مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها

لغات عمران – معماری – Civil Eng. terms – مجموع گلوسری ها – ایران ترجمه-irantarjomeh

لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

 

در این بخش مجموع لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها (“لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

 

خرید لغات راه و ساختمان – عمران – معماری – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال 97)

 

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 1

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 2

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 3

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 4

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 5

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 6

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 7

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 8

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 9

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 10

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 11

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 12

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 13

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 14

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 15

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 16

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 17

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 18

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 19

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 20

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 21

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 22

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 23

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 24

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 25

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 26

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 27

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 28

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 29

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 30

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 31

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 32

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 33

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 34

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 35

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 36

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 37

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 38

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 39

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 40

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.