مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه امنیت

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۵: چالش ها در زمینه کاهش تهدید هسته ای ملی ـ معمای منطقه ای

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۵: چالش ها در زمینه کاهش تهدید هسته ای ملی ـ معمای منطقه ای – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۴: همکاری های مرزی: کلیدی به سمت آمادگی بهتر برای برخورد با تهدیدات هسته ای و رادیولوژیکی

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۴: همکاری های مرزی: کلیدی به سمت آمادگی بهتر برای برخورد با تهدیدات هسته ای و رادیولوژیکی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط های خطرساز نوظهور و تأثیر آن بر روی آمادگی هسته ای

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۳: محیط های خطرساز نوظهور و تأثیر آن بر روی آمادگی هسته ای – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۲: لابراتوار ملی لارنس لیورمور و آمادگی ایالات متحده در برابر خطرات هسته ای و رادیولوژیکی

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۲: لابراتوار ملی لارنس لیورمور و آمادگی ایالات متحده در برابر خطرات هسته ای و رادیولوژیکی

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۱: ذرات باردار حاصله از پرتوی کیهانی و قابلیت بررسی محموله های بار

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۱: ذرات باردار حاصله از پرتوی کیهانی و قابلیت بررسی محموله های بار – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۰: فناوری های اندازه گیری نوین هسته ای در ارتباط با ایمنی و امنیت

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۲۰: فناوری های اندازه گیری نوین هسته ای در ارتباط با ایمنی و امنیت – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: پویایی ایمنی هسته ای بین المللی: پیشرفت های پسا ـ فوکوشیما در ارتباط با نظارت بر قوانین و فناوری تهویه فیلتر شده در شش کشور هسته ای

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۸: پویایی ایمنی هسته ای بین المللی: پیشرفت های پسا ـ فوکوشیما در ارتباط با نظارت بر قوانین و فناوری تهویه فیلتر شده در شش کشور هسته ای

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۷: مفاهیم پیشرفته در خصوص تشخیص چند بعدی تشعشع و تصویربرداری

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۷: مفاهیم پیشرفته در خصوص تشخیص چند بعدی تشعشع و تصویربرداری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۶: چگونگی تأثیرگذاری روند پیاده سازی راکتورهای پیمانه ای کوچک بر روی پروتکل های واکنشی در برابر تهدیدهای هسته ای و رادیولوژیکی

کتاب تهدید های هسته ای و چالش های امنیتی – فصل ۱۶: چگونگی تأثیرگذاری روند پیاده سازی راکتورهای پیمانه ای کوچک بر روی پروتکل های واکنشی در برابر تهدیدهای هسته ای و رادیولوژیکی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.