مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مدیریت – بخش 42

در این قسمت  لغات مدیریت – بازرگانی بخش 42 عرضه شده است.

لغات مدیریت – بازرگانی صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مدیریت – بازرگانی/ مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مدیریت - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 42
دیاگرام وابستگی
Affinity Diagram
مفروضات
Assumptions
تحلیل مفروضات فرضیات
Assumption analysis
سازمان ماتریسی متعادل
Balanced Matrix Organization
نمودار میله ای
Bar chart
مبنا
Baseline
طرح مبنا
Baseline Plan
تاریخ پایان خط مبنا
Baseline finish date
تاریخ شروع خط مبنا
Baseline start date
عقب­تر از برنامه
Behind Schedule
طوفان فكری
Brainstorming
برآورد از پایین به بالا
Bottom-up Estimating
بودجه در پایان كار
Budget at Completion BAC
ریسك بودجه
Budget Risk
هزینه‌ كار انجام شده
Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)
بودجه مورد نیاز برای كارهای باقیمانده
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)
دیوانسالاری
Bureaucracy
اندوخته
Buffer
خریدار
Buyer
برنامه راهبردی كسب و كار
Business Strategic Plan
کمیته کنترل تغییر
Chang control board
سیستم کنترل تغییر
Chang control
کنترل تغییر
Change Control
جدول تغییر
Change Log
مدیریت تغییر
Change Management
درخواست تغییر
Change Request
جدول حساب ها
Chart f accounts
كد حساب ها
Code of account
منشور
Charter
چك لیست
Check list
ادعا
Claim
گزارش پایانی
Close-out Report
خاتمه پروژه
Close project
گروه فرآیند پایانی
Closing Process Group
هم مكانی
Co-location
دلیل مشترك
Common cause
مدیریت ارتباطات
Communications management plan
برنامه ریزی ارتباطات
Communication planning
ارتباطات
Communications
سازمان مركب
Composite Organization
غرامت
Compensation
جزء
Component
سیستم مدیریت پیكر بندی
Configuration management system
مفهوم
Concept
محدودیت
Constraint
زمان/ بودجه احتیاطی ذخیره
Contingency Time/ Budget
قرارداد
Contract
اداره قرارداد
Contract administration
خاتمه قرارداد
Contract closure
برنامه مدیریت قرارداد
Contract management plan
بیانیه كار قرارداد
Contract statement of work
ساختار شكست كار قرارداد
Contract work breakdown structure
کنترل
Control
حساب کنترل
Control account
برنامه حساب کنترل
Control account plan
نمودار کنترل
Control chart
حدود کنترل
Control limit
اقدامات اصلاحی
Corrective action
معیار سیستم­های کنترل زمان بندی و هزینه
Cost/ Schedule Control Systems Criteria
خط مبنای هزینه
Cost baseline
بودجه بندی هزینه
Cost budgeting
کنترل هزینه
Cost control
برنامه مدیریت هزینه
Cost management plan
هزینه كیفیت
Cost of quality
شاخص عملكرد هزینه
Cost performance index
هزینه بعلاوه سود
Cost-plus-fee
قراداد هزینه بعلاوه سود ثابت
Cost-plus-fixed-fee
قرارداد هزینه بعلاوه سود و مشوق
Cost-plus-incentive-fee
هزینه بعلاوه درصدی از هزینه
Cost-plus-percentage of cost
قرارداد با بازپرداخت هزینه
Cost-reimbursable contract
ساختار شكست هزینه
Cost Breakdown Structure
برآورد هزینه
Cost Estimating
ریسك هزینه
Cost Risk
تراكم
Crashing
انحراف هزینه
Cost Variance
اقدام متقابل
Countermeasure
معیار
Criteria
مسیر بحرانی
Critical path
فعالیت بحرانی
Critical activity
روش زنجیره بحرانی
Critical chain methods
معیار رضایت مندی مشتری
Customer Acceptance Criteria (CAC)
ارزیابی مشتری
Customer Evaluation
نیازهای مشتری
Customer Needs
تحلیل درخت تصمیم
Decision tree analysis
تجزیه كردن
Decompose
تجزیه
Decomposition
عیب
Defect
تعمیر عیب
Defect repair
بازنگری طراحی
design review
توسعه منشور پروژه
Develop project charter
توسعه برنامه مدیریت پروژه
Develop project management plan
تهیه بیانیه محدوده پروژه مقدماتی
Develop project scope statement
توسعه تیم پروژه
Develop project team
هدایت و مدیریت اجرای پروژه
Direct& manage project execution
انضباط
Discipline
تلاش مجزا
Discrete effort
سند
Document
رویه مستند شده
documented procedure
برنامه راهبردی پویا
Dynamic Strategic Plan
سررسید
Deadline
محصول اقلام قابل تحویل
Deliverable
زمان بندی محصولات
Deliverables Schedule
تاریخ تحویل
Delivery Date
وابستگی­ها
Dependencies
زمان بندی تفصیلی
Detailed Schedule (DS)
هزینه­های مستقیم
Direct Costs
مدیریت پروژه انحصاری
Directive Project Management
فعالیت مجازی
dummy activity
مدت
Duration
 انگیزه برای افزایش سرمایه گذاری ‌های جدید در زمانی که تقاضای افزون بر ظرفیت موجود، فشار می آورد.
Accelerator
 در مبحث کارآفرینی تکنولوژیک، به سرمایه گذاران غیر رسمی یا ثروتمندانی که در ابتدا هیچ گونه رابطه‌ای با شرکت‌های نوپا ندارند و ناگهان پیدا می‌شوند و برای شکل گیری این شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، فرشته می گویند.
Angle
 حق صدور دستور، و اجرای آن به کمک پاداش یا تنبیه را، اختیار گویند. به عبارت دیگر بخشی از قدرت که از منصب های سازمانی ناشی می شود اختیار نامیده می شود.
Authority
 شخصی) یا حتی موسسه ای( که دیگران را برای بستن قرارداد گردهم می آورد . وی در برابر انجام این خدمت، حق دلالی دریافت می کند. دلالان در حوزه های اقتصادی گوناگون مانند خرید و فروش انواع کالاها، بیمه، بورس، زمین و مستغلات فعالیت دارند.
Broker
 در مدیریت مبتنی بر هدف به مشارکت افراد در تعیین هدف تاکید می شود. این تئوری ابتدا توسط پیتر دراکر ارائه شد و هدف این بود که با استفاده از هدف های سازمانی موجبات انگیزش کارکنان را فراهم آورد. از آنجا که مدیران رده پایین تر سازمان در تعیین هدف ها مشارکت می کنند، باید گفتMBO  در سازمان، مسیر پایین به بالا را می پیماید نه مسیر بالا به پایین.
Management By Objective (MBO)
 تکنولوژی تولید منعطف تکنولوژی ای است که انواع مختلفی از قطعات را به وسیله یک ماشین (ماشین های یکسان) تولید می کند. در این تکنولوژی هر ماشین این قابلیت را دارد که طیف متنوعی از عملیات را انجام دهد.
Flexible Manufacturing Technology
 چرخه حیات سازمانی عبارت است از مراحل متوالی رشد و توسعه که سازمان از آنها عبور می کند.
Organizational life cycle
مراکز رشد علمی و دانشگاهی این نوع مراکز رشد، معمولاً توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاوردهای واحدهای فناوری‌های نو و جدید در زمینه‌های بخصوصی و تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری‌هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور می‌شود، شکل می‌گیرد
Academic and Scientific Incubators
سرمایه دار مخاطره پذیر – کارآفرینی که به دیگر کارآفرینان از لحاظ مالی کمک می کند و اغلب نقشی فعال در عملکرد شرکتها به عنوان اشغال یک کرسی در هیأت مدیره و غیره ایفا می نمایند
Adventure Capitalist
سرمایه گذار حامی -فردی که سرمایه یک یا چند شرکت نوپا را فراهم می کند. بر خلاف یک شریک، سرمایه گذار حامی بندرت در مدیریت دخالت می کند. معمولاً سرمایه گذاران حامی، ارزش افزوده را از طریق ارتباطات و تخصص‌هایشان بالا می برند
Angel investor
ارزیابی -یک بررسی عمیق راجع به طرح کسب و کار، تأیید اطلاعات جاری مشخص در خصوص سودهای مخاطره آمیز و ارزیابی مقدماتی است.
Appraisal
تحویل كالا در كنار كشتی
Free Along Side Ship ( FAS(
تحویل كالا در محل كار
Ex-Works (EXW)
تحویل كالا در محل مقرر به حمل كننده
Free Carrier (FCA)
تحویل كالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركی
Delivered Duty Paid ( DDP)
تحویل- كالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی
Delivered Duty Unpaid ( DDU(
تحویل كالا روی اسكله در بندر مقصد
Delivered Ex Quay ( DEQ(
تحویل كالا روی عرشه كشتی
Free On Board ( FOB )
تحویل كالا روی عرشه كشتی در بندر مقصد
Delivered Ex Ship ( DES)
قیمت كالا بیمه و كرایه تا بندر مقصد
Cost Insurance And Freight ( CIF )
قیمت كالا و كرایه تا بندر مقصد
Cost And Freight ( CFR)
پرداخت كرایه حمل كالا تا مقصد
Carriage Paid to ( CPT)
پرداخت كرایه حمل و بیمه كالا تا مقصد
Carriage And Insurance Paid to  (CIP)
سهمی از کیف پول مشتری داشتن و سود از آن
Share of wallet and profitability
کارت امتیاز الکترونیکی (کارتهای الکترونیکی ارائه شده به مشتری که با هر خرید امتیازی بدان اضافه شده و نهایتا مشتری می تواند با آن امتیازات اقدام به خرید نماید.)
loyalty card / gift card
ارتباطات جاری مشتری- شرکت
ongoing customer–firm relationships
محرز شده
established
زمان برگشت سرمایه
payback time
چرخش متعامد واریماكس
orthogonal VARIMAX rotation
تحلیل مولفه های اصلی
principal components analysis
نرمال سازی کایزر
Kaiser normalization
جذر متوسط مربع خطا
root mean square error
حساب بازه ای
interval arithmetic
روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده‌آل
Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
مقدار قطعی، مقدار کلاسیک، ارزش قطعی، ارزش کلاسیک
crisp value
ضریب نزدیکی
closeness coefficient
نظریه مجموعه فازی
fuzzy set theory
غیر فازی سازی
Defuzzify
غیر فازی سازی
Defuzzification
رتبه بندی گزینه ها
rating of alternatives / ratings of alternatives
تابع عضویت
membership function
تظاهر به خشم
faking anger
سایت امکاناتی، سایت تسهیلات (محل تسهیلات)، بررسی و تعیین منطقه ای که از تسهیلات و شرایط لازم برای انجام یک پروژه برخوردار باشد
facility site
مجموعه وزنی (مجموعه ای از وزن ها و امتیازات)
weighting set
ارائه خدمات
service delivery
ویژگیهای محیط زیستی (تناسب با محیط زیست)
environment friendly / environmental friendliness
ابزار پیمایش
survey instrument
تحلیل موجودی محصول
Product inventory analysis
بی اساس
unfounded
تمرکز زدایی
Decentralization / decentralisation
شاخص نیکویی برازش
Goodness of fit index
خطای جذر میانگین مربعات
Root mean square error
تکنیک چرخش مایل کمینه
oblimin rotation technique
تکنیک چرخش مایل بیشینه
oblimax rotation technique
مدیریت مبتنی بر ارزش، مدیریت ارزش محور
Value-based Management
مدیران ارشد مالی
CFO (Chief financial Officer)
مدیران ارشد اجرایی
CEO (Chief Executive Officer)
عضو دائم هیئت علمی، استاد رسمی (معادل دانشیار)
tenured professor  (= Associate professor
استاد رسمی – آزمایشی (معادل استادیار)
tenure-track professor (= Assistant Professor)
پرسنل متصدی
Tenured personnel
پرسنل غیر متصدی
Non-tenured personnel
هزینه یابی بر اساس فعالیت
Activity-based Costing (ABC)
کارت امتیاز دهی متوازن
Balanced scorecard (BSC)
افراد موافق و منتقد
Approving (Appreciative) & depreciative individuals
هم افزایی، هم کوشی
synergy
ذهنیت
Mindset
حسابداری مدیریت پیشرفته
sophisticated management accounting
پیشبرد یا اعتلای مدیریت مبتنی بر ارزش
Value Based Management- sophistication
پیوستار مکانیک / ارگانیک
mechanistic/organic continuum
سوگیری عدم پاسخ
non-response bias
تحلیل عاملی تاییدی
confirmatory factor analysis (CFA)
تحلیل جزء اصلی
principle component analysis (PCA)
واریانس همسانی
Homoscedasticity
عدم قطعیت درک شده محیطی، ابهام درک شده محیطی
perceived environmental uncertainty (PEU)
داده های پیمایشی
survey data
کمترین توانهای دوم جزئی
Partial Least Squares (PLS)
نظریه انتشار
Diffusion  theory
عامل های ارزش مالی
financial value drivers
حساب گویا
rational account
طرفدار نیروی کار (مثل اتحادیه های کارگری)
pro-labor / prolabor
مدل تصمیم گیری چند شاخصه
Multiple Attribute Decision Making (MADM)
تصمیم گیری چند معیاره
multiple criteria decision making
خدمات اطمینان دهی
Assurance Services
اطمینان دهی بی طرفانه / عینی
objective  assurance
نظر بی طرفانه
objective  opinion
اهداف محرز
established objectives
بررسی موضوعی
literature review
تابع اطمینان
Assurance function
ماتریس معکوس
reciprocal matrix
اثر / تاثیر واسطه ای، اثر / تاثیر غیرمستقیم
mediating effect
دوره تحصیلی سوم، سال سوم
tertiary education
وضعیت کنونی
existing setting
محیط کلاس درس
classroom setting
تجهیز شده با
facilitated with
مشاغل آتی، حرف آتی
future careers
مبلغ شهریه
Fee of tuition
کمترین توانهای دوم عادی
ordinary least-square (OLS)
تحلیل تصادفی مرزی
stochastic frontier analysis (SFA)
مدلسازی معادلات ساختاری
structure equation modeling / structural equation modeling (SEM)
مدلسازی چند سطحی
multi-level modeling / multilevel modeling  (MLM)
دوره نگارش انگلیسی
English  writing course
استانداردهای متداول
propriety standards
برنامه اجرایی ملی، برنامه عملیاتی ملی
National Action Plan
دستگیری، کمک
handholding
حداقل مربعات عادی
ordinary least-squares / ordinary least squares
کسب نوآوری
Winning innovation
هوشمندی کسب نوآوری
Winning innovation intelligence
فرآیند هوشمندی سریع در نوآوری
Quick innovation intelligence Process
روش مرکز ثقل
Centroid Method
سیستم استنتاج ممدانی
Mamdani inference system
متن کاوی
text mining

 

لغات مدیریت – بازرگانی بخش 42
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.