مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه بیولوژی

کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل 21:. اصلاح نژاد مبتنی بر فیزیولوژی و با کمک نشانگر برای مقاومت در برابر گل جالیزان با ریشه های انگلی

کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل 21:. اصلاح نژاد مبتنی بر فیزیولوژی و با کمک نشانگر برای مقاومت در برابر گل جالیزان با ریشه های انگلی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل 16: بوم شناسی خانواده نیمه انگلی گل جالیز با تأکید بر برهمکنش آن ها با جوامع گیاهی

کتاب گل جالیزان انگلی مکانیسم ها و استراتژی های کنترل انگل – فصل 16: بوم شناسی خانواده نیمه انگلی گل جالیز با تأکید بر برهمکنش آن ها با جوامع گیاهی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

نقش متغیرهای زیستی و غیر زیستی در تعیین دگرگونی مکانی تنفس خاک در جنگل های ثانویه بلوط و کاج کاشته شده

نقش متغیرهای زیستی و غیر زیستی در تعیین دگرگونی مکانی تنفس خاک در جنگل های ثانویه بلوط و کاج کاشته شده – ایران ترجمه – Irantarjomeh

شبیه سازی تاثیرات ایرودینامیکی درختان بر جریان تلاطمی / گردابی بزرگ و نقش آن بر روی غلظت های آلودگی در کانال ها / مسیل های خیابان

شبیه سازی تاثیرات ایرودینامیکی درختان بر جریان تلاطمی / گردابی بزرگ و نقش آن بر روی غلظت های آلودگی در کانال ها / مسیل های خیابان – ایران ترجمه – Irantarjomeh

ارزیابی شاخص عملكرد پیش بینی شده برخی از گونه های درختان برای توسعه كمربند سبز به منظور كاهش صدای ناشی از ترافیك

ارزیابی شاخص عملكرد پیش بینی شده برخی از گونه های درختان برای توسعه كمربند سبز به منظور كاهش صدای ناشی از ترافیك – ایران ترجمه – Irantarjomeh

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.