ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نفوذ

نفوذ

نفوذ – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه شیمی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

 

مقالات ترجمه شده شیمی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴
کد مقاله
CHEM04
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
دکتر حسین دشتی
نام فارسی
نفوذ
نام انگلیسی
Diffusion
تعداد صفحه به فارسی
۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
 
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
قیمت به تومان
۲۰۰۰
سال
کشور

 

نفوذ
نفوذ به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن، مولکولها در نتیجه انرژی جنبشی حرکت تصادفی خود با هم ممزوج می‌گردند. دو مخزن گاز A و B را در نظر بگیرید که بوسیله یک دیواره از هم جدا شده‌اند. مولکولهای هر دو گاز دائما در حال حرکت  بوده و مرتبا با دیواره برخورد می‌کنند. چنانچه دیواره همانند شکل زیر برداشته شود، گازها بواسطه سرعت تصادفی مولکولهای خود با هم مخلوط خواهند شد. پس از مدتی یک مخلوط یکنواخت از مولکولهای  A و B در مخزن حاصل خواهد شد.
تمایل به نفوذ حتی در دمای اتاق بسیار شدید می‌باشد که دلیل این امر سرعتهای بالای مولکولی مربوط به انرژی گرمایی ذرات است.
سرعت نفوذ
از آنجایی که انرژی جنبشی میانگین انواع مختلف مولکولها (با جرمهای مختلف) که در حال تعادل گرمایی می‌باشند یکسان است ، سرعتهای میانگین آنها متفاوت خواهند بود. انتظار می‌رود که سرعت نفوذ میانگین آنها به سرعت میانگینی که سرعت نفوذ نسبی را ارائه می دهد، وابسته باشد:
 سرعت نفوذ
که در این رابطه، ثابت K به عوامل هندسی مربوط به ناحیه‌ای که در عرض آن نفوذ روی می‌دهد، بستگی دارد. سرعت نفوذ نسبی برای دو گونه مولکول مختلف  بوسیله معادله زیر بیان می‌گردد:
اسمز
چنانچه دو محلول با غلظتهای متفاوت بوسیله یک غشای نیمه تراوا که در برابر مولکولهای کوچکتر حلال نفوذ پذیر اما نسبت به مولکولهای بزرگتر ماده حل شده نفوذناپذیر است، از هم جدا شوند، حلال تمایل به نفوذ در عرض غشا از محلول دارای غلظت کمتر به محلول دارای غلظت بیشتر پیدا خواهد کرد. این فرآیند به نام  اسمز خوانده می‌شود.
اسمز در فرآیندهای بیولوژیکی که حلال در آنها آب می باشد، از اهمیت زیادی برخوردارند. انتقال آب و دیگر مولکولها از عرض غشاهای بیولوژیکی در بسیاری از فرآیندهای داخل بدن موجودات زنده نقش حیاتی دارند. انرژی‌ای که این فرآیند را موجب می‌شود معمولا برحسب فشار اسمزی مورد بحث قرار می گیرد.
                                   
فشار اسمزی
اسمز فرآیند نفوذ انتخابی حاصل از انرژی داخلی مولکولهای حلال می‌باشد. بیان انرژی موجود در واحد حجم بر حسب ”فشار اسمزی“ روش مناسبی می باشد. بیان این تمایل انتقال حلال بر حسب واحدهای فشار نسبت به حلال خالص امری متداول است.
چنانچه آب خالص در دو طرف غشا وجود داشته باشد، تفاوت فشار اسمزی صفر خواهد بود اما چنانچه خون طبیعی انسان در سمت راست غشا وجود داشته باشد، فشار اسمزی در حدود هفت اتمسفر خواهد بود!  این نکته بیانگر چگونگی تاثیر قدرتمند فشار اسمزی در انتقال غشایی در بدن موجودات زنده می‌باشد.
تصمیم در خصوص آنکه کدام طرف غشا به نام فشار اسمزی”بالا“ خوانده شود  تصمیم دشواری است. انتخاب ارائه شده در اینجا متضاد چیزی است که در بسیاری از کتابهای بیولوژی آورده شده است. در این کتابها فشار اسمزی ”بالا“ را به محلول و فشار اسمزی صفر را به آب خالص نسبت می دهند. منطق این انتخاب آن است که انرژی‌ای که باعث انتقال سیال می‌شود انرژی گرمایی مولکولهای آب می‌باشد و چگالی انرژی در حلال خالص بیشتر می‌باشد زیرا تعداد بیشتری مولکول آب در آن وجود دارد. انرژی گرمایی مولکولهای ماده حل شده در انتقال مشارکت ندارد و چنین فرض می شود که غشا نسبت به آنها غیر قابل نفوذ است. این انتخاب تحت تاثیر جهت مشاهده شده در حرکت سیال نیز می‌باشد زیرا تحت این انتخاب، انتقال سیال از ”فشار“ بالا به پایین است و با جریان عادی سیال در لوله‌ها از فشار بالا به پایین سازگار می باشد. آخرین مورد منطقی باید در خصوص اندازه‌گیری فشار اسمزی بوسیله تعیین میزان فشار هیدروستاتیک محلول انجام شود و مستلزم جلوگیری از انتقال آب از یک منبع خالص به محلول در عرض یک غشای نیمه تراوا می‌باشد. یک فشار مثبت می‌بایست بر روی محلول اعمال شود تا از انتقال اسمزی جلوگیری شود، باز هم این امر با این مفهوم که فشار اسمزی حلال خالص نسبتا ”بالا“ است، توافق دارد.
با این وجود، این بحث ادامه می‌یابد، زیرا مبحث اسمز کاملا مرتبط با علوم حیاتی و بیولوژیکی می‌باشد و شاید منطقی که در بالا ذکر گردید، لازم است در قراردادهای مربوط به حوزه هایی که با این پدیده کاملا مرتبط اند به کار برده شود.
اندازه‌گیری فشار اسمزی
یکی از روشهای اندازه‌گیری فشار اسمزی، اندازه‌گیری میزان فشار هیدروستاتیک مورد نیاز برای ممانعت از انتقال سیال بوسیله اسمز می‌باشد.
انتقال غشایی
انتقال آب و دیگر انواع مولکولها از عرض غشا نکته کلیدی در بسیاری از فرآیندهای داخل بدن موجودات زنده بشمار می‌آید. بسیاری از این فرآیندهای انتقال بوسیله نفوذ از غشاهایی که نفوذپذیری انتخابی دارند و اجازه عبور مولکولهای کوچک را می دهند اما جلوی عبور مولکولهای بزرگ را می گیرند، عمل می کنند. این فرآیند که شامل اسمز و دیالیز می‌باشد در برخی از مواقع به نام انتقال غیرفعال نامیده می شود، زیرا آنها نیازی به نقش فعال غشا ندارند. انواع دیگر انتقال که به نام انتقال فعال نامیده می‌شوند شامل خواص غشا برای ”پمپ کردن“ انتخابی انواع معین مولکولها از عرض غشا می باشد.
انتقال گازها از عرض غشاها به نفوذ و انحلال پذیری گازهای مربوطه بستگی دارد. چنین انتقالی در کاربردهای علمی حیاتی بوسیله قانون گراهام و قانون فیک اندازه گیری می شود.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.