ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مولفه های اندازه، ارزش و تکانه / مومنتوم در ارتباط با بازده سرمایه سهامداران کشورهای توسعه یافته : آشکار سازی ویژگی های مربوط به اقتصاد کلان و نقدینگی

مولفه های اندازه، ارزش و تکانه / مومنتوم در ارتباط با بازده سرمایه سهامداران کشورهای توسعه یافته : آشکار سازی ویژگی های مربوط به اقتصاد کلان و نقدینگی

مولفه های اندازه، ارزش و تکانه / مومنتوم در ارتباط با بازده سرمایه سهامداران کشورهای توسعه یافته : آشکار سازی ویژگی های مربوط به اقتصاد کلان و نقدینگی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۷۱
کد مقاله
ACC71
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
مولفه های اندازه، ارزش و تکانه / مومنتوم در ارتباط با  بازده سرمایه سهامداران کشورهای توسعه یافته : آشکار سازی ویژگی های مربوط به اقتصاد کلان و نقدینگی
نام انگلیسی
Size, Value, and Momentum in Developed Country Equity Returns: Macroeconomic and Liquidity Exposures
تعداد صفحه به فارسی
۶۵
تعداد صفحه به انگلیسی
۵۹
کلمات کلیدی به فارسی
ازارهای سرمایه سهام بین المللی توسعه یافته, اثر مقداری / ارزشی, اثر مومنتوم / اثر تکانه ای, ریسک اقتصاد کلان, ریسک نقدینگی
کلمات کلیدی به انگلیسی
developed international equity markets, value effect, momentum effect, macroeconomic risk, liquidity risk
مرجع به فارسی
کالج مدیریت بازرگانی، دانشگاه فوردهام، ایالات متحده
مرجع به انگلیسی
Graduate School of Business at Fordham University
قیمت به تومان
۲۲۰۰۰
سال
۲۰۱۳
کشور
ایالات متحده

 

مولفه های اندازه، ارزش و تکانه / مومنتوم در ارتباط با  بازده سرمایه سهامداران کشورهای توسعه یافته : آشکار سازی ویژگی های مربوط به اقتصاد کلان و نقدینگی
کالج مدیریت بازرگانی، دانشگاه فوردهام، ایالات متحده
۲۰۱۳
چکیده
این مقاله نسبت به بررسی مولفه های ارزشی / مقداری و مومنتوم / تکانه در ۲۳ بازار بورس بین المللی کشورهای توسعه یافته اقدام می نماید. ما در می یابیم که به طور متعارف صرف های ارزشی و تکانه ای / مومنتوم کمتر بوده و به صورت منفی تری دارای همبستگی با بازارهای سهام بزرگ سرمایه، در مقایسه با بازارهای کوچکتر، می باشد. عوامل تکانه ای در مقایسه با عوامل ارزشی دارای همبستگی بالاتری از نقطه نظر بین المللی می باشند. بر این مبنا ما شواهد بین المللی را در خصوص ۳ مجموعه از ویژگی های آشکار سازی ریسک ارزش و بازده تکانه ای ارائه نموده ایم: ریسک اقتصاد کلان، تامین بودجه برای ریسک نقدینگی و ریسک نقدینگی بازار سهام. ما در می یابیم که بازده مقداری / ارزشی به طور متعارف قبل از رکود کمتر می باشد، در حالی که بازده مومنتوم غالباً از حساسیت کمتری برخوردار است. در دوره های نقدینگی ضعیف تر تامین مالی، بازده های مقداری نیز غالباً کمتر خواهد بود، در حالی که با توجه به موارد استثنای قابل توجه، بازده های تکانه ای / مومنتوم غالباً  بدون  تاثیر  باقی  می مانند. در نهایت، برای تقریباً کلیه کشورها، بازده های مقداری تحت شرایط نقدینگی ضعیف بازار بورس بالا خواهد بود. نتیجه مشابهی نیز به ظاهر برای چنین تکانه ای در آسیای پاسیفیک، آمریکای شمالی و مخصوصاً در اروپا صحت خواهد  داشت.
کلمات کلیدی: بازارهای سرمایه سهام بین المللی توسعه یافته، اثر مقداری / ارزشی، اثر مومنتوم /  اثر تکانه ای، ریسک اقتصاد کلان، ریسک نقدینگی.
۱- مقدمه
اثرات مقداری / ارزشی و مومنتوم / تکانه ای در مباحث اقتصادی ارائه شده و همچنان به عنوان مجموعه مباحث مرتبط با تئوری قیمت گذاری ادامه یافته اند. در ایالات متحده، در بین بسیاری از مقالات مهم، DeBondt و Thaler (۱۹۸۵)، Fama و French (۱۹۹۲، ۱۹۹۶)، و Lakonishok، Shleifer و Vishny (۱۹۹۴) شواهدی را برای اثر مقداری / ارزشی ارائه داده اند: بازارهای سهام با نسبت های بالای اساسی (نظیر ارزش دفتری یا گردش نقدی) در ارتباط با قیمت گذاری چنین مؤلفه هایی به نظر دارای میانگین بالاتر بازده در مقایسه با بازارهای بورس با نسبت های ضرایب پایینتر می باشند. تحقیقات پیشرو به وسیله Jegadeesh و Titman (۱۹۹۳، ۲۰۰۱) شواهدی را برای اثر تکانه ای ارائه داده اند: بازارهای بورس با بازده های انباشته بالا در خلال سال گذشته عملکرد بهتری را حاصل آورده اند. این مقاله در ارتباط با مباحث مربوط به ارزش و تکانه در زمینه سرمایه گذاری ارائه گردیده است و از این طریق سعی در بررسی بازده های عوامل تکانه و  ارزش در ۲۳ بازار بورس بین المللی توسعه یافته خواهد نمود.
 این مقاله به شرح ذیل سازمان می یابد. بخش دو تشریح کننده داده ها و روشی می باشد که ما جهت شکل دهی پورتفوی ارزش و تکانه بکار گرفته ایم. بخش سه معرف نتایج و بخش چهار معرف تمارین استواری ما می باشد. بخش پنج نیز به نتیجه گیری این مبحث می پردازد.
۲- داده ها و روش ها
در این بخش، ما داده هایی که در این مقاله بکار گرفته ایم را تشریح خواهیم نمود. ما کار خود را با داده های حقوق سهام سهامداران آغاز نموده و پس از آن داده های GPD و داده های مصرف را مورد بررسی قرار می دهیم. ما کار خود را با توصیف متغیرهای نقدینگی و ریسک اعتباری ادامه می دهیم. زیر بخش آخری تشریح کننده اطلاعات عوامل ارزشی و تکانه ای محاسبه شده با استفاده از داده های بازده سهام سطح شرکتی می باشد.
۲ـ۱٫ داده های سرمایه سهامداران
داده های سهام ما برای کلیه ۲۳ کشور به صورت ماهیانه بوده و از اطلاعات Datastream حاصل آمده است. دوره نمونه شامل ژانویه ۱۹۹۰ الی مارس ۲۰۱۰ می باشد. البته داده های یک سال در ارتباط با تشکیل عوامل تکانه ای حذف شده است، بنابراین بازده های ارزشی و تکانه ای ما از ژانویه ۱۹۹۱ آغاز می گردند. کلیه بازده ها بر حسب دلار آمریکا بوده و هر نوع بازده اضافه در ارتباط با صورت حساب ـ T یک ماه آمریکایی اعمال خواهد شد. بنابراین ما سعی در انجام تحقیقات خود با توجه به کشورهای واحد، به جای گروه بندی کشورها به نواحی خاص نموده ایم. جدول ۱ نشان دهنده اطلاعاتی در خصوص پوشش داده های ما می باشد.
۲ـ۲٫ داده های GDP و مصرف
برای کلیه ۲۳ کشور، داده های سالیانه GDP و مصرف از وب سایت بانک جهانی حاصل آمده است. ما از داده های هزینه مصرف نهایی در ارتباط با میزان مصرف استفاده نموده ایم. هر دو مورد داده های مصرف و GDP به صورت اسمی بوده و به دلار آمریکا مشخص شده اند. داده های GDP تا سال ۲۰۱۱ در دسترس می باشد، و داده های مصرف نیز تا سال ۲۰۱۰ در دسترس بوده است. به طور ایده آل، ما خواستار انجام رگرسیون های ریسک اقتصاد کلان با استفاده از داده های فصلی یا ماهیانه می باشیم. با این وجود، داده های بین المللی موجود از بانک جهانی به صورت ماهیانه یا فصلی موجود نیستند.
۲ـ۳٫ داده های نقدینگی و ریسک اعتباری
ما دارای دو مجموعه از متغیرهای نقدینگی می باشیم: متغیرهای تأمین بودجه نقدینگی و متغیرهای نقدینگی بازار سهام. متغیرهای نقدینگی تأمین بودجه شامل نرخ VIX، و LIBOR با پراکندگی TED ایالات متحده، میانگین وزن دار مساوی یک برآورد پراکندگی های TED گروه ۷ و در نهایت میانگین نرخ بین بانکی کشورهای گروه ۷ می باشند. داده های VIX از CBOE (بازار بورس و هیئت گزینه های شیکاگو)، با توجه به فراوانی روزمره در دسترس می باشد. ما اقدام به مشخص سازی میانگین مقادیر روزمره جهت حاصل آوردن مقادیر فصلی یا سالیانه نموده ایم. این داده ها تا مارس ۲۰۱۲ مهیا می باشند، که در حقیقت به عنوان تاریخ انتهایی نمونه بازده سهام ما به شمار می آید. نرخ LIBOR به عنوان نرخ ارائه شده بین بانکی سه ماهه لندن بر مبنای دلار آمریکا می باشد.
۲ـ۴٫ محاسبه عوامل قیمت گذاری سرمایه
ما چهار عامل قیمت گذاری سرمایه را برای ۲۳ کشور توسعه یافته ارائه می نماییم. این عوامل عبارتند  از: عامل بازار، SMB (حاصل تفاوت پورتفوی سهام با اندازه کوچک و بزرگ)، HML (حاصل تفاوت پورتفوی سهام با ارزش دفتری بالا و پایین)، و در نهایت عامل مومنتوم یا تکانه (WML). عوامل HML و WML نیازمند آن هستند تا قابلیت سورت مضاعف در ارتباط با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (B/M) و همچنین ارائه چنین موردی برای اندازه و تکانه را در نظر داشته باشیم.
۲ـ۵٫  رگرسیون های مربوط به اقتصاد کلان و آشکارسازی ریسک نقدینگی
ما نسبت به اندازه گیری ویژگی های آشکارسازی ریسک اقتصاد کلان عوامل ارزش کشوری و تکانه با استفاده از رگرسیون های بازده های عاملی در ارتباط با بازده بازار معاصر و رشد GDP آتی اقدام می نماییم. علی الخصوص ما خواستار ارزیابی مورد ذیل هستیم:
۳- نتایج
۳ـ۱٫ بازار، اندازه، ارزش و مومنتوم
جدول ۱ نشان دهنده میانگین ها و آمار ـ t بازده بیش از حد بازار می باشد، Market- Rf، همراه با پورت فوهای Small (S) وBig (B)  و همچنین SMB که بین S و B متفاوت خواهند بود. در این مقاله، ما از راهکار Newey و West (۱۹۸۷) برای خطاهای معیار خود استفاده خواهیم نمود. کلیه صرف های ریسک بازاری (میانگین های Market- Rf) به صورت مثبت تلقی می گردند، به استثنای کشور ژاپن، که در برابر کشور آمریکا مشخص شده است. با این وجود، نرخ T-bill، به طور معمول کاملاً غیر دقیق برآورد می شود. در حقیقت، بازده های بیش از حد بازار، برای تنها چهار کشور از صفر قابلیت تمایز را خواهند داشت: سوئیس، هنگ کونگ، کانادا و ایالامت متحده.
۳ـ۲٫ همبستگی های عاملی
ما علاقه خود به همبستگی های بین عامل های مختلف در یک کشور خاص را نشان داده ایم. این همبستگی ها برای سرمایه گذارانی که به دنبال ویژگی های بازاری، ارزش و استراتژی های تکانه ای در داخل یک کشور هستند مهم تلقی می گردند. در هر کشور، ما اقدام به همبسته سازی عامل های ارزش و تکانه مربوط به سهام کوچک (HMLS و WMKS)، همراه با عامل های ارزش و تکانه ای سهام بزرگ (HMLB و WMLB) نموده و در نهایت عامل های ارزش و تکانه ای (HML و WML) را در نظر گرفته ایم. نتایج همبستگی بین کشوری در جدول ۵ گزارش شده اند.
۳ـ۳٫ آلفاها و بتاهای CAPM
در بین آنکه صرف های ارزش و تکانه ای گزارش شده در جداول ۲ و ۳ را می توان به صورت قابل توجهی بزرگ در نظر گرفت، بررسی این موضوع که آیا این نوع از استراتژی ها دارای بازده های تعدیل شده ریسک مثبت نیز می باشند می تواند آموزنده باشد. به همین دلیل، در جداول ۹ و ۱۰ ما اقدام به گزارش نمودن آلفا و بتاها (و آمار ـ t) بازده های ارزش و تکانه ای کشوری در ارتباط با چهار مشخصه مختلف CAPM به ترتیب نموده ایم. اولین مشخصه CAPM می باشد و از بازده بازار کشور مرتبط (محاسبه شده در این مقاله) به عنوان بازده توصیفی استفاده نموده است.
۳ـ۴٫ ویژگی های اقتصاد کلان، نقدینگی تأمین مالی، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بازار
در این بخش ما ویژگی های مربوط به اقتصاد کلان، نقدینگی تأمین مالی، و ریسک نقدینگی بازار سهام در ارتباط با عامل ارزش و تکانه کشوری را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳ـ۴ـ۱٫ ارزش
ما شاخص های اقتصاد کلان مرتبط با عامل ارزش را در جدول ۱۱ ارائه می نماییم. بر این مبنا اقدام به انجام رگرسیون بازده های ارزش سالیانه برای رشد GDP و همچنین بازده بازار سالیانه نمودیم. برای هر کشور ما سه مجموعه رگرسیون را بکار گرفتیم: اولین رگرسیون از رشد GDP آتی جهانی استفاده می نماید و رگرسیون دوم از رشد GDP آتی ایالات متحده بهره گرفته و در نهایت رگرسیون سوم نیز از رشد GDP آتی هر کشور استفاده نموده است. این رگرسیون ها غالباً شامل یک ثابت همراه با ویژگی های Global، در ایالات متحده یا بازده بازار هر یک از کشورها به عنوان متغیر کنترل می باشند.
۳ـ۴ـ۲٫ مومنتوم / تکانه
در این بخش ما نسبت به بررسی ویژگی های اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی عامل های تکانه یا مومنتوم کشوری اقدام می نماییم. در جدول ۱۴، ما ویژگی های اقتصاد کلان عامل های تکانه ای را ارائه نموده ایم. برای هر کشور سه رگرسیون اعمال می شوند. در مجموعه اول، رشد جهانی GDP و بازده مالی جهانی به عنوان متغیرهای تشریحی یا توصیفی مدنظر هستند. در مجموعه رگرسیون های دوم (سوم) رشد GDP آمریکا و بازده بازار آن کشور (رشد GDP کشوری و بازده بازاری کشوری) به عنوان متغیرهای توصیفی مشخص شده اند. رشد GDP به عنوان رشد GDP سه سال آتی مشخص شده است.
۴- استواری
در این بخش ما یک طرح مرتبط با تمرینات استواری خود را ارائه خواهیم نمود. چندین مقاله در این مبحث بازده های ارزشی بسیار بالایی همراه با بازده های تکانه ای بسیار پایینی را در ژانویه ارائه نمودند (برای ارزش، به طور مثال به مقاله Loughran، ۱۹۹۷، و برای تکانه به طور مثال به مقالات Jegadeesh و Titman، ۱۹۹۳، Grundy و Martin، ۲۰۰۱، و Grinblatt و Moskowitz، ۲۰۰۴ رجوع شود). جدول ۱ الف ۲ الف مشخص کننده مجموعه ای از نتایج جداول ۲ و ۳ برای بازده های ارزشی و تکانه ای به ترتیب هستند، اما از هیچ یک از داده های ژانویه استفاده نمی نمایند. در بین ۲۳ کشور، ما مشاهده می نماییم که در عین آنکه نتایج حاصله غالباً ضعیف تر هستند، تأثیرات ارزش و تکانه پس از حذف مثال ژانویه، همچنان بدون دست خوردگی باقی مانده اند.
۵- نتیجه گیری
مباحث قیمت گذاری سرمایه به طور تجربی و پیوسته اقدام به گزارش نمودن تأثیرات ارزش و تکانه در بازارهای سرمایه توسعه یافته در گوشه و کنار جهان نموده اند. این مقاله در ارتباط با چنین مبحثی می باشد و از این طریق اقدام به بررسی داده های سطح کشوری، بررسی الگوهای اندازه در ارتباط با ارزش و تکانه، و همچنین مستندسازی عامل های همبستگی های بین المللی می نماید. این مقاله همچنین این مورد را در نظر می گیرد که چگونه بازده های ارزش و تکانه در ارتباط با اقتصاد کلان و عامل های ریسک نقدینگی می باشند. نتایج به ما در زمینه درک پروفایل ریسک و بازده  در ارتباط  با  سرمایه گذاری های  ارزش  و تکانه کمک می نمایند.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.