مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

 

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما

شماره      
76
کد مقاله
TXT76
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
خصیصه‌های سطحی و مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما
نام انگلیسی
Surface characteristics and antistatic mechanism of plasma-treated acrylic fibers
تعداد صفحه به فارسی
20
تعداد صفحه به انگلیسی
7
کلمات کلیدی به فارسی
الیاف آكریلیك- پلاسما- ویژگی های سطح- مکانیزم آنتی استاتیک
کلمات کلیدی به انگلیسی
Acrylic fibers- Plasma- Surface characteristics- Antistatic mechanism
مرجع به فارسی
كالج شیمی و مهندسی شیمی- دانشگاه دونگوا- چین
مرجع به انگلیسی
College of Chemistry & Chemical Engineering- Donghua University
سال      
2006
کشور        
خصیصه‌های سطحی و مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما
چکیده
الیاف آكریلیك به وسیله فن آوری پلاسمای دشارژ نوری یا تخلیه تابناک نیتروژن جهت ارتقای ویژگی های آنتی استاتیک سطح، مورد فرآوری قرار می‌گیرند. سطوح فرآوری شده از طریق بررسی میکروسکوپی اسکن الکترون (SEM)، آنالیز مساحت سطح خاص (BET) و طیف سنجی فتوالکترون اشعه ایكس (XPS) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بر این اساس، این نکته مشخص شده است که فرآوری پلاسما باعث ارتقای سختی یا زبری سطح گردیده است و طبیعت و دانسیته عملکردهای سطح را تغییر داده و به میزان قابل توجهی قابلیت مرطوب شدگی و آنتی استاتیک یا ضد الكتریسیته ساكن الیاف آكریلیك را ارتقا بخشیده است.
 

کلمات کلیدی: الیاف آكریلیك، پلاسما، ویژگی های سطح، مکانیزم آنتی استاتیک

 
 
1- مقدمه
الیاف آكریلیك یکی از الیاف سنتزی پیشرو می‌باشد که به واسطه استحکام بالا حالت الاستیلته یا كشسانی مناسب و همچنین رنگ پذیری عالی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. با این وجود، قابلیت جذب ضعیف ذاتی آن ، همراه با بروز بارهای استاتیک بالا، توسعه بیشتر این محصول را با محدودیت مواجه ساخته است.
این نقص را می‌توان از طریق اصلاح شیمیایی و فیزیکی الیاف برطرف نمود. با وجود آنکه اصلاح شیمیای الیاف در زمینه ارتقای ویژگی های آبدوستی و آنتی استاتیک الیاف تا اندازه‌ای موفق بوده است، مسایل محیطی در زمینه دور ریزی مواد شیمیایی پس از فرآوری همچنان دلنگرانی هایی را بوجود آورده است. فرآوری پلاسما به عنوان یک فرآوری تمیز، خشک و با تکنیک های فیزیکی طرفدار محیط زیست، احتمالات و وِیژگی های جدیدی را در این رشته به وجود آورده است. فرآوری پلاسما به طور معمول می‌تواند روال های زیر را باعث شود: هیدروژن گیری و تشکیل پیوند غیراشباع متعاقب، تشکیل رادیکال های آزاد پایدار یا ثابت گیرافتاده، تولید گروه های قطبی از طریق فعل و انفعالات ماورای- پلاسمایی و بوجودآوردن  سختی و زبری سطح افزایش یافته از طریق ساختار بی شکل و ممتاز فرآیندهای سایشی.

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما

 

2- روال های تجربی
1-2 مواد
الیاف آكریلیك تجاری (شامل 92% آکریلو نیتریل، 7% متیل آکریل و 1% سدیم متالیسولفنات) در کلیه آزمایشات مورد استفاده قرار گرفته و الیاف کلیه تست ها با استفاده از 2 گرم در لیتر ماده شوینده غیریونی به مدت 1 ساعت تحت شستشو قرار گرفته تا آن که آلودگی های ناشی از روال های ترکیبی و آلودگی سطحی از آن حذف شود. نیتروژن با خلوص معمولی نیز به عنوان گاز پلاسما به کار گرفته شد.
2-2 فرآوری های پلاسما
الیاف آكریلیك در دستگاه دشارژ نوری، به طور مستقیم با پلاسمای نیتروژن، مورد فرآوری قرار گرفت. شرایط آزمایشگاهی که در طی فرآوری پلاسما به کار گرفته شدند از قرار ذیل می‌باشند: فرکانس 56/13 مگا هرتز، فشار در سطح 2/0 torr برای کل مدت فرآیند فوق، قدرت پلاسما 300 وات، و زمان واکنش در محدوده 1، 3 ، 5و 7 دقیقه.
3-2 برآوردها
ریخت شناسی سطح الیاف تحت فرآوری پلاسما و بدون این فرآوری بوسیله روال اسکن میکروسکوپ الکترونی (نوع JSM-5600LV، ساخت ژاپن) مورد بررسی و مشاهده قرار گرفت و داده های بدست آمده به صورت تصاویر مربوطه ضبط شدند. بزرگ نمایی تصاویر در محدوده ی 5000 الی 20000 برابر بود.

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما

 

3- نتایج
1-3 تأثیر فرآوری پلاسما بر روی خواص سطح
خوردگی ناشی از پلاسما باعث بوجود آمدن تغییرات قابل توجهی بر روی ساختار سطح الیاف می‌شود. سنجش های SEM و BET به منظور بررسی مورفولوژی سطح و همچنین مساحت سطح خاص الیاف مورد استفاده قرار می‌گیرند. شکل 1 نشان دهنده میکرو گراف های الیاف قبل و بعد از فرآوری پلاسما می‌باشد. یک سختی یا زبری سطحی افزایش یافته را می‌توان در زیر لایه هایی که تحت فرآوری پلاسما قرار گرفته اند مشاهده نمود. شکل 2- معرف طرحی است که در زمینه مساحت سطح خاص به عنوان تابعی از زمان در معرض قرارگیری به وسیله پلاسما می‌باشد.
2-3 ارتقای رطوبت پذیری سطح و قابلیت آنتی استاتیک
زاویه تماس و ناحیه رطوبت به منظور قابلیت مرطوب شدگی سطح مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج به دست آمده در جدول 2 نشان داده شده اند. نمونه فرآوری نشده اصلی به صورت کامل آب گریر می‌باشد ناحیه رطوبت تنها 85/0 و زاویه تماس نیز به میزان 80/77 درجه می‌باشد. با این وجود، قابلیت مرطوب شدگی سطح پس از فرآوری پلاسما به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. تحت شرایط پلاسمای عرضه شده، زمان سه دقیقه‌ای به میزان کافی برای حاصل آوردن حالت مرطوب شدگی مناسب کفایت خواهد داشت (بالاترین ناحیه مرطوب شدگی با کوچکترین زاویه تماس).

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما

 

4- مباحث
مرطوب شدگی سطحی به طور مستقیم مرتبط با انرژی سطح می‌باشد. داشتن یک سطح پایدار با حالت انرژی بیشتر، منجر به بروز سطحی با مرطوب شدگی کمتر می‌گردد. این امر هم اکنون مشخص شده است که اصلاح الیاف از طریق روال پلاسما باعث اکسیداسیون و تخریب سطوح الیاف می‌شود. اکسیداسیون باعث بوجود آمدن عملکردهای مربوط به اکسید شدگی می‌گردد، که در نهایت باعث افزایش انرژی سطحی شده، در حالیکه تخریب به صورت عمده باعث تغییر مورفولوژی یا ریخت شناسی سطح الیاف می‌شود.
برای حاصل آوردن اصلاح سطحی به صورت موثر داشتن فرآوری پلاسما به میزان 3 دقیقه کفایت خواهد داشت. در صورتیکه زمان فرآوری بعداً افزایش یابد، برخی از گروه های قطبی که با حالت ضعیفی به سطح متصل شده اند از سطح الیاف حذف می‌گردند که خود باعث افزایش نسبی در زمان فساد – نیمه می‌گردد.
 

مکانیزم آنتی استاتیک الیاف آكریلیك فرآوری پلاسما

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.