مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها

لغات عمران – معماری – Civil Eng. terms – مجموع گلوسری ها – ایران ترجمه-irantarjomeh

لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها و فرهنگ های گردآوری شده رشته های مرتبط با آن (“لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها”) – سایت ایران ترجمه

 

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

 

در این بخش مجموع لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها (“لغات راه و ساختمان- معماری – عمران – مجموع گلوسری ها” و رشته های مرتبط) عرضه شده است.

 

خرید لغات راه و ساختمان – عمران – معماری – مجموع گلوسری ها / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

تصحیح و ویرایش لغات توسط ایران ترجمه (سال 97)

 

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 1

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 2

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 3

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 4

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 5

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 6

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 7

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 8

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 9

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 10

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 11

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 12

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 13

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 14

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 15

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 16

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 17

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 18

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 19

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 20

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 21

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 22

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 23

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 24

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 25

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 26

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 27

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 28

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 29

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 30

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 31

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 32

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 33

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 34

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 35

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 36

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 37

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 38

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 39

راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 40

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.