ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات فیزیک – بخش ۷

در این قسمت  لغات فیزیک بخش ۷ عرضه شده است.

 

لغات فیزیک صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات فیزیک / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات فیزیک - ایران ترجمه - Irantarjomeh

لغات فیزیک بخش ۷
درشت‌نمایی
angular magnification
دهانه
aperture/ opening
گشودگی
aperture
باریکه
beam
روشن
bright
شیشه سوزان
burning glass
دوربین عکاسی
camera
اتاقک روشن
camera lucida
اتاقک تاریک
camera obscura
نور همدوس
coherent light
نوک سوزان
contact tip
توری پراش
diffraction grating
دیوپتر
diopter
چشمی
eyepiece/ ocular
فریز
fringe
توری
grating
روشنایی
illumination/ illuminance/ luminous flux density
روشنایی‌سنج
illuminometer
صفحه تصویر
image plane
نوک‌عدسی
lensed tip
لیدار
lidar
نورسنج
light meter
نور
light/ light radiation/ visible radiation
لومن
lumen
ذره‌بین
magnifying glass/ magnifier/ simple microscope
آینه
mirror
شیئی
objective/ object glass
اجزای نوری
optic
اپتیکی
optical
تار نوری
optical fibre/ light guide
اپتیک
optics
روزنه
pinhole
منشور
prism
کلید کیفیت
Q-switch
رنگین‌کمان
rainbow
سایه
shadow/ umbra
مرئی
visible
باریکه‌آمیز
beam combiner
آسیب باریکه
beam damage
باریکه‌گستر
beam expander
تشدیدگر باریکه
beam resonator/ open resonator
باریکه‌شکاف
beam splitter
باریکه‌شکافی
beam splitting
کمر باریکه
beam waist
همدوسی
coherence
همدوس
coherent
پراش
diffraction
پراشنده
diffractive
پراش‌سنج
diffractometer
پراش‌سنجی
diffractometry
منشور پاشان
dispersing prism
مردمک ورودی
entrance pupil
مردمک خروجی
exit pupil
تمام‌نگاشت
hologram
تمام‌نگاشتی
holographic
تمام‌نگاری
holography
تداخل
interference/ optical interference/ interference of light
نقش تداخل
interference pattern
تله لیزری
laser trap
انبرک لیزری
laser tweezers
بزرگ‌نمایی
magnification
توان بزرگ‌نمایی
magnifying power
کدری
opacity
محیط کدر
opaque medium
محور نوری
optic axis
محور اپتیکی
optical axis
شکل‌دهی اپتیکی
optical figuring
تخت اپتیکی
optical flat
تختی‌سنج اپتیکی
optical flat
تولید هماهنگ اپتیکی
optical harmonic generation
اهرم اپتیکی
optical lever
نوسانگر پارامتری اپتیکی
optical parametric oscillator
راه اپتیکی
optical path/ optical distance/ optical length
دمش اپتیکی
optical pumping
فرونشانی اپتیکی
optical quenching
یک‌سوسازی اپتیکی
optical rectification
چرخش اپتیکی
optical rotation
پاشش چرخش اپتیکی
optical rotatory dispersion/ ORD
ضخامت اپتیکی
optical thickness
ریسه اپتیکی
optical train
پنجره اپتیکی
optical window
قطعه واسط اپتیکی
optical-to-optical interface device/ OTTO
فوتونیکی
photonic
فوتونیک
photonics
محور اصلی
principal axis
صفحه اصلی
principal plane
نقطه اصلی
principal point/ principal points of a lens
پرتو اصلی
principal ray
مقطع اصلی
principal section/ principal plane
پرتو دیداری اصلی
principal visual ray/ principal ray
تابندگی
radiance/ steradiancy
تابشی
radiant
جسم تابشی
radiant
تابیدن
radiate
تابنده
radiative/ radiating
پرتو
ray
توان تفکیک
resolusion/ resolving power
محیط نیم‌شفاف
translucent medium
محیط شفاف
transparent medium
میان‌بند
diaphragm
فوتون
photon
تابش
radiation
توان پاشش
dispersive power
تداخل‌سنج
interferometer
تداخل‌سنجی
interferometry
نیم‌سایه
Penumbra
صوت‌شناسی
acoustics
مولد جریان متناوب
alternator
آمپرسنج
ammeter
ناهمسان‌گردی
anisotropy
آند
anode
قطب مثبت
anode
باتری
battery
شمع
candela
قطب منفی
cathode
باردار کردن
charge
زمان‌سنج
chronometer
پیچه
coil
دیاپازن
diapason
ماده دی‌الکتریک
dielectric material
بعد
dimension
ابعاد
dimensions
دیود
diode
بی‌بار کردن
discharge
تخلیه الکتریکی
discharge
خالی کردن
discharge
پویایی‌شناسی
dynamics
دینام
dynamo
جسم کشسان
elastic body
حد کشسانی
elastic limit
پتانسیل الکتریکی
electric potential
الکتریسیته
electricity
برق‌سنج
electrometer
نیروی محرک الکتریکی
electromotive force
موتور برقی
electromotor
الکترونیک
electronics
برق‌نما
electroscope
ایستابرقی
electrostatic/ electrostatical
ایستابرق
electrostatics
انرژی
energy
تبخیر سطحی
evaporation
فرومغناطیس
ferromagnetism
شکافت
fission
بسامد
frequency
فیوز
fuse
گداخت هسته‌ای
fusion
گالوانومتر
galvanometer
مولد برق
generator
منگنه آبی
hydraulic press
مولد برق‌آبی
hydroelectric generator
فرازسنج
hypsometer
لختی
inertia
همسان‌گرد
isotrope
همسان‌گردی
isotropy
حرکت‌شناسی
kinematics
لیزر
laser/ light amplification by stimulated emission of radiation
آهن‌ربا
magnet
مکانیک
mechanics
سازوکار
mechanism
مزون
meson
ریزبین
microscope
موشک هدایت‌شونده
missile
موتور
motor
هسته‌ای
nuclear
واکنشگاه هسته‌ای
nuclear reactor
نوکلئون
nucleon
فنون هسته‌ای
nucleonics
هسته
nucleus
پارامغناطیسی
paramagnetic
پارامغناطیس
paramagnetism
دوره تناوب
period
پیرابین
periscope
پدیده
phenomenon
پیستون
piston
پتانسیل
potential
واکنشگاه
reactor
جریان‌پا
rheostat
موشک آزاد
rocket
کمیت نرده‌ای
scalar quantity
چرخ‌آوا
siren
سیم‌لوله
solenoid
طیف‌نما
spectroscope
طیف
spectrum
ایستایی‌شناسی
statics
ترمودینامیک
thermodynamics
اثر گرمابرقی
thermoelectric effect
مبدل
transformer
ترانزیستور
transistor
اختلاف پتانسیل الکتریکی
voltage
پیل ولتا
voltaic pile
ولت‌سنج
voltmeter
شتاب
acceleration
شتاب‌دهنده
accelerator
کنش
action
کنش از دور
action at a distance
قانون کنش ـ واکنش
action-reaction law
کنانش
activation
جریان متناوب
alternating current
گشتاور مغناطیسی بی‌هنجار
anomalous magnetic moment
شکم
antinode
پهنای نوار
band width
کمیت اصلی
base quantity
یکای اصلی
base unit
زنش
beat
انرژی بستگی
binding energy
جسم سیاه
blackbody
نیروی شناوری
buoyancy/ buoyant force
خازن
capacitor
چرخه کارنو
Carnot cycle
نیروی مرکزی
central force
مرکز نیرو
centre of force
مرکز جرم
centre of mass
نیروی مرکزگرا
centripetal force
آشوب
chaos
آشوبی
chaotic
برخورددهنده
collider
برخوردی
colliding
برخورد
collision
قطب‌نما
compass
متراکم
compressed
تراکم
compression
تراکمی
compressional
رساننده
conductive
قانون پایستگی
conservation law
پایستار
conservative
پایسته
conserved
همرفتی
convective
تخلیه هاله‌ای
corona discharge
شمار
count
شمارگر
counter
شمارآهنگ‌سنج
counting-rate meter/ rate meter
هم‌وردا
covariant
میرایی بحرانی
critical damping
جریان
current
میرا
damped
آهنربای میراننده
damping magnet
کمیت فرعی
derived quantity
یکای فرعی
derived unit
پخش
diffusion
جریان مستقیم
direct current
اثر دوپلر
Doppler effect
سرعت رانش
drift velocity
جریان گردابی
eddy current/ Foucault current
بازده
efficiency
الکترومغناطیس
electromagnetism
برخورد انرژی‌گیر
endoergic collision
کاف انرژی
energy gap
تعادل
equilibrium
سطح هم‌پتانسیل
equipotential surface
اصل هم‌ارزی
equivalence principle
واکنش انرژی‌زا
exoergic reaction
میدان
field
شارش
flow
شاره
fluid
شار
flux
نوسان واداشته
forced oscillation
چارچوب مرجع
frame of reference
سقوط آزاد
free fall
فضای تهی
free space
اصطکاک
friction
الکتریسیته مالشی
frictional electricity
ثابت بنیادی
fundamental constant
بسامد اصلی
fundamental frequency
بهره
gain
پرتو گاما
gamma ray
نظریه پیمانه‌ای
gauge theory
نظریه وحدت بزرگ
grand unified theory
رمبش گرانشی
gravitational collapse
گراویتون
graviton
شبکه
grid
برخورد شاخ‌به‌شاخ
head-on collision
گرما
heat
نمایش هایزنبرگ
Heisenberg representation
حفره
hole
لغات فیزیک بخش ۷
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.