ایران ترجمه – مرجع مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

ژلاتورهای مشتق شده از آلکیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اکسی کولیک جدید

ژلاتورهای مشتق شده از آلکیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اکسی کولیک جدید

ژلاتورهای مشتق شده از آلکیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اکسی کولیک جدید – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه شیمی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه ۲۰ الی ۱۰۰% رایگان مقالات ترجمه شده

۱- قابلیت مطالعه رایگان ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی مقالات ۲- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر ۳ فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

 

مقالات ترجمه شده شیمی - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۳۹
کد مقاله
CHEM39
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
دکتر حسین دشتی
نام فارسی
ژلاتورهای مشتق شده از آلکیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اکسی کولیک جدید
نام انگلیسی
Novel deoxycholic acid alkylamide-phenylurea derived organogelators
تعداد صفحه به فارسی
۷
تعداد صفحه به انگلیسی
۲
کلمات کلیدی به فارسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
 
مرجع به فارسی
دپارتمان شیمی, دانشگاه جیواسکیلا, فنلاند
الزویر
مرجع به انگلیسی
Department of Chemistry University of Jyvaskyla, Finland
قیمت به تومان
۲۰۰۰
سال
۲۰۰۹
کشور
فنلاند

 

 

ژلاتورهای مشتق شده از آلکیل‌آمید ـ فنیل ‌اوره اسید د‌اکسی کولیک جدید
 دپارتمان شیمی، دانشگاه جیواسکیلا، فنلاند
الزویر
۲۰۰۹
 
 
چکیده
سه مشتق آلکیل‌آمیدو ـ فنیل اوره اسید دی‌اکسی کولیک (DCA) مونومری و دیمری بر پایه ژلاتورهای(تبدیل کننده‌‌های سل به ژل) معروف طراحی و سنتز شده و از طریق طیف سنجی C NMR۱۳ و H۱، طیف سنجی جرمی ESI-TOF  و تجزیه‌های عنصری، شناسایی شده اند. در میان این مشتقات، مشتق مونومری، ژل‌های ابرمولکولی در CHCl۳ و کلروبنزن را تشکیل می دهد در حالیکه مشتق دیمری، در THF و ۱- الکانول های بالاتر حاوی ۷ تا ۱۰ کربن یک ژل ایجاد می کند. مورفولوژی(ریخت‌شناسی) زروژل های(xerogels) آنها، از طریق میکروسکوپی پویش الکترونی (SEM)، مورد مطالعه قرار گرفته است. هیچ نشانه‌ای از کایرال بودن ژل‌ها، یافت نمی شود.
اسیدهای صفراوی و مشتقات آنها، ناقلان بالقوه داروهای خاص کبد بوده و می‌توانند به عنوان عوامل پایین آورنده کلسترول  مورد استفاده قرار گیرند. همچنین آنها، در درمان نارسایی اسید صفراوی و بیماری‌های کبدی از قبیل بیماری صفراوی اولیه موثرند. در سالهای اخیر علاقه به ژلاتورهای دارای وزن مولکولی پایین‌ افزایش یافته است. یکی از چنین گروههایی، مشتقات اسید صفراوی می‌باشند که ژلاتورهای کارآمد در حلال‌های آلی ومحیط آّبی محسوب می‌شوند. قبلا نشان دادیم که
آمیدو الکل‌های اسید صفراوی در حلال‌های آلی آروماتیک و کلرینه شده، ژلاتورهای آلی موثری محسوب می‌شوند. همچنین، مشتقات اوره، به هیدروژلاتورها و ژلاتورهای آلی معروفند. گروه‌های اوره نیز، سایتهای پیوندی خوبی برای آنیون‌ها در طرح گیرنده می باشند. طرح سنتزی ما بر پایه حقایق ذکر شده در بالاست زیرا هر دو مشتق اوره و آمیدو الکل‌های اسید صفراوی به ژلاتور معروفند. در ادامه تحقیقاتمان بر روی ژلاتور‌های با پایه اسید صفراوی، اکنون با ارائه ساخت و شناسایی شش مشتق فنیل اوره ـ آلکیل‌آمید اسید د‌اکسی کولیک می‌پردازیم. دو تا از این مشتقات،‌ ژلاتورهای موثری در حلال‌های آلی به حساب می‌آیند.
ساخت مشتقات ۶-۱، از طریق واکنش د‌اکسی کولیک‌ متیل با یک دی‌آمینوآلکان w و a پیش می‌رود و آمینوآلکیل‌آمید ـ w اسید د‌اکسی کولیک بدست می‌آید. ماده بدست آمده می‌تواند با فنیل ایزوسیانات یا متیل ۴ و ¢۴- دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات واکنش داده و محصول مورد نظر را تشکیل دهد. شناسایی ساختاری ترکیبات ۶-۱ بر اساس طیفهای یک بعدی DEPT-135 ۱۳C ، ۱۳C و ۱H و طیفهای دو بعدیDQF۱H-۱H COSY  ،‌ PFG۱H-۱۳C HMQC و PFG۱H-۱۳C HMBC و به وسیله مقایسه با اطلاعات قبلی، تجزیه‌های عنصری و طیفهای جرمی  ESI-TOF انجام شد. مطالعات تبدیل سل به ژل، در ۱۶ حلال آلی با غلظت‌های ۲ درصد و ۱ درصد (W//V) (جدول ۱)، و درصورت تشکیل یک ژل یا یک محلول ویسکوز، در محلول ۵/۰ درصد نیز انجام می شود. محتوای لوله‌ی آزمایش را تا لحظه جوش گرم می کنیم تا زمانی که تمام مواد جامد حل شود (در صورت قابل حل بودن)، سپس، آن را در یک حمام فرا صوتی سرد می کنیم. بر اثر عمل سرد سازی و در طی نیم ساعت،‌ ژل تشکیل می شود. اگر در زمان وارونه نمودن لوله آزمایش، هیچ جریانی مشاهده نشود،‌ محتوای لوله به صورت ژل در نظر گرفته می شود. تشکیل ژل‌ها بر پایه خود جفت شدگی مولکول‌های آلی حاصل از واکنش‌های درون مولکولی می باشد. در ترکیبات ما، پیوندهای هیدروژنی بین گروه‌های اوره، آمید و هیدروکسی، قوی‌ترین نیروهای محرک در تشکیل ژل محسوب می‌شوند. همچنین، برهمکنشهای ضعیف تر лл نیز، ممکن است از بعضی تاثیرات برخوردار باشند. مشتق مونومری۳ ، ژل‌های ابرمولکولی در CHCl۳ و کلروبنزن تشکیل می دهد در حالیکه مشتق دیمری ۶ در THF و ۱- آلکانولهای بالاتر حاوی ۷ تا ۱۰ کربن (به ترتیب، ۱- هپتانول، ۱- اکتانول، ۱- نونانول و ۱- دکانول) یک ژل ایجاد می کند (جدول ۱). بر طبق این نتایج، به نظر می‌رسد که زنجیره آلیفاتیک بلند در الکل‌ها نیز از نقش مهمی در تشکیل ژل برخوردار باشد. سایر مشتقات در هیچ یک از شانزده حلال مور مطالعه، ژل تشکیل ندادند. در مورد مشتقات مونومری، قابلیت حل شدگی آنها در الکل‌ها در تشکیل ژل، بسیار خوب است. اما مشتق ۵، با قابلیت حل شدگی بسیار کم،‌ ژل تشکیل نمی دهد. انتظار می‌رفت که مشتقات دیمری ۲و۴ به خاطر قابلیت حل شدگی خود، ژل‌هایی را در بعضی الکل‌ها تشکیل دهند اما حتی غلیظ‌ شدگی محلول نیز در دامنه غلظت مورد مطالعه، مشاهده نشد. مشتقات دیمری، همانند مشتق مونومری ۵، به غیر از الکل‌ها، در سایل حلال‌ها، از قابلیت حل شدگی بسیار کمی برخوردار بودند.
فضا گیر(جداکننده) آلکیل (که از اتیل به بوتیل تغییر می کند) بین گروه‌های اوره و آمید در ۶-۱ بر قابلیت‌ حل شدگی آنها در حلال‌های مورد آزمایش تاثیر می گذارد و ظاهرا از این ترتیب پیروی می‌کند: پروپیل< اتیل< بوتیل. این امر حاکی از این است که مشتقات مونومری در مقایسه با مشابه‌های دیمری خود، از قابلیت حل شدگی بهتری برخوردارند.
مورفولوژی زروژلها از طریق میکروسکوپ پویش الکترونی(SEM) با استفاده از یک میکروسکوپ پویش الکترونی Zeiss EVO 50  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. ژل‌ها در ابتدا، در دمای اتاق و سپس در یک خشک کن خلاء خشک شدند. نمونه‌ها قبل از تصویر کردن،  با لایه نازکی از طلا پوشانده شدند. تصاویر SEM نشان می‌دهند که زروژلهای ۶ حاصل از ۱- هپتانول و ۱- اکتانول شامل توده های لیفی (رشته‌ای) می باشند(شکل‌ ۱b و ۱a). زروژل ۶ حاصل از ۱- نونانول (شکل ۱f) ، چنین ساختار لیفی واضحی را نشان نمی دهد بلکه صرفا فرمول بندیهای حجیم‌تر با سوراخ‌های بزرگ داخلی ایجاد می کنند. اگرچه خود اسیدهای صفراوی کایرال و ایزومرهای نوری خالص هستند، هیچ نشانی از کایرالیته ماکروسکوپی ژل‌ها مشاهده نمی شود. شباهت نزدیکی که اخیرا در الگوی بسته‌بندی حالت ژل، زروژل و ماده جامد حجیم مشاهده نموده‌ایم، می‌تواند راهی را برای طراحی ژل‌های مناسب برای کاربردهای مختلف از قبیل تحویل دارو، سنتز استرئوویژه و … باز نماید.
نتیجه اینکه ما شش مشتق آلکیل ‌آمیدو ـ فنیل اوره اسید د‌اکسی کولیک را طراحی و سنتز نموده‌ایم. دو تا از این مشتقات، قابلیت ژل سازی در حلال‌های آلی را نشان دادند: مشتق مونومره ۳ در حلال‌های کلرینه شده و مشتق دیمره ۶ در THF و ۱- آلکانول‌های بالاتر حاوی ۷ تا ۱۰ کربن. هیچ نشانه‌ای از کایرالیته ماکروسکوپی در ژل‌ها مشاهده نشد. همچنین این نکته معلوم شد که طول زنجیره آلکیل بین گروه‌های آمید و اوره بر قابلیت حل شدگی مشتق اثر می‌گذارد. تصمیم داریم که این تحقیق را با سایر اسیدهای صفراوی رایج گسترش داده و بررسی کنیم که آیا بعضی از مولکول‌های دارویی، برای تحویل دارو و سایر کاربردها، به این ژل‌ها متصل می‌شوند یا نه؟
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.