مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه شیمی

رادیکالهای متیل در جفت شدگی اکسایشی متان مستقیما تایید شده بوسیله طیف سنجی جرمی فوتو یونیزاسیون VUV سینکروترون

رادیکالهای متیل در جفت شدگی اکسایشی متان مستقیما تایید شده بوسیله طیف سنجی جرمی فوتو یونیزاسیون VUV سینکروترون – ایران ترجمه – Irantarjomeh

پیش تغلیظ در محل و تعیین ولتامتری مقدار جزیی سرب و کادمیم بوسیله الکترود جدید فیبر توخالی- گرافیت با وساطت مایع یونی و طراحی آزمایشها به روش تاگوچی

پیش تغلیظ در محل و تعیین ولتامتری مقدار جزیی سرب و کادمیم بوسیله الکترود جدید فیبر توخالی- گرافیت با وساطت مایع یونی و طراحی آزمایشها به روش تاگوچی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.