مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

اندازه تناسب پوشاک صنعتی

اندازه تناسب پوشاک صنعتی

اندازه تناسب پوشاک صنعتی – www.irantarjomeh.ir

 

مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 58000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

 

 

مقالات ترجمه شده نساجی - ایران ترجمه - irantarjomeh

شماره
۱۲۶
کد مقاله
TXT126
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – www.irantarjomeh.ir
نام فارسی
پیشرفتها در تولید صنعتی پوشاک- فصل ۴
ارتقای اندازه و تناسب پوشاک صنعتی
نام انگلیسی
Advances in apparel production- chapter 4
Improving apparel sizing and fit
تعداد صفحه به فارسی
۴۶
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۳
کلمات کلیدی به فارسی
کلمات کلیدی به انگلیسی
مرجع به فارسی
انتشارات وودهد
دانشگاه متروپولیتن منچستر
انگلستان
مرجع به انگلیسی
Manchester Metropolitan University- UK- Woohhead Publishing
کشور
انگلستان

 

پیشرفتها در تولید صنعتی پوشاک

فصل ۴

ارتقای‌اندازه و تناسب پوشاک صنعتی

 

۱-۴- مقدمه
یافتن پوشاکی که از تناسب مناسب و مد قابل توجهی برخوردار باشد به عنوان یک مسئله بغرنج به شمار آمده و برای بسیاری از اشخاص، مخصوصا افرادی که اصطلاحاً دارای ‌اندازه میانگینی         نمی باشند و از نظر ‌اندازه تناسب و شکل در زمره اشخاص متمایز هستند، جزء موارد خسته کننده محسوب می شود. از ‌این منظر هنوز نیز مصرف کنندگان، خرده فروشان و تولید کنندگان دست به گریبان مسایل مربوط به سایز بندی و ‌اندازه پوشاک می باشند. ‌این امر منجر به عدم رضایت مشتریان در زمینه ‌اندازه گیری و سایز بندی شده است. حصول تناسب در پوشاک به عنوان یک امر الزامی به شمار می‌آید. از فرآیند ‌اندازه گیری بدن تا امر خرید، مسایل مربوط به سایز بندی به طور نافذ بر روی فرآیندهای زنجیره تامین تاثیر گذار می باشند. امروزه، بسیاری از اشخاص نه تنها با مشکل یافتن پوشاکی روبرو هستند که در تناسب با بدن آنها باشد، بلکه همچنین از سردرگمی‌های متعاقب در زمینه سایز بندی پوشاک نیز در رنج می باشند. با توجه بدین موضوع به سناریوی زیر توجه کنید: خانمی به دنبال جستجوی پوشاک برای برگزاری مراسم جشن خود و دختر سه      ساله اش روانه بازار شده است. وی متمایل به خرید یک دامن یا یک شلوار همراه با ژاکت مناسب است.

اندازه تناسب پوشاک صنعتی

 

۲-۴- مسایل اصلی تاثیر گذار بر روی ‌اندازه و تناسب پوشاک صنعتی
داده ‌های علم ‌اندازه‌گیری بدن (تن سنجی) / آنتروپومتری به عنوان سنگ زیر بنای سیستم‌ های ‌اندازه‌گیری به شمار آمده و از‌ اینرو به عنوان ابزارهای اختصاصی و بازاریابی برای خرده فروشان و تولید کنندگان مطرح می باشند. این داده ها برای مشخص نمودن تمایز ‌اندازه بدن و برقراری ارتباطات با مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند. تحقیقات و سوابق تاریخی برای استانداردهای صنعتی و امروزی، همراه با مدیریت و استفاده از داده‌های بدن شناسی جزء نقطه تمرکز       فن‌آوری ‌های غیر تماسی مدرن به شمار می‌آیند. از دهه ۱۹۳۰، تحقیقات آنتروپومتری جهت    جمع آوری داده‌ها در زمینه‌های نظامی، جمعیت شهری شامل مردان، زنان و کودکان مورد استفاده قرار گرفت. Bye و همکاران (۲۰۰۶) یک ارزیابی تفصیلی، در بردارنده چندین روش استفاده، را عرضه نمودند: روش‌های خطی (برآورد با استفاده از متر، قطر سنج)، ادوات آزمایشی متعدد (بهره‌گیری از متر یا نوار‌اندازه‌گیری، سیستم‌های سنجش‌اندازه بدن انسان / آنتروپومتری، بدن نگاری، سیستم‌های مسطح، سیستم‌های جامع کامپیوتری در زمینه تولید و تصویربرداری پوشاک) و سیستم سنجش فرم بدن (پوشش و تزئین با پارچه، مشخص نمودن قالب و فرم بدن، عملیات پویش/ اسکن). یکی از اهداف اصلی در‌این زمینه حاصل آوردن داده‌هایی برای طراحی پوشاکی   می باشد که فراهم آورنده راحتی و تناسب مناسبی برای مشتریان باشند (Roebuck، ۱۹۹۵).
۱-۲-۴- موجودیت و تنوع داده‌های ‌اندازه‌گیری بدن
اندازه‌گیری بدن انسان یکی از ویژگی‌ های مهم در زمینه حاصل آوردن و فراهم آوردن تناسب بشمار می آید. بکارگیری داده‌های متناسب آنتروپومتری به عنوان یک مولفه کلیدی در زمینه توسعه سیستم‌ اندازه‌گیری کارا به شمار می‌آید.‌ این داده ‌ها به عنوان مبنایی برای تعیین هر دو مبحث محدوده‌اندازه (کوچکترین تا بزرگترین) و تنوع (تفاوت‌ها در نسبت‌ها) به شمار می‌آیند. جهت فراهم آوردن مقادیر سنجشی معتبر از بدن هر فرد مجبور است تا امر ناممکن ‌اندازه‌گیری هر شخص/ یا کل افراد را انجام دهد. در مقابل، می توان از نمونه‌ های شاخص بهره گرفت. هزینه بررسی‌های انجام شده گران بوده و بعلاوه نیازمند بهره گیری از تخصص خاصی نیز می باشد و این تحقیقات غالبا به صورت اختصاصی مورد استفاده شرکتهای خاصی هستند.
۲-۲-۴- معانی و به کارگیری داده‌های ‌اندازه‌گیری بدن
از قدیم، مردم به پوشش بدن علاقه‌مند بودند.‌این تفکر وجود دارد که اولین لباس ها از برگها، پوست جاندارن و پوست درختان ساخته شده بودند. ‌این مواد به صورت یک سطح صاف به یکدیگر دوخته شده و بنابراین قابلیت پوشاندن بدن را داشتند. علاوه بر به کارگیری ‌این پوشش به عنوان پوشش دکوری، محافظتی و پوشش سیستم تناسلی (Flugel، ۱۹۷۶)، عقیده بر آن است که پوشاک از قدمتی همانند انسانها برخوردار بوده و جزء مقوله های اصلی و اولین مسایل اجتماعی به شمار آمده اند. پوشاک در برخی از موارد به منظور جلب توجه و یا حتی برای تعیین روشی که    می توان بر مبنای آن فردی را درک نمود شناخت شده و ‌اندازه پوشاک در تعامل با معانی سمبلیک به کار گرفته شده است. به طور مثال، پوشیدن یک لباس دارای ‌اندازه کوچکتر مؤکد آن است که فرد پوشنده کوچک و ظریف می باشد و بنابر این می تواند در زیبا نشان دادن فرد کمک نماید.
۳-۲-۴- گوناگونی‌ها در عمل در زمینه سیستم‌های‌اندازه‌گیری، کدهای ‌اندازه و ملاحضات راحتی سایز
با وجود مفید بودن داده‌های آنتروپومتری در زمینه توسعه سیستم‌های موثر و کارای ‌اندازه‌گیری و شناسایی آن برای سالیان بسیار، به کارگیری و پیاده سازی آن نه به صورت یکنواخت اعمال شده است و نه به عنوان یک نوشدارو برای کلیه مشکلات در ‌این زمینه عمل نموده است. دیدگاه‌های سنتی در برابر علم ‌اندازه‌گیری بدن روش‌ها و ابزارهایی را برای ‌اندازه‌گیری بلندی، عمق و پهنا به صورت خطی، و در برخی از مواقع با استفاده از کالیبراسیون، مشخص می سازند. غالبا برجستگی‌های بدن با استفاده از ساختارهای استخوانی در زیر پوست مشخص می گردند که سبب‌ ایجاد تمایزاتی می شوند.

اندازه تناسب پوشاک صنعتی

 

۴-۲-۴- آشفتگی، رضایت و عدم رضایت مشتری نسبت به تناسب پوشاک
آشفتگیهایی در زمینه‌ اندازه‌گیری پوشاک وجود دارند. در ‌این زمینه شاهد گوناگونی در بین محصولات خرده فروشان یکسان و همچنین بین خود خرده فروشان می باشیم. علاوه بر ‌این گوناگونی بیشتری نیز بین کشورهای مختلف دیده می شود. تاریخ پوشاک کودکان در اروپا نشان‌ دهنده ‌این آشفتگی در صنعت پوشاک می باشد. تا دهه ۱۹۵۰، تعیین مشخصات و سیستم‌های‌اندازه‌گیری برای پوشاک کودکان در اروپا سبب بروز آشفتگی‌هایی برای تولید کنندکان، خرده فروشان و مشتریان گردید (Rodwell، ۱۹۷۰، Guppy، ۱۹۷۸،  Cookli، ۱۹۹۱). نمودارهای ‌اندازه موجود بر مبنای داده‌های جمع ‌آوری شده در ‌‌ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۳۰ می باشد که در‌‌ این زمینه نامگذاری‌ها و اختصارات ارائه شده با توجه به گوناگونی کدها بر مبنای سن، دور کمر و طول مشخص گردیده و از‌‌ این منظر شاهد تفاوت‌ هایی برای تولید کنندگان می باشیم. –
۳-۴ – اهمیت و توسعه نمودارهای ‌اندازه
فرآیندهای توسعه نمودار ‌اندازه خسته کننده و پیچیده می باشد. با وجود آنکه نمودارهای‌‌اندازه به عنوان یک اکسیر برای حصول سیستم ‌اندازه‌گیری مکفی پوشاک در نظر گرفته شده است، در عمل توسعه آنها منجر به بروز مشکلات دیگری مخصوصا برای مشتریان شده است. از ‌‌این منظر شاهد گوناگونی‌هایی در داخل و بین شرکت‌ها و کشورها می باشیم. استانداردهای ملی و بین‌المللی موجود می باشند اما غالبا فراهم آورنده اطلاعات مختلفی هستند. روش‌های مختلف جهت توسعه نمودارهای ‌اندازه به کار گرفته می شوند. یک نمودار ‌اندازه به عنوان یک مقسم تصنعی در محدوده اندازه گیری فرم بدن عمل می نماید (Kunick، ۱۹۸۴؛ Beazley، ۱۹۹۹).
۱-۳-۴- اهمیت نمودارهای ‌اندازه
نمودارهای ‌اندازه در صنعت پوشاک مهم می باشند. آنها برای مشخص نمودن رویه‌های استاندارد، برچسب پوشاک، مدیریت موجودی و انبار و همچنین مشخص نمودن‌ اندازه به وسیله مشتریان به کار گرفته می شوند. آنها فراهم آورنده اطلاعات خاصی برای خرده فروشان و تولید کنندگان       می باشند. از آنها جهت حصول رضایت مشتری و به عنوان ابزار بازاریابی و ‌ایجاد یک جایگاه ویژه استفاده می شود. ‌این عوامل مرتبط با ابعاد کلیدی، کدهای ‌اندازه، محدوده‌ های ‌اندازه، میزان افزایش رتبه‌ها و فواصل بین آنها، راحتی و استاندارد بین‌المللی هستند. برای اهداف مربوط به پوشاک، نمودارهای ‌اندازه به ما در زمینه طبقه ‌بندی فیزیک انسانی که معرف شکل‌ها و ‌اندازه‌های مختلف است کمک می کنند.

اندازه تناسب پوشاک صنعتی

 

۶-۴٫ خط مشی‌های آتی
مقررات مربوط به سیستم ‌های ‌اندازه‌گیری‌ آینده سبب انطباق بیشتر بهره‌گیری از فناوری جدید و تکنیک‌های دستی انتخابی در زمینه رویه‌های سنجشی – تولیدی (made-to-measure)، تناسب مجازی، خرید آنلاین و سبک‌های زندگی و نیازهای مشتریان در‌ این هزاره خواهد شد. دیدگاه‌ اندازه‌گیری غیر تماسی، بر مبنای استراتژی درست به هنگام برای تولید در زمینه صنعت پوشاک، از ‌ایالات متحده آمریکا نشأت گرفت (Pargas و همکاران، ۱۹۹۷). مزیت‌های دیگر در ‌این زمینه شامل صرفه جویی در زمان، مشخص سازی مورفولوژی‌ها یا ریخت شناسی‌های فردی، کاهش میزان برگشت پوشاک، مدیریت انبار و در نهایت ارتقای تناسب پوشاک و رضایت مشتری می باشد (Anon.، ۱۹۹۳). تکنیک‌های پیشرفته دیگر در زمینه‌ این فناوری شامل استفاده از لیزر و ابزارهای ویدیویی می باشند که نیازمند بهره‌گیری از تخصص‌های فنی می باشند (Roebuck، ۱۹۹۵، صفحه ۵). با آغاز استفاده از فناوریهای مدلسازی الکترونیکی، Roebuck بهره‌گیری از سیستم CAD در زمینه تجسم و مجازی سازی سه بُعدی و به کارگیری سیستم‌های آماری ‌اندازه‌گیری و شکل بدن را پیشنهاد نمود. استراتژی دیگری نیز به وسیله Liao (1997) به کار گرفته شد که در آن الگوهای‌ تولیدی – سنجشی برای پوشاک بانوان توسعه یافتند. یکی از معایب فناوریهای جدید گرانقیمت بودن آنها می باشد و بعلاوه هنوز نیز روش‌های تحلیل ‌این فناوریها ناتمام هستند (Roebuck، ۱۹۹۵، صفحه ۱۲)، بنابراین «هنوز نیاز جهت جامعیت سنتی و فناوری جدید در محتوای علوم آنتروپومتری / سنجش بدن و همچنین استقرار یک کمیته دائمی به منظور نظارت و ارائه استانداردهای جدید با توجه به تغییرات سریع فناوری در عصر الکترونیک احساس می شود».

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.