ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوکسینات‌های La IIII, Ce III

چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوکسینات‌های La IIII, Ce III

چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوکسینات‌های La IIII, Ce III – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه شیمی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

 

مقالات ترجمه شده شیمی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۲۲
کد مقاله
CHEM22
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
دکتر حسین دشتی
نام فارسی
چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوکسینات‌های La IIII, Ce III
نام انگلیسی
Three dimensional ionic frameworks built up from La (III) and Ce (III) succinates
تعداد صفحه به فارسی
۲۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۷
کلمات کلیدی به فارسی
سوکسینات لانتانیوم, سوکسینات سدیم, چارچوب باز, رفتار گرمایی
کلمات کلیدی به انگلیسی
Lanthanum, succinate, Cerium succinate, open framework, Thermal behaviour
مرجع به فارسی
کالج علوم دانشگاه هنری پوینکر, فرانسه
ژورنال ساختار مولکولی
الزویر
مرجع به انگلیسی
Journal of Molecular Structure; Elsevier
قیمت به تومان
۱۰۰۰۰
سال
۲۰۰۷
کشور
الجزایر
چارچوبهای یونی سه بعدی ساخته شده از سوکسینات‌های (III) La و (III)Ce
کالج علوم دانشگاه هنری پوینکر، فرانسه
ژورنال ساختار مولکولی
۲۰۰۷
 
 
خلاصه
در این تحقیق دو سوکسینات خاکی نادر با چارچوب باز یونی سه بعدی مورد سنتز قرار گرفتند. ترکیب با پایه لانتانیوم، ۱، بوسیله تکنیک سیلیکاژل و ترکیب با پایه سدیم، ۲، از طریق بزرگ شدن فاز تحت رفلاکس (تقطیر برگشتی) تهیه شد. این دو پلیمر کوئوردنیاسیونی هم ساختار هستند. ساختار نوع لایه‌ای آنها از زنجیرهای نامحدود چند وجهی ساخته شده است که دارای یک لبه مشترک، یونهای کلرید مجزا و مولکولهای آب شبکه می‌باشد. پیوندهای هیدروژنی قوی زیرساختار دو بعدی را به چارچوب باز سه بعدی بصورت عرضی متصل می‌کنند و کانالهای پهنی موازی با جهت [۱۰۰] ایجاد می‌کنند. لیگاند چهار دندانه سوکسینات، مشتمل بر شیوه پل سازی ـ کی‌لیت سازی سین ـ آنتی، اتمهای فلز را از طریق پلهای m۲ ـ اکسو به هم پیوند می‌دهد.  آنالیز گرمایی، پایداری بالای مواد، که احتمالا به علت آرایش‌های نامحدود فلز ـ اکسیژن ـ فلز است، را تایید می‌کند.
واژه‌های کلیدی: سوکسینات لانتانیوم، سوکسینات سدیم، چارچوب باز، رفتار گرمایی
  1. مقدمه
کربوکسیلاتهای فلزی اخیرا در حوزه چارچوب باز معدنی پدیدار شده‌اند. a و w – دی‌کربوکسیلاتهای خاکی نادر علاوه بر داشتن شبکه جالبی از کاربردهای بالقوه در مهندسی کریستال، می‌توانند در حوزه‌های متعددی بویژه بعنوان حسگرهای درخشان (لومینسان)، عوامل هم سنجی زرونانسی، اصلاح کننده‌های پلیمری و مواد دارای خلل و فرج ریز مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، به علت بسیار مشابه بودن با فلزات قلیایی خاکی، انتظار می‌رود که شبیه این فلزات در ترکیب a و w ـ دی‌کربوکسیلات، در صنعت به عنوان پیش ماده برای تهیه اکسیدهای ابر رسانا و در حوزه محیط ‌زیست بعنوان ماده جاذب سطحی مولکولهای آزاد نامطلوب بکار برده شوند. در مراجع و مقاله‌های مختلف، این ترکیبات نسبت به کاتیونهای قطعه d بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته‌ بودند تا آنکه فعالیت روز افزون نسبتا جدیدی در حوزه طراحی و خواص آنها با تاکید خاص بر پلیمرهای کوئوردیناسیونی با ارزش برای چارچوب باز هیبریدی و معماری جذاب آنها، مورد توجه قرار گرفت. بر این مبنا، تصور می‌شود که این شبکه نوعی به چندین عامل از جمله ابعاد اتصال M-O-M نامحدود، سنتز دمایی، اثر الگوبرداری نیمه آلی، پروتونه شدن لیگاند،‌ فضاگیری آلکیل و نوع کی‌لیت سازی چند دانه بستگی داشته باشد.
در این متن، استفاده از بزرگترین کاتیون لانتایند (La۳+) برای اتصال دادن به مالونات یا گلوتارات را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم. با توجه به سوکسینات، از دو فلز مختلف استفاده نموده که این دو فلز شعاعهای یونی نسبتا نزدیک به هم دارند اما یکی از آنها فاقد الکترونهای (La)f است و دومی دارای الکترونهای (Ce)f می‌باشد.
ما دو شرط سنتزی اصلی برای تعیین معیارهای تجربی حاکم بر پایداری، عملکرد و ابعاد چارچوبهای گسترش یافته حاصله را نیز اصلاح نموده و دو ترکیب جدید را تهیه کرده که چارچوب یونی یکسانی دارند و یون مخالف C1 می‌باشد.
بر اساس دانش ما، از میان پلیمرهای کوئودیناسیونی لانتانیدی متعدد تشکیل شده بین فلزات خاکی نادر و اسیدهای دی‌کربوکسیلیک آلیفاتیک ، نمونه‌های نادری شامل یونهای مخالف هستند. آنها عمدتا به گلوتاراتهای لانتانیدی سنگین‌تر (n=3) با  یا  بعنوان یونهای مخالف مربوط می‌باشند. اخیرا، یک سوکسینات اروبیم (n=2) منتشر شده است.
ما در این مقاله سنتز، ساختار و رفتار گرمایی دو سوکسینات لانتایندی سبکتر یعنی  و   را گزارش می‌کنیم.
  1. بخش تجربی
۱-۲٫ سنتزها و تعیین خصوصیات
در این بررسی، تمام مواد شیمیایی از شرکت مرک (MERCK) خریداری شدند و بدون خالص سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند.
آنالیز عنصری همراه با تیتراسیون کمپکسومتری با اتیلن دی‌آمین تترااستیک EDTA و با استفاده از نارنجی زایلنول به عنوان معرف نقطه پایانی انجام شد تا میزان C ، H و La (ترکیب ۱) تعیین شود. Ce (ترکیب ۲) آنالیز نشد. طیفهای مادون قرمز (IR) در محدوده  در اسپکتروفتومتر SHIMADZU FTIR 2000 با نمونه‌های تهیه شده بصورت گلوله‌های KBr ثبت شدند.
۱-۱-۲٫
تک کریستالها به روش ژل تهیه شدند. آزمایشها با یک سیلیکا ژل آبی تهیه شده در یک لوله آزمایش بوسیله اختلاط متاسیلیکات سدیم ۱۰ آبه با چگالی  و سوکسینیک اسید انجام شدند. pH به ۶/۵ اصلاح شد. پس از آنکه ژل سفت شد، با تشکیل دو لایه مجزا مخلوطی از کلرید لانتانیوم و سوکسینیک اسید با نسبت مولی ۱:۳ به دقت بر روی آن اضافه شد و به کریستالها فرصت داده شد تا بوسیله نفوذ در دمای اتاق رشد کنند. پس از یک هفته، سوزن‌های بی‌رنگ مناسب برای آنالیز پرتو x بین دولایه ژل ظاهر شدند. آنالیز محاسبه شده برای   یافت شده: : ، .
۲-۱-۲٫
این ترکیب با بکار گیری رشد فاز تحت رفلاکس تهیه شد. این روش بر اساس طراحی قبلی انجام شد. پس از افزودن ، سوکسینیک اسید (mmol ۲/۱) در ml ۶۰ آب فاقد یون به محلولی آبی  در حال به هم زده شدن، pH به عدد ۴ تعدیل شده و دما در ۶۰ درجه سانتیگراد تنظیم شد. پس از سه ساعت، مخلوط صاف شد و مایع اصلی در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد ذخیره گردید. تک کریستالها از این محلول حاصل آمده پس از گذشت دو هفته تهیه شدند. آنالیز محاسبه شده برای   یافت شده:C  ، ، ، ، .
۲-۲٫ بلورشناسی پرتو x
اطلاعات پراش پو در پرتو x (XRPD) در یک سیستم پراش سنج پیشرفته BRUKER AXS D 8 با تابش ، در محدوده  با یک سایز مرحله‌ای ۰۲۰/۰ (q) و زمان حصول ۲ ثانیه در هر مرحله، جمع‌آوری شد. طیفهای XRPD تجربی تایید کرد که ترکیب (۱) و ترکیب (۲) هم ساختار هستند و با سوکسیناتهای تهیه شده از لانتانیدهای سنگین‌تر  و ‌Ce متفاوت هستند.
  1. نتایج و مباحث
۱-۳٫ سنتزها و تعیین خصوصیات
دو روش سنتزی متفاوت به کریستالهای بی‌رنگ هم ریخت ۱ و ۲ منجر شد. کمپلکس ۱ بطور مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. پارامترهای سلول واحد و شدت پیک‌های حاصل از اطلاعات XRPD با مقادیر حاصل از اطلاعات تک کریستال توافق خوبی دارد. در اینجا، به نظر می‌رسد که فرآیند جفت کردن این لیگاند آلی با کاتیونهای فلزی تحت تاثیر شرایط سنتز و بطور تقریبی تحت تاثیر و دمای سنتز قرار نمی‌گیرد. حضور یون مخالف از ماهیت شیمیایی محیط نسبت به pH نه نسبت به مقادیر دما، ناشی می‌شود (a۲، b۲، d۲). در حقیقت، اختلاف اصلی بین تکنیک نفوذ ژل و بزرگ شدن فاز تحت رفلاکس، دمای سنتز است،‌ بطوریکه نمی‌تواند به عنوان یک متغیر مجزای واکنش در نظر گرفته شود. از میان عوامل دیگری که چارچوب را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تحقیقات قبلی ما نشان داده است که طول فضاگیر (n) اهمیت ندارد، اما نقش اصلی را نسبت فلز به لیگاند ایفا می‌کند. ما به این نکته توجه کرده‌ایم که طول زنجیر کربنی هر قدر باشد، تشکیل لیگاند کاملا پروتو زدایی شده به این نسبت و احتمالا به زمان واکنش بستگی دارد.
۲-۳٫ رفتار گرمایی
تحت گاز آرگون، گرما نگارها آشکار می‌سازند که دو ترکیب تا ۵۳ درجه برای ۱ و تا ۶۰ درجه سانتیگراد برای ۲ بصورت پایدار خواهند بود. آب‌زدایی جزئی در دو مرحله روی می‌دهد. مرحله اول در محدوده دمایی ۲۲۰-۵۳ درجه سانتیگراد برای ۱ و ۲۲۵-۶۰ درجه سانتیگراد برای ۲ به خروج تمام مولکولهای آب شبکه و سه مورد از چهار مورد مولکول کوئوردینه شده برای ۱ (کاهش وزن: محاسبه شده: ۹/۲۵، یافت شده: ۱/۲۶% برای ۱) مربوط است. برای ۲،‌خروج به ۵/۶ مولکول آب مربوط است (کاهش وزن: محاسبه شده: ۰/۲۸، یافت شده: ۹/۲۸%) ترکیب حد واسط برای ۱ که تا ۳۲۰ درجه سانتیگراد پایدار است، متحملا دو پیک گرماگیر تیز نیر مهم خواهد بود: پیک ضعیف در ۲۷۳ درجه سانتیگراد و دیگری قویتر در ۲۹۲ درجه سانتیگراد که در طی سطح ۱۰۰ درجه سانتیگراد بین دو کاهش وزن مشاهده شد. ترکیب حد واسط برای ۲ تا ۳۶۰ درجه سانتیگراد پایدار است.
۳-۳٫ ساختارها
انقباض مورد انتظار شبکه La(III) و Ce(III) با شعاع یونی به ترتیب مساوی با ۰۶۱/۱ و۰۳۴/۱ در جدول ۱ نشان داده شده است. ساختار پلیمری نوع لایه‌ای از زنجیرهای نامحدود چند وجهی‌های LaC۶(H۲O)۴ با یک لبه مشترک، یونهای کلرید مجزا و مولکولهای آب شبکه تشکیل شده است. همانگونه که در شکل ۱ نشان داده شده، هر فلز از طریق چهار پل m۲– اکسو به دو فلز مجاور متصل می‌شود تا زنجیر فلزـ فلز نامحدودی را تشکیل دهد که به شیوه زیگزاگی در امتداد محور a حرکت می‌کند. مرکز وارونگی در میانه حلقه‌های چهار عضوی La-o-La-o قرار دارد. در داخل زنجیر فلزـ فلز، فواصل تقریبا مساوی هستند:
  1. نتیجه‌گیری
دو پلیمر کوئوردیناسیونی یونی جدید   و  به ترتیب بوسیله تکنیک ژل در دمای اتاق و بزرگ شدن فاز تحت رفلاکس در دمای بالاتر سنتز شد. تعیین خصوصیات آنها بوسیله الگوهای پراش پرتو x و طیفهای مادون قرمز نشان داده است که این دو ترکیب، علیرغم اختلافات بزرگ در روشهای سنتزی بکار برده شده، هم ساختار هستند. در فرآیند کوئوردیناسیون، از دیدگاه راهکار سنتزی، نسبت مولار اتصال دهنده (Connector) به پیوند دهنده (Linker) از دما اثر بیشتری دارد. از دیدگاه جفت شدن ساختاری، منبع خصوصیات یا برهمکنشهای فوق مولکولی مخصوص که بوسیله پیوند دهنده ها یا یونهای مخالف فراهم شده‌اند، از خصوصیات اسپکتروسکوپی یا مغناطیسی اتصال دهنده‌ها اهمیت بیشتری دارد.
مقایسه این چارچوبهای یونی با سایر دی‌کربوسیلاتهای لانتانیدی گزارش شده، آشکار می‌‌سازد که این ساختارها همان ویژگیهای فرعی ساختاری که شامل شبکه‌های M-O-M گسترش یافته می‌باشد را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، یون مخالف نقش مهمی را ایفا می‌کند و برهمکنشهای فوق مولکولی را افزایش می‌دهد. رفتار گرمایی کلی، تاثیر قوی خصوصیات وابسته به هم و مخصوص این نوع چارچوب باز را منعکس می‌سازد: برهمکنشهای فوق مولکولی در اطراف فضاهای خالی، انباشتگی زنجیرهای معدنی و بعد زیرساختار. این واقعیت خاطر نشان می‌شود که مراحل آب‌زدایی و فرآیندهای تجزیه مستقیما به پیوند و نیز به نسبت استوکیومتری مولکولهای آب شبکه/ مولکولهای آب کوئوردینه شده وابسته نیستند، اما به خصوصیات بلورشناسی ساختاری وابسته‌اند.
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.