مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات مهندسی صنایع – بخش 25

در این قسمت  لغات مهندسی صنایع بخش 25 عرضه شده است.

لغات مهندسی صنایع صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات مهندسی صنایع / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

 

لغات مهندسی صنایع - ایران ترجمه - irantarjomeh

لغات مهندسی صنایع بخش 25
لوله باز
Open-ended pipe
بهینه سازی- تطبیق چندین متغیر با یکدیگر
Optimization
تنظیم جهت- تنظیم ابزار حفاری مایل درجهت مطلوب (داخل چاه)
Orient (to)
طوقه تنظیم جهت
Orientation sub
خروجی
Outlet
مته خارج از اندازه
Out of gauge bit
چاه خارج از اندازه
Out of gauge hole
برونداد- بده خروجی
Out put
سرریز- سرجریان
Over flow
هزینه عمومی
Overhead
اضافه کشش
Over pull
چنگک مانده گیری
Over shot
فشار پوشند
Overburden pressure
اکسیژن گیر
Oxygen scavenger
ساقه حفاری سخت
Packed hole assembly
توپک مهاری
Packer, anchor
توپک قابل حفاری- توپک دایمی
Packer, drillable
توپک قلاویزی
Packer, hold wall
توپک هیدرولیکی
Packer, hydraulic set
توپک چاه باز
Packer, open hole
توپک قابل باز یابی- توپک موقتی
Packer, retrievable
درز آکند-“آکنش”
Packing
غده درز آکند
Packing gland
درز بندی
Pack-off
فلنج آکندی
Pack-off flange
جدا شدن- پاره شدن
Part (to)
پوند بر فوت مکعب
P.C.F. (pound per cubic foot)
خاصیت پاندولی
Pendulum effect
سرعت کندن مته
Penetration, rate of
مشبک (مشبک کردن- سوراخ کردن)
Perforate (to)
شاخه مشبک
Perforated joint
بر داشتن- بلند کردن
Pick up
پیل
Pill
چاه راهنما
Pilot hole
آسیاب راهنما
Pilot mill
نرینه
Pin thread
دیلم
Pipe hook
خرک- تخته لوله (محل قرارگرفتن لوله های حفاری روی سکو)
Pipe rack
خوردگی آبله ای
Pitting corrosion
طرح کردن
Plan (to)
دکل روز تخمینی
Planning value (for each well)
جریان پلاستیکی
Plastic flow
سیال پلاستیک
Plastic fluid
گرانروی پلاستیکی
Plastic viscosity
غده پلاستیکی
Plastic stick
مجرا بند- مجرا بستن- مسدود کردن
Plug (to)
مجرا بندی چاه باز- کور کردن قسمتی از چاه
Plug back
جریان صلبی
Plug flow
مته مسدود- مته گرفته
Plugged bit
مجرا بند آزمایش فورانگیر
Plug tester
مجرا بند کیسه ای
Plus plug
پار لوله
Pop joint
فشار تخلخل- فشارسازند
Pore pressure
تخلخل
Porosity
دکل سیار
Portable derrick
برقی
Power-driven
پوند بر گالن
P.P.G. (pound per gallon)
میزان تولید
Production rate
توپک تولید
Production packer
برنامه ریزی کردن
Program (to)
فشار
Pressure
فشار سنج
Pressure, gauge
فشار پوکشی
Pressure, burst
فشار فروریختگی- فشار همایش
Pressure, collapse
شیب فشار
Pressure, gradient
فشار کار
Pressure, operated
میزانه فشار
Pressure, rating
محرک اصلی- موتور های اصلی
Prime mover
فرآیند- مرحله
Process
رشته جداری تولید
Production casing
سری بهره برداری
Production head
رشته جداری تولید
Production string
حد تناسب
Production limit
لوله جداری محافظ – میانی
Protection casing-intermediate CSG
موادپوشاننده
Protective coating
حفاظ رزوه
Protector (pipe)
پی- سیل
P-seal
سیال شبه پلاستیک- سیال روانشو
Pseudo plastic fluid
کشیدن
Pull (to)
لوله بالا
Pull out of the hole (P.O.H.)
پولی
Pulley
دکل کشنده
Pulling unit
مانده کش هیدرولیک
Pulling tool
موج گیر
Pulsation dampener
پمپ
Pump
قابلیت پمپ شدن
Pump ability
قابل پمپ شدن- پمپ شدنی
Pump able
بوش پمپ
Pump liner
شبکه پمپ
Pump manifold
فشار پمپ
Pump pressure
گردش معکوس گل
Reverse out
طوقه گردش معکوس گل
Reverse sub
عدد رینولدز
Reynolds number
سیلان شناسی
Rheology
تیغه
Rib
دکل حفاری
Rig
دکل روز
Rig day
باز کردن دکل- باز کردن وسایل مختلف روی دکل و پایین بردن آنها
Rig down
سکوی دکل حفاری
Rig floor
بر پا کردن
Rig up
پرگر سخت
Rigid centralizer (positive centralizer)
واشر شیار آکند
Ring gaskets
لوله خیزک
Riser
مته سه کاجه
Rock bit
غلطک- فشنگ
Roller
رولر بیرینگ
Roller bearing
فشنگه ته کابل
Rope socket
بوش دوار
Rotary bushing
حفاری دورانی
Rotary drilling
فورانگیر دورانی
Rotating head
قلاب فنری
Rotary hook (mud hose)
لوله خرطومی گل
Rotary hose (mud hose)
“گوه”
Rotary slip
میز دوار
Rotary table
زبری
Roughness
پیمایش چاه-لوله بالاولوله پایین
Round trip
کارگر سکو
Roughneck
دور در دقیقه
R.P.M. (revolution per minute)
بازیابی
Retrieve
توپک قابل باز یابی آزمایش و تزریق
Retrievable test tool squeeze
لوله پایین
Run in hole (R.I.H)
ارتفاع سکوی حفاری
R.T.E (Rotary table elevation)
انقطاع-پارگی
Rupture
کیسه
Sack
بست ایمنی
Safety clamp
ضریب اطمینان
Safety factor
پار لوله ایمنی
Safety joint
شیر ایمنی
Safety valve
نمک
Salt
رس نمکی
Salt clay
سیم چاه پیمایی
Sand line
طوق محافظ کلی
Saver sub
مقیاس- میزان- جدول- درجه
Scale
زنگ-جرم
Scale (corrosion)
زداینده
Scavenger
تراشیدن
Scrape
طوقه تراش
Scraper
“پرگر خراش”
Scratchier (cementing)
توری
Screen
لوله مشبک توری دار
Screen pipe
اندازه توری (روزنه/اینچ مربع)
Screen size (mesh/in)
گام سنج پیچ
Screw pit gauge
آکندن- مسدود کردن
Seal (to)
بوش جداره
Seal bushing
گویچه مسدود کننده
Sealer ball
آکندن- مسدودکردن
Seal off
پار لوله آکنش
Seal unit
درز
Seam
بدون درز
Seam less
مقر
Seat
پستانک مقره
Seating nipple
شیر مقره
Seat valve
آسیاب اره ای لوله جداری
Section mill
Secure wellایمن کردن چاه
جدا کردن- جدا کننده- تفکیک کننده
Separate
بریدن- جدا سازی
Sequestering
سرویس- خدمات
Service
قراردادن- گذاشتن- نشاندن- نصب کردن
Set
چیدن لوله در دکل
Set back
ظرفیت چیدن لوله در دکل
Set back capacity
سرعت نشست- سرعت ته نشینی (ذرات جامد درسیال)
Settling velocity
زمان بندش سیمان
Setting time (cement)
ابزار نصب
Setting tool
شکل
Shackle
شیل-پلمه سنگ
Shale
سترون کردن شیل
Shale inhibition
سترون ساز شیل
Shale inhibitor
الک لرزان
Shale shaker
بریدن-برش
Shear (to)
کوبه برشی
Shear ram
میزان برش-تغییر نسبی برش
Shear rate
مقاومت برشی
Shear strength
تنش برشی
Shear stress
طوقه برشی
Shear sub
خار برشی
Shear pin
سیال روانشو- سیال شبه پلاستیک
Shear thinner fluid
تغییر مکان-جابجایی
Shift
ابزار جابجا کننده
Shifting tools
قرقره شیار دار
Sheave
کفشک
Shoe
طوقه ضربه گیر (مته)
Shock sub
پیمایش کوتاه یا آزمایشی
Short trip
تیر- گلوله
Shot
نشانه- اثر
Show
اندازه روزنه توری
Sieve gauge
خروجی جانبی
Side outlet
کج کردن چاه
Sidetracking
مغزه گیری جانبی
Side well coring
الک- غربال
Sieve
شاخه – تک
Single
میله وزنه- مانع یاب
Sinker bar
تیر پایه
Skid
کشیدن
Skid (to)
پایه دار
Skid mounted
کشیدن و انتقال دکل (بدون باز کردن آن)
Skidding the rig
طوقه دامندار
Skirt sub
شل کردن- نشاندن تدریجیمته در کف چاه- پایین آوردن
Slack off
کشویی-آستین (در مورد طوقه پایدار کننده)
Sleeve
لوله وزنه صاف
Slick drill collar
شیر دریچه کشویی
Sliding side door valve (S.S.D.)
حفاری تنگ
Slim hole drilling
گوه
Slip
آویزه و آکند رشته جداری
Slip and seal assembly
گوه خودکار
آوSlip, power
گوه دورانی
Slip, rotary
سرعت فرود (ذرات جامد در یک سیال)
Slip, velocity
شاخه شکاف دار
Slotted joint
لجن-لای
Sludge
گل غلیظ
Slug
زدن گل غلیظ به رشته حفاری
Slug the pipe
دوغاب
Slurry
پمپ گل
Slush pump
دکل عملیات تحت فشار
Snubbing unit
کابل آچار محکم کننده
Snub line
فاصله یابی
Space out, to
شل کردن لوله
Soft break
جامد- ذره جامد
Solid
شیر چند قلو
Solid block valve
دستگاه تصفیه گل
Solid control equipment
خوردگی اسید
Sour corrosion
فاصل
Spacer
ماسوره رابط
Spacer spool
فاصله بندی
Spacing
خرد شدن- ریز شدن- زخمی شدن
Spill
دماغه پیکانی- کاج شماره یک مته
Spear
نیزه مانده گیر
Spear fishing tool
گوه عنکبوتی
Spider
کلی گردان
Spinner, Kelly
طبلک فرعی راست
Spinning cathead
زنجیر بستن
Spinning chain
مارپیچ
Spiral
لوله وزنه شیارمارپیچ
Spiral grooved drill collar
ماسوره
Spool
؛پرگر کمانی؛
Spring centralizer
لوله وزنه, چهار پر حفاری
Square drill collar
کلی چهار پر
Square Kelly
تزریق کردن- فشردن
Squeeze
شیر فنری
Spring valve
شروع حفاری چاه
Spud
زمان شروع حفاری چاه
Spud ding date
روزنه مربع
Square mesh
جا انداختن (نرینه در مادینه لوله ها)
Stab
سکوی جداره رانی
Stabbing board
طوقه پیدارکننده- پرهون
Stabilizer
تعیین محل یک چاه بر روی یک منطقه نفتی
Stake a well
استند
Stand (terrible)
بیرینگ استاندارد
Standard bearing
دکل استاندارد
Standard derrick
معمولی
Standard trim
لوله ایستای انتقال گل
Stand pipe
نشاسته
Starch
چاه نزدیک- چاه مجاور
Step out well
گیر کردن- گیر افتادن
Stick
خمیری- چسبناک- چسبنده
Sticky
کف بنتونایتی
Stiff foam
نیسو
Stinger
حلقه قفل
Stop collar
آزمایش دو- پی
Straddle test
تکمیل دو- پی
Straddle completion
توپک دو- پی
Straddle packer
تغییر شکل و اندازه
Strain
آشغال گیر صافی
Strainer
تنش
Stress
تمرکز تنش
Stress concentration
شکستگی تنش- خوردگی
Stress cracking
رشته
String
رشته روز
String day
رشته انفجار (برای عملیات پس گرد)
String shot
اضافه کردن کابل های آویزان- بلاک بالا رونده
String up
رشته سال
String year
نوار- قیطان
Strip
لوله پایین (با دالیز بسته)
Strip in
(لوله بالا (با دالیز بسته
Strip out
چنبر گل گیر
Stripper
لوله گیر کرده
Stuck pipe
پیچ
Stud
پیچ دار
Studded
جعبه آببندی
Stuffing box
ابزاری که برای عملیات های مختلف درساق مته استفاده میشود -تبدیل
Sub
طوقه مته
Sub, bit
طوقه تنظیم جهت
Sub, orientation
طوقه ضربه گیر
Sub, shock
زیرعادی
Sub normal
زیر پایه دکل
Sub structure
میله مکنده
Sucker
ورودی
Suction
شکستی گوگردی- تنشی
Sulfide stress cracking
تکیه گاه
Support
لوله جداری سطحی
Surface casing
مواد رویه کار
Surfactant
موج (نفس زدن)
Surge (to)
فشار موجی- فشار کوبشی
Surge pressure
مکش- مکیدن- مک زدن
Swab (to)
لاستیک مکنده یا مکنده
Swab cup
سنبه لوله حفاری
Swage
تبدیل لوله حفاری
Swedge
زانوی تولید
Swept bent
گلو گاه هرز گرد
Swivel
دسته گلو گاه هرز گرد
Swivel bail
دنباله توپک- لوله دنباله
Tail pipe
تنش مماسی
Tangential stress
مخزن
Tank
روزن- سوراخ یا محلی برای بستن فشار سنج یا وسایل دیگر
Tap
آسیاب مخروطی
Taper mill
قلاویز مانده گیر
Tapered tap
هدف
Target
رشته مرکب
Taper string
بازکردن دکل- پیاده کردن و کنار کشیدن دکل از روی چاه
Tearing down
دکل تلسکوپی
Telescopic derrick
حد مقاومت کششی
Tensile strength=ultimate strength
قایق مسکونی در کنار سکوی نفتی در دریا
Tender
کشش
Tension
فلنج جوشی
Test well flange
روانگر
Thinner
ماسیدن- گرانفامی
Thixotropy
حفاظ رزوه
Thread protector
انداختن زنجیر (دور لوله)
Throwing the chain
پس آویز کردن-امتداد آستری
Tie back
آستینه آستری
Tie back sleeve
رشته پس آویز
Tie back string
پیچ نگهدارنده
Tie down screw
چاه تنگ (تنگی چاه)
Tight hole
نقطه تنگ
Tight spot
تجزیه زمانی عملیات
Time break down
آچار
Tong
آچار لوله جداری
Tong, casing
کابل آچار لوله
Tong line
کارگر آچار زن
Tong man
آچار هیدرولیکی
Tong, power
آچار دکل
Tong, rotary
مفصل لوله- پیوندگاه
Tool joint
سر حفار
Tool pusher
دندانه
Tooth
مشعل برش
Torch
مته فولادی- مته دندانه فولادی
Tooth bit
گشتاور
Torque
مبدل گشتاور
Torque converter
پیچاندن- پیچش
Torsion
عمق نهایی- عمق هدف
Total depth
زاویه یاب تاتکو
TOTCO
حلقه تاتکو
TOTCO baffle
پوشینه زاویه یاب -تاتکو
TOTCO barrel
زاویه یاب مکانیکی و مضاعف تاتکو
TOTCO double recorder mechanical drift indicator
شیفت- نوبت
Tour
سرحفار شیفت
Tour pusher
لایه انتقالی
Transit zone
جعبه انتقال
Transmission
بلاک بالا رو- بالا رو
Traveling block
شاخه کشویی
Travel joint
چاره سازی
Treatment
مته سه کاجه
Tri-cone bit
پیمایش چاه – لوله بالا – لوله پایین
Trip
گاز پیمایش- گازی که در زمان پیمایش وارد چاه می شود
Trip gas
طوقه سیمان سه کاره
Triplex baffle collar
مخزن پیمایش
Trip tank
لوله مغزی
Tubing
آویزه مغزی
Tubing hanger
سر مغزی
Tubing head
ماسوره سر مغزی
Tubing head spool
ماسوره سر مغزی دو کاره
Tubing head spool, all purpose
لوله جات- لوله آلات- کالای لوله ای
Tubular good
مته دکمه ای
Tungsten carbide insert bit
توربودریل
Turbo-drill
حفاری توربینی
Turbo-drilling
جریان متلاطم- ناآرام- آشفته
Turbulent flow
بریدن لوله های حفاری (درزمان چرخیدن لوله)
Twist -off
زیرجریان- ته جریان
Underflow
اتصال
Union
دستگاه- واحد – کارخانه
Unit
مفصل همه سویی – شاخه مفصلی
Universal joint
برجستگی
Upset
درون برجسته
Upset (internal)
برون برجسته
Upset (external)

 

لغات مهندسی صنایع بخش 25
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.