ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش ۲۶

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش ۲۶ عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش ۲۶
چک سفید امضا
blank check
سفیدامضا
blank endorsed
توافق کلی
blanket agreement
بیمه کلی
blanket insurance
بن بست
blind alley
ناحیه کور
blind area
تجربه گرایی کور
blind empiricism
ثبت بدون توضیح، ثبت مبهم، ثبت کور
blind entry
آزمون محصول بی نام
blind test
بلوک،  دسته،  گروه
block
نمودار بلوکی
block diagram
معامله یکجا
block trade
رای متحد
block vote
حساب بلوکه شده، حساب مسدود شده
blocked account
مراوده بسته
blocked transaction
دفتر ثبت معاملات، دفتر باطله، دفتر روزنامه
blotter
نقشه محصول، طرح اولیه، برنامه کار
blue print
قانون حمایت از سرمایه‌گذاران در اوراق بهادار
blue – sky laws
طبقه کارگر – طبقه مزدبگیر
blue collar
هیات نظارت
board of control
هیات مدیره
board of directors
هیأت بازرگانی
board of trade
هیئت امناء
board of trustees
شخصیت حقوقی
board corporate
متن صورتهای مالی
body of the financial statements
نگارش حقوقی و رسمی
boiler plate
نقطه جوش
boiling point
سند قرضه،  اوراق قرضه
bond
سود اوراق قرضه
bond dividend
وجوه اوراق قرضه، صندوق سرمایه گذاری در اوراق قرضه
bond fund
قرضه دار، دارنده اوراق قرضه
bond holder
قرارداد اوراق قرضه
bond indenture
اوراق قرضه موقتی
bond interim
سند قرضه داری تقدم
bond prior – lien
سند قرضه معوق
bond deferred
شرایط اوراق قرضه
bond debenture
کسر و صرف اوراق قرضه
bond discount and premium
هزینه های ضمانت کردن، هزینه های کفالت ضامن
bonding cost
سند قرضه دولتی
bond government
سند قرضه با نام
bond named
سند قرضه شریک در سود
bond participating
سند قرضه بدون بهره
bond passive
رده‌بندی اوراق قرضه
bond rating
بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید
bond redemptions
سپرده وجوه برای بازپرداخت اوراق قرضه
bond sinking fund
ضمانت نامه پیش پرداخت
bond to guarantee
فوق العاده مشغل،  پاداش
bonus
سهام جایزه
bonus shares
مانده دفتری
book balance
دفتردار،  دفتر نویس
book keeper
حسابهای دفتری
book account
مبلغ دفتری ثبت شده
book carrying amount
حواله بانکی
bank money order
اسکناس، چک تضمین شده
bank note
اسکناس، چک تضمین شده، سفته بانکی
bank paper
نرخ بانکی
bank rate
پشتوانه، سرمایه بانک
bank poll
سپرده ‌های بانکدار
bank’s deposit
بانکدار
banker
قبول پذیرش بانکی
banker’s acceptance
صورتحساب بانک
banker’s bill
ورشکستگی
bankruptcy
نمودار ستونی
bar chart
نمودارهای میله‌ای،  نمودارهای ستونی
bar charts
کد ستونی
bar code
بارکد خوان
bar code reader
اقتصاد پایاپای، اقتصاد بدون پول
barter economy
سیستم پایاپای، نظام تهاتری
barter system
دستگاه چاپ شانه‌ای یا میله‌ای
bar printer
قید و شرط،  قرار معادله،  چانه در معادله
bargain
معامله‌گر
bargainer
چانه زنی
bargaining
شهرت چانه‌زنی
bargaining reputation
مانع
barrier
قرارداد پایاپای
barter agreement
پایه – مبنا
base
حقوق پایه
base pay
دوره مبنا پایه
base period
قیمت پایه بنا
base price
نرخ پایه بنا
base rate
سال پایه
base – year
روش موجودی پایه
base stock method
فرضهای بنیادی – مفروضات پایه‌ای
basic assumptions
فرآیند اساسی حسابرسی
basic audit process
مفاهیم اساسی
basic concepts
کنترل اساسی
basic control
راه حل عملی اساسی
basic feasible solution
صورتهای مالی اساسی
basic financial statements
زبان برنامه‌نویسی بیسیک
basic language
پرداخت پایه
basic pay
نیازهای اساسی فیزیولوژیک
basic physiological needs
سیاست اساسی
basic policy
اصول اساسی
basic principle
اصول اساسی سازمان
basic principles of organization
پژوهش بنیادی،  تحقیقات بنیادی
basic research
حقوق پایه
basic salary
مفاهیم اساسی آماری
basic statistical concepts
زمان پایه
basic time
مزد پایه
basic wage
بازده اساسی
basic yield
قیمت تمام شده کالا
basing – point pricing
مبنا
basis
دسته
batch
دسته – ذوب،  پخت
Batch,  lot
برگ کنترل دسته
batch control sheet
فرآیند دسته‌ای
batch process
سیستم دسته ای
batch system
پیش فروش سهام
bear market
موقعیت فروشنده
bear position
اوراق قرضه بینام
bearer bonds
طرحهای قبلی – بعدی
before – after designs
مانده اول دوره
beginning balance
موجودی ابتدای دوره
beginning inventory
رفتار،  کردار
behavior
تجزیه وتحلیل‌گر رفتار
behavior analyst
تعدیل رفتار،  اصلاح رفتار،  تغییر رفتار
behavior modification
رفتار درمانی
behavior therapy
انطباق رفتاری
behavioral adaptation
شیوه مبتنی بر رفتار
behavioral approach
فضای رفتاری
behavioral climate
مهندسی رفتاری
behavioral engineering
معادله رفتار
behavioral equation
سطح رفتاری
behavioral level
صاحب نظر در علوم رفتاری
behavioral objectives
الگوی رفتاری
behavioral pattern
علوم رفتاری
behavioral sciences
رفتار گرایی
behaviorism
رفتارگرایان
behavior lists
سود،  منفعت،  مزیت
behoof
باور
belief
نظام باورها
belief system
به شکل زنگ
bell – shaped
اوراق بهادار پیشاهنگ، اوراق بهادار شاخص
bell whether security
زیر قیمت اسمی
below par
کمتر از ارزش اسمی، زیرارزش اسمی سهم
below par value
نشان، قاعده کلی،  قاعده کلی سر انگشتی
bench mark
مستبد دست و دلباز
benevolent autocrat
استبدادی،  خیراندیشانه
benevolent – authoritative
ترکه – میراث – هبه
bequest
آزمون پاسخ بهتر
best – answer test
قاعده بهترین گواه مدرک
best evidence rule
آزمون دلایل بهتر
best reason test
احتمال خطر بتا
beta risk
بهسازی
betterment
بین گروهها
between – groups
تعصب،  تمایل،  تورش،  طرفداری،  جانبداری
bias
عامل اریب
bias factor
جانب داری
biased
تخمین غیر واقع
biased estimate
جهت گیرها
biases
فرهنگ گرایی متقابل
biculturalism
مبلغ پیشنهادی مناقصه
bid price
نرخ مزایده
bid rate
تصویر کلی
big picture
دوجانبه ،  متقابل
bilateral
حساب دو جانبه
bilateral account
قرارداد دوجانبه
bilateral contract
جریان دوطرفه
bilateral flow
انحصار مضاعف دوجانبه
bilateral monopoly
بازرگانی دوطرفه
bilateral trade
دوخطی
bilinear
صورتحساب،  سند،  برات
bill
برات با مهلت
bill after date
دفتر برات
bill book
لیسانس در علوم اجتماعی
B. A. bachelor of arts
لیسانس در رشته‌های علوم
B.S. bachelor of science
کارشناسی  لیسانسه
bachelor
عوارض عقب مانده
back duty
رسیدگی به مالیات عقب افتاده
back duty investigations
هزینه یابی معکوس از انتها به ابتدا
back flush costing
سفارش معوق، سفارش پاسخ داده نشده
back order
نظام پشتیبان
back – up system
حقوق معوقه
back pay
اجاره معوقه
back rent
زمینه
background
پشتوانه
backing
اضافه بر گنجایش، موجودی جنس انبار بابت سفارشات،  بازگشت بعد مشتری
backlog
نوبت کاری بعد الظهر
back shift
پشتیبان،  پشتیبانی
backup
نسخه پشتیبان
backup copy
حرکت برگشت – حرکت بازگشت
backward pass
قیمت گذاری معکوس
backward pricing
چک بلا محل
bad check
فوق العاده بدی آب و هوا
bad climate allowance
طلب سوخته – طلب غیر قابل وصول
bad debt
هزینه مطالبات سوخت
bad debt expense
مطالبات لاوصول
bad debts
ضمانت – ضامن
bail
تحویل گیرنده، کفیل امانت دار
bailee
سپارنده – تحویل دهنده
bailor
حمایتی – به قید کفیل آزاد کردن و شدن
bailout
ضامن
bailsman
مانده / تراز، توازن، موازنه
balance
حسابهای ترازنامه‌ای
balance – sheet accounts
معادل ترازنامه
balance – sheet equation
رشد متوازن
balance growth
مانده یک حساب
balance of account
تراز پرداختها
balance of payment
توازن قدرت،  موازنه قدرت
balance of power
ترازنامه – بیلان
balance sheet
ممیزی ترازنامه
balance sheet audit
تاریخ ترازنامه
balance sheet date
نسبتهای ترازنامه ای
balance sheet ratios
بودجه متعادل متوازی
balance budget
مانده گیری
balancing
زمان موازنه کردن
balancing time
پرداخت عمده، پرداخت در یک مرحله
balloon payment
باند – نوار
band
بانک
bank
حساب بانک
bank account
مانده بانکی
bank balance
حواله برات بانک
bank bill
حق العمل بانک
bank charges
هزینه ‌های بانک، کمیسیون بانک،  امتیاز تاسیس بانک،  اجازه‌ نامه بانک
bank charter
اسناد تصفیه طلب
bank clearings
مستخدم منشی بانک
bank clerk
انقباض بانکی
bank contraction
بانک طرف معادل
bank correspondent
انتقال اعتبار بانکی
bank credit transfer
پول بانک
bank currency
دیون بانک
bank debts
سپرده بانکی
bank deposit
تنزل بانک
bank discount
برات بانکی، حواله بانکی
bank draft
بازرس بانک
bank examiner
ورشکستگی بانکی
bank failure
ضمانت بانکی، تضمین بانکی
bank guarantee
ربح بانک،  بهره بانک
bank interest
وام بانکی
bank loan
اضافه پرداخت بانکی
bank overdraft
بازار نزولی
Bear Market
بازار صعودی
Bull Market
نرخ مناقصه
Bid Rate
تراز داد و ستد
Balance of Trade
کارگزار
Broker
نرخ مناقصه
Bid Rate
قسط مناقصه / درخواست
Bid/Ask Spread
اختیار خرید ارز
currency option
ریسک ارز
currency risk
مبادله ارز
currency swap
جاری رایج متعارف
current
حساب جاری
current account
حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری
current cost accounting
حسابداری ارزش جاری
current value accounting
دارائی های جاری
current assets
سرمایه گذاری در دارائیهای جاری
current assets investment
پرونده جاری حسابرسی
current audit file
بودجه جاری
current budget
معادل نقد جاری
current cash equivalent CCE
بهای جاری
current cost
حسابداری بهای جاری
current cost accounting CCA
میثاق بهای جاری
current cost convention
بهای جاری فروش
current cost of goods sold
استهلاک مبنی بر بهای جاری
current costs depreciation
نسبت بدهی جاری بر مبنای ارزشهای ویژه
current debts to net worth ratio
قیمت ورودی جاری
current entry price
قیمت خروجی
current exit price
ارزش خروجی جاری
current exit value
مخارج جاری
current expenditures
هزینه جاری
current expense
ارزش جاری بازار
current fair value
پرونده جاری
current file
درآمد جاری
current income
سرمایه گذاری جاری
current investment
بدهی های جاری
current liabilities
ارزش جاری بازار
current market value
سرسید جاری
current maturity
تعهدات جاری
current obligations
سود جاری عملیاتی
current operating profit
مفهوم عملکرد جاری
current operating concept
عملکرد جاری عملیاتی
current operating performance
مفهوم عملکرد جاری
current operating performance concept
دوره جاری
current period
سهم جاری- حصه جاری
current portion
قیمت جاری
current price
عواید جاری
current proceeds
نسبت جاری
current ratio
بهای جاری جایگزینی
current replacement cost
منابع جاری
current recourses
بازده جاری
current return
بهای جاری استاندارد-هزینه جاری استاندارد
current standard cost
مالیات بندی اخیر- مالیات بندی جاری
current taxation
ارزش مورد استفاده جاری
current use value
ارزش جاری
current value
شاخص سال جاری
current year index
بازده جاری
current yield
بازده جاری تا سررسید
current yield to maturity
استاندارد های قابل حصول در حال حاضر
currently attainable standards
حساب های پرداختنی جاری
currently payable account
بازرسی کوتاه
curtailed inspection
تابع غیر خطی هزینه
curvilinear cost function
رگرسیون غیر خطی
curvilinear regression
حفاظت و نگهداری
custody
خدمات رسانی به مشتری
customer service
دفتر معین حساب مشتریان
customer ledger
پیش پرداخت مشتریان
customers’ advances
سپرده های مشتریان
customers’ deposits
گمرکی- حقوق گمرکی
customs
نمایندگی گمرکی
custom agency
عامل گمرک
custom agent
عوارض گمرکی و مالیات غیر مستقیم
customs and excise
واسطه امور گمرکی
customs broker
هزینه های گمرکی
customs charges
کاهش عوارض گمرکی
customs draw back
عوارض گمرکی-حقوق گمرکی
customs duties
صورتحساب گمرکی
customs invoice
اتحادیه گمرکی
customs union
کاهش
cutback
ارزان –زیر قیمت
cut-price
ارزان –زیر قیمت
cut-rate
انقطاع- توقف- درنگ
cutoff
انقطاع صورتحساب بانک
cutoff bank statement
تاریخ انقطاع- تاریخ تفکیک مقطع زمانی
cutoff data
تجسم خلاق
creative imagination
مدیریت خلاق
creative management
بازریابی ابداعی
creative marketing
تفکر خلاق
creative thinking
گواهینامه – اعتبار نامه
credential
اعتبار- قابل قبول بودن
credibility
بستانکار – سمت بستانکار یک حساب
credit
تخصیص اعتبارات وکمکها
credit allocation subsidies
حساب بستانکار- حساب اعتبار
credit account
انباشت اعتبار- تجمع اعتبار
credit accumulation
بستانکاری مالیاتی- اعتبار معافیت مالیاتی
credit against tax
نمایندگی اعطای اعتبار
credit agency
تجزیه و تحلیل اعتبار
credit analysis
اعتبار ووصول مطالبات
credit and collection
تایید اعتبار
credit approval
مانده بستانکار
credit balance
بانک اعتباردهنده
credit bank
واسطه اعتباری
credit brokerage
کنترل اعتبار
credit column
اداره اعتبارات
credit department
ثبت بستانکار
credit entry
فروش اعتبار
credit factoring
بیمه اعتباری
credit insurance
حداکثر میزان اعتبار
credit line
مدیریت اعتبارات
credit management
اعلامیه بستانکاری
credit memorandum

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش ۲۶
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.