ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات زمین شناسی – جغرافی – بخش ۱۲

در این قسمت  لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۱۲ عرضه شده است.

 

لغات زمین شناسی – جغرافی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات زمین شناسی – جغرافی / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات زمین شناسی - جغرافی - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۱۲
سفره های رورانده
nappe
روراند- چین خوابیده ای که از محل اصلی خود حرکت زیادی کرده و از دامنه زیرین خود جدا شده باشد
Nappes
تنگبار- قسمتی از بستر یک رودخانه یا یک دره و یا یک معبر که تنگ و باریک باشد
Narrow
میزان ولادت
Natality
ملت
Nation
ملی
National
پارک ملی- ناحیه یا مکانی که از نظر مطالعات علمی و گردشگری همگانی از جنبه های گوناگونی مانند زندگی جانوران، گیاهان و آثار باستانی، منطقۀ حفاظت شده اعلام شود
National park
ثروت ملی- مجموع ارزش پولی تمام اموال و داراییهای اقتصادی که در زمان مشخص در تصرف افراد یک ملت قرار دارد
National wealth
آبهای ملی- آبهای داخلی و آبهای سرزمین یک کشور.
National waters
ملی گرایی عقاید و احساسات ملی یک ملت
Nationalism
ملیت
Nationality
بومی
Native
مرز طبیعی گونه ای مرز بین المللی که بر یک عارضه مشخص جغرافیایی مانند رودخانه منطبق باشد
Natural boundary
رشد طبیعی
Natural growth
افزایش طبیعی- منظور آن نوعی از افزایش جمعیت است که از فزونی موالید بر مرگ و میر نشأت می گیرد.
Natural increase
چشم انداز طبیعی- بیان مرئی از طبیعت که بر اساس وضع کنونی اطلاعات انسان تا زمانی نه چندان دور، آثار مداخلۀ انسان را بر چهره نداشته است
Natural landscape
حرکات طبیعی
Natural movements
پدیده های طبیعی- این نوع پدیده ها توسط عوامل طبیعی ساخته می شوند و انسان در ایجاد آن نقشی ندارد
Natural phenomena
پدیده های طبیعی، حوادث طبیعی
natural phenomena
انتخاب طبیعی گزینش طبیعت از میان مناسب ترین انواع جانوران و گیاهان
Natural selection
منطقه حفاظت شده منطقه ای که زندگی گیاهی و جانوری آن تحت حفاظت و کنترل قرار گرفته باشد
Nature reserve
خاورنزدیک ناحیه ای مشتمل بر بخشی از آسیای غربی که در جنوب اتحاد جماهیر شوروی قرار داشته و شامل ترکیه، قبرس، سوریه، لبنان،فلسطین، اردن، شبه جزیره عربستان،ایران و عراق می باشد.
Near east
منفی
negative
نئوتکتونیک، فعالیت زمین ساختی در کواترنر
neotectonics
ابرنما- دستگاهی است که برای اندازه گیری سرعت و جهت حرکت ابر به کار می رود
Nephoscope
نپتون هشتمین سیاره منظومه شمسی که بخاطر فاصله زیاد از زمین با چشم غیرمسلح دیده نمی شود
Neptune
شبکه- شبکه یک نمودار ترسیمی یا تصویری از پروژه است که فعالیتهای پروژه و روابط میان آنها را نمایش می دهد
Network
شهرهای جدید اقماری- عبارتست از اجتماعات برنامه ریزی شده ای در درون حوزۀ کلان شهرها که با شهر مرکزی پیوندهای عملکردی مستحکمی را حفظ می کنند
New satellite cities
نیکل فلزی است نقره یی رنگ و براق از خانواده آهن و بسیار صیقل پذیر.
Nickel
ازت- یکی از مهمترین گازهای موجود در جو زمین که تقریبا ۷۸ درصد حجم هوای خشک را پر کرده است
Nitrogen
برفساب- فرسایش حاصله از تاثیر برف را برفساب می گویند
nivation
ندول تراکم موادی از جنس سیلیس یا آهک و یا آهن بصورت نامرتب و نامنظم و احیاناً با تبلور مجدد یا تبلور مخفی.
Nodule
چادر نشین
nomadic
کوچ نشینی
nomadism
ظهر لحظه عبور مرکز خورشید از فراز نصف النهار هر محل را ظهر آن محل می گویند
Noon
نقطه شمالی نقطه ای که از تلاقی افق عالم و نیمه بالای نصف النهار ایستگاه بوجود می آید
North point
نواختران ستارگانی که از تاریکی نسبی خارج شده و روشنی بسیار می یابند و سپس اندک اندک به تاریکی می گرایند
Nova(s)
انرژی هسته ای انرژی موجود در فعل وانفعالات هسته ای
Nuclear energy
واحه منطقه ای درون کویر که دارای آب کافی بوده و برای زیست انسان و رشد گیاهان مناسب باشد
Oasis
هدف عبارتست از یک تخمین موقت اما دقیق در ارتباط با نتایج مطلوب آینده که به صورت بسیار دقیق و با دقت بالا قابل پیش بینی نیست اما انتظار می رود که با سعی و کوشش به آنها دست پیدا کرده و برای آنها منابع مهمی تجهیز می شود
Objective
رصدخانه ساختمان و یا سازمانی که برای ثبت پدیده های نجومی تأسیس شده است.
Observatory
اتفاق افتادن
Occur
اقیانوس پهناورترین فرورفتگی های سطح زمین را که از آب پرشده است، اقیانوس می نامند.
Ocean
جریان های دریائی- جابجائی آب سطحی اقیانوسها را جریان های دریائی می گویند و مهمترین علت جریان های دریایی وزش بادهای غالب و اختلاف چگالی ناشی از تغییر دما یا شوری آب است
Ocean currents
اقیانوسیه (استرالیا)- یکی از قاره های زمین واقع در نیمکره جنوبی و نیمکره شرقی به وسعت ۷،۶۷۸،۹۷۴ کیلومتر مربع
Oceania
شیارهای باریک اقیانوسی
oceanic trenches
اقیانوس شناسی- بررسی علمی دربارۀ وابسته به اقیانوس را اقیانوس شناسی می گویند
Oceanography
اکتا نسبتی از آسمان که به وسیله ابر پوشیده شده باشد.
Okta
زیتون- میوه ای که در آب و هوای مدیترانه ای می روید و دارای برگ های باریکی است
Olive
دامنه برفگیر دامنه ای از کوه که از دریافت نور آفتاب محروم باشد و معمولا از برف انباشته شده و تا مدتها باقی می ماند.
Opaco /adret
حَوّا صورت فلکی واقع در جنوب به صورت مردی که ماری در دست دارد تصویر شده است.
Ophiuchus / serpentarius
اندازۀ بهینه شهر
Optimal city size
جمعیت مطلوب تعداد نفراتی که با توجه به امکانات محیط بتوانند در یک منطقه زندگی کنند و از مزایای یک زندگی مناسب بهره مند شوند.
Optimum population
مدار خطی فرضی که سیارات در گردش انتقالی خود بدور خوشید آن را می پیمایند
Orbit / parallel
ارس درخت جنگلی سخت ومقاومی است که در مناطق سرد سیر و مرتفع می روید. رویش ارس در گریوان از سرچشمه شروع ودر دره های سالوک به اوج خود رسیده وبه صورت نسبتا انبوه وجنگل ارس دیده می شود.
ores
جبّار نام یکی از صورت های فلکی که ظاهرا\” مرد چماق بدستی را که دارای شمشیر و حمایل است نشان میدهد.
Orion
کوهزا نیروهایی که باعث تاخوردن چینه های زمین شوند و به کوهزایی منجر گردند
Orogenic
کوهزایی پدید آمدن کوه از راه تاخوردن چشمه های زمین.
Orogeny
روراندگی- راندگی افقی توده ای از سنگ روی سنگهای دیگر در امتداد یک گسستگی
Over thrust
روراندگی،گسل رورانده، گسل راندگی است که زاویه شیب آن کمتر از ۱۰ درجه و لغزش کلی آن زیاد است
Over thrust fault
ابرناک- آسمانی که کاملا از ابر پوشیده شده باشد. این اصطلاح بیشتر در فن هواشناسی بکار می رود
Overcast
چین برگشته یک تاقدیس متقارن که تحت تأثیر نیروهای قابل توجهی کاملا\” تحت فشار یا تاخوردگی قرار گرفته باشد.
Overfold
روراندگی راندگی افقی توده ای از سنگ روی سنگهای دیگر در امتداد یک گسستگی.
Overthrust
اکسیداسیون ترکیب شبه فلز یا فلز با اکسیژن
Oxidation
اکسیژن مهمترین گاز موجود در جو زمین که عنصری است بی رنگ و بی بو و طعم، نقش حیاتی در زندگی انسان و سایر موجودات دارد.
Oxygen
اوزون- نوعی گاز اکسیژن که آبی کمرنگ بوده و به مقدار خیلی کم در جو زمین و به مقدار بیشتر در ارتفاع ۲۰تا۳۵ کیلومتری سطح زمین دیده می شود. این لایه باعث جذب اشعه ماوراء بنفش نور خورشید گردیده و موجبات گرم شدن لایه های زیرین اتمسفر را فراهم می آورد
Ozone
اقیانوس- یا اقیانوس کبیر پهناورترین و بزرگترین اقیانوس کره زمین است
Pacific ocean
شالی شلتوک برنجی که هنوز پوستش کنده نشده باشد
Paddy
جغرافیای دیرینه- بررسی وضعیت پوسته زمین از نظر قرار گرفتن خشکی ها و دریاها در روزگاران گذشته
Paleogeography
پاناما- تنگه ایست میان اقیانوس اطلس و اقیانوس کبیر که آمریکای مرکزی را از آمریکای شمالی جدا می ساز
Panama
باریکه- باریکه ای از سرزمین یک کشور که در امتداد کرانه های کشور همسایه پیش رفته باشد
Panhandle
پارک، فضای سبز شهری- به فضاهای سبز تفریحی که کلیه شهروندان امکان استفاده از آن را دارند پارک می گویند
park
پارک وی، بیشه راه- بزرگراه شریانی که ترافیک آن جاری نیست و قسمتی از آن در دسترس بوده و یا بطور کامل، محدودیت دسترسی دارد
Parkway
مجلس هیئت عالی مقننه یک واحد سیاسی عمده که در کشورهای مختلف به اسامی گوناگون نامیده می شود
parliament
پشتو یکی از زبانهای ایرانی خاوری که بیشتر در غرب و جنوب افغانستان و شمال غرب پاکستان رواج داشته است. این زبان که الفبای آن فارسی است به عنوان زبان رسمی افغانستان شناخته شده است.
Pashtu
گردنه معبری از یک طرف کوه بطرف دیگر که از نقاط مجاور پائین تر باشد
Pass
معبر گذرگاه – محلی از رودخانه که بتوان از آن عبور کرد
Passage
دامپروری نوعی دامداری که طی آن دام های مانند گاو، گوسفند، خوک و امثال آن را تحت شرایط مناسبی نگهداری و پرورش داده و از شیر، گوشت، پشم و یا پوست آن ها استفاده می گردد.
Pastoral farming
چراگاه علفزاری که برای چرای چهارپایان اثلی اختصاص داده می شود.
Pasture
الگو، نمونه، مدل مؤلف:دکتر رحیم سرور
pattern
اوج- دوره ای که تقاضا برای خدمات حمل و نقل در بالاترین اندازه است
peak
ریگ- ریگ عبارت از خرده سنگی است که بوسیله باد یا آب سائیده شده و تقریباً گرد و صیقلی گردیده باشد
Pebble
ریگ پشته توده ی از ریگ که روی هم انباشته شده باشد.
Pebble mound
دشت سر – دشت پایکوهی که دامنه ها را به سطوح همار دشت اتصال میدهند معادل انگلیسی آن را گلاسی گویند
pediment
دشت سنگ فرشی، پدیپلین
pediplain
پگماتیت نوعی سنگ آذرین که کاملا\” سخت و متراکم بوده و از دانه های بلورین درشتی تشکیل یافته است.
Pegmatite
شبه جزیره- بخشی از خشکی را که در آب پیش رفته باشد و سه طرف آن را آب گرفته باشد. مانند شبه جزیره عربستان
Peninsula
حضیض نقطه ای از گردشگاه یا مدار ماه یا ماواره بدور زمین که کمترین فاصله از کره زمین را داشته باشد.
Perigee
دوره یکی از تقسیمات زمانی که کوتاهتر از دوران و درازتر از دور است.
Period
یخبندان دائمی یخبندان همیشگی خاک و مواد پوسته زمین که ژرفای آن گاه به میزان قابل توجهی می رسد
Permafrost
سنگهای نفوذپذیر- سنگهای سوراخ داری که آب بدرون آن ها نفوذ کرده و به آسانی از آن ها عبور کند
Permeable rocks/ pervious rocks
پرمین ششمین دور زمین شناسی از دوران دیرین زیوی ) کهن زیست ) که از ۲۷۰-۲۲۵ میلیون سال بدرازا کشیده است.
Permian
پیرامون- در الگوی مرکز، پیرامون به مناطقی گفته می شود که خارج از مرکز قرار دارد
periphery
پرسیا یونانیان باستان این نام را که مشتق از نام استان فارس بود به تمام ایران اطلاق میکردند و تاکنون نیز در تمام اروپا باقی و شایع است.
Persia
پتروشیمی صنعت اشتقاق مواد شیمیایی از مواد نفتی یا گاز طبیعی.
petrochemistry
سنگزائی- عمدتاً پدید آمدن سنگ ها به خصوص سنگهای آذرین را گویند
Petrogenesis
نفت عبارت از مخلوطی از ئیدوکربن های جامد و مایع و گاز که معمولاً با حفر چاههای مخصوص از زیر زمین استخراج می گردد
Petroleum
پدیده،حادثه،نمود این پدیده ها از فعالیت انسان در راه دخل و تصرف محیط طبیعی و ایجاد تغییر در آن به وجود می آیند. مانند شهر، روستا
phenomenon
فوتون جزء تجزیه ناپذیر انرژی الکترومغناطیسی و یا یک کوانتوم انرژی الکترومغناطیسی
Photon
فتواستات کپی برداری از روی نقشه یا تصاویر دیگر از راه برگردانیدن تصویر منفی کاغذی به تصویر مثبت کاغذی
Photostat
فتوسنتز- تشکیل مواد آلی در اندام گیاهان عالی از ترکیب انیدرید کربنیک با آب، تحت تأثیر نور خورشید
Photosynthesis
جغرافیای طبیعی- شاخه ای از جغرافیا، که عوارض طبیعی زمین را مورد بررسی قرار می دهد و دربارۀ شکل و ریخت پوسته زمین گفتگو می کند
Physical geography
حدود طبیعی، تعیین و معرفی حدو حدودیک واحد سیاسی-اداری یا پهنه و مکان جغرافیایی به وسیله شرایط و مؤلفه های طبیعی مانند ناهمواریها، رودها و دریاها، پوشش گیاهی و… حدود طبیعی نامیده می شود.
Physical limit
کوهپایه یا دامنه کوه، منطقه ای که در پای کوه واقع شده باشد
piedmont
فرسایش تونلی
piping
حوت دوازدهمین صورت فلکی در منطقه البروج و دوازدهمین برج.
Pisces
قیر محصول باقیمانده از تقطیر نفت خام و قطران است و برای آسفالت و عایق سازی سقف و کف ساختمان ها کاربرد دارد
Pitch
پلاژ واژه فرانسوی به مفهوم ساحلی از دریا که از شن وماسه پوشیده شده باشد.
Plage
دشت،یک ناحیه وسیع مسطح همراه با شیب ملایم، و معمولاً کم ارتفاع.  جلگه ،
Plain
هامون زمین مسطح و پوشیده از قشر خاکی که معمولاً ارتفاع کمی از سطح دریا داشته باشد
Plain/desert
پلان- نقشه مقیاس بزرگی که کلیه عوارض حتی راهها به شکل واقعی خود رسم گردند
Plan
برنامه- توالی گام به کام اقدامهایی توسط سیاستگذاران که برای دستیابی به اهداف در محدوده ای معین اعمال می شود
plane
بادهای سیاره ای- آن دسته از بادهائی که به دلیل گردش کلی هوا پدید می آیند
Planetary winds
سیارات- اجرام فلکی منظومه شمسی غیر از شهاب ها و ستارگان دنباله دار که حول خورشید گردش می کنند
Planets
پلانیمتر دستگاهی برای اندازه گیری مساحت قطعاتی از نقشه که فاقد شکل هندسی هستند
planimeter
گیاه نام عام آن درسته از موجودات زنده که ظاهراً حرکتی ندادند و در یک جا ثابت هستند و مواد معدنی را مستقیماً از محیط اطراف خود دریافت می کنند و بوسیله عمل کربن گیری، مواد آلی قابل استفاده ای برای تغذیه سلول های خود بوجود می آورند
Plant
صفحه
plate
قلات سرزمین مرتفع و تقریباً هموار و مسطحی است که گهگاه رشته ارتفاعات و دره هایی نیز در آن به چشم می خورد
Plateau
ایوان زمین سکومانند و تقریبا\” تراز و مسطح را گویند.
platform
مسیله حوضه و یا آبگیر جویبارهای فصلی و سیلاب هایی که دریاچه های شور و کم عمقی را پدید آورده و پیرامون آن را شوره زارهای پهناور و گِل زارهای قلیایی فرا گرفته باشد
Playa
پروین- دسته ای مرکب از ۶ تا ۱۰ ستاره واقع در صورت فلکی ثور. از جنبۀ نجومی پروین یا ثریا عبارت از خوشه ای است مرکب از چند صد ستاره که با هم در فضا حرکت می کنند
Pleiades
پلیئستوسن پنجمین دوره از دوران نوزیوی(نوزیست) و یا نخستین دور از دوره چهارم زمین شناسی که از یک میلیون تا یازده هزار سال پیش به درازا کشیده و با پیدایش انسان توأم بوده است.
Pleistocene
چین خوردگی تحول و تغییر شکلی که در شکل طبقات زمین بر اثر فشارهای جانبی و جنبش های کوهزایی حاصل می شود و نتیجه اش تشکیل پستی ها و بلندی ها و عدم نظم طبقات قبلی است.
plissement
شاغول- ریسمانی که وزنه ای به انتهای آن آویخته باشد.اگر شاغول را از یک سر گرفته و از سر دیگر که وزنه به آن متصل است آن را رها سازند ریسمان در امتداد قائم و یا در امتداد کشش زمین قرار خواهد گرفت
Plumb line
پلوتون- نهمین سیاره از منظومه شمسی است که ظاهرا بیرونی ترین اعضاء از خانواده خورشید می باشد
Pluto
جبهه قطبی- جبهه هوای بزرگی واقع در شمال اقیانوس آرام و شمال اقیانوس اطلس که از برخورد توده هواهای دریایی قطبی و دریایی استوایی بوجود آمده باشد
Polar front
ستاره قطبی- عنوان نزدیکترین ستاره به قطب شمال کره عالم. هزاران سال است که ستاره جدی از صورت فلکی خرس کوچک، ستاره قطبی است و به همین مناسبت معمولاً اصطلاح ستاره قطبی با ستاره جدی مترادف است
Polar star
بادهای قطبی- بادسردی که از مناطق قطبی بسوی مناطق معتدله می وزد
Polar winds
جدی- ستاره آلفا از صورت فلکی دب اصغر که در حال حاضر در راستای شمالی محور چرخش زمین قرار گرفته و بنام ستاره قطبی معروف است
polaris
قطب هر یک از دو نقطه تقاطع محور چرخش زمین با سطح آن که آنها را قطبهای زمین یا قطبین جغرافیایی می گویند
Pole
آلودگی
pollution
حوض گودالی که بطور مصنوعی حفر شده و بدنه آن را با سیمان و یا مصالح دیگر اندود کرده باشند تا از رفتن آب آن جلوگیری شود و برای مدتی آب در آن نگهداری گردد.
Pond
انفجار جمعیت افزایش ناگهانی جمعیت یک واحد سرزمینی را انفجار جمعیت می گویند.
Population explosion
جمعیت
population
انفجار جمعیت- افزایش ناگهانی جمعیت یک واحد سرزمینی را انفجار جمعیت می گویند
Population explosion
آینده نگری جمعیت- با در نظر گرفتن تغییرات اساسی جمعیت نظیر باروری، مرگ و میر و مهاجرت با فرض ثبات آنها پیش بینی جمعیت در آینده ای مشخص قابل تحقق است.
Population projection
هرم جمعیت توزیع سنی جمعیت در گروههای سنی، معمولاً پنجساله و به شکل هرم سنی یا هرم جمعیت تجلی می نماید
Population pyramid
بندر، بندرگاه- لنگرگاه، مأمن، پناهگاه، مبدأ مسافرت و محلی که بارکشتی از آنجا حمل می شود و یا به آنجا انتقال می یابد
port
پوند از آحاد چرم و وزن در بعضی کشورهای انگلیسی زبان.
Pound
پرکامبرین بخشی از ازمنه زمین شناسی که جلوتر از دوران دیرین زیوی(کهن زیست ) آغاز شده و به حدود ۶۰۰ میلیون سال پیش پایان یافته است.
Pre-Cambrian
ریزش نزول باران و برف و انتقال رطوبت از جو به سطح زمین.
Precipitation
رسوب موادی که از حالت محلول در مایع، بصورت جامد جدا شود و همچنین عمل جدا شدن آنها را نیز می گویند.
Precipitation
باد غالب- بادی که غالبا ا زجهت معینی بوزد، و وفور آن از سایر بادهای آن منطقه بیشتر باشد
Prevailing wind
امواج اولیه- دستگاه لرزه نگار به هنگام وقوع زمین لرزه نوسان هائی را ثبت می کند که از سه قسمت مجزا تشکیل یافته اند. نخستین دسته از نوسان های مزبور را امواج اولیه می نامند که از نوع امواج طولی هستند
Primary waves
لغات زمین شناسی – جغرافی بخش ۱۲
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.