مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Monthly Archives: فوریه 2023

پیشرفتها تولید صنعتی پوشاک ارتقای اندازه تناسب پوشاک صنعتی

پیشرفتها در تولید صنعتی پوشاک- فصل ۴
ارتقای اندازه و تناسب پوشاک صنعتی
یافتن پوشاکی که از تناسب مناسب و مد قابل توجهی برخوردار باشد به عنوان یک مسئله بغرنج به شمار آمده …

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.