fluid
زیگلر – نیکلز
Ziegler–Nichols
زمان فرآیند
plant time
مدل عملگر
actuator model
مدل فرآیند
plant model
بهره واحد
unit gain
فرکانس عبور فاز، فرکانس کراس اور فاز
Phase Crossover Frequency
فرکانس عبور بهره، فرکانس کراس اور بهره
Gain Crossover Frequency
حاشیه فاز
phase margin
واکنش پله های واحد
unit step response
دیاگرام بود
Bode diagram
زمان خیز
Rise time
زمان استقرار
Settling time
برازش حداقل مربعات
least-squares fit
سکسیونر افقی با قطع از یک نقطه
Center break disconnector
سکسیونر افقی با قطع از دو نقطه
Double break disconnector
سکسیونر عمودی
Vertical disconnector
سکسیونر پانتوگراف
Pantograph disconnector
سکسیونر
Disconnector
تیغه زمین
Earthing switch
جریان القایی الکترومغناطیسی
Induced electromagnetic current
جریان القایی الکترواستاتیکی
Induced electrostatic current
جریان نامی
Rated current
جریان پیک
Peak current
جریان نامی تحمل کوتاه مدت
Rated short-time withstand current
جریان نامی تحمل پیک
Rated peak withstand current
جریان نامی وصل پیک (فقط برای تیغه زمین)
Peak making current (of an earthling switch)
جریان انتقالی شینه
Bus transfer current
ولتاژ انتقالی شینه
Bus transfer voltage
جریان نامی انتقالی شینه
Rated bus transfer current
ولتاژ نامی انتقالی شینه
Rated bus transfer voltage
ولتاژ تحمل فرکانس قدرت به  مدت یک دقیقه
One minute power frequency withstand voltage
ولتاژ تحمل ضربه
Impulse withstand voltage
فرکانس نامی
Rated frequency
عایق خارجی
External insulation
عایقهای خود ترمیم
Self – Restoring Insulation
عایق های غیر خود ترمیم
Non self -restoring insulation
تخلیه مخرب
Disruptive discharge
بار به تله افتاده
Trapped charge
پاشیدن
spray
ولتاژ بازیافت فرکانس قدرت
The Power Frequency recovery voltage
مقره های با هسته توپر
Solid – Core insulators
بار مکانیکی استاتیک
Static mechanical load
بار مکانیکی دینامیک
Dynamic mechanical load
کلید زنی جریان انتقالی شینه
Bus transfer current switching
کلید زنی جریان القایی
Induced current switching
آزمون های نوعی
Type tests
آزمون های جاری
Routine test
پاسخ ضربه محدود
Finite impulse response (FIR)
ریپلهای مساوی
Equiripple – equi-ripple
پاسخ مقدار
magnitude response
بهینه سازی اجتماع ذرات
Particle Swarm Optimization
شیب ثابت
conservative gradient
زمان گسسته
discrete-time / discrete time
دامنه گسسته
discrete-amplitude / discrete amplitude
فرکانس قطع
cut-off frequency / cut off frequency
فیلتر بالا گذر
Highpass filter / high pass filter
فیلتر پایین گذر
Lowpass filter / low pass filter
فیلتر میان گذر
Bandpass filter / band pass filter
نقطه قطع
cut off point
بردار مجتمع تبدیل فوریه، بردار مختلط تبدیل فوریه
Fourier transform complex vector
تابع چگالی
weighting function
انحراف پویای زمانی
Dynamic time warping
انحراف فرکانس
frequency warping
اعوجاج بهره
gain distortion
درونیاب
interpolator
درونیاب خطی
Linear interpolator
جبرانگر
compensator
سرعت مختل
Perturb velocity
حاشیه پایداری
stability margin
پیش انحراف
Prewarping / Pre-warping
فرکانس تاشده
folding frequency / fold over frequency
فیلتر میان نگذر
Band-stop filter / Band stop filter
فیلتر میان نگذر
Stop-band filter / Stop band filter
فیلتر میان نگذر (فیلتر حذف باند)
Band-rejection filter / Band rejection filter / Band-reject filter / Band reject filter
فیلتر میان نگذر
Band-limit filter / Band limit filter
فیلتر میان نگذر
T-notch filter
فیلتر میان نگذر
Band-elimination filter / Band elimination filter
فیلتر میان گذر
Band-pass filter / Band pass filter
فیلتر تمام گذر
All Pass Filter
فیلتر شکافی
Notch filter
دهه
Decade
نیم گام
Semitone
شیب کاهش
Attenuation Slope
خازن بای پلار، خازن دو قطبی
Bipolar Capacitor
سلف
Inductor
ساختار زمین ناقص
defected ground structure
باند حذف
Reject band
افت تداخلی
insertion loss
افت بازگشتی
return loss
افت جداسازی
Isolation loss  / Tap loss
افت عبوری
Trough loss
امپدانس اسمی
Nominal Impedance
خط تعدیل شده، خط جبرانی
Compensated line
خط تعدیل، خط جبران
Compensation line
ربع دایره
quarter-circle
مدار معادل
equivalent circuit
سطح قطع، سطح فرونشانی
suppression level
برش جریان
Current chopping / current suppression
اچ کردن، حکاکی
Etching / etching off
کاپاسیته
capacitance
اندوکتانس
inductance
اثر موج کند
slow-wave effect
فرکانس قطب
pole frequency
مدل مدار یکپارچه
lumped circuit model
سیستم سهموی خطی
parabolic trough system
ضریب مخرج
denominator coefficient
کلونی زنبور مصنوعی
Artificial Bee Colony (ABC)
فرونشانی فرکانس
frequency Suppress
فرکانس فرونشانی تداخل
Interference frequency suppression
فیلتر تضعیف شده
Attenuated filter
فیلتر تضعیف نشده
Unattenuated filter
فرکانس زاویه ای
angular frequency
بهینه سازی برازش منحنی
curve fitting optimization
فیلتر قدرت
power  filter
اتصال (در مدار برقی)
tap
فرکانس لبه
edge frequency
باس لبه
edge bus
لپ
lobe
ضربه ولتاژ شدید، نوسانات شدید لحظه ای، افزایش شدید و ناگهانی ولتاژ، پرش لحظه ای برق
Spike
نوسانات حرارتی
thermal spikes
شبکه انتقال
transmission system
شبکه فوق توزیع
Sub-Transmission / Subtransmission
تزریق توان راکتیو
reactive power injection
حاشیه پایداری ولتاژ
voltage stability margin
اتلاف مس
copper loss
حالت عملیاتی
operating state
باس سیستم، گذرگاه سیستم
system bus
حالت استاتیک
static state
حالت برگردان سیستم
Restorative state
معادله توان جاری خطوط
line flow equation
توان جاری خط، جریان خط
line flow
ولتاژ باس
bus voltage
قطع (برق)
Outage
تراز قدرت، توازن قدرت، بالانس قدرت
power balance
توازن تولید
generation balance
پخش بار
Load flow
تخمین حالت حداقل مربعات موزون
Weighted Least Squares state estimation
تخمین حالت سیستم های قدرت
Power system state estimation
چولگی زمان، عدم توازن زمان
Time skew
افت خط انتقال
transmission line sag
تخمین حالت استوار
Robust State Estimation
دامنه ولتاژ، مقدار ولتاژ، شدت ولتاژ، بزرگی ولتاژ
voltage magnitude
پخش بار، پخش توان
power flow
توان تزریق شده، بار تزریق شده
injected power
انشعاب ولتگردان، انشعاب مبدل، انشعاب ترانسفورماتور
transformer tap
خطای امپدانس انشعاب
branch impedance error
جریان دار، تحریک شده
energized
مضاعف
redundant
خطای بایاس، خطای اریبی
bias error
حالت بازیابی
Restorative status
دامنه ولتاژ باس
Bus voltage magnitude
حالت ایمن
Secure status
حالت ناایمن
Insecure status
بالانس قدرت
Power balance
واحد کنترل از راه دور
Remote terminal unit (RTU)
توزیع اقتصادی
Economic dispatch
فیوز، قطع کن مدار، مدار شکن
Circuit breaker
توزیع قدرت / توان حقیقی اصلاحی
Corrective real power dispatch
توزیع قدرت راکتیو
Reactive power dispatch
زاویه فاز ولتاژ
Voltage phase angle
تقریب گر
Estimator
تقریب گر حالت
State Estimator
زمان حقیقی
Real time
تحلیل رویت پذیری
Observability analysis
جزایر قابل رویت
Observable islands
راه حل تقریب حالت
State estimation solution
اتصال ترانسفورماتور
Transformer tap
حشو، زائد (بودن)، افزونگی
Redundancy
حشو، زائد
redundant
ترانسفورماتور با قابلیت تغییر اتصال
Tap changing transformer
تغییر دهنده اتصال
tap changer
خازن موازی، خازن شانت
shunt capacitor
رسانایی موازی، رسانایی شانت
shunt conductance
رسانایی، کندوکتانس
conductance
پذیرندگی، سوسپتانس
susceptance
پذیرندگی الکترود
electrode susceptance
ترانسفورماتورهای تغییر اتصال و فاز
Tap Changing and Phase Shifting Transformers
غیرنامی
Off- nominal
غیرقطری
off-diagonal
اتصالات هم فاز
In-phase taps
طرف اتصال
Tap-side
معادله گره ای
nodal equation
ماتریس آدمیتانس
admittance matrix
تزریق مختلط قدرت
Complex power injection
زیر مدار، مدار فرعی
Sub-circuit
سوسپتانس (شارژ شوندگی) خازن خط
Line Charging Susceptance
درجه زاویه فاز
phase angle degree
سنجه زاویه فاز
phase angle meter
نمودار آنلاین
One-line diagram
شاخه ترانسفورماتور
transformer branch
تقریب حداکثر درست نمایی
maximum likelihood estimation (MLE)
تابع چگالی احتمال
probability density function (p.d.f)
تابع چگالی احتمال مشترک
joint probability density function
تابع توزیع احتمال
probability distribution function
تابع درست نمایی
Likelihood Function
تابع درست نمایی لگاریتمی
Log-Likelihood Function
مجذور / مربع مانده ها
residuals square / square of residuals
حداقل مربعات موزون / وزنی / وزن دار
Weighted Least Square (WLS)
ماتریس بهره
gain matrix
تنک
Sparse
ماتریس خلوت، ماتریس تنک
sparse matrix
میزان تنکی
sparsity
فاکتورهای مثلثی
triangular factors
جایگزینی پیشرو
forward substitution
جایگزینی پسرو
back substitution
راه حل تکرار شونده
Iterative solution
پروفایل ولتاژ کف
flat voltage profile
شروع کف
flat start
فاکتور چولسکی
Cholesky factor
ژاکوبین اندازه گیری
Measurement Jacobian
تجزیه چولسکی
Cholesky decomposition
ترانهاده
Transpose
ماتریس ترانهاده، ماتریس وارونه
transpose matrix
ترانهاده یک ماتریس
Transpose a matrix
معادله تبدیل شده
transformed equation
بردار باقیمانده / مانده
Residual Vector
فرمولاسیون مجزا
Decoupled Formulation
ماتریس بهره مجزا / تجزیه شده
Decoupled gain matrix
بلوک غیر قطری
off diagonal block
تقریب سریع حالت تجزیه شده
fast decoupled state estimation
تلرانس همگرایی
Convergence tolerance
اندازه گیری شدت جریان (آمپر) شاخه
Branch current magnitude (ampere) measurement
مقاومت شاخه
Branch resistance
راکتانس شاخه
Branch reactance
ولت مربع
square volt
حداقل یکتا
unique minimum
کامپیوتر با طول کلمه گسترش یافته
extended-wordlength computer
ماتریس وزن
weighting matrix
تجزیه بندی چولسکی
Cholesky factorization
معیار درجه حداقل
minimum degree criterion
مجاورت همسایه – دوم
second-neighbor adjacency
ماتریس نامساعد، ماتریس بدشرطیده، ماتریس معیوب
ill-conditioned matrix
یگانی
unity
ماتریس واحد، ماتریس همانی
unity matrix / identity matrix
تکینی
singularity
به تکینی رسیدن
approaching singularity
ماتریس نرمالیده
normalized matrix
اندازه گیری جریان منظم قدرت / پخش بار منظم
regular power flow measurement
تزریق دقیق تهی
exact null injection
نسبت
ratio
عامل مقیاس بندی
scaling factor
ماتریس راکتانس شاخه اولیه قطری
diagonal primitive branch reactance matrix
ماتریس تلاقی شاخه
branch incidence matrix
ماتریس تلاقی شاخه – گره
node-branch incidence matrix
ماتریس بنیادین تلاقی شاخه به حلقه
fundamental loop to branch incidence matrix
بردار ستونی زاویه فاز
phase angle column vector
وزن قابل اغماض
ignoring weight
تجزیه متعامد
Orthogonal Factorization
هر ماتریس H با ابعاد m در n با رتبه کامل
Any m.n matrix H of full rank
عامل وزنی
weighting factor
ماتریس منظم، ماتریس عادی
Regular matrix
نرم اقلیدسی
Euclidean norm
محور عددی، محور اسکالر
scalar pivot
روش پیترز و ویلکینسون
Peters & wilkinson method
ماتریس مثلثی
Triangular matrix
ماتریس مثلثی بالایی
upper triangular matrix
ماتریس ذوزنقه ای پایینی
lower trapezoidal matrix
محدودیت های مساوی
Equality- constraints / equality constraints
تقریب حالت حداقل مربعات وزن دار با محدودیت های مساوی
equality- constraints WLS State Estimation
روش لاگرانژی
lagrangian method
تکرار گاوس – نیوتون
Gauss-Newton iteration
روش گاوس – نیوتون
Gauss-Newton method
محورسازی ردیفی، محورگیری ردیفی
row pivoting
تکنیک مبتنی بر تنک بودن
sparsity oriented technique
اتکای به یک محور گیری ۲ در ۲ متغیر
resorting on the fly to 2*2 pivots
رویکرد محور گیری بلوکی
block-pivot approch
عدد وضعیت
condition number
وامربع سازی
unsquared
ضریب لاگرانژ
Lagrange multiplier
ماتریس افزوده
Augmented Matrix
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۱۶
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.