ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۴

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۴ عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۴
pervious blanket
لایه زهکش
pervious ground
زمین نفوذپذیر، زمین تراوا
pervious rocks
سنگهای نفوذپذیر
petrol
نفت
petroleum
نفت خام
phase
مرحله، فاز
Piano hinge
لولای قدی
pick
کلنگ زدن، خراشیدن
pier
پایه پل، ستون، شمع
pierce
سوراخ کردن، نفوذ کردن
pig iron
آهن خام
pigment
رنگدانه
pilaster
ستون چارگوش یا نیم دایره، نیم ستون، ستون نما، ستون کمکی، مجردی
pile
شمع، تیر پایه
pile bent
پایه، خرک
pile cap
کلاهک شمع، دال بتنی پوشاننده سرشمع ها
pile driver
شمع کوب، تیرکوب
pile driving
شمع کوبیدن، شمع کوبی
pile driving apparatus
ماشین شمع کوبی
pile engine
شمع کوب
pile foundation
شمع فونداسیون، شمع، پی، فونداسیون شمعی
pile head
سر شمع
pitching
سنگفرش
pit run gravel
شن درهم
pit sand
ماسه معدنی
pit saw
ارّه دوسر
pit well
چاه
Pivot
پاشنه در
place brick
آجر خام پخت
plain concrete
بتن بدون آرماتور
plan
نقشه کف، طرح ریزی کردن
plane
رنده، سطح صاف یا همواره
plane iron
تیغ رنده
planimeter
سطح سنج، پهنه سنج
planning
طراحی، نقشه کشی
plank
الوار، تخته ضخیم
planking & strutting
شمع بندی
pillar
[کارگر] شمع کوب
pilework foundation
فونداسیون با شمع، پی سازی با شمع
pillar
ستون
pin
لولا
pintle
میله لولا
pipe
لوله
pipe bending device
[دستگاه] لوله خم کن
pipe cutter
لوله بُر
pipe layer
لوله کش
pipe line
خط لوله
pipe outlet
آبگیر لوله ای
pipe sand trap
ماسه گیر لوله ای
Pipe Straightener
لوله راست کن
Pipe batter
لوله داربست
batter pile
شمع مایل
Pipe tongs
لوله گیر
Pipe vice
[گیره] لوله گیر
piping
لوله کشی
pit
چاله، گودال
pitch
ته مانده / تفاله تقطیر، قطران، شیب
pitched roof
شیروانی، بام شیب دار
plan construction
ساختمان کارخانه
plan mixing
آمیختن در کارخانه
plaster
اندود کردن
plaster cast
قالب گیری گچی، ریخته گری گچی
plaster cutting knife
کارد گچ بری
plaster finish
اندود گچ
plaster of Paris
گچ زنده، گچ پاریس
plaster powder
گرد یا پودر گچ
plaster stone
سنگ گچ
plaster works
گچ کاری، گچ بری
plastic
پلاستیک، شکل پذیر، نرم، خمیری
plastic clay
خاک رس پر مایه
plastic consistency
پایداری خمیری
plastic deformation
تغییر شکل خمیری
plastic limit
حد خمیری
plastic mortar
ملاط خمیری
plat
نقشه، تکه زمین
platband
پاطاق
plate
ورق فلز، صفحه فلزی، روکش (کردن)
plate girder
تیر ساخته شده از تسمه
plate glass
شیشه لوحی، شیشه سنگ، شیشه تخته ای
plating
آبکاری
plug
دو شاخه [وسایل برقی]، توپی
plumb
لوله کشی کردن
plumber
لوله کش
ply
لا، ‌تا
plywood
تخته سه لا
pneumatic
بادی، با فشار هوا یا روغن
Pointed arch
آرک یا قوس تیزه دار
pointing
بندکشی، تیز کردن
pole
شمع، دستک، قطب
polish
طیقلی کردن، پرداخت کردن
pottery factory
کارخانه چینی سازی
Pound
کوبیدن
Powered brick
خاک آجر
Pozzolan concrete
بتن سیمان طبیعی، بتن پوزولان
Pozzolan earth
سیمان طبیعی
Precast
پیش ساخته
Precipitated rocks
سنگهای رسوبی
Precipitation
رسوب، ته نشست
Pre-design estimate
برآورد مقدماتی طرح
Prefabricated
پیش ساخته
Prepare mortar
درست کردن ملاط، تهیه ملاط
Preserve
محافظت کردن
Polishing stone
سنگ مهره
Poly vinil chloride\pvc
پی وی سی
pool
استخر، آبگیر
Poor lime
آهک کم مایه
Porcelain clay
خاک چینی
Porcelain tile
کاشی چینی
porch
رواق
porche
سنگ سماق
pore
سوراخ ریز، منفذ
porous
متخلخل
port
دهانه، درگاه
portal
درگاه
portico
سرسرا، ایوان، رواق
Portland cement
سیمان پرتلند
concrete lining
پوشش بتنی، آستر بتنی
Portland cement kiln
کوره سیمان پزی
Portland cement mortar
ملاط سیمان (پرتلند)
post
تیر(عمومی)، دیرک ستون، چوب تقویت
potter
سفالگر
Potter’s clay
رس، خاک رس کوزه گری
pottery
سفالگری، سفالیته
Prestressed concrete
بتن پیش تنیده یا پیش فشرده
Prestressed dam
سد بتنی پیش تنیده
Prestressing
پیش تنیدگی، پیش فشردگی
Prime coat
اندود نفوذی
Prime membrane lining
پوشش آسفالتی با روش قیر پاشی
Priming
پیش اندود، ‌اَستر، لایه اَستر [رنگ]
Priming paint
رنگ اَستر
Principal balustre
زیر ستون
Prop
شمع، پایه، دیرک،‌ تقویت کردن، شمع زدن
Puddle
ملاط ساختن، به هم آمیختن
Pulverized lime
آهگ گرد شده، آهک نرم
Pumice
سنگ پا
Pump
فرابرنده، پمپ
Pumping
فرابرندگی
Pure lime
آهگ خالص
quadrangular
چارگوش
quadrant
ربع دایره
quadrilateral
چهار پهلو، چهار ضلعی
quarry
معدن سنگ
quarry stone
پاره سنگ
quarter
چارک، کوی، محله، برزن
quarter brick
کلوک [آجر]
quarter landing
پاگرد پله [با ۱۸۰ درجه گردش]
quartz
کوارتس
queen closer
آجر قلمدانی
queen post
[خرپا :] عصا
quicklime
آهک ناشکفته یا زنده
quicksand
ماسه بادی، ماسه روان
quick setting cement
سیمان تندگیر
rabbet plane
رنده دو راهه
rabitz
رابیتس
race
جوی، نهر، آبراهه
rack
طاقچه
raddle
خاک سرخ، گل اُخرا
radial brick
اَجر دُمبی
rafter
لنگه خرپا، تیر شیب
raft foundation
فونداسیون گسترده
rat tail file
سوهان گرد یا دُم موشی
ravine
مسیل
raw
خام، مرطوب
raw water
آب خام
reaction of support
عکس العمل یا واکنش تکیه گاه
ready mixed concrete
بتن آماده
rebate
فاق دار کردن، تراشیدن
receptacle
منبع، ظرف
recess
پس نشستگی [جای طاقچه]
red brick
اجر سرخ
rag
صخره، تخته سنگ
rain proof
ضد باران
rainwater pipe
ناودان
raised pointed arch
اَرک یا قوس جناغی
raised work
منبّت
rake
شیب دار کردن، زاویه دادن
Raker
تیر شیب دار، تیر مهار
raking bond
رج چینی جناغی
raking pile
شمع پشت بند
ram
کوبیدن، ضربه زدن، چکش، چکش تیرکوب
rammed concrete
بتن کوبیده
rammer
شمع کوب، کارگر شمع کوب، وزنه شمع کوب
rapid curing
قیرهای محلول زودگیر
rapid curing cutback
قیر مایع زودگیر
rapid hardening
زود سخت (شدن)
rare earth elements
خاکهای کمیاب
rasp
سوهان، چوب سای
rated
نامی، بایسته
rated current
جریان نامی، جریان بایسته
rated voltage
ولتاژ نمی، ولتاژ بایسته
ratio
نسبت
red clay
خاک رس سرخرنگ
red mud
سرخ گِل
red oxide
خاک سرخ، خاک رس
reface
روکاری کردن
refractory brick
اجر نسوز
refrigeration
تبرید
regulated set cement
سیمان تندگیر، سیمان زودگیر
regulation
مقررات، نظامنامه
reinforced
تقویت شده، آرمه، مسلح، جوشن دار
reinforced coat
اندود مسلح
reinforced concrete
بتن آرمه، بتن مسلح
reinforced concrete facing
پرده بتن آرمه
reinforced concrete facing membrane
پرده بتن آرمه نما
reinforced concrete pipe
لوله بتن آرمه
reinforced grillage
آرماتور مشبک فلزی
reinforcement
تقویت، آرماتور، آرماتوربندی، فولادگذاری، جوشن
relief maps
نقشه های هندسی زمین، نقشه های توپوگرافی
relief valve
شیر فشار شکن، شیر اطمینان
relief well
چاه تخلیه، چاه فشار شکن، چاه بار شکن
removal
جداسازی،‌ تفکیک
removal of free lime
جداسازی آهک آزاد
render
دوغاب زدن، اندودن
render a wall
اَسترکشی دیوار
render plaster on the wall
گچ مالیدن، اندود کردن
repressed brick
اجر فشرده شده
resin
رزین
resurfacing
بازسازی رویه
retaining wall
دیوار محافظ
rich lime
آهک پر مایه
rich mix
مخلوط پر مایه
riddle
غربان، الک، الک کردن، غربال کردن
road oil
روغن برای راه سازی
road surface
رویه راه
road system
شبکه راه سازی
road tar
قطران برای راه [سازی]
rock
سنگ، تخته سنگ
rock crystal
سنگ بلور
rock dyke
سنگریز
rock facing
سنگریز حفاظتی
rock fill
سنگریز
rock flour
پودر سنگ، سنگ آرد، سنگارد
rock rubble
ریزش سنگ
rock wash
پوشش سنگی
ridge
خرپشته، گرده ماهی، تیزه خرپا
rift
ترک مویی
ring road
جاده یا راه کمربندی
rise
خیز، ارتفاع پله
riser
پیشانی پله
river
رود
river bank
ساحل رودخانه
river basin
آبگیر رودخانه
river bed
بستر رودخانه
river bed level
تراز بستر رودخانه
river clay
گل رودخانه
river gravel
شن رودخانه
river load
بار رودخانه
river mouth
دهانه رودخانه
rivet
[میخ] پرچ، پرچ کردن
road
راه
road bridge
پل راه
road builder
راه ساز
road foundation
شالوده راه، فونداسیون یا پی راه
road maker
کارگر راه سازی
road making material(s)
مواد با مصالح راه سازی
road marking
نشانه گذاری راه
rolled asphalt
بتن قیری، بتن آسفالتی، آسفالت غلتک خورده
rolled rockfill
سنگریز کوبیده
roller
غلتک، قرقره نورد
romanesque vault
طاق رومی
roof
[پوشش] سقف، بام، طاق زدن
roof batten
توفال
roof beam
تیر سقف، سطح توفالی کوبی شده زیر پوشش بام
roof covering materials
مصالح پوشش بام، مصالح پوشش شیروانی
roof light
نورگیر سقفی
roof line
سفال
roof slab
بام تخت، تاوه سقف
room
اتاق
rough country
تپه ماهور، سرزمین ناهموار
rough surface
رویه زبر
round timber
چوب گرد
rubber tile
کفپوش لاستیکی
rubble concrete
بتن قلوه سنگ
rubble with binding material
سنگ چینی با ملاط
running sand
ماسه بادی
rupture
گسیختگی، گسستگی
rust
زنگ زدن
salle
سالن، تالار
sand
ماسه
sand lime brick
آجر ماسه آهکی
sand mastic
ماستیک ماسه ای
sand mix
ماسه آغشته سرد
sand road
راه شنی
sandy
ماسه ای، شنی
sandy earth
زمین ماسه دار
sandy limestone
سنگ آهک ماسه دار
sandy soil
زمین ماسه ای
sanitary
بهداشتی
sash window
پنجره کشویی
saw
ارّه، ‌ارّه کردن
saw dust concrete
بتن خاک ارّه
scaffold
چوب بست
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۴
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.