مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

کنترل موتور DC بدون جاروبک تعویض دنده الکترونیکی ترابری خودرو – فصل 6

کنترل موتور DC بدون جاروبک تعویض دنده الکترونیکی ترابری خودرو – فصل 6

کنترل موتور DC بدون جاروبک تعویض دنده الکترونیکی ترابری خودرو – فصل 6 – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  مکانیک
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

مطالعه 20 الی 100% رایگان مقالات ترجمه شده

1- قابلیت مطالعه رایگان 20 الی 100 درصدی مقالات 2- قابلیت سفارش فایل های این ترجمه با قیمتی مناسب مشتمل بر 3 فایل: pdf انگیسی و فارسی مقاله همراه با msword فارسی -- تذکر: برای استفاده گسترده تر کاربران گرامی از مقالات آماده ترجمه شده، قیمت خرید این مقالات بسیار کمتر از قیمت سفارش ترجمه می باشد.  

چگونگی سفارش

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه (شماره حساب) ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.com شامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر -- مقالات آماده سفارش داده شده عرفا در زمان اندک یا حداکثر ظرف مدت چند ساعت به ایمیل شما ارسال خواهند شد. در صورت نیاز فوری از طریق اس ام اس اطلاع دهید.

قیمت

قیمت این مقاله: 20000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده مکانیک - ایران ترجمه - irantarjomeh

کنترل موتور DC بدون جاروبک تعویض دنده الکترونیکی ترابری خودرو – فصل 6

شماره      
58
کد مقاله
MEC58
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
کنترل یک موتور DC بدون جاروبک در یک سیستم تعویض دنده الکترونیکی پروژه سیستم‌های ترابری و خودرو – فصل 6
نام انگلیسی
Controlling a Brushless DC Motor in a Shift-by-Wire System Master’s thesis performed in Vehicular Systems: chap 6
تعداد صفحه به فارسی
14
تعداد صفحه به انگلیسی
8
کلمات کلیدی به فارسی
موتور DC بدون جاروبک- سیستم تعویض دنده الکترونیکی / سیستم کنترل فرمان الکترونیکی- گیربکس اتوماتیک- سنسورهای هال- مدولاسیون پهنای پالس
کلمات کلیدی به انگلیسی
Brushless DC motor- Shift-by-Wire- Automatic transmission – Hall sensors- Pulse width modulation
مرجع به فارسی
بخش سیستمهای ترابری و خودرو
دپارتمان مهندسی الکترونیک
دانشگاه لینکوپینگز
مرجع به انگلیسی
Division of Vehicular Systems-
Dept. of Electrical Engineering-
 Linkopings universitet
سال      
2003
کشور        
سوئد

 

کنترل یک موتور DC بدون جاروبک در یک سیستم تعویض دنده الکترونیکی
پروژه سیستم‌های ترابری و خودرو
فصل 6
عملکرد موتور
این فصل نسبت به تشریح رفتار موتور و آزمایشات انجام گرفته اقدام می نماید. در ابتدا یک مرحله معمولی که طول آن منطبق با یک جابجایی برای گیربکس می باشد مدنظر قرار می گیرد. نتیجه آن با شبیه سازی مربوطه مقایسه شده و مشابهت های آن مشخص می گردد. علاوه براین یک آزمایش با فرکانس های PWM مختلف نیز جهت یافتن فرکانس بهینه انجام می گردد. این موتور به چرخ دنده ها در هیچ یک از این آزمایشات متصل نمی باشد. موتور بدون بار بیشتری به غیر از اینرسی خاص خود به حرکت در می آید. موقعیت آن از طریق شمارش تغییرات وضعیت هال مورد ارزیابی قرار می گیرد.

کنترل موتور DC بدون جاروبک تعویض دنده الکترونیکی ترابری خودرو – فصل 6

 

1-6. تنظیمات برآوردها
جهت جبران مشکل مربوط به وظایف نرم افزاری تشریح شده در بخش 2-2-5، کلیه نمودارها در این فصل به میزان اندکی تعدیل شده اند. برای این کار نسبت به اندازه گیری سرعت بالای موتور با یک اسیلوسکوپ که به صورت مستقل از سیستم عامل می باشد اقدام می شود. این سرعت بالا، که یک سرعت صحیح می باشد، به میزان 5500 دور در دقیقه مشخص شده است. پس از آن این مشخصه با سرعت بالا حاصله از نمونه های ذخیره شده در SCU مقایسه گردید. مقدار حاصله در سطح پایین تری می باشد چرا که چنین موردی تحت تاثیر مشکلات مرتبط با وظایف، نوعا  در حول و حوش 5000 دور در دقیقه خواهد بود. محور زمانی به صورت 5500/5000 مقیاس بندی شده است تا آنکه جبرانی برای این مورد باشد و نتیجه حاصله به صورت یک نمودار نشان داده شده است که احتمالا دارای تطبیق بهتری با رفتار حقیقی خواهد بود.
2-6. مقایسه شبیه سازی
شکل 1-6 نشان دهنده تغییر بین دنده R و N می باشد. چنین تغییری مساوی با 321 تغییر وضعیت هال از موقعیت 446 به موقعیت 767 می باشد. این نمودار نشان دهنده موقعیت و سیگنال کنترلی و مشابهت های بین شبیه سازی و برآوردهای آن می باشد. موتور به سرعت حداکثری خود رسیده و در حدود 100 میلی ثانیه همچنان این سرعت را حفظ خواهد نمود. در طی این زمان، سیگنال کنترل PWM 100٪ خواهد بود. در زمان 100 میلی ثانیه سیگنال کنترلی کاهش یافته و موقعیت به سرعت در موقعیت هدف تثبیت می شود. به هنگامی که موقعیت در محدوده های دقت مشخص شده برای 100 نمونه قرار گرفت، سیگنال کنترل به 0 تنظیم خواهد شد.
3-6. تنظیم پارامتر کنترل
این سیستم با توجه به مجموعه های تنظیمی مختلف PID مورد آزمایش قرار گرفته و دارای واکنش مشابهی با تغییرات پارامتری می باشد. یک مقدار تناسبی K افزایش یافته سبب سریع تر شدن سیستم خواهد شد اما در عین حال حالت خطای سیستم را نیز بیشتر خواهد نمود. از آنجایی که سیگنال کنترلی برای بخش بزرگی از مرحله به میزان 100٪ خواهد بود، بهره زمانی به هنگام افزایش K تنها به صورت حاشیه ای خواهد بود. یک بخش مشتق نیز اضافه شده است که سبب کاهش خطاها خواهد شد. آزمایشاتی با استفاده از بخش های لاینفک سیستم، در عین حال بدون ارتقای حقیقی، انجام شده اند. در نهایت این آزمایشات رها شده و سرانجام یک کنترلر PD مورد استفاده قرار گرفت.
4-6 تست فرکانس PWM
این کنترل با استفاده از 8 فرکانس مختلف PWM، 117 Hz، 469 Hz ، 938Hz، 875/1 kHz، 75/3 kHz، 5/7 kHz، 15 kHz و 25 kHz، مورد آزمایش قرار گرفت. اولین آزمایش هیچ گونه تفاوتی را نشان نداده است، به شکل 2-6 رجوع کنید. این آزمایش یک تغییر از دنده  N  به  D  می باشد و نتایج را  می توان به سختی منفک نمود. علت این امر آن است که در طی بخش بزرگی از این مرحله سیگنال کنترلی به حداکثر می رسد. این بدان معناست که چرخه کار PWM به میزان 100٪ می باشد و فرکانس PWM معنا دار نخواهد بود. PWM ، با احتمال سوییچینگ  باز و بسته، تا بعد از 100 میلی ثانیه کمتر از 100٪ نخواهد بود. این امر نشان دهنده آن است که احتمالا این فرکانس برای چنین کاربردی معنی دار نخواهد بود.
1-4-6. مشکلات در فرکانس های پایین
به هنگامی که از یک فرکانس PWM کم استفاده شود موتور با مشکلی با توجه به مسئله جابجا گری / کموتاسیون روبرو خواهد شد. این مورد در شکل 8-3 نشان داده شده است. هر فاز در طی 120 درجه الکتریکی بالا می باشد که هم ارز 24 درجه مکانیکی است. به هنگامی که موتور در 5000 دور در دقیقه به گردش در می آید (83 rps)، زمان برای یک فاز بالا    میلی ثانیه خواهد بود. در صورتی که فرکانس PWM 117 هرتز باشد، دوره آن 5/8 میلی ثانیه، و میزان 10 برابر بزرگتر خواهد بود. این بدان معناست که چنین سیگنالی شباهتی به سیگنال شکل 8-3 نخواهد داشت، چرا که دوره PWM بزرگتر از دوره کموتاسیون می باشد.
2-4-6. مشکلات در فرکانس های بالا
رفتار این سیستم به هنگامی که فرکانس های بالای PWM مورد استفاده قرار می گیرند تعجب آمیز خواهد بود. این سیستم سریع است اما دارای مشکلاتی خواهد بود آن هم به هنگامی که خطای موقعیت اندک باشد. دلیل این امر به طور کامل مشخص نیست. یک احتمال مشکل امپدانس می باشد. از آنجایی که موتور به صورت اساسی به صورت یک کویل است امپدانس با فرکانس افزایش می یابد. جریان های پایین میرا گردیده و آن قدر اندک می شوند که قابلیت فایق آمدن بر اصطکاک اینرسی جهت حرکت دادن موتور را نخواهند داشت. دلیل دیگر می تواند این مسئله باشد که تولید حرارت در سوییچ های با جریان قوی بر روی مقاومت تاثیر گذار خواهند بود. بنابر این، با توجه به فرکانس PWM بالاتر، برای سوییچ ها، تولید حرارت نیز همچنین بیشتر خواهد بود.
 

کنترل موتور DC بدون جاروبک تعویض دنده الکترونیکی ترابری خودرو – فصل 6

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.