ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات پزشکی- مجموع گلوسری ها

لغات پزشکی – Medical terms – مجموع گلوسری ها – ایران ترجمه – irantarjomeh

لغات پزشکی – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات پزشکی – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات پزشکی - ایران ترجمه - irantarjomeh

در این بخش مجموع لغات پزشکی – مجموع گلوسری ها (“لغات پزشکی – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

خرید لغات پزشکی – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال ۹۷)

 

پزشکی ۱

پزشکی ۲

پزشکی ۳

پزشکی ۴

پزشکی ۵

پزشکی ۶

پزشکی ۷

پزشکی ۸

پزشکی ۹

پزشکی ۱۰

پزشکی ۱۱

پزشکی ۱۲

پزشکی ۱۳

پزشکی ۱۴

پزشکی ۱۵

پزشکی ۱۶

پزشکی ۱۷

پزشکی ۱۸

پزشکی ۱۹

پزشکی ۲۰

پزشکی ۲۱

پزشکی ۲۲

پزشکی ۲۳

پزشکی ۲۴

پزشکی ۲۵

پزشکی ۲۶

پزشکی ۲۷

تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.