مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر

شماره      
55
کد مقاله
TXT55
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تشخیص عیوب در پارچه با پردازش مورفولوژیکی تصویر بر مبنای لیزر
نام انگلیسی
Detecting Defects in Fabric with Laser-Based Morphological Image Processing
تعداد صفحه به فارسی
15
تعداد صفحه به انگلیسی
6
کلمات کلیدی به فارسی
تشخیص عیوب در پارچه- پردازش مورفولوژیکی تصویر بر مبنای لیزر
کلمات کلیدی به انگلیسی
Detecting Defects in Fabric- with Laser-Based Morphological Image Processing
مرجع به فارسی
دپارتمان فیزیك كاربردی- دانشگاه كلكته- هندوستان
مرجع به انگلیسی
Department of Applied Physics- University of Calcutta- India
سال      
2000
کشور        

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر

 

تشخیص عیوب در پارچه با پردازش مورفولوژیکی تصویر بر مبنای لیزر
چکیده
عملیات مورفولوژیکی نظیر ساییدگی و باز شدگی در دو مضمون مرتبط با تصاویر تحت بررسی پارچه‌های فیلتر شده مستقیم و فضایی یا سه بعدی بكار گرفته شده تا بتوان عیوب آنها را شناسایی نمود. یافتن عیوب مورفولوژیکی در تصویر فیلتر شده سه بعدی پارچه نتایج بهتری را فراهم می‌کند، بخصوص زمانی که پارچه ظریف بوده و شامل عیوبی با اندازه کوچک می‌باشد. الگوی پراکنش پارچه مورد آزمایش به صورت بصری از نورپردازی پارچه با نور لیزر موازی شده بدست می‌آید. فیلتر سه بعدی روی سطح فوریه قرار می‌گیرد تا ساختار شبكه‌ای تناوبی پارچه از تصویر حذف شود. عملیات مورفولوژیکی با جزء ساختاری انتخاب شده بحرانی پس از اعمال روال پیش پردازش مناسب برای تصویر بكار برده می‌شود.
پردازش تصویر مورفولوژیکی با عملیات بهینه سازی، علامت گذاری، دسته بندی، استخراج و تطبیق در تصویر ارتباط دارد. الگوریتم های دیداری ماشینی بسیاری كه از موفقیت برخوردار بوده‌اند برای تشخیص کاراکترهای نوری، آنالیز کروموزوم و دسته بندی اثر انگشت مورد استفاده قرار گرفته‌اند که بر پایه تکنیک های پردازش مورفولوژیکی تصویر است. در زمینه کنترل کیفیت نساجی، آنالیز مورفولوژیکی تصویر برای ارزیابی ظاهر فرش و همچنین برای یافتن و دسته بندی عیوب پارچه مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این چنین تکنیک هایی روی تصاویر پارچه برای یافتن عیوب، در صورتی كه نقص‌ها در مقایسه با ساختار پارچه کوچک باشند، نتایج ضعیفی را سبب می‌شوند. برای بهبود توانایی تشخیص در عملیات مورفولوژیکی روال پیش پردازش را باید بر روی تصویر پارچه انجام داد. در این مضمون، روش تبدیل فوریه نوری می‌تواند مورد توجه قرار گیری، چرا كه با استفاده از آن می‌توان از فیلتر سه بعدی انتخابی بهره جست.
طبیعت تناوبی سطح پارچه اجازه استفاده از آنالیز تبدیل فوریه دیداری بر مبنای لیزر را می‌دهد. شدت مرتبه‌های صفر و یک از الگوهای پراکنش توسط عیوب موجود مدوله می‌شود. الگوی پراکنش بعد از فیلتر سه بعدی می‌تواند مجددا تصویر برداری شده و الگوهای نویزی عیوب را در سطح تصویر نمایان سازد. با این حال، بواسطه آنكه نویزها ممكن است بصورت متصل، اشباع شده و پرزدار در ارتباط با سیستم پردازش بر مبنای لیزر باشند، شناسایی عیوب مشکل است. تا زمانی که عملیات مورفولوژیکی یکی از ابزارهای ایده آل برای حذف نویز باشد، این تکنیک را می‌توان به طور مناسبی برای حذف نویز در تصاویر فیلتر شده سه بعدی به کار برد. در این روش ما پیشنهاد کرده ایم که تصویر نویزی فیلتر شده سه بعدی توسط دوربین CCD ضبط شود و به یک تصویر دو بعدی تبدیل شود، سپس نویز به وسیله عملیات مورفولوژیکی مناسب با المان ساختاری قابل انتخاب بحرانی حذف گردیده تا تصویر بدون نویزی از عیوب مشخص شود.

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر

 

پردازش تصویر مورفولوژیکی باینری
مورفولوژیکی ریاضی بعنوان ابزاری بشمار می‌آید كه برای استخراج اجزای مفید تصویر، که در ارائه و توصیف شكلهای اصلی مناسب هستند، بكار گرفته می‌شود. به طور مفهومی‌عملیات مورفولوژیکی در ساختار هندسی دو وجهی ریشه دارد که با بررسی المان ساختاری تغییر می‌کند. انتخاب کردن اندازه و قالب المان ساختاری، مرحله مهمی‌در عملیات مورفولوژیکی است. عملیات اصلی شامل ساییدگی و بزرگ شدگی است که پیکسل هایی از تصویر دودویی را با توجه به قوانینی وابسته به  پیکسل های همسایگی در الگو، کم و اضافه می‌کند. عملیات ساییدگی اندازه تصویر را کاهش می‌دهد، در حالی که عملیات تغییر حجم اندازه هندسی آن را بزرگ می‌کند. دو مشتق دیگر عملیات مورفولوژیکی  باز و بستن كردن می‌باشد: باز کردن یک عملیات سایشی است که با بزرگ شدگی یا تغییر حجم ترکیب شده و عملیات بستن یک عملیات تغییر حجمی است که با عملیات سایش همراه می‌باشد. عملیات باز کردن مورفولوژیکی روی یک تصویر برای فیلتر کردن اشكال موضوعات بكار گرفته شده و چهار خصوصیت را ارائه می‌کند: عملیات تبدیل نامتغییر یا ثابت، عملیات ضد توسعه، افزایش یکنواخت و عملیات خودتوانی.
تبدیل فوریه و فیلتر کردن سه بعدی فضایی
زمانی که منبع نوری یکسان وجود داشته باشد (برای مثال لیزر) ساختار‌های تناوبی بهم پیچیده شده نخهای افقی و عمودی در پارچه به عنوان صفحه پراکنش دهنده عمودی و افقی مازاد عمل می‌کنند. الگوی پراکنش با توجه به این ساختار متناوب، مشتقی از تبدیل فوریه دو بعدی از ساختار پارچه است.
به طور کلی، تعداد تار و پود در مقایسه با اندازه تابع روزنه (دهانه)، بسیار بزرگتر است. بنابراین عبارت تابع روزنه f(x,y) و تبدیل فوریه آن F(U,V) به شکل زیر نوشته می‌شود:
تکنیک های آزمایش و نتایج
در ترکیب این آزمایش، یک لیزر He-Ne با توان 5mw برای تشکیل نور موازی با قطر 20mm با بهره گیری از یك موازی ساز مورد استفاده قرار گرفته است. این موازی ساز نور لیزر پارچه را روشن می‌کند. یک لنز فوریه با فاصله کانونی 25cm الگوی پراکنش پارچه مورد آزمایش در صفحه کانونی لنز را تولید می‌کند. یک تصویر بزرگنمایی شده و وارونه با استفاده از یک لنز فوریه دیگر با همان فاصله کانونی بدست می‌آید. تصویر پارچه مورد آزمایش توسط دوربین CCD گرفته شده و در کامپیوتر ذخیره می‌شود. با کمک نرم افزار برنامه، تصویر سطح خاکستری به تصویر دودویی تبدیل می‌شود. آستانه سازی تبدیل دودویی با توجه به نیاز پاک سازی تصویر از قبل انتخاب شده است.

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر

 

نتیجه گیری
مقایسه نتایج آزمایش در شکل های 1b , 2b با شکل های 3b , 4b جالب توجه می‌باشد. در تصاویر 1b , 2b یک گره و یک نخ ضخیم با استفاده از عملیات سایشی مورفولوژیکی با المان ساختاری 5*5 شناسایی شده است. تصاویر نشان داده شده در شکل های 3b , 4b نتایج عیوب مشابه را با عملیات سایشی مورفولوژیکی مشابه بر روی تصویر فیلتر شده سه بعدی نشان می‌دهد. واضح است که فیلتر کردن سه بعدی تصویر باعث ارزیابی بهتری می‌شود ولی به دلیل عملیات تصویر برداری اضافی برای فیلتر سه بعدی، تصویر قرینه‌ای یا آینه‌ای عیوب، در همه حالات، قابل تشخیص می‌باشد.
تکنیک پردازش پیشنهاد شده به اجرای دو عملیات تبدیل فوریه که از عملیات ضروری مورفولوژیکی پیروی می‌کند، نیاز خواهد داشت. تا زمانی که تبدیل فوریه و عملیات فیلتر کردن روی تصویر بصری اجرا شود، سیستم نوری بر مبنای لیزر که ما پیشنهاد داده ایم مزایایی را در مدت زمان پردازش برای ما به ارمغان می‌آورد. توانایی پردازش موازی از تکنیک بصری به طور کامل بهره برداری شده و نتایج آن در حال حاضر موجود می‌باشند. بنابراین زمان پردازش در مقایسه با تکنیک پردازش بر مبنای نرم افزار بسیار کمتر است. محدودیت های عملیات مورفولوژیکی بر مبنای نرم افزار در تکنیک بصری حذف شده است. تحقیقات در این زمینه همچنان تداوم دارد.
 

تشخیص عیوب پارچه پردازش مورفولوژیکی تصویر لیزر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.