ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲ عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲
اتلاف مقاومتی
resistance loss
کلید قوس چرخشی
rotating-arc circuit breaker
کلید خود – فشرده
self-blast breaker
کلیدافزار، پست سوئیچینگ، گشابندگاه
ادوات سوئیچینگ و تنظیم
switchgear
خطای خط- اتصال کوتاه
short-line fault
اتصال کوتاه
short circuit
سینوسی
sinusoidal
اسکالر،  کمیت عددی
scalar
مدار سری
series circuit
سیم تک رشته‌ای
single conductor
کابل تک لایی
single-conductor cable
طبقه قطاعی
segmented compartment
دهانه جرقه
spark gap
معادله حالت
state equation
اندوکسیون پراکندگی
Stray inductance
ظرفیت پراکنده
stray capacitance
با اتصال موازی
shunted
قوس الکتریکی گرم – ساکن
still-hot arc
موازی، شنت
shunt
موج ایستاده
standing wave
آغشتن – شیب
Steep
پست انتقال نیرو
substation
مدار تغذیه شبکه تغذیه
Supply Circuit
ضربه ولتاژ
surge
برقگیر
Surge  arrester
جریان ضربه‌ای
Surge current
مبدل (انرژی)
Transducers
حالت گذرا – اختلالات کوتاه در مدار برق
transient
حالت گذرا  در سیستمهای قدرت
Transients in power systems
موج سیار
travelling wave
ترانسفورماتور مبدل
transformer
ولت گردان آمپرگردان تبدیل
transformation
خطای اتصال زمین دو فاز
two-phase-to-earth fault
انتشار گرمایونی
thermionic emission
فروپاشی گرمایی
thermal breakdown
قضیه تونن
Thevenin  theorem
ابر صاعقه‌دار
thundercloud
نامتعادل
Unbalanced
مولفه همقطب
zero-sequence component
جریان صفر   جریان نول
zero-current
پتانسیل خنثی
zero potential
سیم نول
zero conductor
تمرکز ناخالص سازی
doping concentration
ناحیه دریفت
drift region
برق متناوب
a.c.
ولتاژ متناوب
a.c. voltage
شتاب
acceleration
شتاب دهنده
accelerator
انباشته
accumulate
انباره
accumulator
دقت
accuracy
کلاس دقت
accuracy class
درجه دقت
accuracy grade
صوتی
acoustic
مقدار هدایت ظاهری
admittance
آمیخته
admix
آنتن
aerial
کابل آنتن
aerial cable
مدار آنتن
aerial circuit
مهندسی آنتن
aerial engineering
خط تغذیه آنتن
aerial feeder
تغذیه آنتن
aerial feeding
ورودی آنتن
aerial input
قدرت آنتن
aerial power
سیستم آنتن
aerial system
تنظیم آنتن
aerial tuning
سیم آنتن
aerial wire
آژیر
alarm
جبری
algebraic
الگال (زبان برنامه نویسی)
ALGOL
قلیایی
alkali
انباره قلیایی
alkali accumulator
قلیایی
alkaline
تمام برقی
all-electric
دستگاه تمام برقی
all-electric set
آمیزه ، همبسته
alloy
به تناوب ، متناوب
alternate
جریان متناوب
alternating current
ولتاژ متناوب
alternating voltage
مولد جریان متناوب
alternator
آلومینیوم
aluminum
آمیزه سیماب
Amalgam
بیشکل
amorphous
شدت جریان
amperage
آمپر (واحد شدت جریان)
ampere
آمپر ساعت
ampere hour
آمپر سنج
ampere meter
آمپر ثانیه
ampere second
آمپر دور
ampere turn
نگره آمپر
Ampere َُs theory
فرسترگ سازی
amplification
فرسترگ ساز
amplifier
فرسترگ ساختن
amplify
دامنه
amplitude
چولگی دامنه
amplitude distortion
دامنه نور
amplitude of light
نسبت دامنه
amplitude ratio
پایداری دامنه
amplitude stability
قیاسی
analogous
قیاسی
analogue
قیاس
analogy
تجزیه
analysis
تجزیه کردن
analyze
کارگردان منطقی (آند)
AND
مدار (آند)
AND circuit
آند
anode
آنتن
antenna
پاد ساعت سو
Anti-clock wise
ظاهری
apparent
مقاومت ظاهری
apparent impedance
توان ظاهری
apparent power
توان ظاهری
apparent watts
تجهیز ، وسیله
appliance
وسایل برقی خانگی
appliances
کاربرد
application
قوس نوری
arc
آرمیچر
armature
مدار آرمیچر
armature circuit
هسته آرمیچر
armature core
جریان آرمیچر
armature current
میدان آرمیچر
armature field
محور آرمیچر
armature shaft
شیار آرمیچر
armature slot
ولتاژ آرمیچر
armature voltage
آرایش
arrangement
آرایه
array
برقگیر ، آراستار
arrester
مدار ناپایدار
astable circuit
نامتقارن
asymmetry
ناهمدور ، ناهمزمان
asynchronous
مولد ناهمزمان
asynchronous alternator
مولد ناهمزمان
asynchronous generator
ماشین ناهمزمان
asynchronous machine
موتور ناهمزمان
asynchronous motor
راه اندازی ناهمزمان
asynchronous starting
آمپر دور
a.t., A.T.
نابهریک
atom
اتمی
atomic
هسته اتم
atom core
انرژی اتمی
atomic power
نیروگاه اتمی
atomic power plant
پوسته اتم
atom shell
بیناب اتم، طیف اتم
atom spectrum
میرایی
attenuation
ربودن
attract
ربایش
attraction
قابلیت شنوایی
audibility
ولتگردان صرفه جو (اتو ترانسفورماتور)
autotransformer
خودکار
automatic
فرمان و مهار خودکار
automatic control
اضافی، کمکی
auxiliary
بهمن
avalanche
فروپاشی بهمنی
avalanche breakdown
دیود بهمنی
avalanche diode
بهمن سازی
avalanche formation
ترانزیستور بهمنی
avalanche transistor
متوسط
average
جریان متوسط
average current
سرعت متوسط
average speed
مقدار متوسط
average value
ولتاژ متوسط
average voltage
محوری
axial
آسه
Axis
شمش ، مفتول (هادی)
bar
الکترود قلمی
bar electrode
آهنربای قلمی
bar magnet
لخت، بی روکش
bare
کابل بی روکش
bare cable
هادی بی روکش
bare conductor
الکترود بی روکش
bare electrode
سیم لخت
bare wire
بیس (ترانزیستور)
base
برق اندوز، باتری
battery
پرتو
beam
هزار مگا اهم
Bogohm, bog-ohm
رفتار
behavior
زنگ (اخبار)
bell
منحنی هیسترزیس
BH curve
سوگیری
bias
پیچک مضاعف بی اثر، سیم پیچ بیفیلار
bifilar
زوج فلز حرارتی
bimetal
دو دویی
binary
جمع کننده دو دویی
binary adder
بستگی ، پیوند
binding
دو فازه
Bi-phase
جریان دو فازه
biphase current
نمودار خانگی
block diagram
ولتاژ سد کننده
blocking voltage
جبر بول
Boolean algebra
تقویت کردن
boost
تقویت کننده
booster
تقویت
boosting
انشعاب
branch
اسیلوسکپ برآؤن
Braun oscilloscope
لامپ برآؤن
Braun tube
فروپاشی
breakdown
پل
bridge
روشنی
brightness
انتشار رادیویی
broadcasting
جاروبک
brush
باس بار، شین
Bus-bar, Bus bar
سیستم تک شینه
Single Busbar System
شینه بندی اصلی و انتقالی
Main & Transfer Busbar
شینه بندی دوبل، دو شین اصلی
 Duplicate Busbar
شینه بندی یک و نیم بریکری
One & half Breaker System
شینه بندی دوبل با قطع موازی
Duplicate Busbar with By pass Disconnect
شینه بندی دو بریکری
 Double Breaker System
شینه بندی حلقوی
 Ring Busbar System
شینه بندی ترکیبی
Combined Busbar System
زنگ پیانویی
Buzzer
کابل
cable
انشعاب کابل
cable branching
ظرفیت کابل
cable capacity
کفش کابل
cable clip
رشته کابل
cable core
عیب کابل
cable fault
سر کابل
cable head
کابل دو رشته ای
cable in pairs
کفش کابل
cable lug
قفس
cage
ماشین حساب
calculating machine
قدرت محاسبه
calculating power
سرعت محاسبه
calculating speed
زمان محاسبه
calculating time
واحد محاسبه
calculating unit
ماشین حساب
calculator
مدرج کردن
calibrate
مدرج
calibrated
درجه بندی
calibration
کاندلا (واحد شدت نور)
candela
خازنی
capacitive
انشعاب خازنی
capacitive branch
مدار خازنی
capacitive circuit
پیوست خازنی
capacitive coupling
جریان کور خازنی
capacitive current
خازن
capacitor
بلندگوی خازنی
capacitor loudspeaker
میکروفن خازنی
capacitor microphone
موتور خازنی
capacitor motor
فشنگ
cartridge
فیوز فشنگی
cartridge fuse
منحنی شناسایی
characteristic
معلومات
characteristics
بار
charge
حامل بار
charge carrier
چگالی بار
charge density
پخش بار
charge distribution
بارگیری
charging
نمودار
chart
تراشه
chip
پیچک، پیچه
choke
برشگر
chopper
گردشگاه، مدار
circuit
کلید نیرو
circuit breaker
نمودار مدار
circuit diagram
دایره ای، زاویه ای
circular
گردش
circulation
طبقه بندی کردن
classify
زبان برنامه نویسی کوبول
COBOL
نیاد
code
ضریب
coefficient
کوئر سیو
coercive
مهندسی مخابرات
communications
جابجایی
commutation
جابجاگر
commutator
خنثی سازی
compensation
زبان برنامه نویسی کامپایلر
Compiler
قطعه (الکترونیکی)
component
کمپوند، مختلط
compound
سیم پیچ کمپوند
compound coil
تحریک کمپوند
compound excitation
موتور کمپوند
compound motor
رایانه، راینگر
computer
مهندسی رایانه
computer engineering
زبان رایانه
computer language
حافظه رایانه
computer memory
رسانش
conduction
رسانا
conductive
رسانندگی
conductivity
رسانا
conductor
پیکر بندی، ساختار
configuration
اتصال، پیوند
connection
دوشاخه وسایل برقی
connector
ثابت
constant
جریان دائم
constant current
بار ثابت
constant load
تلفات ثابت
constant losses
فشار ثابت
constant pressure
سرعت ثابت
constant speed
ولتاژ ثابت
constant voltage
مصرف کننده
consumer
مصرف، فروکاستن
consumption
کنتاکت
contact
زاویه تماس
contact angle
سطح تماس
contact area
جریان تماسی
contact current
فاصله تماس
contact distance
الکتریسته تماسی
contact electricity
نقطه تماس
contact point
وضعیت تماس
contact position
ولتاژ تماسی
contact potential
ولتاژ تماسی
contact voltage
کنتاکتور
contactor
جریان دائم
continuous current
منقبض شدن
contract
انقباض
contraction
پادسانی
contrast
فرمان و مهار
control
واگردان، مبدل
converter
مس
copper
هسته
core
تخلیه هاله ای
corona
کولن
coulomb
شمارنده
counter
پیوستن، متصل کردن
couple
پیوست، اتصال، کوپلینگ
coupling
خزش
creep
گیره سوسماری
crocodile clip
بلور
crystal
بلورین
crystalline
جریان
current
شین جریان
current bar
شاخه جریان
current branch
چگالی جریان
current density
جهت جریان
current direction
پخش جریان
current distribution
مقسم جریان
current divider
شار جریان
current flow
شدت جریان
current intensity
کنتور
current meter
جریان هوا
current of air
مسیر جریان
current path
ضربه جریان
current pulse
رهاساز جریانی
current relay
منبع جریان
current source
منبع جریان
current supply
ضربه جریان
current surge
آمپر گردان
current transformer
نوع جریان
current type
مقدار جریان
current value
بردار جریان
current vector
موج جریان
current wave
بی جریان
currentless
خم
curve
مصرف کننده (برق)
customer
بریدن
cut
فرمانیک
cybernetics
چرخه
Cycle
داده ها
data
جمع آوری داده ها
data collection
درونداد داده ها
data input
برونداد داده ها
data output
داده پردازی
data processing
داده پرداز
data processor
داده رسانی
data transfer
نور روز، نور طبیعی
daylight
جریان دائم
d.c. / DC
جریان دائم و متناوب
d.c. a.c. / DCAC
متناوب ساز
d.c. a.c. inverter
مدار جریان دائم
d.c. circuit
میدان یکنواخت
d.c. field
مولد جریان دائم
d.c. generator
خط جریان دائم
d.c. line
ماشین جریان دائم
d.c. machine
شبکه جریان دائم
d.c. mains
کنتور جریان دائم
d.c. meter
موتور جریان دائم
d.c. motor
شبکه جریان دائم
d.c. network
ولتاژ  d.c
d.c. potential
توان  d.c
d.c. power
رله جریان دائم
d.c. relay
منبع جریان دائم
d.c. source
منبع جریان دائم
d.c. supply
ولتاژ  d.c
d.c. voltage
بی جریان، بی ولتاژ، بی برق
dead
رنگزدایی
Decolourization / decolorization
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.