مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

شماره      
66
کد مقاله
TXT66
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تاثیر آهن بر روی تخریب رنگ‌های آلی در هاله نور- كورونا
نام انگلیسی
Influence of iron on degradation of organic dyes in corona 
تعداد صفحه به فارسی
20
تعداد صفحه به انگلیسی
7
کلمات کلیدی به فارسی
AOPs – هاله نور (كورونا) – فرآیند فنتون – رنگ‌های آلی- پساب
کلمات کلیدی به انگلیسی
AOPs- Corona- Fenton process- Organic dyes- Wastewater
مرجع به فارسی
دانشكده مهندسی شیمی و تكنولوژی- دانشگاه زاگرب- كرواسی
مرجع به انگلیسی
Faculty of Chemical Engineering and Technology
سال      
2005
کشور        

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

 

تاثیر آهن بر روی تخریب رنگ‌های آلی در هاله نور (كورونا)
چكیده
در این مقاله كاربرد AOP هایی همچون فرآیند فنتون (Fenton)، تخلیه الكتریكی ولتاژ بالای فاز آبی (هاله نور) و تركیب آنها برای فرآیند تصفیه فاضلاب مواد رنگی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایش‌ها بر روی محلول‌های آبی چهار رنگ آلی مختلف اجرا شد، كه این رنگ‌ها عبارتند از: دو رنگ آزوی 10 C.I. Mordant Yellow (10MY)، 39C.I. Direct Orange (39DO) و دو راكتیو نوع آزوی 45C.I. Reactive Red (45RR) و 137C.I. Reactive Blue (137RB). راندمان AOP های مطالعه شده بر اساس اسپكتروفوتومتری فرابنفش و سنجش‌های TOC ارزیابی شد. ثابت‌های نسبی در مدل جنبشی تعیین شد. داده‌های تجربی با مدل توسعه یافته ریاضی مقایسه شدند.
 

كلمات كلیدی: AOPs ، هاله نور (كورونا) ، فرآیند فنتون ، رنگ‌های آلی، پساب

 

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

 

 
1- مقدمه
رنگ‌های مصنوعی آلی بصورت گسترده‌ای بعنوان ماده رنگزا در صنایع متفاوتی نظیر نساجی، كاغذ، عكس رنگی، داروسازی، غذایی، آرایشی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. سالیانه بیش از 7/0 میلیون تن رنگ‌های مصنوعی آلی در جهان تولید می‌شود. علاوه بر این 10000 رنگ و پیگمنت‌‌های متفاوت در صنایع فوق استفاده می‌شوند. مطالعات اخیر نشان می‌دهند كه نزدیك به 12% از رنگ‌های مصنوعی تولید شده سالیانه در حین  فرآیندهای تولید هدر می‌روند. تنها از منظر صنعت نساجی رنگ‌های مصنوعی آلی با وجود گستردگی زیاد مصرف، پتانسیل بالایی نیز از نظر آلودگی آب دارند. فاضلاب‌ها یا پسابهای حاوی رنگ‌های مصنوعی آلی دارای مشكلات زیست محیطی جدی نیز می‌باشند، چرا كه بغیر از سمی بودن شیمیایی و مصنوعی‌ نیز هستند. عمدتا حتی در غلظت‌های پایین رنگی،‌ ماده رنگزا قابل رؤیت است. كاربرد رنگ‌های راكتیو اغلب برای رنگرزی پنبه به دلیل حلالیت بالا و هیدرولیز اینگونه از رنگ‌ها موجب تولید پسابهای رنگی می‌شود. تقریبا 70% از تمام رنگ‌های راكتیو از نوع آزو می‌باشند. علاوه بر این رنگ‌های راكتیو آزو عمدا برای مقاومت در برابر تجزیه زیستی طراحی می‌شوند. به دلیل ویژگی‌‌های پسابهای رنگی حاوی رنگ‌های آزو راكتیو، تصفیه آنها نسبتا مشكل است. بویژه بوسیله روش‌های رایج تصفیه فاضلاب بر اساس جذب و تخریب زیستی. عموما، روش‌های متداول تصفیه فاضلاب بصورت وسیعی به سه دسته فرآیندهای شیمیایی، بیولوژیكی و فیزیكی –  مكانیكی دسته‌بندی می‌شوند. فرآیندهای فیزیكی – مكانیكی شامل جذب، انعقاد / تجمع، رسوب ، فیلتراسیون و بسیاری از روش‌های دیگر است. مهمترین عیب این روش‌ها این است كه به واكنش شیمیایی اهمیت نداده كه همین امر منجر به معدنی سازی كامل شده اما برعكس ضایعات ثانویه‌ای را تولید می‌كنند كه مشكلات جدی زیست محیطی را برای محیط زیست تولید می‌كنند. به نظر می‌رسد روش‌های شیمیایی بویژه فرآیندهای پیشرفته اكسیداسیون (AOPها) جالب‌تر و چشمگیرتر باشند.
این مقاله راندمان فرآیند فنتون، واكنشگر كورونا و واكنشگرهای كورونا جریان نوری پالس‌دار با افزودن نمك‌های آهن بر روی تجزیه محلول‌های متعدد مدل شده بر اساس رنگ‌های آزو و راكتیو را مقایسه كرده است. همچنین این مقاله شامل مدل‌های پیشرفته جنبشی برای فرآیندهای تجزیه موفق می‌باشد. كنترل تجزیه رنگ بر دو اصل استوار است: اول رنگ ‌زدایی محلول مدل با استفاده از نیروی ماورای بنفش. دوم معدنی سازی محلول‌های رنگی آلی كه بوسیله اندازه‌گیری مقدار كلی كربن آلی (TOC)پشتیبانی شده است.

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

 

2- تجربیات
در این پروژه، آزمایش‌ها با عامل فنتون درون حمام راكتیو (واكنش دهنده) و با حجم مخلوط واكنش 11 انجام شد. نسبت Fe2+/H2O2 مصرفی 1:5 بود و غلظت آهن mM5/0 مشخص گردید. مدت آزمایش‌ها یك ساعت بود و نمونه‌ها هر ده دقیقه یكبار برداشت می‌شدند (60…20، 10، 0). آزمایش‌ها بدون تنظیم مقدار pH اولیه انجام شدند.
 
  1. 2. فرمولاسیون مدل
مدل ریاضی كه شامل 18 گونه شیمیایی (آهن‌ها، اتم‌ها و ملكول‌ها) و 54 واكنش شیمیایی بود با استفاده از واكنش‌های شیمیایی و ثابت‌های نسبی از تحقیقات [22-19] ایجاد شد. تعادل جرمی عمومی برای حجم ثابت كاملا تركیب شده و راكتور ناپیوسته دمای ثابت بشرح ذیل مشخص شد:

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

 

نتایج و مباحث
برای رنگ‌زدایی و تجزیه MY10، DO39، RR45 و RB137 با فرآیند فنتون ، mM5/0 از FeSo4.7H2o و mM5/2 از H2O2 استفاده شد. از شكل 2 می‌توان مشاهده كرد كه مقادیر رنگ‌زدایی شده حاصله پس از یك ساعت از 43 تا 93% متفاوت می‌باشد. كمترین نتیجه برای رنگ‌زدایی MY10 با عامل فنتون حاصل شد. بعنوان مثال همانگونه كه قبلا بیان شد MY10 سنتز و با كریستالی شدن در آزمایشگاه تصیفیه شد و تصفیه نمونه ماده رنگی MY10 به تنهایی تقریبا 100% بود، در حالیكه سایر رنگ‌های مطالعه شده، ماده رنگزا تجاری با خلوص پایین‌تر بودند. برای DO39  و RB137 بیش از 90% از مواد زائد رنگی حاصل شد در حالیكه در شرایط مشابه 70% از RR45 رنگ زدایی شد. مقادیر معدنی سازی رنگ‌های مطالعه شده بصورت درصد مواد زائد (فاضلاب) TOC حاصل شده كه در فرآیند فنتون در شكل 3 نشان داده شده است. این نتایج در دامنه بین 29 و 37% می‌باشند. بیشترین میزان معدنی سازی برای DO39 (37%) بدست آمد.

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

 

4- نتایج
برای رنگ‌زدایی و تجزیه MY10 ، DO39 ، RR45 ، RB137 از فرآیندهای تخلیه كورونا و فنتون و تركیب آنها استفاده شد. رنگ‌های مطالعه شده تا 93% و بسته به ساختار ملكول رنگ تحت فرآیند رنگ‌زدایی قرار گرفت، در حالیكه مقادیر معدنی سازی تا 37% رسید. فرآیند فنتون تقریبا برای رنگ‌زدایی و تجزیه DO39 به ترتیب تا 93 و 37% موفقیت‌آمیز بود. رنگ‌زدایی رنگ‌های مطالعه شده با فرآیند تخلیه كورونا تا 26% حاصل شد. بیشترین میزان دفع رنگ برای DO39 حاصل شد (26%). رنگ‌زدایی و تخریب رنگ‌های مطالعه شده با تركیب فرآیندهای فنتون و تخلیه كورونا به ترتیب تا 100 و 98% رسید. مجددا بیشترین مقدار معدنی سازی برای DO39 حاصل شد. رنگ‌زدایی رنگ‌های مطالعه شده با سنتیك واكنش از درجه “pseudo-first” قابل توضیح است.

تاثیر آهن بر تخریب رنگ‌های آلی هاله نور- كورونا

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.