مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا – ایران ترجمه – Irantarjomeh

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه جانورشناسی

مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات رایگان

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 25000 تومان (ایران ترجمه - irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

متون ترجمه شده جانورشناسی - ایران ترجمه - Irantarjomeh
شماره
۳
کد مقاله
Zology03
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
یافته‌های بدست آمده از لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا: یک دیدگاه بالینی
نام انگلیسی
Postmorten Findings in Wild Great Bustards
تعداد صفحه به فارسی
۱۴
تعداد صفحه به انگلیسی
۵
کلمات کلیدی به فارسی
هوبره‌های بزرگ وحشی، اوتیس تاردا
کلمات کلیدی به انگلیسی
Post-morten Findings in Wild Great Bustards
مرجع به فارسی
مرجع به انگلیسی
کشور
یافته‌های بدست آمده از لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا: یک دیدگاه بالینی
خلاصه
دلایل مرگ و ناخوشی برای ۱۳ نوع از هوبره‌ها یا میش مرغهای بزرگ آزاد  (اوتیس تاردا) در اسپانیا گزارش شده است. دلیل مرگ و میر اصلی پرنده‌های بالغ و دو نوع جوانتر از آنها تصادم با خطوط برق یا پرچینها بود. یک گونه از هوبره‌های بالغ نیز بواسطه امراض کلی قارچی (اسپرگیلوس فومیگاتوس) تلف شدند. از دیگر دلایل مرگ  جوانترها شکار ، عفونت خونی ،  امراض انگلی روده کوچک بواسطه کرم انگل ، جمود غضلانی و شکمی  و ضربات و تصادفات ناشی از برخورد با ادوات کشاورزی می‌باشد. عوامل امراض نیز نظیر صدمات پوستی ، شکستگیها ، ضربات به بافت نرم و کبد ، سینه پهلو بعلل مختلف  و انگلهای درونی و خونی می‌باشند.

 

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا

 

مقدمه
۲۲ گونه از هوبره (خانواده  اوتیدیدی) ، وجود دارد که برخی از آنها جزء گونه‌های در معرض خطر می‌باشند.  هوبره‌های بزرگ (اوتیس تاردا) ، که از نظر جنسی در دو شکل موجود می‌باشند ، جزء گونه‌هایی بشمار می‌آیند که بصورت کلی در معرض خطر می‌باشند. تعداد آنها در خلال قرن اخیر به میران قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و  جمعیت آنها در حال حاضر در جلگه‌های  پوشیده از گیاه اروپا و آسیا متمرکز است. این کاهش مرتبط با تغییر عادات بواسطه رشد جمعیت انسانی ، رفتارهای مرتبط با خانواده و کشاورزی و فشارهای انسانی می‌باشد.
جمعیت موجود در جزیره ایبری جزء بزرگترین میزان جمعیتی موجود در اسپانیا ، در حدود ۱۷۰۰۰ الی ۱۹۰۰۰ پرنده می‌باشد.  بیشتر میزان جمعیتی هوبره‌های بزرگ اسپانیا تقریبا ثابت مانده و حتی در برخی از مناطق حفاظت شده جمعیت آنها رو به افزایش می‌باشد.
دیگر گونه‌های هوبره (کلامیدوتیس آندولاتا ، آردئوتیس کوری ، یوپودوتیس رافیکریستا … ) از مراقبتهای ویژه دامپزشکی ، مخصوصا در خاورمیانه، ‌جائیکه اطلاعات مناسبی از ویژگیهای بالینی هوبره‌های موجود است ، برخوردار هستند.
بیشترین اطلاعات در خصوص هوبره‌های بزرگ، بر اساس مطالعات بوم شناسی استوار است و گزارشهای بسیاری نیز در خصوص  محدود سازی و یا از بین بردن بیماریهای اصلی هوبره‌ها وجود دارد. اما نویسنده توانست تنها سه نمونه از ویژگیهای مراقبتی دامپزشکی را بیابد که هیچ یک از آنها در ژورنالهای بین‌المللی انتشار نیافته است.
مدیریت بالینی هوبره‌های بزرگ بواسطه نیروی زیاد ، وزن ،  و آسیبهای وارده به حیات طبیعی این موجودات امری مشکل می‌باشد. داشتن اطلاعات کافی بالینی این نوع پرندگان می‌تواند کمک بزرگی در جهت مداوای روزانه آنها و موارد کلینیکی بروز یافته نماید. هدف از این مطالعه ارائه یک دید کلی از حالتهای مرگ و میر و بروز امراض در نوع گسترده هوبره‌های بزرگ اسپانیایی می‌باشد.

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا

 

مواد و روشها
ما برای این تحقیق ۱۳ مورد مرگ و میر در گونه‌های بزرگ هوبره‌ (۶ هوبره بزرگ یا مسن و ۷ هوبره جوانتر)، در خلال سالهای ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۱، را بررسی کردیم. از شش هوبره بزرگ پنج  مورد آن نر بود. این میزان برای هوبره‌های جوانتر ۷ به ۳ می‌بود. جنسیت یکی از هوبره‌های جوان نیز برایمان محرز نشد. در این مقاله، پرندگان زنده‌ای بودند که ظرف مدت ۲۴ ساعت در مرکز توانبخشی جان خود را از دست داده و مردند.
از تکنیکهای آزمایش پس از مرگ استاندارد مختص مرغان بهره گرفته شد. جهت این کار از ادواتی نظیر دو پروژکتور اشعه ایکس ، نمونه‌های هیستوپاتولوژی ، پاراسیتولوژی ، و میکروبیولوژی و همچنین زیست سنجی استفاده گردید. وضعیت هر یک از مرغان لاغر ، ضعیف ، متوسط ، خوب و فربه گزارش شده است که بر اساس اندازه‌گیری غضله‌های قفسه صدری سینه بوده است. پرنده‌هایی که دارای عضله ضعیف و لاغر بودند در دسته‌ای بنام گروه سینه لاغرها طبقه‌بندی گردیدند. برای هیستوپاتوگرافی علامتهای مخصوص بکار گرفته شد، آن هم به هنگامی که کالامیدوفیلا اس پی پی یا مرض سل جزء تشخیصهای مشتق پرنده‌ها بشمار می‌رفت.
علت مرگ و میر با توجه به ملاحظات سابق کلینیکی ، مشاهدات بالینی ، یافته‌های آزمایشگاهی و همچنین یافته‌های مهم بدست آمده از اجساد پرندگان مشخص شد.
ایندوپارازیت یا نوعی انگل داخلی در آب مقطر شستشو داده شد و در اتانول ۷۰% نگهداری گردید تا برای فرآیند مشخص سازی امراض آماده باشد. در جائیکه ممکن بود لکه‌های خون برای جستجوی هماتوزوا یا انگل خونی مهیا گردیده و بروش شناوری با سولفات روی در حالیکه در اتانول ۷۰% نگهداری می‌شد مورد آزمایش قرار گرفت.

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا

 

نتایج
علل مرگ و میر هوبره‌های بزرگ وحشی بشرح ذیل در جدول ۱ خلاصه شده است.
ضربه بواسطه برخورد با خطوط انتقال برق مرگ و میر ۸۳٫۳% از بزرگسالان و   ۴۲٫۹ % از جوانترها را باعث شده است. بیماری قارچی نیز میزان ۱۶٫۷%  از مرگ و میر بزرگسالان را بخود اختصاص داده است. از دیگر علل مرگ و میر شکار (۱۴٫۳%)، فشردگی یا تصلب سنگدان (۱۴٫۳%) و انسداد روده کوچک (۱۴٫۳%) می‌باشند.
جدول ۱٫ علل مرگ و میر در ۶ هوبره جوان و ۶ هوبره بزرگ
علت مرگ
بزرگسال
جوان
جمع
ضربه-خطوط‌ انتقال برق
نرده‌ها و پرچینها
۵
۲
۷
ضربه ناشی از برخورد با وسایل حمل و نقل
۰
۱
۱
بیماری قارچی
۱
۰
۱
شکار
۰
۱
۱
انسداد روده کوچک توسط کرم پهن
۰
۱
۱
عفونت خونی
۰
۱
۱
فشردگی سنگدان
۰
۱
۱
جمع
۶
۷
۱۳
دیگر یافته‌های این تحقیق در جدول ۲ خلاصه شده‌ است.
جدول ۲٫ یافته‌های پس از مرگ در ۷ هوبره جوان و ۶ هوبره بزرگسال
یافته‌ها
بزرگسالان
جوانترها
جمع
انگل روده‌ای
ضربات پوستی
۶
۵
۴
۴
۱۰
۹
شکستگی
ضربات
استخوان شعاعی
استخوان ورک
استخوان ران
تیبیوتارسس
استخوان عمومی
حلقه فیبروس چشمی
جمجمه
۴
۱
۱
۱
۰
۰
۰
۱
۱
۳
۱
۰
۰
۱
۱
۱
۰
۰
۷
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
ذات‌الریه
باکتری
قارچ
تنفس
۴
۰
۱
۳
۳
۲
۰
۱
۷
۲
۱
۴
از دست رفتن عضلات قفسه صدری
۲
۴
۶
انگل هموپارازیت
۲
۲
۴
انگل اکتوپارازیت
۲
۱
۳
ضربه کبدی
۲
۱
۳
انگل روده‌ای – کرم گوشت
۱
۱
۲
تغییر شکل استخوان جناغ
۱
۰
۱

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا

 

مباحث و نتیجه‌گیری
دلایل مرگ و میر هوبره‌های آزاد اسپانیا مورد مطالعه قرار گرفته است. علت اصلی مرگ و میر جوانترها شکار می‌باشد و همچنین برخورد با خطوط انتقال برق نیز در دو مورد روی داده است. در این مطالعه تنها یک هوبره توسط جانور شکاری ربوده شده و دیگران با ادوات کشاورزی برخورد داشته‌اند.  علت آخری بعنوان یک پدیده عمومی در میان جوجه‌هایی که در میادین کشاورزی بدنبال دانه می‌گشتند گزارش شده است.
در کار قبلی در استان مادرید نویسندگان دریافتند که برخورد با خطوط برق دلیل مرگ و میر ۳۰ هوبره بزرگ در خلال سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ بوده است. ضربه وارده بواسطه برخورد با خطوط برق یا پرچینها در حال حاضر ۶۳٫۱% از علل مرگ و میر هوبره‌های بزرگ وحشی را بخود اختصاص می‌دهد. شکستگی استخوان و دررفتگی، صدمات پوستی و صدمه به بافت نرم ، پارگی کبد ، دات‌الریه تنفسی، و خونریزی شش و ریه دلایل اصلی مرگ و میر بواسطه این حوادث می‌باشند. به هنگامی که چنین حوادثی مورد تایید بخش توانبخشی می‌باشد می‌بایست تصمیم منطقی و با ارزشی در این خصوص اتخاذ گردد.
یافته‌های مکرر بدست آمده از لاشه‌های هوبره‌ها نشان دهنده صدماتی است که توسط انگلها و کرمهای پهن (اوتیدیتنیا کونوئیدس و ایدیوژنس اتیدیس) ناشی می‌شود.  این گونه از کرمها قبلا نیز در هوبره‌های بزرگ (وحشی و دربند)  اسپانیا گزارش شده بود. همچنین در این خصوص مرگ یک هوبره بواسطه انسداد روده کوچک از طریق این کرم نیز گزارش شده است. چنین شرایطی نیز در گزارش هوبره‌های دربند واصله از امارت متحده عربی  نیز دیده می‌شود. مطالعه جاری ما نشان دهنده میزان بیشتر از آلودگی انگلی، در مقایسه با گزارش قبلی ”رینا“  در اسپانیا (۱۱٫۴%) و ”جونز“ (۲۵٫۶%) در امارات، می‌باشد. علت این امر می‌تواند شیوع عوامل مختلف و منشا مختلف پرندگان باشد.  هوبره‌های بزرگی که بوسیله مراکز توانبخشی  پذیرفته می‌شوند معمولا ضعیف بوده ، آب بدن آنها از دست رفته و دارای کوفتگی و همچنین شرایط ضعف بدنی هستند. افراد متخصص بالینی باید این شرایط را به هنگام مداوای این گونه‌ها در نظر داشته باشند. نماتودس که نوع دیگری از کرم انگلی می‌باشد در روده کور دو هوبره دیده شده است.
فشردگی سنگدان و انسداد  نامناسب اجزا بعنوان دلیل مهم مرگ و میر در هوبره‌های جوان و جوجه‌های دربند گزارش شده است. یک پرنده جوان مورد بررسی در تحقیق ما نیز پس از فشردگی یا گرفتگی سنگدان بدون تشخیص علمی دلیل مرگ،  جان خود را از دست داد.
امراض باکتری گرم- منفی جزء مهمترین عوامل مرگ و میر طی ۱۸۰ روز اول زندگی هوبره‌های دربند امارات متحده عربی می‌باشند.  در مطالعه ما یک جوجه یک روزه بواسطه عفونت خونی تلف گردید ، جائیکه ای‌کالی (E.coli) در ارگانهای مختلف رشد کرده بود. از طریق نکروپسی یا تشریح ، ایزولاسیون ای‌کالی در هوبره‌ها در بسیاری از موارد در بین پرندگان دربند ، نوع  کاکل قرمزی و هوبره‌های کوری دیده شد.

یافته‌های لاشه‌های هوبره‌های بزرگ وحشی (اوتیس تاردا) در اسپانیا

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.