ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات بین رشته ای – بخش ۱۷

در این قسمت  لغات بین رشته ای بخش ۱۷ عرضه شده است.

لغات بین رشته ای صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات بین رشته ای / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات بین رشته ای - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات بین رشته ای بخش ۱۷
کیوی
Kiwi fruit
کلبسیلا پنومونیه
Klebsiella pneumoniae
آسیب های زانو
Knee injuries
مفصل زانو
Knee joint
زانوها
Knees
شانه برش
Knife-bar / Cutter-bar
شدت ضربه
Knock intensity
دانش
Knowledge
سازمان های دانش محور
Knowledge base organizations
سیستم‌ دانش بنیاد
Knowledge based system
علم حضوری
Knowledge by presence
مهندسی دانش
Knowledge engineering
مدیریت دانش
Knowledge management
علم قاضی
Knowledge of Judge
تسهیم دانش
Knowledge sharing
به کارگیری دانش
Knowledge utilization
شبه دوری کوبایاشی
Kobayashi pseudo-distance
قرآن
Koran
تفاسیر
Koran – Hermeneutics
شواهد قرآنی
Koran citations
کره
Korea
مایع پخت کرافت
Kraft cooking liquor
خمیر کاغذ کرافت
Kraft pulp
کریجینگ
Kriging
زبان کردی
Kurdish language
کردان
Kurds
کشیدگی
Kurtosis
پیمان کیوتو
Kyoto protocol
گوژپشتی
Kyphosis
علوم قرآنی
Koranic sciences
ساز و کار
Mechanism
کاربرد پزشکی
Medical application
مراکز پزشکی
Medical centers
بیماری های ارثی
Medical genetics
تصویربرداری پزشکی
Medical imaging
علوم پزشکی
Medical sciences
دانشجویان پزشکی
Medical students
گیاهان دارویی
Medicinal plants
پزشکی
Medicine
پزشکی در ادبیات
Medicine in literature
فلسفه قرون وسط
Medieval philosophy
کشورهای مدیترانه
Mediterranean countries
دریای مدیترانه
Mediterranean sea
کنترل دسترسی به رسانه – انتقال
Medium Access Control (MAC(
تخته فیبر با دانسیته متوسط
Medium density fiberboard (MDF(
گردهمایی ها
Meetings
تقسیم سلولی
Meiosis
اثر مایسنر
Meissner effect
ملامین
Melamine
ملانین ها
Melanin
ملانوما
Melanoma
ملاتونین
Melatonin
ملودرام در سینما
Melodrama in motion picture
اختلاط مذاب
Melt mixing
ریسندگی مذاب
Melt spinning
ذوب
Melting
عضویت
Membership
غشاء
Membrane
الکترود غشایی
Membrane electrode
جداسازی غشایی
Membrane separation
پایداری غشا
Membrane stability
الگوریتم ممتیک
Memetic algorithm
حافظه
Memory
آلیاژهای حافظه دار
Memory alloys
حافظه کودکان
Memory in children
مدیریت حافظه
Memory management
مردان
Men
مردان نویسنده
Men authors
مردان ایرانی
Men in Iran
مدیریت مردان
Men management
والیبالیست های مرد
Men volleyball players
منیسک ها
Meniscus
قصد مجرمانه، سوء نیت، نیت آزار رسانى (در حقوق)
Mens rea
خستگی ذهنی
Mental Fatigue
پرورش ذهن
Mental discipline
بیماری های روانی
Mental diseases
اختلالات روانی
Mental disorders
بهداشت روانی
Mental health
تمرین ذهنی
Mental practice
کند ذهنی
Mental retardation
عقب ‌ماندگی ذهنی
Mental retardation
کودکان عقب مانده
Mentally handicapped children
علوم اعتباری
Mentally posited science
منتا پولژیوم، پودنه، پونه، رافونه
Mentha pulegium
بازرگانی دریایی
Merchant marine
جیوه (فلز)
Mercury (metal(
عطارد
Mercury(plant(
روش مروکس
Merox method
سلول های بنیادی مزانشیمی
Mesenchymal stem cells
روش بدون شبکه، روش های بی شبکه
Mesh-less method
مزولیمبیک
Mesolimbic
مزوپورها، میان حفره ای
Mesoporous
ترکیبات مزوپور
Mesoporous compounds
بین النهرین
Mesopotamia
مزوریزوبیوم سیسری
mesorhizobium ciceri
مزوستیگماتا
Mesostigmata
پیام
Message
آر.ان.آ.پیک
Messenger RNA
منجی باوری، مهدویت
Messianism
فراتحلیل
Meta-Analysis
سوخت و ساز
Metabolism
سوخت و ساز (گیاهان)
Metabolism (plants(
متابولیت ها
Metabolites
انرژی قابل سوخت و ساز
Metabolizable energy
فراشناخت
Metacognition
راهبردهای فراشناختی
Metacognitive strategies
ابرداده ها
Metadata
پل فلزی
Metal Bridges
ریخته گری فلز
Metal casting
کاتالیزگرهای فلزی
Metal catalysts
پوشش‌ های فلزی
Metal coatings
روزن رانی فلز
Metal extrusion
شکل دهی فلز
Metal forming
قالب گیر تزریقی فلز
Metal injection molding
یون های فلزی
Metal ions
ذوب فلز
Metal melting
قالب گیری فلز
Metal molding
اکسید فلز
Metal oxide
اکسید فلزی
Metal oxide
پودر فلز
Metal powder
بازیابی فلز
Metal recovery
نوردکاری فلز
Metal rolling
ورقه‌ های فلزی
Metal sheets
شکل دهی چرخش فلز
Metal spinning
لایه نازک فلزی
Metal thin
فرا زبان
Meta-language
عناصر فلزی
Metallic elements
کاتیون فلزی
Metallic cation
ترکیبات فلزی
Metallic composites
اشیای فلزی
Metallic objects
رنگ فلزی
Metallic paint
رسوب های فلزدار
Metalliferous deposits
متالوسین پلی اتیلن
Metallocene polyethylene
متالو آنزیم
Metalloenzyme
ریزساختار فلزنگاری
Metallographic microstructure
فاز فلزنگاری
Metallographic phase
فلزنگاری
Metallography
متالوپروتئین ها
Metalloprotein
متالوپروتئیناز
Metalloproteinase
فلزها
Metals
ورق فلزی
Metals foil
قیمت های فلزات
Metals prices
سنگ ‌های دگرگونی
Metamorphic rocks
سنگ دگرگونی
Metamorphic rocks
دگرگونی (زمین شناسی)
Metamorphism
استعاره
Metaphor
مابعدالطبیعه
Metaphysics
متاریزیوم آنیزوپلیانه
Metarhizium anisopliae
متاسوماتیت
Metasomatite
ایستگاه های هواشناسی
Meteorological stations
هواشناسی
Meteorology
متفورمین
Metformin
نگهداری با متادون
Methadone maintenance
متان
Methane
متانول
Methanol
کربونیل دارکردگی متانول
Methanol carbonylation
روش گشتاور
Method of moment
روش گشتاوری
Method of moments
مسائل روش شناختی
Methodological problems
روش شناسی
Methodology
متیل ترشری بوتیل اتر
Methyl Tertiary-Butyl Ether
متیل دی اتانول امین
Methyl di Ethanol Amine
متیل متاکریلات
Methyl methacrylate
متیل دار سازی (کردن)
Methylation
متیل سیکلوپروپن
Methylcyclopropene
متیل پردنیزولون
Methylprednisolone
متیل تستوسترون
Methyltestosterone
متری بوزین
Metribuzin
فضای متریک
Metric space
سیستم متریک
Metric system
رهیافت متریک-آفینی
Metric affine formalism
تورم رحم
Metritis
الگوریتم متروپولیس-هاستینگ
Metropolis-Hastings algorithm
شهرهای بزرگ
Metropolitan areas
موش ها
Mice
میسل
Micelles
ریزپرنده ها
Micro Aerial
ریز پرنده ها
Micro Aerial Vehicles (MAVs)
ریز کنترل کننده
Micro controller
ریزماشین کاری
Micro machining
پودر میکرو سیلیکا
Micro silica powder
میکرو زیر دریایی
Micro underwater vehicles
زاویه ریز لیفچه‌ای
Microfibrillar angle
ریزکارانداز
Micro-actuator
عنصر ریز آلیاژی
Micro-alloyed element
فولاد ریزآلیاژی
Micro-alloyed steel
ازدیاد برداشت میکروبی نفت
Microbial enhanced oil recovery
فلور میکروبی
Microbial flora
رشد میکروبی
Microbial growth
میکروب‌ شناسی
Microbiology
میکروکانال
Micro-channel
ریزتراشه
Microchip
ریزکنترل کننده
Microcontroller
اعتبار خرد
Microcredit
ریزنشست ها
Micro-debris
میکروالکترود
Microelectrode
ریزالکترود
Microelectrode
ابزار ریزالکترومکانیکی
Micro-electromechanical devices
سیستم های ریزالکترومکانیکی
Micro-electromechanical systems (MEMS)
ریزسازی
Micro-fabrication
ریزرخساره
Micro-facial
میکروفیلتراسیون
Micro-filtration
لوله میکروفین دار
Micro-fin tube
میکروفیکسچر
Micro-fixture
میکروفسیل
Microfossil
ریزگلیال
Microglial
ریزنگاری
Micrographics
ریزسختی
Micro-hardness
آبیاری قطره‌ ای
Micro-irrigation
میکرومدل
Micro-model
ریخت شناسی خرد
Micromorphology
ریزهسته
Micronucleus
میکرو ارگانیسم ها
Microorganism
مدار مایکروپاپیلاین
Micro-pipelines circuit
تراشه ریز پرداز
Microprocessor chip
تکرارهای ریزماهواره
Microsatellite repeats
ریز ماهواره ها (دی.ان.آ)
Microsatellites
آزمون میکروسکوپی
Microscopic examination
پروجکت مایکروسافت
Microsoft project
ریزهاگ
Microspore
میکروسپوروم
Microsporum
آنتن ریزنوارکی
Micro-strip antenna
آرایه آنتن ریزنوارکی
Micro-strip antenna array
خط ریز نوارکی
Micro-strip line
گذر ریز نوارکی
Microstrip transmission
بررسی های ریز ساختاری
Microstructural surveys
ریزساختار
Microstructure
ریزلرزه
Micro-tremor
ریزلوله ‌ها
Microtubules
ریزموج
Microwave
مدار ریز موجی
Microwave circuit
مدار مجتمع ریزموجی
Microwave integrated circuit
تابش ریزموج
Microwave radiation
درآمد متوسط
Middle income
ساختمان نیمه بلند
Middle -rise building
خاورمیانه
Middle East
قرون وسطی
Middle ages
طبقات متوسط
Middle classes
میان تقطیر
Middle distillate
ژوراسیک میانی
Middle Jurassic
مدیریت میانی
Middle management
واسطه
Middlemen
نظامی‌گری
Militarism
معماری نظامی
Military architecture
علوم نظامی
Military art and science
پاد سنجش الکترونیکی نظامی
Military electronic countermeasure
تجهیزات نظامی
Military equipment
کارکنان نظامی
Military personnel
سیاست نظامی
Military policy
حضور نظامی
Military presence
دفاع ملی
Military readiness
شیر (لبنیات)
Milk
ترکیب شیر
Milk composition
درصد چربی شیر
Milk fat percentage
صنایع شیر
Milk industry
تولید شیر
Milk production
هزاره باوری
Millenarianism
ارزن ( گیاهان)
Millet plants
فرزکاری (تراشکاری)
Milling (machining(
ذهن
Mind
جسم و جان
Mind & body
نظریه ذهن
Mind theory
طراحی معدن
Mine design
حمل و نقل معدن
Mine transportation
تهویه معدن
Mine ventilation
ترکیب کانی
Mineral composition
ذخیره معدنی
Mineral deposit
اکتشاف معدن
Mineral exploration
کانی سازی
Mineralization
معدنی شدن
Mineralization
معدن شناسی
Mineralogy
مواد معدنی
Minerals
کانی ها
Minerals
معادن سوخت
Minerals Fuel
مینیمال (ریاضیات)
Minimal (Mathematics(
برش مینیمال
Minimal cut
دولت حداقل
Minimal state
کمینه گرایی
Minimalism
کمینه گرایی (زبان شناسی)
Minimalist theory (linguistics(
کمینه سازی
Minimization
تابع تصمیم مینیماکس
Minimax decision function
برآوردگر مینیماکس
Minimax estimator
خاک ورزی کمینه
Minimum Tillage
حداقل هزینه
Minimum cost
الگوریتم جریان حداقل هزینه
Minimum cost flow algorithm
ناهمامیختی آنتروپی کمینه
Minimum entropy deconvolution
روش آنتروپی کمینه
Minimum entropy method
حداقل فشار امتزاجی
Minimum miscibility pressure
جریان با کمترین هزینه کلی
Minimum universal cost flow
زمین شناسی معدنی
Mining geology
ماشین آلات معدن کاری
Mining machinery
وزیران
Ministers
کهاد ماتریس
Minor of matrix
اقلیت ها
Minorities
ضرابخانه ها
Mints
میوسن
Miocene
معجزه
Miracles
معجزه (اسلام)
Miracles (Islam(
اعجاز قرآن
Miracles of Koran
ساحل میرمهنا (کیش)
Mirmohanna Beach (Kish)
سیستم عصب های آینه ای
Mirror nervous system
فشار امتزاجی
Miscibility pressure
جابجایی امتزاجی
Miscible displacement
تخلفات ساختمانی
Misconduct in construction
تخلفات اداری
Misconduct in office
بینوایان (نام کتاب)
Miserables
خسیسان
Misers
شبهه
Misgiving
مفقودالاثرها
Missed persons
سیستم موشک انداز
Missile launching system
موشک ها
Missiles
دفاع موشکی
Missiles defense
مهرپرستی
Mithraism
مهرپرست، میترایی
Mithraist
استراتژی نظامی
Military strategy
دی.ان.آ میتوکندریایی
Mitochondrial DNA
میتوکندری
mitochondrion
عملکرد میتوکندری
Mitochondrion function
ژنوم میتوکندریایی
Mitochondrial genome
میتوژن‌ها
Mitogens
مدار مجتمع قیاسی – رقمی آمیخته
Mixed analogue – digital integrated circuit
جریان مخلوط
Mixed convection
برنامه ریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح
Mixed integer liner programming
سیستم های مرکب منطقی-دینامیکی
Mixed logical dynamical system
فاز مخلوط
Mixed phase
همزن ته نشین کننده
Mixer settler
مخلوط کن ها
Mixers
آمیختگی
Mixing
قواعد آمیختگی
Mixing rules
شبکه های بیسو
Undirected networks
کنترل کننده جریان قدرت وحدت یافته
Unified power controller
قرص واحد
Unit disc
شبکه های بدون ساختار
Unstructured network
خندقها
Moats
شبکه اقتضایی متحرک
Mobile AD-HOC networks
تجارت سیار
Mobile commerce
ارتباط سیار
Mobile communication
گوشی های تلفن همراه
Mobile phones
سیستم رادیویی سیار
Mobile radio system
آدمک متحرک
Mobile robot
سیستم مخابراتی سیار
Mobile telecommunication system
مرکز مخابراتی تلفن همراه
Mobile telecommunication center
تلفن همراه
Mobile telephones
تابع موبیوس
Mobius function
تحلیل شرطی
Modal analysis
مدل
Model
رسته های مدل
Model categories
وارسی مدل
Model checking
مدل کار آدمی
Model of Human Occupation
مدل کنترل پیش بین
Model predictive control
سازه مدل
Model structure
مدل سازی
Modeling
تجدد گرایی (فرهنگ)
Modernism (Culture(
میانه رو
Moderate
پرتوسنج طیفی تصویربرداری تفکیک شده متعادل
Moderate Resolution Imaging spectroradiometer
میانه روی
Moderation
معماری نوین
Modern architecture
هنر نوین
Modern art
نمایشنامه نوین
Modern drama
اخلاق جدید
Modern ethics
نقاشی نوین
Modern painting
فیلسوفان جدید
Modern philosophers
فلسفه جدید
Modern philosophy
شعر نو
Modern poetry
نمایش نوین
Modern theater
تجدد
Modernity
نوسازی
Modernization
شیوه های تولید
Modes of production
پیرایش
Modification
دینامیک نیوتونی تغییریافته
Modified Newtonian Dynamics
بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته
Modified atmosphere packaging
عرض جغرافیا
Latitude
خط استوا
Equator
طول جغرافیا
Longitude
نصف النهار گرینویچ
Greenwich Meridian
ارتفاع
Altitude

 

لغات بین رشته ای بخش ۱۷
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.