ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۰

در این قسمت  لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۰ عرضه شده است.

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات برق – الکترونیک – مخابرات / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات برق - الکترونیک - مخابرات - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۰
رله اتصال کوتاه
short circuit relay
اضافه / پایین بودن ولتاژ
over-under voltage
اضافه / پایین بودن فرکانس
over-under frequency
رله جهت دار
Directional relay
رله معکوس قدرت
Reverse  Power  Relay (RPR)
ژنراتور همزمان، ژنراتور سنکرون
synchronous generator
محرک اصلی، موتور راه انداز اصلی
prime mover
سیم پیچ آهنربایی، سیم پیچ میدان
field winding
سیستم تحریک
excitation  system
بار فعال
active  load
نیروی مکانیکی، اتو مکانیک
Motoring
شینه جریان
Bus-bar / bus bar
جزیره ای
Islanding
محرک اولیه
prime mover / prime-mover
زاویه فاز
phase angle
اضافه جریان
over current / over-current
ضریب توان، ضریب قدرت
power-factor / power factor
رله توان معکوس، رله قدرت معکوس
Reverse Power Relay
بلوک نگهداری
hold block
گروه برداری
vector group
اثر زبک، اثر سی بک
seebeck effect
گرمای تلف شده
Waste Heat
نیروگاه حرارتی
thermal power plant
مالتی پلکسر کلید زنی فاز بدون قلیچ
Glitch-Free Phase Switching Multiplexer
کنترلر تثبیت کننده
stabilizing controller
بینهایت کوچک، بی اندازه خرد
infinitesimally
ریشه مثبت
positive root
زمان خیز
rise time
نقطه تنظیم
set point
نسبت فروکش، نسبت میرایی
decay ratio
زمان اوج
Peak time
زمان پاسخ
Setting time
دوره تناوب نوسان
Period of oscillation
فرارفت
Overshoot
فرورفت
Undershoot
انتگرال گیری به روش جزء به جزء
Integration by parts
قضیه مقدار نهایی
Final value theorem
قضیه مقدار اولیه
Initial value theorem
ضریب میرایی
Damping factor
فوق میرا
Over damped, Over-damped Overdamped
میرای بحرانی
Critically damped
غیرمیرا
Undamped
دوره طبیعی
Natural period
جذر گویا
rational root
جذر اصم و جذر گویا
rational and surd roots
تقریب پد
Pade approximation
عملیات بهنگام
Real time operation
جریان سرگردان
Stray Current
خوردگی جریان سرگردان
stray current corrosion
مبدل باک
buck converter
سلول تمام جمع کننده
full adder cell
فعالیت کامل
full swing
حاصلضرب توان – تاخیر
Power delay product / Power-delay product
اندازه نما
feature size
اثر کانال کوتاه
short channel effect
ترانزیستور کانال کوتاه
short channel transistor
چگالی توان بالا
high power density
جریان نشتی
leakage current
افزایش نمایی جریان نشتی
exponential leakage current increment
حلقه بنزن
benzene ring
اتوماسیون / آتوماتای / خودکارافزار سلولی نقطه کوانتومی
quantum dot cellular automata
ترانزیستور تک الکترون
single electron transistor
انتقال بالستیک
ballistic transport
مدار منطقی چند مقداری
multiple valued logic circuit
بردار کایرالیتی
chirality vector
بردار یکه شبکه ای
lattice unit vector
نانو لوله نوع زیگزاگی
Zigzag type nanotube
نانو لوله نوع صندلی
armchair type nanotube
نانو لوله نوع متقارن / کایرال
chiral type nanotube
سد شوتکی، سد شاتکی
Schottky barrier
خروجی نوسان
swing output
نوسان قدرت
Power Swing
انسداد نوسان قدرت
Power Swing blocking
انرژی باند گپ، انرژی گاف نوار
band gap energy
حاشیه نویز، حاشیه امنیت
noise margin
حاشیه پایدار نویز
Stable Noise Margin
شبکه بالا آورنده
Pull-up Network / Pull up Network
شبکه پایین آورنده
pull-down Network
ترانزیستور پایین بر
pull down transistor / Pull-Down transistor
ترانزیستور بالا بر
pull up transistor / pull-up transistor
زمان افت
fall-time / fall time
زمان خیز
rise-time / rise time
ترانزیستور عبور
pass transistor
قدرت جریان دهی ترانزیستورها
driving capability of transistor
خازن بار
load capacitor
پایه
Base
جمع کننده
Collector
منتشر کننده
Emitter
ترانزیستور اثر میدانی اکسید فلزی نیمه هادی
Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor
الکترودها با عملکرد مختلف فلزی
Different metal work function electrodes
الکترون ها و حفره ها
electrons and holes
بهره جریان
current gain
ناجور پیوند، پیوند ناهمگن
heterojunction
ولتاژ شکست
breakdown voltage
جریان حامل
carrier current
تله سطح مشترک
interface trap
فاکتور تباهیدگی
degeneracy factor
گیت مجتمع
integrated gate
منطق تزویج امیتر
emitter-coupled logic / emitter coupled logic
نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى
Complementary Metal Oxide Semiconductor
روساختار
epistructure
حکاکی با یون واکنشگر
reactive ion etching
اکسیداسیون فداشونده، اکسایش فداشونده
sacrificial oxidation
کم اثر سازی سطحی
surface passivation
مقاومت صفحه ای
Sheet resistance
ترانزیستور عبور مکمل / تکمیلی
Complimentary Pass Transistor
واحد عملیات اعشاری
Floating Point Unit
واحد حساب و منطق
Arithmetic Logic Unit (ALU(
مجتمع سازی در مقیاس بزرگ
large scale integration
مدار حسابی، مدار محاسباتی
Arithmetic circuit
ضرب کننده
Multiplier
ضرب کننده ولتاژ
Voltage Multiplier
بررسی کننده توازن
Parity Checker
تعدا ترانزیستور
transistor count
نقطه کلیدزنی
switching point
جریان بالا
high current
راه انداز / محرک جریان
current drive
اثر شارژ صفحه ای
charge screening effect
ترانزیستور دو قطبی بار الکتریکی پلاسما- مبنا
charge plasma-based bipolar transistor
اتصال اهمی
ohmic contact
سیستم رویداد گسسته
Discrete Event System
قضیه بهره کوچک
Small-gain theorem
طراحی رویتگر مود لغزشی
Sliding Mode Observer Design
تاخیر زمانی
Time-varying Delay
تبدیل دو سو، تبدیل دو خطی
bijective transformation
تابع مستوی، تابع آفین
affine function
رتبه کاسته
reduced order
پایانه توگذر
Feed-through terminal / feedthrough terminal
پرقدرت، تا حد زیاد
Supremal
رانده شدگی
Pushing
نابرابری های ماتریسی خطی
Linear Matrix Inequality  (LMI)
تمام دیفرانسیل
Fully Differential
هدایت انتقالی
Trans-conductance / Transconductance
تقویت کننده عملیاتی
Operational Amplifier
مدولاتور، مدوله کننده، تلفیق گر
Modulator
مدوله کننده دلتا – سیگما، مدولاتور دلتا – سیگما
Delta-Sigma Modulator
تلفیق گر الکتریکی – نوری
Electro-optic modulator (EOM)
نسبت حذف منبع تغذیه
power supply rejection ratio
نسبت حذف مد مشترک
common mode rejection ratio
حذف هارمونیک
harmonic suppression / harmonic rejection
هارمونیک زوج
even order harmonic
حذف اعوجاج هارمونیک زوج
rejection of even order harmonic distortion
اعوجاج هارمونیک کل
Total Harmonic Distortion (THD)
تئوری جبران بار
Theory Of Load Compensation
سرعت تغییرات خروجی (ولتاژ)، سرعت تغییرات ولتاژ خروجی نسبت به زمان
slew rate
زمان استقرار
settling time
اتلاف توان
power dissipation
خروجی تک سر
single ended output
خروجی بصورت تفاضلی / دیفرانسیل
differential-ended output
نوسان ولتاژ
voltage swing
دو برابر سازی فرکانس
frequency doubling
نویز جفتی
coupled noise
تقویت کننده کاسکود
cascode amplifier
تقویت کننده کاسکود تاشده
Folded cascode amplifier
مدارات بازخورد مود مشترک خازن سوئیچ شده
switched capacitor common mode feedback circuits
فیلتر خازنی کلیدزنی شده
switched capacitor filter
بهره واحد
unity gain
شاخه جریان
current branch
سطح نویز
noise floor
تقویت کننده حسی
sense amplifier
با دقت بالا
high precision
ولتاژ افست
offset voltage
ولتاژ افست ورودی
input offset voltage
رانش ولتاژ افست
offset voltage drift
نویز رجوعی ورودی
input referred noise
اینورتر منبع ولتاژ کنترل شده با جریان
ENG Current Controlled Voltage Source Inverter (CCVSI)
خازن پارازیتی، خازن انگلی
parasitic capacitance
نیم پل
half bridge
نیم پل سه سطحی
three level half bridge
کنترل هیسترزیس، کنترل پسماند مغناطیسى
hysteresis control
علم تجزیه و تحلیل ویژوال
Visual Analytics
شبیه سازی توامان، هم – شبیه سازی
Co-Simulation
رویداد – مبنا
Event-Driven
شبیه سازی توامان رویداد مبنای کلی
Global Event-Driven Co-Simulation (GECO)
سیستم قدرت بهم پیوسته
Interconnected Power System
رله فاصله ای
distance relay
رله فاصله ای پشتیبان
backup distance relay
محافظت و کنترل گسترده
wide area protection and control
سیستم کنترل گسترده
wide area control system
سیستم کنترل همزمان
concomitant control system
تابع گره بازکن
tie-breaker function
سازه برد
structure-borne
هوابرد
Airborne / Air-borne
خطای آبشاری
cascading failure
ضریب سرعت
speed multiplier
چندپخشی
Multicast / Multicasting
مود لغزشی
Sliding mode / Sliding-mode
کنترل بار – فرکانس برمبنای مود لغزشی
Sliding mode based load-frequency control
کنترل کننده مود لغزشی زمان گسسته
discrete-time sliding mode controller
نواحی کنترل ولتاژ
Voltage Control Areas
فیدبک حالت کامل، بازخورد حالت کامل
full-state feedback
رفتار فاز کمینه / مینیمم
minimum phase behavior
رفتار فاز غیر-کمینه
non-minimum phase behavior
تبادل جریان توان اکتیو
active power flow interchange
تبادل جریان توان راکتیو
Reactive power flow interchange
اختلالات خارجی
external disturbances
عدم قطعیت
Uncertainty
سیستم نامشخص، سیستم بدون قطعیت
Uncertain system
تنظیم فرکانس
frequency regulation
خمینه
manifold
زیرخمینه
submanifold
سطح لغزشی
sliding surface
تغییرناپذیری
invariance
تغییرناپذیری پله ای
Step invariance
مود شبه لغزشی
quasi sliding mode
نگهدارنده مرتبه صفر
Zero-Order-Hold / Holder
شبه معکوس
Pseudo-inverse / pseudoinverse
ماتریس شبه معکوس
matrix pseudoinverse
ماتریس شبه معکوس مور – پنروز
Moore-Penrose matrix pseudoinverse
چرخ رولت
roulette wheel
محدودیت نرخ تولید
generation rate constraint (GRC)
گاورنر / کنترل کننده باند سکوت
governor deadband (GDB)
پس افت
Backlash
اکسید فلزی واسطه
Transition metal oxide
نیم رسانای اکسید فلزی مکمل
Complementary Metal Oxide Semiconductor
ترانزیسور اثر میدانی نیمه هادی اکسید فلزی
metal oxide semiconductor field effect transistor ( MOSFET )
اپتوالکترونیک، الکترونیک نوری
Optoelectronics
اپتوالکترونیک ارگانیک معکوس
inverted organic optoelectronic
دیود نوری ارگانیک معکوس
inverted organic light-emitting diode (OLED)
سلول خورشیدی ارگانیک معکوس
inverted organic solar cell (OSC)
مولیبدن تری اکسید
molybdenum trioxide (MoO3)
تنگستن اکسید، اکسید تنگستن
tungsten oxide
ﭘﻨﺘﺎ اﮐﺴﻴﺪ واﻧﺎدﻳﻮم
vanadium pentoxide
رنیوم تری اکسید
rhenium trioxide
تزریق حفره
hole injection
سد تزریق حفره
hole injection barrier
پتانسیل سد
barrier potential
ولتاژ سد
barrier voltage
دیود زمان گذر تزریق سدی
Barrier injection transit- time diode
دیود سدی
barrier diode
خازن سد
barrier capacitance
لایه تولید بار
charge generation layer
تابع کار
work function
بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده
highest occupied molecular orbital
(HOMO)
جریان حفره
hole current
چگالی جریان حفره
hole current density
جریان الکترون
electron current
لایه حمل حفره
hole transporting layer
لایه استخراج حفره
hole extraction layer
بلور کوارتز
quartz crystal
ناحیه زیرقرمز نزدیک، ناحیه فرو سرخ نزدیک
near infrared region
حمل حفره
hole transportation
مواد حمل حفره
hole transporting materials
ساختار دوگیتی
double-gate structure
میدان پتانسیل
potential field
ناحیه تهی
Depletion region
گذردهی
permittivity
ولتاژ باند مسطح
flat band voltage
کانال بلند
Long channel / long-channel
کانال کوتاه
Short channel / Short-channel
ابزار تنها حفره
hole only device
پیزوالکتریک
Piezotronic
نانوحسگر اتصال اهمی
Ohmic-contact nanosensor
اتصال شاتکی
Schottky-contact
ساختار فلز- نیمه هادی – فلز
metal–semiconductor–metal structure
بار پلاریزاسیون، بار قطبیدگی
polarization charge
بار پلاریزاسیون پیزوالکتریک القا شده – کرنشی
strain-induced piezoelectric polarization charge
شرایط پایداری
stability conditions
تضعیف اغتشاش
disturbance attenuation
ضریب تضعیف
attenuation coefficient
تضعیف ولتاژ
voltage attenuation
تضعیف بارانی
rain attenuation
دنبال کردن مرجع
reference tracking
جریان بلبرینگ
Bearing Current
ولتاژ مشترک
Common Voltage
کنترل گشتاور
Torque Control
سیستم های تک ورودی – تک خروجی
single-input–single-output (SISO) systems
سیستم های چند ورودی – چند خروجی
multiple-input–multiple output (MIMO) systems
سیستم پاندولی متوازن
balanced pendulum system
حاشیه فاز
phase margin
خطی نامتغیر با زمان، خطی تغییرناپذیر با زمان
linear time invariant (LTI)
مدل تغییرناپذیر با زمان، مدل نامتغیر با زمان
time-invariant model
پایداری مجانبی فراگیر
Global asymptotic stability (GAS)
کوک شدگی
Wind up
گوسی درجه دوم خطی
linear quadratic Gaussian (LQG)
کنترل کننده پسخوردی، بازخوردی
feedback controller
انتگرال درجه دوم
quadratic integral
مقادیر تکین
singular values
تجزیه مقادیر تکین
singular values decomposition
نسبت تبدیل
ratio of transformation
عامل بندی، فاکتور گیری
factorization
کنترل کننده تثبیت گر
stabilizing controller
تثبیت گری، پایاسازی
Stabilization
روش های درون یابی
Interpolation methods
تئوری درون یابی
Interpolation theory
کنترل مقاوم، کنترل استوار
robust control
مجموعه نامعینی، مجموعه عدم قطعیت، مجموعه نبود قطعیت
Uncertainty Set
کاهش مرتبه کنترل کننده
Controller order reduction
امپدانس فشرده
lumped impedance
عدم قطعیت فشرده
Lumped Uncertainty
مقدار پارامتر میانگین
mean parameter value
عدم قطعیت دینامیکی نادیده گرفته شده و مدل نشده
Neglected and unmodeled dynamics uncertainty
دامنه فرکانس، حوزه فرکانس
frequency domain
عدم قطعیت ضربی
multiplicative uncertainty
عدم قطعیت ضربی معکوس
inverse multiplicative uncertainty
عدم قطعیت تقسیم
division uncertainty
پلنت (به محلی گفته می شود که در آن یک فرآیند (process) اتفاق می افتد، مدل
plant
مدل پلنت دارای اختلال
perturbed plant model
قطب های نیم صفحه راست
right-half plane poles
عدم قطعیت افزودنی / افزایشی
additive uncertainty
تحلیل پایداری مقاوم، تحلیل پایداری استوار
robust stability analysis
فراکراندار
Overbound / over-bound
نقطه تنظیم
Set point / set-point / setpoint
کرانه عملکرد
performance bound
قضیه خاریتونف
Kharitonov theorem
قضیه یال
edge theorem
فاصله کراندار، بازه کراندار
bounding interval / bounded interval
معیار روت
Routh criterion
جبرانگر، متعادل کننده
compensator
پلنت بازه ای
interval plant
اختلالات غیرساختاری
Unstructured Perturbations
روش های اختلال
Perturbation methods
معادله انتگرال
Integral solution
تبدیلات همدیس
Conformal mapping
بسط سری ها
Series expansion
مفهوم فضای هاردی
Hardy-space concept
کنترل پذیری حالت کامل
complete state controllability
رویت پذیری
observability
پایداری بیبو، پایداری ورودی – محدود خروجی – محدود
bounded-input-bounded-output (BIBO)
قاعده درجه دوم خطی
linear-quadratic-regulation (LQR)
حوزه زمانی
time domain
کنترل تطبیقی
adaptive control
قضیه حداکثر قدر مطلق
maximum modulus theorem
لم حقیقی محدود
Bounded real lemma
حقیقی کاملا محدود
Strictly bounded real lemma
تابع داخلی
inner function
تابع تمام گذر
all pass function / all-pass function
فیلتر تمام گذر
all pass filter / all-pass filter
ضرب بلاشکی
Blaschke product
پارامترسازی
parameterization
چند جمله هروتیز
Hurwitz polynomial
تثبیت، پایدار سازی
stabilization
پایدار سازی قوی
strong stabilization
ویژگی همبافی زوجیت
parity interlacing property
زوجیت طولی
longitudinal parity
همبافی بسامد، همبافی فرکانس
frequency interlace
مسئله درونیابی لوالینا-پیک
Nevanlinna-pick interpolation problem
حذف حساسیت / اغتشاش
sensitivity/disturbance-rejection
کنترل تنظیمی، کنترل منظم، کنترل نظارتی
Regulatory Control
حذف اغتشاش، حذف اثر مزاحم
Disturbance Rejection
عدم قطعیت مدلی
Model Noncertainty
مسیر پیشرو
Forward path
مسیر پسرو
Backward path
قضیه شور
Schur theorem
تابع شور
Schur function
صفر درجه نسبی
Relative degree zero
بکلی مناسب
Exactly proper
معین مثبت
Positive definite
تقریب نهاری
Nehari approximation
معادله ریکارتی
Riccati equation
ماتریس چاق
fat matrix
ماتریس بلند
tall matrix
معادله لیاپانوف
Lyapunov equation
تقریب نرم هانکل
Hankel-norm approximation
گرامی
Gramian
دترمینان گرامی
Gramian determinant
تراز شده مرتب
Ordered balanced
لغات برق – الکترونیک – مخابرات بخش ۲۰
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.