مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 32

در این قسمت  لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 32 عرضه شده است.

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران صفحه اصلی – کلیک کنید

خرید لغات راه و ساختمان – معماری – عمران / مجموع لغات در کل رشته ها / لغات بر حسب گروه بندی چند رشته

لغات راه و ساختمان - عمران - معماری - ایران ترجمه

لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 32
circulation space
فضاهای گردشی
(پاگرد)
entrance hall
سرسرای ورودی
access balcony
ایوان یا بالکن دسترسی
Crawl way
خزیده رو
service duct
مجرای عبور تجهیزات خدماتی
air lock
فضای بسته
lobby
تالار ورودی،سرسرا
shaft
چاه قائم یا پرشیب
Lift well
چاله اسانسور
stair enclosure
قفس پلکان
Stair well
چشم پلکان
structural
سازه
Structural member
عضوسازه ای
carcass
سفت كاری
wall
دیوار
foundation
پی، پایه
arch
طاق،  قوس
springing
پاطاق
beam
تیر
Joist
تیر فر عی
cantilever
طره
strut
پشتوان، پشت بند
tie
کش
wind brace
بادبند
Structural steelwork
سازه فولادی
shell construction
ساختمان پوسته ای
plinth
ازاره، پاسنگ
decking
كف پوشانه
concrete slab
تاوه بتنی
solid floor
کف زیر پر (کف قوی)
deck
صفحه، کف
deck
کف زیر پل
continuous beam
تیر یكسره
main beam
تیر اصلی
upstand beam
تیر رو زده
rafter
تیرشیب، لنگه خرپا
Purlin
لایه،  تیرك
Plate
صفحه زیرسری،  ورق
roof truss
سقف
column
ستون
pier
پایه
attached pier
پایه متصل به دیوار
bridge pier
پایه پل
stanchion
ستون پیش ساخته
abutment
تکیه گاه، پایه کناری
bridge abutment
پایه كناری پل– گوشواره
buttress
پشت بند
shear wall
دیواربرشی
spine wall
دیوار اساسی، دیوار اصلی باربر
wall plate
زیرسری
frame
قاب
portal frame
قاب دروازه ای
plane frame
قاب مستوی
space frame
كارسازه فضا
bracing
بادبندی
pile
شمع
bored pile
شمع درجا
driven pile
شمع كوبیده
End  bearing pile
شمع اتکایی
friction pile
شمع مالشی
steel sheet pile
سپر فولادی
pile cap
سرشمع،  کلاهک شمع
wind bracing
بادبند (برای مقابله با نیروی باد)
piled foundation
شالوده شمعی
Raft foundation
شالوده گسترده
Strip foundation
شالوده نواری
lining
پوشش داخلی، آستر
vapor control layer
لایه بخار بند
tile
کاشی
grating
شبکه
grille
شبکه(وسیع)
floor
کف
flooring
کف پوش
decking
تاوه پیش ساخته
floating floor
كف شناور
suspended floor
كف آویخته، كف معلّق
pavement
پیاده رو
loading bay
سكوی بارگیری
ramp
شیب گذر
ceiling
سقف
false ceiling
سقف كاذب
suspended ceiling
سقف آویخته
roof
بام
roofing
بام پوش
flat roof
بام تخت
monopitch roof
بام تک شیب،  بام یک بر شیب، شیروانى واریخته
pitched roof
بام شیب دار، شیروانی
lean، to roof
بام سینه دیواری– شیروانی واریخته
mansard roof
شیروانی چارترك
sawtooth roof
بام دندانه ای
barge board
تیزه،  تخته دال بری
eaves
قرنیز پاشیب
hip
نبش
ridge
تارک
valley
تهیگاه، میان شیب
verge
لبه
cladding
پوشش دیوار، روپوش دیوار
partition
تیغه، جداگر
curtain wall
دیوار پرده ای
gable wall
دیوار لچکی،  دیوار سنتوری
external panel wall
دیوارخارجی پنلی
party wall
دیوار جداگر
sleeper wall
کرسی چینی
parapet
جان پناه،  دست انداز
framed partition
جداگر قاب دار
apron
اِزاره زیر پنجره
balustrade
جان پناه، طارمی
balustrade
نرده حفاظ
coping
قرنیز شیب دار بالای دیوار، درپوش،  یال
opening
باز شو، بازه
bay window
پنجره پیش( آمده)
bow window
پنجره کمانی، پنجره هلالی
dormer window
پنجره شیروانی
clerestory window
پنجره بام
lantern light
نورگیركلاهكی پنجره فانوسی
oriel window
پنجره بالکنی
Rooflight
نورگیر بامی
roof window
پنجره یا نورگیر بامی
Fanlight
پنجره كتیبه ای، پنجره دم كفتری
Borrowed light
نور گیر فرعی
Frame
قاب یا چارچوب
door frame
چارچوب در
window frame
چارچوب پنجره
mullion
وادار
transom
قید افقی، وادار افقی
casement
قاب پنجره
shutter
در کرکره ای، پنجره کرکره ای
louvre
كركره
jamb
ساق قائم، چارچوب، لُغاز
Opening lining
روكوب بازشو
reveal
بغل پنجره
Lintel, lintol deprecated
تیر سر در، نعل درگاه
chimney
بخاری دیواری
chimney stack
دودكش بخاری
flue
دودرو،  تنوره دودكش
fireplace
آتشدان، اجاق– آتش خان
fireplace recess
گودی اتش خان
chimney breast
سینه بخاری
chimney shaft
دودكش بخاری– تنوره
Sill, cill deprecated
درگاه،  آستانه
Glazing
شیشه كاری، شیشه بری
service
سرویس–تأسیسات
Fitment, fitting deprecated
تجهیزات
installation
نصب (تأسیسات)
Sanitation installation
نصب تأسیسات بهداشتی
appliance
دستگاه
sanitary appliance
وسیله بهداشتی
water closet suite, WC suite
آبریزگاه، مستراح
furnishings
اسباب منزل، مبلمان
Plant
تجهیزات گرمایش و تهویه
duct
كانال،  مجرا
duct
اجزای کانال یا مجرا
conduit
مجرای آب، آبراهه،  لوله باریك
channel
كانال
pipe
لوله
manhole
چاهک دسترسی
manhole
دریچه دسترسی
pipe fitting
اتصالات لوله
escalator
پله برقی
lift
آسانسور،  بالا بر
lift car
اتاقک آسانسور، اتاقک بالابر
air conditioning
تهویه مطبوع
drainage system
شبکه زهکشی
Drainage
زهکشی
land drainage
زهكشی زمین
drain
زهكش
rainwater gutter
آبرو باران
sewerage system
شبكه فاضلاب
sewer
مجرای فاضلاب
strainer
آشغالگیر، صافی
graded filter
فیلتر دانه بندی شده
sprinkler
افشانه– آب افشان
electrical conduit
مجرای عبوركابل
telecommunications
ارتباطات راه دور
finishing
پرداخت كاری
finish
پرداخته
furniture
مبلمان
building element
عنصر ساختمانی
Assembly
گِردآورد
construction
بنا
damp proof course
لایه نم بند
damp proof membrane
غشای  نم بند
throat
گلوگاه
masonry
بنایی
stonework
سنگ کاری
joinery
چوب کاری
carpentry
نجاری
basement
زیر زمین
builders hardware
چفت افزار در و پنجره
door furniture
لوازمات در
seal
آب بند یا عایق
flashing
ورق درز پوش
batten
توفال
casing
روكش
ground
شمشه كرم بندی
trim
پیرایه
core
مغزی
chase
شیار
soffit
سافیت
sign
نشانه
material
ماده،  مصالح
component
جزء،  عضو
product
محصول، فرآورده
bar
تیرچه
rod
میله
block
بلوك
section
برش– مقطع نیمرخ
timber
الوار
additive
ماده افزودنی
admixture
آمیزه
aggregate
سنگدانه
fill
پر كننده
reinforced earth
خاك مسلح
binder
همبند
concrete
بتن
hydraulic binder
چسباننده هیدرولیك
reinforcement
تقویت كننده سلاح / جوش
grout
ملات روان، دوغاب پرمایه (گروت)
slurry
دوغاب
mortar
ملات
plaster
اندود
render
اندود خارجی
asphalt
آسفالت
bitumen
ماده قیری
insulating material
مواد عایقكاری
sealant
درزبند
paint
رنگ
sealer
سیلر
pugging
صداگیر
blinding
زیرسازی
hardcore
قلوه سنگ
Masonry unit
واحد بنایی
brick
آجر
construction work
كار ساختمانی
joinery work
چوب كاری
civil engineering work
کار مهندسی عمران
excavation
گود برداری
underpinning
پشت بندی، شمع بندی
site assembly
محوطه سر هم کردن
water engineering
مهندسی آب
dimensional analysis
تحلیل ابعادی
mathematical modeling
مدل سازی ریاضی
network
شبکه
node
گره
link
رابط
setting out
زمینه سازی
sampling
نمونه برداری
batching
مخلوط سنجی
sieving
الك زنی
screening
سرند زنی
signing
نشانه گذاری
glazing
شیشه كاری
maintenance
نگهداری
Conservation
نیكداشت
preservation
حفظ
restoration
احیا و مرمت
general information
اطلاعات عمومی
management information
اطلاعات مدیریتی
phase
مرحله
plan of work
برنامه كار
specification of works
مشخصات كار
bill of quantities
صورت مقادیر
drawing
نمایه
diagram
نمودار
equipment
تجهیزات
centering
میانه
Scaffold
داربست
measurement
سنجش
Formwork
قالب
plant
مجموعه دستگاه
tool
ابزار
reconstitution
بازساخت
reconstruction
بازسازی
Replication
نظیر سازی
rehabilitation
باز زنده سازی
refurbishment
ترمیم
repair
تعمیر
Reinstatement
ساماندهی
translocation
انتقال محل
capping
سرپوشانی
flushing
فشار شویی
Documentation
مستند سازی
project information
اطلاعات پروژه
site equipment
تجهیزات كارگاهی
user
كاربر
client
مشتری
contractor
پیمانكار
manufacturer
سازنده
supplier
تامین کننده، توزیع كننده
performance
عملكرد
user requirement
نیاز کاربر
dimension
بعد
characteristic
ویژگی
Measurement
سنجه
accuracy
دقت
tolerance
مقدار مجاز، جایز شماری
size
اندازه
gross floor area
سطح کل کف
لغات راه و ساختمان – معماری – عمران بخش 32
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.