مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Category Archives: مقالات آماده – مجموعه رشته ها

پیشرفتها تولید صنعتی پوشاک ارتقای اندازه تناسب پوشاک صنعتی

پیشرفتها در تولید صنعتی پوشاک- فصل ۴
ارتقای اندازه و تناسب پوشاک صنعتی
یافتن پوشاکی که از تناسب مناسب و مد قابل توجهی برخوردار باشد به عنوان یک مسئله بغرنج به شمار آمده …

رفتار مکانیکی پارچه حلقوی پودی ۱: ملاحظات

این مقاله در چهار بخش ارائه می گردد. بخش اول مرتبط با ملاحظات کلی و تحلیل های تجربی می باشد و هر یک از این مقاله های متوالی ارائه شده مرتبط با دیدگاه های مختلف در زمینه تحلیل های تئوریکی رفتار مکانیکی پارچه های حلقوی پودی و کامپوزیت های تقویت شده حلقوی پودی خواهد بود که از الیاف شیشه ای بافته شده اند. هدف این مباحث یافتن روشی جهت ارتقای رفتار مکانیکی و شبیه سازی رفتار مکانیکی پارچه های بافته شده و همچنین کامپوزیت های تقویت شده می باشد به گونه ای که قابلیت ارتقای طراحی مهندسی و ساختار چنین موادی وجود داشته باشد.
در بخش ۱، ملاحظات کلی، تحلیل های تجربی و روش های ارتقای خواص مکانیکی و پارچه های حلقوی پودی همراه با کامپوزیت های تقویت شده پودی مورد بحث قرار می گیرند.

رفتار مکانیکی پارچه های تاری پودی تحت بارگذاری ترکیبی

رفتار مکانیکی پارچه های تاری پودی تحت بارگذاری ترکیبی رفتار مکانیکی پارچه های تاری پودی تحت بارگذاری ترکیبی – www.irantarjomeh.ir   مقالات ترجمه شده آماده گروه  نساجی مقالات ترجمه شده…

آنالیز دینامیک توزیع تاب نخ در ریسندگی چرخانه ای : حالت ثابت

آنالیز دینامیک توزیع تاب نخ در ریسندگی چرخانه ای : حالت ثابت آنالیز دینامیک توزیع تاب نخ در ریسندگی چرخانه ای : حالت ثابت – www.irantarjomeh.ir   مقالات ترجمه شده…

لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.
تماس با ما

اکنون آفلاین هستیم، اما امکان ارسال ایمیل وجود دارد.

به سیستم پشتیبانی سایت ایران ترجمه خوش آمدید.