ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۹

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۹ عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۹
Heat Conduction
هدایت حرارتی
Fire Resistance
مقاومت در برابر آتش
Refractoriness
ناگدازی، ناسوزی
Sound Resistance
مقاومت در برابر صوت
Electric Strength
مقاومت الکتریکی
Oxidation
اکسیداسیون (زنگ زدگی)
Corrosion
خوردگی
Liberation and Absorption Heat
گرمازایی و گرماگیری
Crystallization
تبلور
Toxicity
سمی بودن
Hardness
سختی
Wear Resistance
مقاومت در برابر سایش
Soil
خاک
Clayey Soil
خاکهای رسی
Feldspar
فلدسپات
Kaolin
کائولین
China Clay
خاک چینی
Kaolinite
کائولینیت
Schist
شیست
Silt
لای، سیلیت
Rock Flour
آرد سنگ
Plastic Silt
لای خمیری
Sand
ماسه
River Sand
ماسه رودخانه ای
Quarry
کان سنگ، معدن سنگ
Quarry Sand
ماسه کوهستانی
Blown Sand
ماسه بادی
Stone Sand
ماسه شکسته
Gravel
شن
Boulder
قلوه
Nailing
میخ کوبی
Anchor
میل مهار
Micro-pile
ریز شمعها
cluster piles
مهاربند
Wood
چوب
veneer
چوبهای ورقه ای (روکش)
Neopan
نئوپان
Laminated wood
تخته چند لایه
Fiberboard
تخته فیبرها
High-density Fiberboard (HDF)
تخته فیبر سخت
medium-density Fiberboard (MDF)
تخته فیبرنیمه سخت
Cement Board (CB)
صفحات چوب- سیمان، تخته چوب- سیمان
Gypsum Fiberboard (GFB )
تخته فیبری چوب- گچ
Igneous Rock
سنگهای آذرین
Sedimentary Rock
سنگهای رسوبی (ته نشسته)
Metamorphic Rock
سنگهای دگرگونی
Stream Stone
سنگهای قلوه رودخانه ای
Rubble stone
سنگهای لاشه
Ashlar
سنگ بادبر
Pitched Stone
سنگ بادکوبه ای
Sandstone
ماسه سنگها
Siliceous Sandstone – Ganister
ماسه سنگ سیلیسی
Calcareous Sandstone
ماسه سنگ آهکی
Argillaceous Sandstone
ماسه سنگ رسی
Quartzite
کوارتزیت
Calcareous Stone, Limestone
سنگهای آهکی
Dolomite
دولومیت
Travertine
تراورتن
Microcrystalline Calcareous  Stone
سنگ آهک ریز بلورین
Claystone / Clay-stone / Clay stone
سنگهای رسی
Granite
سنگ گرانیت
Marble
مرمر
Light Expanded Clay Aggregate (LECA)
کاربرد دانه های رس منبسط شده
Extruder
گل سفت
Intermittent Kiln
کوره تنوره ای (چاهی – متناوب)
Annular Kiln
کوره حلقه ای (هوفمان)
Tunnel Kiln
کوره تونلی
Clay Brick
آجرهای رسی
Handmade Brick
آجرهای سنتی
Pressed Brick
آجر فشاری
Clinker Brick
آجر جوش
Glazed brick
آجر لعابدار
Engineering Brick
آجرهای صنعتی (ماشینی)
Cellular Brick
آجر سوراخ دار
Solid Brick
آجر توپر
Structural Clay Tile
بلوکهای سفالی
Refractory Brick
آجر نسوز
Sand-lime Brick
آجرماسه آهکی
Concrete Brick
آجرسیمانی / بتنی
Popping -Blowing
آلوئک
Porosity
پوکی
Keramos
سرامیک (واژه یونانی)
Tile
کاشی
Mounted Tile
کاشی دیواری ورقه ای
Cement Tile
کاشی سیمانی
Saltillo
سالتیلو
Mosaic Tile-work
کاشی معرق
Lime
آهک
Back fill
پشت سازه ها
Heblex
هبلکس
Shaft Kiln
کوره ایستاده (قائم)
Rotary Kiln
کوره افقی گردنده (دوار)
Air Slaked
هوا شکفته (آهک هوا شکفته)
Lime Putty
خمیر آهک
Lime Slurry
دوغاب آهک
Milk of Lime
شیرآهک
Lime Water
آب آهک
Hydrator
هیدراتور
Air-slaked Lime
آهکهای هوایی (چاق)
Hydraulic-Lime
آهک آبی
Semi hydraulic Lime
آهک نیمه آبی
High calcium Lime
آهک پرمایه
Low calcium Lime
آهک کم مایه
Industrial Lime
آهک صنعتی
Gypsum – Plaster
گچ
Anhydrite
گچین
Alabaster
سنگ گچ مرمری
Plaster
گچ زنده
Hard Plaster
گچ کشته
Cellular Gypsum
گچ اسفنجی
keen
گچ مرمری (گچ کین)
Gebton
گچ گبتون
Gypsum Mortar
اندود و ملات گچ
Gypsum Board
صفحات گچی (تخته گچی)
Animal Glue
سریشم (نوعی چسب حیوانی)
Vegetable Glue
سریش (نوعی چسب گیاهی)
Mortar
ملات
Hydraulic Mortars
ملاتهای آبی
Foundation Paste
ملات گل آهک
Gauge Mortar
ملات باتارد (حرامزاده)
Black ash Mortar
ملات ساروج
Air-setting Mortar
ملاتهای هوایی
Gypsum Mortar
ملاتهای گچ
Clay–and–Straw Mortar
ملات کاهگل
Epoxy Mortar
ملات اپوکسی
Sivax Mortar
ملات پاشیدنی سیواکس
Grout Injection
ملاتهای تزریقی
Marl
مارل
Lime Stone
سنگ آهک
Alkali oxide
اکسیدهای قلیایی
Bulk
فله ای
Fineness
نرمی سیمان
Slump
اسلامپ
Blaine
بلین
Portland Cement
سیمان پرتلند
Modified Portland Cement
سیمان پرتلند ممتاز
Quick-setting Cement
سیمان زودگیر
Low-heat Portland Cement
سیمان پرتلند کم حرارت
Sulfate-resisting Portland Cement
سیمان پرتلند ضد سولفات
Iron cement
سیمان آهنی
Slag Cement
سیمان سرباره
Pozzolanic Cement
سیمان تراس یا سیمان پوزولانی
Aluminous Cement
سیمان آلومینیومی
Fondu Cement
سیمان نسوز، سیمان فوندو
Masonry Cement
سیمان بنّایی
Oil Well Cement
سیمان چاه کنی
Expansive Cement
سیمان انبساطی
Water-repellent Cement
سیمان ضد آب
White Cement
سیمان سفید
Colored Cement
سیمان رنگی
Asbestos Cement
سیمان آزبستی
Concrete
بتن
Cement
سیمان
Aggregate
سنگدانه ها
Batching
بتن ساز
Slump
روانی بتن، اسلامپ
Light Weight Concrete
بتن سبک
No-fines Concrete
بتن بدون ریزدانه
Gas Concrete
بتن گازی
Foamed Concrete
بتن کفی، بتن حباب دار
Normal Weight Concrete
بتن معمولی
Heavy Weight Concrete
بتن سنگین
Polymer Concrete
بتن پلیمری
Fiber Concrete
بتن الیافی
Sulphur Concrete
بتن گوگردی
Roller-compacted Concrete
بتن غلتکی
Reinforced Concrete
بتن مسلح
Precast Concrete
بتن پیش ساخته
Light Transmitting Concrete
بتن پیش ساخته عبور دهنده نور
Concrete Pipe
لوله بتنی
Concrete Admixtures
افزودنیهای بتن
Accelerators
تسریع کننده ها
Retarders
کندگیر کننده ها
Air Entraining Agent
هوازاها
Conduction
هدایت
Convection
همرفت
Radiation
تابش
Blanket Insulation
عایق پتویی
Panel Insulation
عایق پانلی
Block Insulation
عایق بلوکی
Spray-on Insulation
عایق پاشیدنی
Foam Insulation
عایق کفی
Mineral Wool
پشم معدنی
Glass Wool
پشم شیشه
Rock Wool
پشم سنگ
Slag Wool
پشم سرباره
Perlite
پرلیت
Carbon Fiber
الیاف کربنی
Ceramic Fiber
الیاف سرامیکی نسوز
Aluminum Foil
فویل آلومینیوم
Silicate Insulation
عایق های سیلیکات
Magnesia
مگنزیا
Wood Wool
پشم چوب
Cork
چوب پنبه
Cellulose Insulation
عایق سلولزی
Diatomaceous Insulation
عایق دیاتومه ای
Radiation Shield Insulation
عایق های حرارتی سپرتابشی
Reflective Insulation
عایقهای منعکس کننده
Window Film
عایقهای شیشه پنجرهای
Lightweight Concrete
بتن سبک منبسط
Foamed Slag Concrete
بتن سرباره اسفنج شده
Cellular Concrete
بتن سلولی
Nansulate (nano-insulation)
عایق های مدرن، نانوعایق
Bitumen
قیر
Asphalt
آسفالت، قیرخیابان، قیر معدنی
Native Asphalt
قیرهای طبیعی
Rock Asphalt
سنگهای قیری
Solid Bitumen
قیرهای نفتی (پالوده)
Asphalt Cement
قیر خالص، قیر نفتی معمولی
Blown Bitumen
قیر دمیده
Liquid Asphalt
قیر محلول
Emulsified asphalt
آسفالت امولسیون شده، قیر امولسیونه
Goudron
قطران
Primer
پرایمر
Mastic
ماستیک، درزبند
Iron
آهن
Pig Iron
آهن خام
Sealcoat
روکاری آسفالتی
Slurry Seal
رومالی آسفالتی
Wrought Iron
آهن خالص
Cast Iron
چدن
Kupol Kiln
کوره کوپل
White Cast Iron
چدن سفید
Gray Cast Iron
چدن خاکستری
Chilled Cast Iron
چدن سخت
Ductile Cast Iron
چدن نرم، چدن دم دیده
Steel
فولاد
Mild Steel
فولاد نرم
Medium Steel
فولاد متوسط
Hard Steel
فولاد سخت
Founding
ریخته گری
smith and founder
یراق در و پنجره
Smithing
آهنگری
Rolling
نورد
Holding
کشیدن
Cool Forming
شکل دهی سرد
Aluminum
آلومینیوم
Aluminum Alloy
آلیاژهای آلومینیوم
Copper
مس
Copper Alloy
آلیاژهای مس
Brass
برنج
Bronze
برنز
Phosphor Bronze
برنز فسفری
Tin Bronze
مفرغ (آلیاژ مس، قلع، روی)
Lead
سرب
Zinc
روی
Tin
قلع
Nickel
نیکل
Titanium
تیتانیوم
Chromium
کروم
Magnesium
منیزیم
Manganese
منگنز
Glaze
لعاب
Vitreous Enamel
لعاب شیشه ای
Destressing
تنش زدایی
Floating
شناور سازی
Flat Glass
شیشه جام مسطح
Curved Glass
شیشه های جام خم
Double Glass
شیشه دو جداره
Laminate Glass
شیشه لمینت
Security Glass
شیشه سکوریت
Bullet-resisting Glass
شیشه ضد گلوله
Wired Glass
شیشه مسلح، شیشه داراى شبکه سیمى
Pyrex Glass
شیشه پیرکس
Borosilicate Glass
شیشه بورو سیلیکاتی
Quartz Glass
شیشه کوارتزی
Diffusing Glass
شیشه های مات
Obscure Glass
شیشه تار
Acid-embossed Glass
شیشه اسید شوی شده
Patterned Glass
شیشه مشجر
Sandblasted Glass
شیشه ماسه پاشیده شده
Body-colored Glass
شیشه رنگی
Colored Glass
شیشه رنگ شده
Glass fiber
الیاف شیشه
Glass wool
پشم شیشه
Foamed Glass
کف شیشه
Water Glass
شیشه محلول در آب
Solid Glass Brick
آجر شیشه ای توپر
Glass Block
بلوک شیشه ای
Light-directing Block
بلوکهای شیشه ای هادی نور
Light-diffusing Block
بلوکهای شیشه ای پخش کننده نور
Foamed Plastic
پلاستیکهای کفی
Injection Molding
قالب گیری تزریقی
Compression Molding
قالب گیری فشاری
Thermoplastic
ترموپلاستیک ها
Polystyrene
پلی استایرن
Extruded Polystyrene
پلی استایرن اکسترود شده
Expanded Polystyrene
پلی استایرن منبسط شده
Polyethylene
پلی اتیلن
Polypropylene (PP)
پلی پروپیلن
Poly Vinyl Chloride (PVC)
پلی وینیل کلراید
Polycarbonate (PC)
پلی کربنات
Thermoset
ترموست (گرما سخت)
Polyurethane (PU)
پلی یورتان
Epoxy (EP)
اپوکسی
polyester
پلی استر
Phenol Formaldehyde (PF)
فنل فرمالدئید
Silicone (SI)
سیلیکون
Elastomer
الاستومر
butyl
بوتیل
Neoprene
نئوپرن
Chromatins
مواد رنگی
Pigment
رنگدانه
Softeners
مواد نرم کننده
Lubricants
مواد روان کننده
Stabilizers
مواد پایدار کننده
Impact Modifiers
مواد مسلح کننده
Filers
مواد پر کننده
Foaming Agents
مواد اسفنجی کننده
Processing Aids Agents
مواد کمک فرآیند
Paint
رنگها
Primer
پوششهای اولیه
Oil Paint
رنگهای روغنی
Pigment
رنگینه
Extender
پر حجم کننده
Thinner
رقیق کننده
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش ۲۹
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.