ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

محرک های بانکداری فرامرزی در طی بحران

محرک های بانکداری فرامرزی در طی بحران

محرک های بانکداری فرامرزی در طی بحران – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷۹
کد مقاله
ACC79
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
محرک های بانکداری فرامرزی در طی بحران
نام انگلیسی
Drivers of cross-border banking exposures during the crisis
تعداد صفحه به فارسی
۵۹
تعداد صفحه به انگلیسی
۱۸
کلمات کلیدی به فارسی
ارتباطات بانکداری فرامرزی, بحران های مالی, سرایت, آسیب پذیری ها
کلمات کلیدی به انگلیسی
Cross-border banking linkages, Financial crisis, Contagion, Vulnerabilities
مرجع به فارسی
ژورنال بانکداری و امور مالی
صندوق بین المللی پول، واشنگتن، ایالات متحده
الزویر
مرجع به انگلیسی
Journal of Banking & Finance; International Monetary Fund, Washington, DC, USA; Elsevier
قیمت به تومان
۱۸۰۰۰
سال
۲۰۱۵
کشور
ایالات متحده

 

محرک های بانکداری فرامرزی در طی بحران
 ژورنال بانکداری و امور مالی
صندوق بین المللی پول، واشنگتن، ایالات متحده
الزویر
۲۰۱۵
چکیده
بحران اخیر بر نقش ارتباطات فرامرزی بانکداری تأکید کرده است. این مقاله این روابط را از طریق بررسی سیستم های بانکداری، تعیین خطرات مرتبط با اعتبارات خارجی و اتکای کشورهای وام گیرنده به اعتبار یک بانک خارجی مورد ارزیابی قرار می دهد. این کار با ترکیب داده های BIS با داده های سطح بانک انجام می شود. نتایج نشان می دهند که اصلاحات پیشنهادی در مورد اندازه گیری این دو ویژگی مهم هستند، بخصوص زمانی که سرمایه گذاری مشترک بانک خارجی عمدتا بر سپرده های محلی اتکا داشته باشد. پس از تنظیمات تغییر نرخ ارز و تفکیک مشخصه های آن، برآوردها به عوامل محرک سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ توجه نموده که شامل : الف) نقش بحران های بانکداری سیستمی و شرایط مالی جهانی در زمینه سیر تکاملی مواجه / خطرات اعتبار خارجی بانک ها ؛ ب) نقش یک مجموعه بزرگتر از عوامل در مورد سیر اتکای کشورهای وام گیرنده به اعتبار بانک خارجی، نحوه استقراض کشورها از این بانک ها و شرایط تقاضای داخلی و مالی جهانی می باشند.
کلید واژه ها : ارتباطات بانکداری فرامرزی، بحران های مالی، سرایت، آسیب پذیری ها
۱- مقدمه
بحران مالی اخیر نقش ارتباطات مالی بین وام گیرندگان و وام دهندگان در تمامی کشورها و مناطق را نشان داده است. از طریق واکنش های زنجیره ای ایجاد شده توسط شوک های معمول و متعارف و انتقال یافته توسط ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم، موسسات مالی متعدد و بازارهای بسیاری از کشورها تحت تأثیر مسائلی قرار گرفته اند که نشات گرفته از کشورهای توسعه یافته می باشند. اندازه گیری ارتباطات بانکداری فرامرزی بین کشورهای وام دهنده و وام گیرنده و همچنین تحلیل تکامل و متغیرهای آنها نکته کلیدی شناخت نقش آنها در طی بحران است. در این زمینه، هدف این مقاله دو بخش است : الف) ارزیابی سنجش مواجه / خطرات اعتبار خارجی که وام دهندگان در زمان استقراض از بانک های خارجی با آن روبرو می شوند و همچنین مواجه با اعتبار خارجی بانک های وام دهنده با کشورهایی که از آنها وام گرفته اند و ب) بررسی عوامل و سیر تکاملی این دو خصیصه بانکداری خارجی در دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲٫
مطالعات حاضر در میان بسیاری از تحقیقات دیگر، از آمارهای تلفیقی بانکداری (CBS) بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) برای خلاصه کردن مواجه با مخاطرات بخش بانکداری کشورهای وام دهنده در ارتباط با کشورهای وام گیرنده استفاده کرده اند. برخلاف پایگاه های داده مکانی، نظیر آمارهای بانکداری مکانی BIS، مزیت خاص BIS CBS در این است که ادعاهای ناخالص تثبیت شده جهانی سیستم های بانکداری و موقعیت های درون گروهی شبکه ای را با بخش های وابسته در کل دنیا برای هر یک از کشورها را پیگیری می کند. با این حال، سطح مواجه شدن / با مخاطرات کشورهای وام گیرنده غالبا بخاطر استفاده از درخواست های ترازنامه BIS CBS ساده اغراق آمیز بوده است که تحت عنوان مفهوم ادعاهای خارجی اعم از ادعاهای ائتلاف خارجی و فرامرزی مستقیم مشخص می شود. اگرچه مواجه بانک منبع با استقراض فرامرزی مستقیم ( مثل استقراض مستقیم یک بانک آلمانی به یک بنگاه برزیلی ) و ادعاهای شعبات خارجی ( مثل یک شاخه بانک آلمانی که در برزیل کار می کند ) بدون محدودیت و معادل کل ادعا می باشد، مواجه با یک بانک فرعی در کشور میزبان از لحاظ قانونی معادل کل ادعاهایی که از این بانک منشا گرفته اند نیست. از یک دیدگاه حقوقی، مواجه یک بانک منبع با یک بانک فرعی در یک کشور میزبان محدود به سرمایه تزریق شده در این بانک فرعی به اضافه بدهی غیرسرمایه ای بانک فرعی به بانک منبع است.
محققان دیگر افزایش مواجه کشورهای وام گیرنده با بانک بین المللی وام دهنده را با استفاده از BIS CB ذکر کرده اند. با این حال ادعاهای خارجی BIS CB در BIS CBS اغراق آمیز بوده و در برخی موارد ،کشورهای اتکای وام گیرنده به مدل های وام دهی بانک های خارجی ( شاخه ها و شعبات فرعی ) لزوما وابستگی کامل به بانک های منبع یا منابع اعتباری خارجی نداشته اند. سپرده های مشتری داخلی منبع اصلی اعتبار بوده و مواجه با بانک های خارجی تلقی نمی شود.
بنابراین نقش اول این مقاله در ادبیات تحقیق بانکداری فرامرزی تدوین دو شاخص جدید است که اندازه گیری ارتباطات بانکداری فرامرزی را با ترکیب BIS با داده های بانکی بیشتر از ۷۰۰ واحد بانکداری در بازارهای توسعه یافته و نوظهور برای این منظور بهبود می بخشد. اندازه گیری جدید هم اکنون مواجه کشور وام دهنده با کشورهایی که از بانک های این کشور استقراض می کنند مواجه را از طریق استقراض فرامرزی مستقیم، استقراض از شعبات شکل می دهد اما تنها بخشی از ادعاهای شعبات فرعی خارجی را شامل می شود همینطور با ترکیب داده های بانکی و BIS، اندازه گیری جدید وام گیرندگان با بانکداری خارجی استقراض فرامرزی مستقیم از بانک های خارجی و تناسب وام دهی توسط بانک های خارجی ( شعبات خارجی و فرعی که در کشور دایر هستند) را نشان می دهد که توسط سپرده های مشتریان محلی تأمین مالی نشد.
شاخص های پیشنهادی در مواجه خارجی وام گیرندگان  تا اندازه ای کمتر در مواجه مخاطرات اعتباری بانک های خارجی بطور قابل توجه ای اندازه گیری این تقابل ها را با توجه به ادعاهای خارجی BIS بهبود می بخشد. بهبود اندازه گیری اتکا به اعتبار بانک خارجی بطور خاص در مورد اقتصادهای نوظهور مفید است. موسسات مالی خارجی در بسیاری از این کشورها عمدتا بواسطه سپرده های محلی تاسیس شده اند و سهم استقراض فرامرزی مستقیم در ادعاهای خارجی کل بطور کلی کمتر از سهم استقراض فرامرزی در کشورهای پیشرفته است. در نتیجه، در مارس ۲۰۱۲، مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام دهندگان در امریکای لاتین بطور متوسط تنها ۴۵ درصد از ادعاهای خارجی BIS را شکل می داد ( ۵۵ و ۵۰ درصد ادعاهای بانک خارجی در مورد وام گیرندگان در اقتصادهای نوظهور اروپا و آسیا ) . تفاوت بین مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک ها و ادعاهای خارجی BIS به اندازه تفاوت مواجه های بانکداری خارجی وام گیرندگان نبوده است. بااین حال این تفاوت از لحاظ بسیاری از گروه های بانکداری ردیف ۱ قابل توجه است.
نقش دوم این مقاله در ادبیات تحقیق از طریق تأکید بر محرک های فرامرزی از دیدگاه وام دهنده و وام گیرنده می باشد. بیشتر تحقیقات گذشته( بخصوص مقالاتی که از BIS CBS استفاده می کنند) مدل های فرم تقلیل یافته را با استفاده از داده های دوجانبه بستانکار و بدهکار برآورد کرده و نقش عوامل دافعه و داخلی و جاذبه و میزبان را محاسبه می کنند. با این حال برخی از مزایای مورد نظر بطور مجزا به مواجه وام دهندگان خارجی  و تقابل وام گیرندگان بانکداری خارجی در سطح کل کشور وجود دارد. این دو معیار نه تنها در بکارگیری ادعاهای شعبات خارجی (در دو سطح دوجانبه)، بلکه همچنین در مواجه با اعتباردهندگان خارجی با وام گیرندگان نیز متفاوت هستند، در حالی که مواجه وام گیرندگان بانکداری خارجی با تمامی وام دهندگان لحاظ شده است. این سطح تجمعی  مختلفی مهم است چون کاهش مواجه مخاطرات اعتباریدهنده خارجی الزاما به صورت کاهش وام گیرنده در مواجه بانکی خارجی تبدیل نمی شود. علاوه بر این، در زمینه ما، مزایای دیگر رویکرد برآورد تجمعی نویز کمتر داده ها و استخراج ساده تر دیدگاه های وام دهندگان و وام گیرندگان نسبت به استفاده از داده های دوجانبه می باشد.
با وجود این که نتایج تحلیل ها با بررسی های قبلی بانکداری فرامرزی سازگار و مکمل هم هستند، همچنین تأکید می کنند که یک مجموعه بزرگتر از عوامل به نظر می رسد تغییر در مواجه وام گیرندگان بانک خارجی را بهتر شرح دهند تا در مورد مواجه با وام دهندگان خارجی و اقدامات جدید پیشنهادی در برخی از این یافته ها نقش دارند. تحلیل ها با استفاده از معیارهای پیشنهادی جدید نشان می دهد که تکامل مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک ها به نظر می رسد تحت تأثیر وجود بحران های بانکداری سیستماتیک در کشورهای وام دهنده باشد، و در طی اوج بحران تشدید می شود، یعنی زمانی که ریسک گریزی جهانی و فشارهای بودجه افزایش یافته است. ماهیت ادعاهای ( ادعاهای مرزی مستقیم ،ادعاهای مربوطه ) سیستم های بانکداری وام دهنده به نظر می رسد از دیدگاه بانک های وام دهنده مهم نیست. با این حال، به نظر می رسد مجموعه بزرگتر از عوامل مشابه تغییرات در مواجهه بانکی خارجی وام گیرندگان را شرح دهد. حتی اگر شواهدی وجود داشته باشد مبنی بر این که شرایط تقاضای داخلی نقش دارد، کشورهای وام گیرنده با مسائل تجدیدقرارداد بزرگتر به عنوان کارکرد سه عامل مواجه شده اند : ۱) از کسانی که وام گرفته شده است ( یعنی بحران بانکداری در سیستم های بانکی وام دهنده به صورت کاهش مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان تغییر می کند ) ؛ ۲) نحوه استقراض ( تجدیدقرارداد اعطای وام استقراض خیلی مشکل تر از تجدیدقرارداد استقراض affiliates است )  و ۳) شرایط مالی جهانی ( مثل ریسگ گریزی جهانی و یا هزینه های اعتباردهی بانکی ) . استفاده از ادعاهای خارجی BIS CBS بجای شاخص های جدید پیشنهادی به مشکل تفسیر یافته ها با توجه به نقش سهم فرامرزی مستقیم در کل استقراض یا وام دهی منجر می شود.
در نهایت، این مقاله با تأکید بر نیاز به در نظر گرفتن پوش سری های breakin و تغییرات سریع نرخ ارز در طی بحران یعنی زمان تحلیل تکامل دو نوع مواجه در ادبیات تحقیق نقش ایفا می کند. پوشش بخش های تفکیکی کاهش و گسترش پوشش داده های BIS ناشی از افزایش جمعیت گزارش و تثبیت پس از ادغام کننده بانک های داخلی ( حدود ۲۱ در طی دوره زمانی ۲۰۰۶-۲۰۱۲) را نشان می دهد که نه تنها اعداد بلکه همچنین بسیاری از فرصت های بزرگ( برای مثال ۱٫۳ تریلیوندلار در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ بخاطر گنجاندن ادعاهای بانک های سرمایه گذاری سابق امریکا ) را شامل می شود. به طور مشابه، نوسانات شدید نرخ ارز در طول بحران نشان می دهد ادعاهای BIS CBS که به دلار امریکا گزارش شده اند، تغییر مهمی را بخاطر تحولات نرخ ارز نشان داده اند.
ساختار ادامه مقاله به صورت زیر است : تحلیل های مواجه با مخاطرات اعتباری بانک های خارجی و مخاطرات مرتبط با وام گیرندگان در بخش های دوم و سوم ارائه شده است. سیر تحول مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی در بخش چهار شرح داده شده است. تحلیل های اقتصادی همراه با مقایسه بین عوامل مطالبات خارجی BIS و معیارهای جدید پیشنهاد اجرایی در بخش ۵ ذکر شده اند و پس از آن در بخش آخر نتیجه گیری عرضه می شود.
۲- اندازه گیری مخاطرات اعتباری خارجی بانکها
اگرچه ادعاهای خارجی BIS –ادعاهای مرزی مستقیم به اضافی affiliates برای استخراج یک مواجه خارجی ترازنامه طراحی شدند، ساختار فرعی و شعبات بانک های BIS گزارش شده را در نظر نمی گیرند و بنابراین یک معیار کرانه بالاتر ریسک عای اعتباری خارجی سیستم بانکداری هستند.
از آنجا که سیستم بانکداری بستانکار فردی و کشور وام گیرنده و درخواست های مربوطه کل و فرامرزی مستقیم را می تواند با استفاده از BIS CBS شناسایی کرد، امکان ترکیب داده های سطح بانک با داده های BIS CBS وجود دارد. با وجود این که سرمایه به آسانی می تواند در داده های جمع آوری شده سطح بانک برای شرکت های تابعه سرمایه گذار شناسایی شود، استقراض محدود از بانک را نمی توان با داده های عمومی موجود نشان داد . با این حال، یک مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک با شعبات خود می تواند با استفاده از کسر کل سپرده های مشتری از ادعاهای محلی یا داخلی مشخص شود. در این زمینه، امکان تقابل رسمی تر مواجه ترازنامه سیستم بانکداری اعتبار با کشورهای وام گیرنده به صورت زیر می باشد.
۳- برآورد مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان
تحلیل های مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان دیدگاه وام گیرندگان یک کشور را نشان می دهد و مواجه فرامرزی با قض گیرندگان را نشان می دهد در صورتی مسائل سیستم های بانکداری اعتباری جریان اعتبار خارجی را مختل کند. تحلیل این نوع مواجه مخاطرات اعتباری خارجی وام گیرندگان بخصوص در طی بحران ها مهم است، چون یک معیار روبه جلو از ریسک های تغییر قرارداد را ارائده می کند که وام گیرندگان را با بحران های موجود در یک سیستم بانکداری خاص یا گروه های سیستم های بانکداری مواجه می کند.
۴- یک دیدگاه سری زمانی
تا به امروز، تحلیل ها بر اندازه گیری مواجه از مارس ۲۰۱۲ تأکید می کردند. بااین حال امکان برآورد تحول مواجه وام دهندگان و وام گیرندگان قبل و پس از بحران وجود دارد.با این حال، این حالت بخاطر نیاز به تنظیم اولیه برای جابجایی های نرخ ارز و سری های تفکیکی BIS CBS انتخاب شده سرراست نبود.
۴٫۱٫ تحول مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک های وام دهنده
تحول مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک ها سطوح نامتجانس بالا را در تمامی سیستمهای بانکداری اعتباری پس از بحران نشان می دهد که عمدتا مواجه ثبت سیستم های بانکداری غیراروپایی در مارس ۲۰۱۲ بیشتر از اوج پیش از بحران مورد نظر آنها بود.
۴٫۲٫تحول مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان
فرایند رکود جهانی که بخاطر بحران مالی ۲۰۰۸-۰۹ روی داد، با تغییر مواجه وام دهندگان همراه شد که در تغییر مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان نیز نشان داده شد. کاهش مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان ریسک های اوراق وامه کمتر را نشان داد اما شواهد مشخصی از این فشار را نشان می دهد که برخی اقتصادها در بحران فرو خواهد رفت. بطور متوسط، یک کاهش در سطح ۲۰۱۲Q۱ مواجه وام گیرندگان ۱۳۱ کشور وجود داشته است. تنها حدود ¼ از کشورهای وام گیرنده، که شامل چندین بازار درحال ظهور می باشند مثل هند، اندونذی و ترکیه و برزیل، یک افزایش دو رقمی را در مواجه بانکی خارجی با توجه مقدار پیش از بحران تجربه کرده اند.
۵- کدام یک عوامل بودند؟
مرور تغییر مواجه وام دهندگان و وام دهندگان نشان داد که عدم تجانس زیادی در میان کشورها و دوره ها وجود دارد. این بخش عوامل اصلی هر شاخص مواجه را در طی دوره زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ نشان می دهد.
ادبیات تحقیق با استفاده از داده های BIS که متغیرهای اعتبار خارجی را برای کشورهای وام گیرنده تحلیل کرده اند یا  مواجه خارجی سیستم های بانکداری وام دهندگان برخی رهنمودها را در مورد انتخاب متغیرهای توصیفی احتمالی ارائه می کنند. چند مقاله به نقش شرایط مالی جهانی در فرم ریسک گریزی و یا بودجه فشارهای جهانی در بازارهای بین بانکی جهانی ، سلامت سیستم های بانکداری وام دهندگان و کنترل های اقتصاد کلان تاکید کردند.
۵٫۱٫ محرک های اعتبار خارجی بانک های وام دهنده
تحلیل های تجربی خط مبنا مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک ها برمبنای ویژگی مدل فرم تقلیل یافته با رابطه زیر مشخص شده اند
نتایج تجربی
برآوردها نشان می دهند که بیشتر متغیرها نماد مورد انتظار را دارند و از لحاظ آمای زمانی که بطور فردی در نظر می باشند معنادار هستند. ریسک گریزی جهانی بیشتر و وجود بحران بانک سیستماتیک در سیستم های بانکداری وام دهنده با کاهش مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک ها مرتبط هستند. یک افزایش رشد تولید ناخالص ملی کشورهای وام گیرنده یا در نسبت سپرده به وام سیستم های بانکداری وام دهنده یک رابط معنادار اعتباری خارجی را نشان می دهد. در عوض، TED منابع مالی جهانی دیگر اندازه گیری شده و سهم مرزی مستقیم را در کل استقراض بکار می گیرد که از لحاظ آماری همبستگی معنادار را در زمانی که بطور فردی مورد نظر است نشان نمی دهد.
۵٫۲٫ محرک های مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان
تحلیل های تجربی خط مبنا مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان در ترازنامه مشابه با مورد اجرا شده برای سیستم های بانکداری وام دهنده است ،اما اکنون تحلیل ها از دیدگاه کشور وام دهنده است. بنابراین، معادله خط مبنا اکنون در معادله ۴ نشان داده شده است.
نتایج تجربی
برآوردها نشان می دهند که یک مجموعه بزرگتر از عوامل در شرح تکامل مواجه های خارجی وام گیرندگان نقش دارد تا در مورد مواجه های اعتباری خارجی بانک ها . جدول ۲ تنها شامل گستره های TED از متغیرهای مالی جهانی برای نمایش متغیرهای مرتبط تر می باشد. متغیر VIX و دیگر متغیرهای وضعیت مالی جهانی، در جدول C۳ نشان داده شده اند و نتایج خیلی مشابه هستند. خواندن نتایج در نظر دارد که :
۵٫۳٫ مقایسه با مطالبات خارجی BIS و تحلیل های توانمندی اضافی
استفاده از ادعاهای خارجی BIS تنظیم نشده بجای معیارهای جدید پیشنهادی به برخی نتایج متفاوت منجر می شود که در جدول ۳ نشان داده شده اند. برآورد مدل های خط مبنا جدول های ۱و ۲  با ادعاهای خارجی BIS نشان می دهد که نتایج تاحدودی با توجه به نقش بحران بانکداری سیستمی و رشد GDP وام گیرندگان مشابه است، اما از لحاظ نقش سهم ادعاعای مرزی مستقیم متفاوت است و تا اندازه ای کمتر برخی عوامل جهانی را نشان می دهد.
۶- نتیجه گیری
بحران مالی جهانی نقش ارتباطات بانکی بین وام دهنده و وام گیرنده را در تمامی کشورها و مناطق نشان می دهد، اما داده های مجموع BIS تنظیم نشده برای اندازه گیری کارآمد پیوندهای بانکی مرزی و اجرای تحلیل های سری زمانی تکامل و متغیرهای آنها کافی نمی باشند.
ترکیب داده های BIS CBS با داده های سطح بانک نشان داده شده در این مقاله بخصوص در مورد بازارهای نوظهور و اتکای کشورهای وام گیرنده به اعتبار بانکی خارجی بهبود می بخش. در نظر گرفتن ساختار تامین مالی و یا منطقه ای برای اصلاح اغراق آمیز بودن سطوح مواجه و مشخص کردن عدم تجانس در مواجه در تمامی کشورهای وام دهنده و وام گیرنده مهم می باشد.
همینطور نتایج تجربی نیاز به انجام تحلیل های سری زمانی را در زمان استفاده از داده های BIS نشان می دهد. هم پوشی معنادار بین تنظیمات نرخ ارز و بخش های تفکیکی وجود دارد که بخصوص در زمان تحلیل تکامل مواجه های خارجی در سطوح طی بحران لازم هستند. در مورد مواجه مخاطرات اعتباری خارجی بانک ها، نتایج نشان می دهند که مواجه با چندین سیستم بانکداری اعتباری برای سطوح پیش از بحران بازیابی نشده است و در برخی موارد با کاهش قابل توجه ای مواجه می شود. این پدیده به نظر می رسد عمدتا بخاطر وجود بحران بانکداری سیستمی باشدو هزینه های تامین بودجه بانک گران تر می باشند. ماهیت ادعاهای سیستم های بانکداری وام دهنده به نظر می رسد خیلی مهم نباشد چون در طی دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، چندین سیستم بانکداری وام دهنده قادر به کاهش مواجه مخاطرات اعتباری خارجی با فروش واحدهای فرعی خود می باشند.
در مورد اتکا به استقراض از بانک خارجی، در تقریبا تمامی موارد کشورهای پیشرفته و بسیاری از بازارهای در حال ظهور (EM)، مواجه با اعتبار خارجی در زیر سطوح پیش از بحران قرار داردکه به فرایند کاهش توسعه بین المللی ناشی از بحران مالی بستگی دارد. تنها برخی Ems بخصوص Ems بزرگ نظیر هند، اندونذی، ترکیه و برزیل افزایش سطوح مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی را فراتر از سطوح پیش از بحران داشته اند. بسیاری از عوامل در شرح تحول مواجه با مخاطرات بانکداری خارجی وام گیرندگان نقش دارند. بطور کلی، کشورهای وام دهنده با کشورهای وام گیرنده با مسائل تنظیم قرارداد بیشتر به عنوان یک کارکرد زیر مواجه هستند : الف) این که از کجا وام گرفته اند، ب) چگونه وام گرفته اند، و ج) شرایط مالی جهانی.
با نگاه به جلو، با این فرض که کشورهای وام گیرنده روی شرایط مالی جهانی کنترلی ندارند، سیاست گذاران باید تلاش کنند تا مانع از اتکا به سیستم های بانکداری اعتباری ناپایدار و وزن بیش از اندازه به استقراض مرزی مستقیم شوند.رعایت استقراض مرزی متقابل در بسیاری از زمان ها برای سیاست گذاران در کشورهای وام گیرنده مشکل است چون آمارها و تحلیل های استقراض بانکی غالبا بر بخش بانکداری داخلی تأکید می کند که در آن داده های بیشتری موجود هستند. در این زمینه، بحران بر نیاز به بهبود داده ها، اندازه گیری و تحلیل پیوندهای متقابل بانکی مرزی تأکید می کند. این داده ها و تحلیل ها نه تنها برای تحلیل گران و سیاست گذاران در کشورهای هسته ای ساختار جهانی مالی بلکه در کشورهای استقراض گیرنده پیرامون نیز مهم است.

 

 

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.