ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

نیوزوم: سیستم نوین دارو رسانی

نیوزوم: سیستم نوین دارو رسانی

نیوزوم: سیستم نوین دارو رسانی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه پزشکی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.
مقالات ترجمه شده پزشکی - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۵۱
کد مقاله
MDSN51
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
مهندس سارا رفیع
نام فارسی
نیوزوم: سیستم نوین دارو رسانی
نام انگلیسی
Niosome: a Novel Drug Delivery System
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
تک لایه, چند لایه, نیوزوم, فسفولیپیدها, چند محیطی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Unilamellar, Multilamellar, Niosomes, Phospholipids, Multienvironmental
مرجع به فارسی
ژورنال داروشناسی آسیا
دپارتمان داروشناسی، کالج داروسازی ویدیاهارتی، هندوستان
مرجع به انگلیسی
Asian J. Pharm. Res.; Department of Pharmaceutics, Vidyabharti College of Pharmacy
قیمت به تومان
۱۰۰۰۰
سال
۲۰۱۳
کشور
هندوستان

 

نیوزوم: سیستم نوین دارو رسانی
 ژورنال داروشناسی آسیا
دپارتمان داروشناسی، کالج داروسازی ویدیاهارتی، هندوستان
۲۰۱۳
چکیده
نیوزوم ها سیستم نوین دارو رسانی هستند که در آن دارو در یک وزیکول قرار داده می شود. وزیکول از یک جفت لایه از مواد فعال در سطح غیر یونی تشکیل شده و به همین دلیل نیوزوم (niosomes) نام گرفته است. از لحاظ ساختاری، نیوزومها به لیپوزوم شباهت دارند و علت این شباهت آن است که آنها همچنین از یک جفت لایه ساخته می شوند. هرچند، در مورد نیوزوم ها جفت لایه به جای فسفولیپید از مواد فعال در سطح غیر یونی ساخته می شود، چنانکه در مورد لیپوزوم هم شاهد هستیم. بیشتر مواد فعال در سطح، زمانی که در آب غوطه ور می شوند، ساختار میسلی پیدا می کنند،  اگر چه  برخی از  روکنشگر ها / سورفاکتانت ها (سطوح فعال) می توانند وزیکول های جفت لایه ای درست کنند که نیوزوم هستند. نیوزوم ها بسته به روش مورد استفاده برای تهیه آنها ممکن است تک لایه یا چند لایه باشند. نیوزوم ها بعنوان تابعی از تعداد جفت لایه (مثل MLV، SUV) یا بعنوان تابعی از اندازه (مثل LUV، SUV) یا بعنوان تابعی از روش تهیه (مثل REV، DRV) طبقه بندی می شوند. نیوزوم ها ساختاری مشابه لیپوزوم دارند و از این رو می توانند نسبت به لیپوزوم ها، بسته به قابلیت نیوزوم در پوشش دار کردن انواع مختلف دارو در ساختار چند محیطیشان سیستم های وزیکولی متناوبی را نشان دهند. تکنولوژی بکار رفته در نیوزوم ها هنوز در دوران آغازین خود به سر می برد، و پیش از این هم در زمینه های درمان سرطان و بیماری های عفونی کاربردی قابل توجه داشته است.
 
کلید واژه: تک لایه، چند لایه، نیوزوم، فسفولیپیدها، چند محیطی
 1. مقدمه
نیوزوم ها بعنوان سیستم نوین دارو رسانی تلقی شده که در آن دارو در یک وزیکول قرار داده می شود. وزیکول از یک جفت لایه از مواد فعال در سطح غیر یونی تشکیل شده و به همین دلیل نیوزوم نام گرفته است. نیوزوم ها بسیار کوچک و در اندازۀ میکروسکوپی هستند. سایز آن ها در ابعاد نانومتری است. هرچند از لحاظ ساختاری به لیپوزوم ها شباهت دارند، اما مزایایی بسیار بیشتری از آنها دارند. اخیرا این موضوع مشخص شده است که نیوزوم ها بخوبی از راه جذب پوستی قابلیت دارورسانی را دارند و این قابلیت بصورت دارورسانی موضعی نیز می باشد. از این رو انجام چنین مطالعاتی می تواند روش های جدیدی را برای دارو رسانی در این مضمون فراهم آورد.
 1. ویژگی های بارز نیوزوم ها
الف. نیوزوم ها می توانند ماده حل شده را به روشی مشابه لیپوزوم ها حبس کنند.
ب. نیوزوم ها از راه تراوش فعال و پایدار هستند.
ج. نیوزوم ها زیرساختی اغلب تواما آبگریز و آبدوست دارند و بنابراین با مولکولهای دارو با طیف وسیعی از قابلیت حل شوندگی سازگارند.
د. نیوزوم ها در ویژگی های ساختاری خود (ترکیب، سیالیت و اندازه) انعطاف پذیری نشان می دهند و می توانند بر اساس موقعیت مورد نظر طراحی شوند.
ه. نیوزوم ها می توانند عملکرد مولکولهای دارو را بهبود بخشند.
و. دسترس پذیری بهتر به ناحیه مشخص، تنها با محافظت از دارو در برابر محیط بیولوژیکی
ز. روکنشگرهای نیوزوم ها زیست تجزیه پذیر، زیست سازگار و ناایمن زا هستند.
 
 
 1. ساختار نیوزوم ها
بدین علت که نیوزومها از یک جفت لایه (دولایه) ساخته می شوند از لحاظ ساختاری آنها مشابه با لیپوزوم هستند. هرچند، در مورد نیوزوم ها جفت لایه به جای فسفولیپید از مواد فعال در سطح غیر یونی ساخته می شود، چنانکه در مورد لیپوزوم هم شاهد هستیم. بیشتر مواد فعال در سطح، زمانی که در آب غوطه ور می شوند، ساختار میسلی پیدا می کنند اگرچه برخی روکنشگر ها می توانند وزیکول های جفت لایه ای که نیوزوم هستند را حاصل نمایند. نیوزوم ها بسته به روش مورد استفاده برای تهیه آنها ممکن است تک لایه یا چند لایه باشند. نیوزوم از یک روکنشگر جفت لایه با بخش های انتهایی آبدوست آن که در معرض درون و بیرون وزیکول قرار دارد ساخته شده است در حالیکه زنجیرهای آبگریز در جفت لایه روبروی هم قرار دارند. از این رو، وزیکول داروهای آبدوست را در فضایی محصور در وزیکول نگه می دارد، در حالیکه داروهای آبگریز درون خود جفت لایه قرار می گیرند. شکل زیر ایده بهتری از ظاهر نیوزوم و جایی که دارو درون وزیکول قرار گرفته را ارائه می دهد. در شکل ۱ نشان داده شده است.
 1. مزایای نیوزوم
الف. سوسپانسیون وزیکول گوارانگیز آب پایه است. این در مقایسه با شکال روغنی برای بیمار رضایتمندی بالاتری به همراه دارد.
ب. آنها زیرساختی دارند که شامل بخش های آبدوست، آبگریز و چربی دوست تواما می باشند و در نتیجه با مولکولهای دارو با طیف وسیعی از قابلیت حل شوندگی سازگارند.
ج. ویژگی های فرمولاسیون وزیکول متغیر و قابل کنترل هستند. با تغییر ترکیب، اندازه، لایه ای بودن، حجم تخلیه شده، بار سطحی و غلظت می توان ویژگی های وزیکول را کنترل نمود.
د. وزیکول ها می توانند بعنوان مخزن عمل کرده، دارو را به روشی کنترل شده آزاد کنند.
هـ. به دلیل طبیعت غیر یونی شان می توانند مسمومیت دارو را کاهش دهند.
 1. انواع نیوزوم ها
نیوزوم ها بعنوان تابعی از تعداد جفت لایه (مثل MLV، SUV) یا بعنوان تابعی از اندازه (مثل LUV، SUV) یا بعنوان تابعی از روش تهیه (مثل REV، DRV) طبقه بندی می شوند. انواع مختلف نیوزوم ها در زیر تعریف شده اند:
 1. وزیکول های چند لایه (MLV)
 2. وزیکول های تک لایه بزرگ (LUV)
 • وزیکول های تک لایه کوچک (SUV)
 
الف. وزیکول های چندلایه (mlv)
این وزیکول شامل تعدادی جفت لایه است که محفظه چربی را بطور جداگانه محصور می کند. اندازه دقیق قطر این وزیکول ها mμ ۱۰-۰٫۵ می باشد. وزیکول های چندلایه پرکاربردترین نیوزوم ها هستند. ساخت آنها آسان بوده و از لحاظ مکانیکی برای ذخیره طولانی مدت پایدار هستند. این وزیکول ها بعنوان حامل دارو برای ترکیبات چربی دوست بسیار مناسب هستند.
ب. وزیکول های تک لایه بزرگ (luv)
نیوزوم های این دسته نسبت فضای آب/چربی بالایی دارند، بنابراین مواد حجیم تر زیست فعال می توانند با مصرف بسیار اقتصادی تر لیپیدهای غشایی حبس شوند.
ج. وزیکول های تک لایه کوچک (suv)
این وزیکول های تک لایه کوچک بیشتر از وزیکول های چندلایه با روش آوادهی فراهم می شوند، پایدارسازی الکترواستاتیک خروج تحت فشار، احاطه دیستیل فسفات در ۵ (۶)- کربکسی فلورسین (CF) حامل نیوزوم Span 60 پایه است.
 1. روش تهیه نیوزوم
نیوزوم ها می توانند به روش های زیر تهیه شوند:
روش تزریق اتر
در این روش، محلولی از روکنشگر با حل کردن آن در دی اتیل اتر ساخته می شود. سپس این محلول با استفاده از تزریق (سوزن نمره ۱۴) به آب گرم یا رسانای آبی حاوی دارو در دمای ℃ ۶۰ نگه داشته می شود. تبخیر اتر باعث تشکیل وزیکول تک لایه می شود. اندازه ذره نیوزوم های تشکیل شده به شرایط استفاده شده بستگی دارد و می تواند بین μm ۱۰۰۰-۵۰ باشد.
روش دست دهی (تکنیک آبدهی فیلم نازک)
در این روش مخلوطی از عوامل تشکیل دهنده وزیکول مثل روکنشگر و کلسترول در حلال ارگانیک ناپایداری مثل دی اتیل اتر یا کلروفرم در یک بالن ته گرد حل می شوند. حلال ارگانیک با استفاده از تبخیرکننده چرخان در دمای اتاق حذف شده و فیلم نازکی از مخلوط را بر روی دیوارهای بالت بجا می گذارد. این فیلم خشک شده روکنشگر سپس می تواند با هم زدن آرام در فاز آبی آبرسانی گردد تا نیوزوم چندلایه حاصل شود.
تکنیک تبخیر فاز معکوس (REV)
این روش شامل ایجاد محلولی از کلسترول و روکنشگر (نسبت ۱:۱ ) در مخلوطی از اتر و کلروفرم می شود. یک فاز آبی حاوی دارویی که باید حمل شود به این اضافه می شود و دو فاز حاصل در ℃ ۵-۴ آوادهی می گردد. ژل شفافی تشکیل می شود که بعدا پس از افزودن نمک بافر فسفات (PBS) آوادهی می شود. سپس دما به ℃۴۰ افزایش یافته و فشار کاهش می یابد تا فاز ارگانیک حذف گردد. سوسپانسیون نیوزوم پرقوامی حاصل می شود که می تواند با PBS رقیق شده و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ℃ ۶۰ در حمام آبی گرم شود تا نیوزوم حاصل گردد.
 
فرایند جذب داروی طیف pH تراغشایی (بارگذاری از راه دور)
در این روش محلولی از روکنشگر و کلسترول در کلروفرم ساخته می شود. سپس حلال تحت فشار کاهش یافته تبخیر می شود تا مثل روش دست دهی فیلم نازکی بر روی دیوار بالن ته گرد بدست آید. سپس این فیلم با چرخاندن محلول اسید سیتریک در آن آبرسانی می شود. وزیکول های چندلایه حاصل، سه بار چرخه یخ زدن – آب شدن یخ را طی کرده و سپس آوادهی می شوند. محلول آبی حاوی mg/ml ۱۰ دارو به سوسپانسیون نیوزومی اضافه شده و چرخانده می شود. سپس pH نمونه با استفاده از سدیم فسفات M ۱ بالا رفته و بعد مخلوط در دمای ℃ ۶۰ به مدت ۱۰ دقیقه گرم می شود تا نیوزوم بدست آید.
 
روش «حباب»
این تکنیکی است که اخیرا توسعه داده شده و تهیه نیوزوم ها را بدون استفاده از حلال های ارگانیک ممکن می سازد. دستگاه حبابساز شامل یک بالن ته گرد با سه گردنه است که برای کنترل دما در حمام آب قرار داده می شود. رفلکس آب سرد و دماسنج در گردنه های اول و دوم جاگذاری شده، در حالیکه گردنه سوم برای تامین نیتروژن بکار می رود. کلسترول و روکنشگر تواما در یک بافر (pH 7.4) در دمای ℃ ۷۰ پاشیده می شوند. این عمل برای یک دوره ۱۵ ثانیه ای با همگن ساز برشی بالا انجام شده و بلافاصله پس از آن در دمای ℃ ۷۰ با استفاده گاز نیتروژن حبابدهی می شود، در نتیجه نیوزوم حاصل می گردد.
 
سیالسازی میکرو
سیالسازی میکرو تکنیکی است که اخیرا برای تهیه وزیکول های تک لایه با توزیع اندازه تعریف شده بکار می رود. این روش بر مبنای قانون فوران زیرآبی است که دو جریان سیال شده در سرعت های شدیدا زیاد، در کانالهای بدقت تعریف شده درون اتاق برهمکنش متقابلا فعالیت می کنند. اصابت ورقه نازک مایع در طول مسیر جلویی بگونه ای تنظیم شده که انرژی وارد شده به سیستم در محل تشکیل نیوزوم ها باقی می ماند. نتیجه یکنواختی بیشتر، اندازه کوچکتر و قابلیت تکثیر بهتر نیوزوم تشکیل شده است.
 
روش استخراج چندغشایی
مخلوط روکنشگر، کلسترول و دیستیل سولفات در کلروفرم توسط تبخیر درون فیلم نازک ایجاد می شود. فیلم با داروی آبی محلول غشایی پلی کربنات آبرسانی شده و سوسپانسیون حاصل از طریق حداکثر ۸ معبر استخراج می شود. این روش خوبی برای کنترل اندازه نیوزوم است.
 
آوادهی
یکی از روش های تولید وزیکول استفاده از آوادهی محلول می باشد. در این روش کسری از محلول دارو در بافر در یک شیشه نمونه ml ۱۰ به مخلوط روهمکنش/کلسترول اضافه می شود. مخلوط نمونه برداری است که در ℃ ۶۰ به مدت ۳ دقیقه با استفاده از یک آواده با یک نمونه بردار تیتانیومی آوادهی شده تا نیوزوم بدست آید.
 1. تشکیل نیوزوم از پرونیوزوم
روش دیگر تولید نیوزوم اندودن یک حامل انحلال پذیر در آب مثل سوربیتول با روهمکنش است. نتیجه فرایند اندود کردن یک فرمولاسیون خشک می باشد که در آن هر ذره انحلال پذیر در آب با لایه نازکی از روهمکنش خشک پوشانده می شود. این عملیات «پرونیوزوم» نامیده می شود. نیوزوم ها با افزودن فاز آبی در T>Tm و کمی هم زدن شناخته می شوند. این در شکل ۲ نشان داده شده است.
 1. جداسازی داروی نامحبوس
حذف ماده حل شده نامحبوس / گیرنیافتاده از وزیکول با تکنیک های مختلفی قابل انجام است، که عبارتند از:
الف) دیالیز:
پاشش نیوزومی آبی در لوله دیالیز در مقابل بافر فسفات یا نمک نرمال یا محلول گلوکز دیالیز می شود.
ب) ژل تصفیه کننده:
داروی حبس نشده با ژل تصفیه کننده پاشش نیوزومی از طریق ستون Sephadex-G-50 و شستشو با نمک بافر فسفات یا نمک معمولی حذف می شود.
ج) نیروی گریز از مرکز
سوسپانسیون نیوزومی سانتریفیوژ شده و مواد شناور جدا می شوند. گلوله ها شسته شده و دوباره معلق می شوند تا سوسپانسیون نیوزومی عاری از داری حبس نشده بدست آید.
 1. ویژگی نیوزوم ها
الف. اندازه، شکل و مورفولوژی
ساختار وزیکول های روهمکنش مبنا با استفاده از ریزبینی شکست انجماد مشاهده و انجام می شود در حالیکه برای تعیین قطر وزیکول ها از طیف نمایی همبستگی فوتونی استفاده می گردد. ریزبینی الکترونی برای مطالعات مورفولوژی وزیکول ها بکار می رود در حالیکه برای تعیین اندازه توزیع، میانگین قطر سطح و توزیع جرم نیوزوم ها معمولا از اشعه لیزر استفاده می شود.
ب. کارایی محبوس شدگی
پس از انجام پاشش نیوزومی، همانطور که در بالا ذکر شد داروی نامحبوس با دیالیز، گریز از مرکز یا تصفیه ژل جداسازی شده و داروی حبس شده در نیوزوم ها با از هم گسیختن کامل وزیکول با استفاده از ان-پروپانول ۵۰ % یا تریتون X-100  ۰٫۱ % تعیین شده و محلول حاصل با روش ارزیابی مناسبی برای دارو آنالیز می شود. % کارایی حبس شدگی (%EF) = (مقدار داروی حبس شده / مقدار کل دارو) × ۱۰۰٫
 
ج. قطر وزیکول
قطر نیوزوم ها را می توان با استفاده از ریزبینی نوری، ریزبینی همبستگی فوتونی و ریزبینی الکترونی شکست انجماد تعیین کرد. انجماد-ذوب (نگهداشتن سوسپانسیون وزیکول در دمای ℃ ۲۰ به مدت ۲۴ ساعت و دوباره گرم کردن آن تا دمای محیط) نیوزوم ها، قطر نیوزوم را افزایش می دهد که شاید در همجوشی وزیکول ها طی دوره نقش داشته باشد.
د. رهاسازی در محیط آزمایشگاه
روش مطالعه نرخ رهاسازی در محیط از لوله کشی دیالیز استفاده می کند. کیسه دیالیز در آب مقطر شسته و خیسانده می شود. سوسپانسیون وزیکول با پیپت به درون کیسه ساخته شده از لوله کشیده شده و مهر می شود. کیسه حاوی وزیکول ها در ml ۲۰۰ محلول بافر در لیوان ml ۲۵۰ ریخته شده و دائما در دمای ℃ ۲۵ یا ℃ ۳۷ تکان داده می شود. محتوای دارویی بافر در فواصل زمانی متفاوت با روش ارزیابی مناسبی آنالیز می گردد.
ه. بار وزیکول
بار سطحی وزیکول می تواند نقش مهمی در رفتار نیوزوم ها در بدن موجود زنده ایفا کند. عموما، نیوزوم های باردار شده در برابر تجمع و همجوشی پایدارتر از وزیکول های بدون بار هستند. بمنظور دستیابی به تخمینی از پتانسیل سطح، می توان پتانسیل زتای هر نیوزوم را با میکروالکتروفورسیس اندازه گیری کرد. روشی جایگزین استفاده از فلورسازهای حساس به pH می باشد. اخیرا، پاشش نور پویا برای اندازه گیری پتانسیل زتای نیوزوم ها استفاده شده است.
و. سختی و همگنی جفت لایه
زیست توزیع و زیست تجزیه نیوزوم ها تحت تاثیر سختی جفت لایه می باشد. اموژنیتی هم درون ساختارهای نیوزوم و هم بین نیوزوم ها در پراکندگی اتفاق می افتد و می تواند از طریق تکنیک های NMR، گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) و طیف سنجی تبدیل مادون قرمز فوریه (FT-IR) شناسایی شود. اخیرا انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET) برای کسب دید عمیق تر در مورد شکل، اندازه و ساختار نیوزوم بکار رفته است.
ز. حمل داروی نیوزومی و کارایی کپسوله سازی
برای تعیین حمل دارو و کارایی کپسوله سازی، سوسپانسیون آبدار نیوزومی تحت گریز اط مرکز شدید قرار گرفته، شناورها حذف شده و رسوبات دو بار با آب مقطر شسته شد تا داروی جذب شده حذف گردد.
 1. آزادسازی داروی نیوزومی
اخیرا، FRET برای بررسی آزادسازی مواد محبوس در نیوزوم ها با استفاده از سوسپانسیون های نیوزومی جداگانه بکار رفته دهنده و گیرنده استفاده شد. آسان ترین روش تعیین سینتیک آزادسازی در محیط داروی حمل شده، کشت دادن مقدار مشخصی از نیوزوم های داروی حمل شده در بافری با pH مناسب در دمای ℃ ۳۷ با همزدن مستمر ، نمونه گیری دوره ای، و آنالیز مقدار دارو با روش مناسب آنالیزی است. استفاده از کیسه های دیالیزی یا غشاهای دیالیزی برای حداقل سازی مداخله رایج می باشد.
 1. کاربردهای نیوزوم ها
کاربرد تکنولوژی نیوزومی بطور گسترده ای گوناگون است و می تواند برای درمان تعدادی از بیماری ها استفاده شود.
 
نیوزوم ها بعنوان حاملان دارو
نیوزوم ها بعنوان حاملان دارو برای یوبیتریدال، عاملی تشخیصی برای تصویربرداری با اشعه ایکس بکار می رود. نیوزوم های موضعی بعنوان ماتریس محلول ساز، بعنوان مخزنی موضعی برای آزادسازی مستمر ترکیبات فعال جلدی، بعنوان تقویت کننده های نفوذ، یا بعنوان بازدارنده غشایی محدود کننده نرخ برای تنظیم جذب سیستمی دارو بکار می روند.
 
هدفگیری دارو
یکی از مفیدترین جنبه های نیوزوم ها قابلیت آنها در هدف گیری دارو می باشد.  نیوزوم ها  می توانند برای هدفگیری داروها به سیستم تورینه ی درون پوشه ای مورد استفاده قرار گیرند. سیستم تورینه ی درون پوشه ای (RES) ترجیحا وزیکول های نیوزوم را جذب می کند. جذب نیوزوم ها با چرخاندن عوامل سرمی به نام اپسونین انجام می گیرد. این اپسونین ها نیوزوم را برای پاکسازی علامتگذاری می کنند. چنین جانمایی های داروها در درمان تومورهایی در حیوانات که بعنوان متاستازکننده به ریه و طحال شناخته می شوند کاربرد دارد. این جانمایی های دارو برای درمان عفونت های انگلی ریه نیز بکار می رود. نیوزوم ها می تواند برای هدفگیری داروها به ارگان هایی غیر از RES هم بکار روند. یک سیستم حامل (مثل آنتی بادی ها) می تواند به نیوزوم متصل شود (زیرا گلوبولین ایمنی به راحتی به چربی سطح نیوزوم می چسبد) تا آنها را برای اعضای خاصی هدفگیری کند.
 
درمان آنتی نئوپلاستیک
بیشتر داروهای نئوپلاستیک عوارض جانبی شدیدی دارند. نیوزوم ها می توانند متابولیسم؛ گردش طولانی مدت و نیم عمر دارو را تغییر داده، و در نتیجه عوارض جانبی داروها را کاهش دهد. نیوزوم ها آهنگ تکثیر تومور را کاهش و سطوح پلاسما را بالا برده و نابودی را آهسته تر می کند.
 
سالک
سالک بیماری ای است که در آن انگل سالک به سلول های ریه و طحال حمله می کند. استفاده از نیوزوم ها در آزمون های انجام شده نشان داد که می توان سطوح بالاتر دارو را بدون عوارض جانبی مدیریت کرده و اثربخشی درمان را بالاتر برد.
دارورسانی داروهای پپتید
دارورسانی داروی پپتید از راه دهان از دیرباز با چالش نادیده گرفتن آنزیم هایی همراه بوده که باعث فروپاشی پپتیدها می شدند. استفاده از نیوزوم ها برای محافظت موفقیت آمیز پپتیدها از فروپاشی معدی روده ای پپتید مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مطالعه در محیط آزمایشگاه که با دریافت دهانی اشتقاق تنگ کننده رگ حبس شده در نیوزوم ها انجام شد مشخص شد که حبس شدگی دارو بطور چشمگیری پایداری پپتید را افزایش داد.
 
کاربرد در مطالعه پاسخ ایمن
به دلیل گزینش پذیری ایمن شناسی، سمی بودن پایین و پایداری بیشتر، از نیوزوم ها برای مطالعه طبیعت پاسخ ایمن برانگیخته توسط آنتی ژن ها استفاده شد. وزیکول های روهمکنشگر غیر یونی بخوبی قابلیتشان را در عمل بعنوان داروی کمکی به دنبال مدیریت پراگوارشی با تعدادی از آنتی ژن ها و پپتیدهای گوناگون نشان داده اند.
 
 
 
نیوزوم ها بعنوان حاملینی برای هموگلوبین
می توان از نیوزوم ها بعنوان حاملین هموگلوبین در خون استفاده کرد. وزیکول نیوزومی نسبت به اکسیژن نفوذپذیر بوده و از این رو میتواند بعنوان حامل هموگلوبین در بیماران مبتلا به کم خونی استفاده شود.
 
کاربردهای دیگر
الف) آزادسازی مستمر
عمل آزادسازی نیوزوم ها می تواند در داروهایی با شاخص درمانی پایین و حلالپذیری کم در آب بکار رود زیرا این دارو ها می توانند بخاطر حبس شدگی نیوزومی در طی چرخش حفظ شوند.
 
ب) فعالیت داروی موضعی
دریافت دارو از طریق نیوزوم ها یکی از روش های دستیابی به فعالیت موضعی دارو است، زیرا اندازه و نفوذپذیری پایین آن ها از طریق روبافت و بافت اتصالی داروی موضعی را در منطقه درمانی قرار می دهد.
 1. نتیجه گیری
نیوزوم ها ساختاری مشابه لیپوزوم ها دارند، از این رو به دلیل قابلیت نیوزوم در حبس کردن انواع گوناگونی از داروها درون ساختار چندمحیطیشان می توانند سیستم های وزیکولی متغیری نسبت به لیپوزوم ها را نشان دهند. تکنولوژی بکار رفته در نیوزوم ها هنوز در مراحل آغازین خود به سر می برد، و پیش از این هم در زمینه های درمان سرطان و بیماری های عفونی بکار گرفته شده است. این سیستم قبلا هم در محصولات گوناگون آرایشی استفاده شده است. نیوزوم ها تکنولوژی دارو رسانی نوید بخشی را برای انواع دارو ارائه می دهند و با استفاده از نیوزوم ها قابلیت بکارگیری انواع گوناگون روش های دارورسانی مثل هدفگیری، چشمی، موضعی، پرا گوارشی / غیرخوراکی و غیره میسر می شود.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.