مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه مهندسی صنایع

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 16: آینده باتری های لیتیوم یون و برقی کردن

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 16: آینده باتری های لیتیوم یون و برقی کردن – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 15: موارد کاربردی باتری لیتیوم یون

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 15: موارد کاربردی باتری لیتیوم یون – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 14: حیات ثانویه و بازیابی باتری های لیتیوم-یون

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 14: حیات ثانویه و بازیابی باتری های لیتیوم-یون – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 13: سازمان ها و استانداردهای صنعتی

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 13: سازمان ها و استانداردهای صنعتی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 12: تلرانس استفاده نامناسب از باتری

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 12: تلرانس استفاده نامناسب از باتری – ایران ترجمه – Irantarjomeh

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 11: بسته بندی مکانیکی و انتخاب مواد

کتاب راهنمای طراحی باتری لیتیوم – یون شیمی، اجزا، انواع و اصطلاحات – فصل 11: بسته بندی مکانیکی و انتخاب مواد – ایران ترجمه – Irantarjomeh

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.