مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

خرید لغات دانشگاهی

خرید لغات دانشگاهی

خرید لغات دانشگاهی – ایران ترجمه – irantarjomeh

 

در این بخش “خرید لغات دانشگاهی” لغات و گلوسری های مختلف علمی دانشگاهی با توجه به رشته های مختلف عرضه شده است.
ضمنا گروه بندی های مختلف متشکل از چندین رشته نیز در نظر گرفته شده است.

 

خرید لغات دانشگاهی - ایران ترجمه

خرید لغات دانشگاهی

جدول لغات دانشگاهی رشته های مختلف
لغات در قالب جدول فایل ورد / MS-WORD
گردآوری، تصحیح و ویرایش توسط ایران ترجمه
خرید لغات دانشگاهی
رشته
مبلغ به تومان
کل رشته ها
۶۵۰,۰۰۰
باستان شناسی
۲۰,۰۰۰
بیولوژی / زیست شناسی
۳۰,۰۰۰
حسابداری
۴۰,۰۰۰
هوافضا
۳۰,۰۰۰
علوم شناختی
۳۰,۰۰۰
کشاورزی
۴۰,۰۰۰
راه وساختمان، عمران، معماری
۴۰,۰۰۰
نجوم
۲۰,۰۰۰
علوم جوی
۲۰,۰۰۰
شیمی
۳۰,۰۰۰
کامپیوتر
۴۰,۰۰۰
برق – الکترونیک
۴۰,۰۰۰
محیط زیست
۲۰,۰۰۰
زمین شناسی – جغرافی
۴۰,۰۰۰
صنایع
۴۰,۰۰۰
بین رشته ای / فنی مهندسی
۴۰,۰۰۰
حقوق
۲۰,۰۰۰
ادبیات
۳۰,۰۰۰
مدیریت
۴۰,۰۰۰
مکانیک
۳۰,۰۰۰
پزشکی
۳۰,۰۰۰
متالورژی
۳۰,۰۰۰
فیزیک
۳۰,۰۰۰
ورزش
۳۰,۰۰۰
منسوجات
۴۰,۰۰۰
حمل و نقل
۳۰,۰۰۰
آبخیزداری
۳۰,۰۰۰
هسته ای / اتمی
۳۰,۰۰۰
ژئوفیزیک
۲۰,۰۰۰
بیمه
۳۰,۰۰۰
علوم نظامی
۲۰,۰۰۰
موسیقی
۲۰,۰۰۰
سیاسی علوم
۲۰,۰۰۰
اجتماعی علوم
۲۰,۰۰۰
نقشه برداری
۲۰,۰۰۰
توریسم – گردشگری
۲۰,۰۰۰

خرید لغات دانشگاهی

جدول لغات دانشگاهی رشته های مختلف – گروه های تلفیقی
خرید لغات دانشگاهی
مشخصات گروه
مبلغ به تومان
گروه شماره ۱
مشتمل بر لغات:
حسابداری
مدیریت
بین رشته ای / فنی مهندسی
فرهنگ های عمومی
مبلغ: ۸۰,۰۰۰
گروه شماره ۲
مشتمل بر لغات:
هوا – فضا
نجوم
اتمسفر
بین رشته ای / فنی مهندسی
فرهنگ های عمومی
مبلغ: ۸۰,۰۰۰
گروه شماره ۳
مشتمل بر لغات:
کشاورزی – صنایع چوب
بیولوژی / زیست شناسی
محیط زیست
آبخیزداری
بین رشته ای / فنی مهندسی
فرهنگ های عمومی
مبلغ: ۸۰,۰۰۰
گروه شماره ۴
مشتمل بر لغات:
باستان شناسی
جغرافی – زمین شناسی
مساحی و نقشه برداری
بین رشته ای / فنی مهندسی
فرهنگ های عمومی
مبلغ: ۸۰,۰۰۰
گروه شماره ۵
مشتمل بر لغات:
مهندسی راه و ساختمان / عمران / معماری
مساحی و نقشه برداری
بین رشته ای / فنی مهندسی
فرهنگ های عمومی
مبلغ: ۸۰,۰۰۰
گروه شماره ۶
مشتمل بر لغات:
هنر
سینما
موسیقی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۷
مشتمل بر لغات:
پزشکی و رشته های وابسته
شنوایی سنجی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۷۰,۰۰۰
گروه شماره ۸
مشتمل بر لغات:
شیمی
ژئوفیزیک
فیزیک
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۷۰,۰۰۰
گروه شماره ۹
مشتمل بر لغات:
علوم شناختی
روان شناسی / روان شناختی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۰
مشتمل بر لغات:
کامپیوتر – فن آوری اطلاعات
برق و الکترونیک
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۸۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۱
مشتمل بر لغات:
علوم غذایی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۲
مشتمل بر لغات:
مهندسی صنایع
مکانیک
متالورژی
علوم هسته ای
پلیمر
منسوجات
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۱۰۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۳
مشتمل بر لغات:
بیمه
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۴
مشتمل بر لغات:
زبان
علوم سیاسی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۵
مشتمل بر لغات:
حقوق
ادبیات
علوم سیاسی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۶
مشتمل بر لغات:
علوم نظامی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۷
مشتمل بر لغات:
اقیانوس شناسی
مساحی و نقشه برداری
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۸
مشتمل بر لغات:
مخابرات – ارتباطات
کامپیوتر – فن آوری اطلاعات
برق و الکترونیک
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۹۰,۰۰۰
گروه شماره ۱۹
مشتمل بر لغات:
توریسم – گردشگری
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۲۰
مشتمل بر لغات:
حمل و نقل
مهندسی صنایع
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۷۰,۰۰۰
گروه شماره ۲۱
مشتمل بر لغات:
جانورشناسی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۲۲
مشتمل بر لغات:
علوم اجتماعی
علوم شناختی
علوم سیاسی
روان شناسی / روان شناختی
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۸۰,۰۰۰
گروه شماره ۲۳
مشتمل بر لغات:
ورزش
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
مبلغ: ۶۰,۰۰۰
گروه شماره ۲۴
مشتمل بر لغات:
فرهنگ های عمومی
بین رشته ای / فنی مهندسی
دفاتر سیزده گانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
مبلغ: ۷۰,۰۰۰

خرید لغات دانشگاهی

لطفا پس از انتخاب لغات رشته خود مبلغ مورد نظر را بحساب سایت واریز نموده و شماره فیش / مبلغ پرداختی و نام فایل لغات مورد نیاز خود را از طریق ایمیل ذیل اطلاع دهید.
کلیه لغات بصورت جدول و در قالب فایل مایکروسافت ورد (MS-WORD) ارائه می شوند.
ویراستاری، تصحیح و غلط گیری شده توسط سایت ایران ترجمه (سال ۹۷)
irantarjomeh@gmail.com

خرید لغات دانشگاهی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.