مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

حسابداری دولتی و غیرانتفاعی نوآوری های حسابداری دولتی

حسابداری دولتی و غیرانتفاعی نوآوری های حسابداری دولتی

حسابداری دولتی و غیرانتفاعی نوآوری های حسابداری دولتی – ایران ترجمه – Irantarjomeh

مقالات ترجمه شده آماده گروه حسابداری
مقالات ترجمه شده آماده کل گروه های دانشگاهی

مقالات

چگونگی سفارش مقاله

الف – پرداخت وجه بحساب وب سایت ایران ترجمه(شماره حساب)ب- اطلاع جزئیات به ایمیل irantarjomeh@gmail.comشامل: مبلغ پرداختی – شماره فیش / ارجاع و تاریخ پرداخت – مقاله مورد نظر --مقالات آماده سفارش داده شده پس از تایید به ایمیل شما ارسال خواهند شد.

قیمت

قیمت این مقاله: 48000 تومان (ایران ترجمه - Irantarjomeh)

توضیح

بخش زیادی از این مقاله بصورت رایگان ذیلا قابل مطالعه می باشد.

مقالات ترجمه شده حسابداری - ایران ترجمه - irantarjomeh
شماره
۴۸
کد مقاله
ACC48
مترجم
گروه مترجمین ایران ترجمه – irantarjomeh
نام فارسی
تحقیق در مورد حسابداری دولتی و غیرانتفاعی مدل سازی نوآوری های حسابداری دولتی ارزیابی و جهت گیریهای پژوهشی آتی
نام انگلیسی
RESEARCH IN GOVERNMENTAL AND NONPROFIT ACCOUNTING – MODELING GOVERNMENTAL
ACCOUNTING INNOVATIONS – AN ASSESSMENT AND FUTURE RESEARCH DIRECTIONS
تعداد صفحه به فارسی
۴۱
تعداد صفحه به انگلیسی
۲۰
کلمات کلیدی به فارسی
حسابداری دولتی، حسابداری غیرانتفاعی
کلمات کلیدی به انگلیسی
GOVERNMENTAL ACCOUNTING,  NONPROFIT ACCOUNTING
مرجع به فارسی
دانشگاه ایلی نویز در شیکاگو، دانشگاه شیکاگو
دانشکده بیرمنگام
دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اداری، اسپایر، آلمان
مرجع به انگلیسی
University of Illinois at Chicago; University of Chicago, University of Birmingham, UK, Postgraduate School of Administrative Sciences, Speyer, Germany
کشور
ایالات متحده
تحقیق در مورد حسابداری دولتی و غیرانتفاعی
مدل سازی نوآوری های حسابداری دولتی
ارزیابی و جهت گیریهای پژوهشی آتی
چکیده:
 این مقاله نسبت به ارزیابی وضعیت فعلی مرکز بین المللی مطالعات تطبیقی حسابداری دولتی (CIGAR)، از نقطه نظر مشارکت و مسائل انتقادی، اقدام می نماید. گسترش و اصلاح مستمر مدل های احتمالی نوآوری های حسابداری با بهره گیری از (CIGAR) یک چارچوب و مرجع مشترک را در اختیار محققان قرار داده است. در این راستا، ما تحقیقات بیشتری، مبنی بر شناسایی ویژگی های سیستم های حسابداری دولتی، علی الخصوص نوآوری، را پیشنهاد می کنیم که این کار با دنبال کردن فرآیندهای تولید و پیاده سازی نوآوری ها، شناسایی پیامدهای نوآوری ها، و مطالعه و متعاقبا انتشار نوآوری ها به صورت بین المللی صورت می گیرد.

 

حسابداری دولتی و غیرانتفاعی نوآوری های حسابداری دولتی

 

۱- مقدمه
به عنوان یک فعالیت سازمان یافته علمی، مرکز بین المللی مطالعات تطبیقی حسابداری دولتی دوازده سال تجربه را در بوته کاری خود انباشته است. در طی این مدت، این “کالج ناپیدا” به یک شبکه بین المللی بیش از ۲۰۰ عضو تبدیل یافته است. اعضای فعال این شبکه در پنج کنفرانس (CIGAR) و سه کارگاه (CIGAR) همکاری می کنند. علاوه بر سری تحقیقات CIGAR توسط Klaus Lüder در دانشگاه Speyer و مقاله RIGNA (Lüder 1992)، انجمن (CIGAR) نیز اقدام به انتشار مجموعه های مختلفی از مقالات (Chan و  Jones1988؛ Buschor و Schedler 1994 وMontesinos و Vela 1995)، و تحقیقات حسابداری در واحد های دولتی و غیرانتفاعی نموده است.
هنگامی که اقدام به نوشتن تاریخ اندیشه CIGAR می شود، دوازده سال گذشته را می توان بخوبی به عنوان یک مضمون اکتشافی توصیف نمود. این اکتشافات به چندین شکل صورت گرفته اند. در ابتدا، تحقیقات CIGAR جهانی شد. علاوه بر این، مطالعاتی بر روی کشورهای آسیایی و آفریقایی صورت گرفت که بدین معنی است که CIGAR دیگر به طور کامل یک نظریه و مفهوم مختص اروپا و آمریکای شمالی نیست و تحقیقات CIGAR دیگر محدود به دموکراسی های غربی نمی شود، مطالعات اولیه ای بر روی کشورهایی که سیستم های سیاسی و فرهنگ آنها با غرب متفاوت هستند می بایست صورت گیرد. در وهله دوم، در حالی که زبان انگلیسی، زبان کاری انجمن CIGAR می باشد، کشورهای غیر انگلیسی زبان به طور فزاینده ای در رویدادها و نشریات CIGAR مطرح می شوند. سوم آنکه، محققان CIGAR از روشهای علمی گوناگون، اعم از مطالعات تاریخی آرشیوی، مطالعات میدانی و تحلیل های آماری استفاده نموده اند. چهارم، تحقیقات از مفهوم بسیار ناچیزی از حسابداری تا مفاهیم بودجه، حسابداری، شیوه های گزارش دهی، حسابرسی، و حتی کنترل هزینه و اندازه گیری عملکرد گسترش یافته اند.
سنت آزادی علمی در دانشگاهها بطور قابل ملاحظه ای به این ماجراهای اکتشافی محققان CIGAR کمک نموده است. به دلیل رهایی از ایدئولوژیک و محدودیت های ملی، محققان در بحث های گسترده ای در گیرند که چگونه و چرا سیستم های حسابداری دولتی کشور ها (به طور گسترده ) متفاوت و یا شبیه به یکدیگر هستند. مطالعات کشوری همراه با چندین مطالعات تطبیقی دو جانبه و چند جانبه ثبت شده است. بر اساس این مطالعات اولیه، ما وضعیت CIGARرا ارزیابی کرده، و برای تحقیقات آینده چندین پیشنهاد را ارائه می دهیم.

حسابداری دولتی و غیرانتفاعی نوآوری های حسابداری دولتی

 

۲- ارزیابی پژوهش جاری
در بخش مقدمه، ما چندین مورد از آنچه که انجمن CIGAR انجام داده است را بیان کردیم. در این بخش، پس از شناسایی مشارکت ، سعی خواهیم نمود تاچندین مسئله انتقادی را بیان کنیم.
  1. A. مشارکت
مشارکت نظری
 CIGAR از یک بنیان نظری نسبتا قوی بهره برده است. مدل احتمالی از نوآوری حسابداری دولتی (Lüder 1992) به طور گسترده مورد استناد و استفاده قرار گرفته است، بنابراین به طور موثر نقش یک نمونه عملی را برای تحقیقات CIGARایفا می کند. ما به امید آن که چنین موردی محرکی برای توسعه بیشتر نظری باشد ذیلا سیر تکامل مستمر این مدل را  توصیف می کنیم.
 آنچه که امروز به عنوان CIGAR به آن مراجعه می کنیم ، یک سری از مطالعات نه گانه کشوری است که توسط Klaus Lüder و همکارانش در اواسط تا اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ صورت گرفته است. این مطالعات، به زبان آلمانی نوشته شده و در سری مقالات پژوهشی از دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم اداری، Speyer، منتشر شده است که شامل کشور های زیر می باشند: کانادا (هر دو حالت دولت ایالتی و فدرال)، آلمان، دانمارک، اتحادیه اروپا، فرانسه، سوئد، انگلستان، ایالات متحده (هر دو دولت فدرال و دولت ایالتی). یافته های این مطالعات در Lüder ((1989,1992 جمع آوری شده اند. بعدها نیز، ایتالیا، ژاپن، و اسپانیا در Lüder ( (1994 اضافه و خلاصه شدند.
 علاوه بر مستند سازی شیوه های حسابداری دولتی این کشورها، این مطالعات شرایط محیطی که سبب ایجاد نو آوری یا از بین رفتن آن می شوند را شناسایی کرده اند. غوطه وری در محیط کشورها قبلا محرز شده – در قالب بازدید های میدانی و مصاحبه های متمرکز – که منجر به تدوین مدل های احتمالی از نوآوری های حسابداری دولتی (و یا به طور خلاصه، مدل های احتمالی) شده است.
 مدل احتمالی اولیه از CIGAR (شکل ۱) مجموعه ای از متغیرهای بافتاری و متغیر های رفتاری را مشخص نموده است که به طور بالقوه به یافته های فرآیند نوآوری حسابداری دولتی مربوط می شوند. متغیرهای بافتاری متعلق به چند دسته اند: (۱) محرک، (۲) محیط اجتماعی دولت، (۳)
ویژگی های سیستم اداری سیاسی، و (۴) موانع پیاده سازی. این فرض مطرح شده است که سه دسته اول از متغیرهای بافتاری اثر مثبت بر روی نگرش و رفتار کاربران و تولید کنندگان اطلاعات مالی دولت دارند. ترکیبی از شرایط بافتاری مساعد و نگرش / رفتار مطلوب فرآیند نوآوری را تسهیل میکند. با این حال، مقوله موانع پیاده سازی؛ هرگز از یک نتیجه موفقیت آمیز جلوگیری نمی کند. ما این مورد را اولین نسل از مدل های احتمالی می نامیم. مدل ۱A (شکل ۱) مولفه های اصلی این مدل را نشان داده، که در مدل IB (شکل ۲) به تفصیل شرح داده می شود.
دانش تجربی
از طریق انتشارات، کنفرانس ها، کارگاه های آموزشی، انجمن CIGAR بسیار بیشتر از قبل در مورد سیستم حسابداری دولتی – و شرایط محیطی اشان – در کشورهای مختلف می داند. محدودیت فضا مانع از جزء بجزء نویسی این دانش تجربی می شود. برای جزئیات بیشتر خوانندگان را به مقالات ارائه شده در این کتاب و همچنین دیگر مونوگراف های(تک پژوهش) منتشر شده رجوع می دهیم. در بخش بعدی ارزیابی انتقادی از این فضاهای خالی موجود بین دانش تجربی خودمان و درک نظری آورده ایم.
  1. B. مسایل حیاتی
با بررسی مرکز بین المللی مطالعات تطبیقی حسابداری دولتی به ۵ مسئله انتقادی برخوردیم که عبارتند از: (۱) پوشش نابرابر و ناقص، (۲) تاکید زمینه (context) بر محتوا، (۳) تاکید زمینه بر رفتار، (۴) دنبال نمودن این فرآیند نوآوری به عنوان “جعبه سیاه”، و (۵) غفلت از پیامد های نوآوری. هر کدام از این موارد به تفصیل در زیر توضیح داده می شود.
پوشش ناکامل و غیریکنواخت
در یک جهان انباشته از منابع فکری و مالی نامحدود، CIGAR بایستی تمام دنیا را پوشش داده و تنوع غنی از (یا شباهت های قابل توجه،) سیستم های حسابداری دولتی و تکامل مربوط به آن در بیش از ۱۵۰کشور جهان را مستند سازی کند.
 بدیهی است که این اتفاق نیفتاده است. تقریبا تعداد نسبتا کمی مطالعات حقیقی CIGAR با نمونه های بزرگ وجود دارد. اما تعداد بیشتر، مطالعات کشوری است که توسط محققان بومی و یا افراد با علاقه و دسترسی بین المللی انجام گرفته است. علاوه بر محدودیت ها منابع، موانع زبانی به طور جدی توانایی فرد برای انجام مطالعات عمیق را گرفته و مانع از ارتباط برقرار کردن بین المللی می گردد. در نتیجه، تنها مطالعات بر روی ۱۲ کشور از اواسط دهه ۸۰ و آن هم با تمرکز بر روی دموکراسی های غربی صورت گرفته است. در این جلد به پیشرفت هایی با انتشار مقالات در چین (Chan)، ژاپن (Yoshida)، سودان (El-Batanoni  و Jones)، و کشورهای شرق آفریقا :کنیا، تانزانیا، و اوگاندا (Godfrey, Devlin, و Merrouche) دست یافتیم. با این حال، بسیاری از کشورها در آسیا، آفریقا و جنوب و مرکز آمریکا در مطالعات CIGAR غایب اند. به غیر از لهستان، دانش ما در مورد اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپایی شرقی سابق، ناچیز است. با این موارد ذکر شده در حال حاضر، اطلاعات ما در مورد موارد زیر نسبتا کم است: (۱) چگونه تبدیل رژیمهای خودکامه به دموکراسی جای خود را به سیستم های حسابداری دولتی داده اند؟ (۲) چگونه سیستم های حسابداری دولتی، هنگامی که یک اقتصاد برنامه ریزی شده به یک اقتصاد بازار(آزاد) تبدیل شده، تغییر کرده اند؟ (۳) آیا چارچوب عرضه و تقاضا موجود در مدل های احتمالی قابل اجرا در این کشورها خواهد بود؟ هنگامی که کشورهای بیشتری در CIGAR تجزیه و تحلیل می شوند می توانیم در تعمیم ایده ها حرف های بیشتری بر ای گفتن داشته باشیم.
تاکید بر بافت بجای محتوا
تلاش تحقیقات به سوی درک بهتر بافتاری حسابداری دولتی به جای فقط خود حسابداری دولتی است. تاکید زمینه بر محتوا به چند دلیل صورت می گیرد. مدل احتمالی، این فرضیه را که زمینه بر ماهیت سیستم های حسابداری دولتی اثر می گذارد را ساخته است. در این معنا، زمینه به همان اندازه محتوا مهم است. محققان حسابداری ممکن است احساس کنند که بیشتر در مورد حسابداری می دانند تا محیط آن. بنابراین، عاقلانه است که زمینه را بررسی کنیم .در نهایت، این که تنوع بیشتری در زمینه نسبت به خود سیستم های حسابداری دولتی وجود دارد.
 دلایل هر چه باشد، نتیجه این است که مطالعات CIGAR به زبان انگلیسی، شامل دانش واقعی بسیار اندکی در مورد سیستم های حسابداری دولتی در کشورهای مختلف می باشند. در واقع، هنوز یک ابزار پژوهشی مشترک برای جمع آوری داده ها قابل مقایسه در سطح بین الملل در مورد سیستم های حسابداری دولتی توسعه داده نشده است. در مواردی که این عدم توازن خطاب شده، ما مثل یک زیست شناس دریایی هستیم که در مورد اقیانوس ها بیشتر از موجودات زنده موجود در آن می داند.
تاکید بر بافت بجای رفتار
بسیاری از پژوهش ها به متغیر های بافتاری نسبت به متغیر های رفتاری پرداخته اند. نوآوری ها توسط مردم ساخته شده اند. از این رو نگرش و رفتار آن ها موجب این امر می گردد. در حال حاضر، مدل احتمالی شامل دسته بندی مفهومی کلی به عنوان “انتظارات عموم مردم”، “انتظارات و تغییر رفتار فعالان سیاسی ” و ” تغییر رفتار فعالان اداری ” می باشد. با این حال ما هنوز سوال انتقادی را نپرسیدیم که چه متغیر نگرشی و رفتاری مربوط به نوآوری های حسابداری دولتی می شود؟
“جعبه سیاه”  نوآوری
به دلیل کمبود خاص بودن متغیرهای رفتاری مربوطه، تعجب آور نیست که مطالعات CIGAR، نوآوری های حسابداری دولتی را به عنوان جعبه سیاه دنبال نموده اند. ما بسیار اطلاعات کمی داریم در مورد اینکه چگونه نوآوری های خاص تولید و اجرا شده اند؟ چه کسی برای اولین بار این ایده را داد؟ چگونه او (خانم یا آقا) دیگران را به پذیرش این ایده جدید متقاعد ساخت؟ چه عواملی بر تصمیمات اتخاذ شده اثر گذاشتند؟ چه کسی اولین پذیرنده این ایده (موافق) و یا آخرین موافق بوده است؟ با پاسخ به این سری از سوالات می توان تا حدودی فرآیند تولید نوآوری حسابداری دولتی را روشن ساخت. به عبارت دیگر، ما نیاز به یک مدل فرآیندی از تحقیقات حسابداری و توسعه داریم.
پیامد های نوآوری
تا حدودی، غفلت از فرآیندهای نوآوری ظاهرا به این سوال ساده مرتبط است: نوآوری های حسابداری دولتی چه هستند؟ یک تعریف مختصر این است: یک چیز جدید یا متفاوت. تعریف مورد قبول در مطالعات CIGAR به مراتب وسیع تر است. اگر نوآوری را مقدمه ای از “اطلاعات مفیدتر سیستم حسابداری بخش عمومی”، در نظر بگیریم یک فرد مجبور است که (۱) به صورت عملیاتی محدوده سیستم حسابداری را مشخص کند، (۲) میزان ارزشمندی آن قبل از نوآوری تعیین کند، و (۳) میزان ارزشمندی آن پس از معرفی نوآوری را نیز تعیین کند. با توجه به این وظایف مشکل، هیچ جای تعجب نیست که مطالعات CIGAR، این تعریف از نوآوری را بسیار کم پذیرفته باشند.

حسابداری دولتی و غیرانتفاعی نوآوری های حسابداری دولتی

 

۳- جهت گیریهای پژوهشی آینده
با توجه به مسائل ذکر شده در بخش قبلی، ما پیشنهاد می کنیم برخی از تحقیقات CIGAR آینده به چه چیزی هایی اختصاص داده شود: (۱) شناسایی ویژگی های سیستم حسابداری دولتی، (۲) تعریف دقیق از چه چیزی نوآوری را تشکیل می دهد، (۳) مستند سازی فرآیندهای که نوآوری را تولید و پیاده سازی می کند، (۴) دنبال کردن پیامد های ناشی از نوآوری، و (۵) پیگیری انتشار نوآوری در سطح بین المللی. این پیشنهادات در زیر به تفصیل توضیح داده شده است.
  1. A. شناسایی ویژگی های سیستم
تا به امروز یک چالش عمده پیش روی انجمن CIGAR این بوده که چگونه مطالعات کشوری قابل مقایسه ای انجام دهد؟ نیاز بسیار زیادی برای مدل نمونه اولیه از اینکه مطالعات کشوری انجام شده، وجود دارد از این رو نتایج این مطالعات برای مقایسه مفید خواهند بود. برای این اتفاق، انجمن CIGAR برای دست یابی به توافق عمومی در مورد (۱) چه چیزی “حسابداری دولتی ” را تشکیل می دهد؟ و (۲) و چگونه آن توصیف می شود که در نهایت داده های کیفی برای تحلیل آماری در دسترس خواهند بود، تلاش می کنند.
 محدوده “حسابداری دولتی چیست؟” در مفهوم مختصر، حسابداری دولتی (AC) سیستمی برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و معاملات مالی موسسات دولتی می باشد. در یک مفهوم گسترده تر، این اصطلاح برای در بر گرفتن نه تنها اندازه گیری فعالیت های مالی، بلکه بودجه (B)، گزارشات مالی (FR) و حسابرسی (AU) نیز استفاده می شود. به این معنا که قلمرو حسابداری دولتی بایستی زنجیره ای کاملی از فعالیت ها را در برگیرد: B← FR ← Ac Au.
 محققان CIGAR، اغلب از مصاحبه های تمرکزی با کارشناسان به عنوان راهی برای جمع آوری اطلاعات در مورد سیستم حسابداری دولتی یک کشور خاص استفاده نموده اند.  Klaus Lüder یک راهنمای مصاحبه برای انجام مطالعات میدانی خود توسعه داد. سپس این راهنما توسط جیمز چان JamesChan” تبدیل به یک پرسشنامه شد که در پیوست آورده شده است. این پرسشنامه، با تمرکز بر حسابداری دولتی و گزارشات مالی، هر دو چارچوب نهادی و سوال های خط مشی(سیاست) را در برگرفته است.
Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.