مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه منسوجات

مقدمه ای بر نخ شانل

مقدمه ای بر نخ شانل – جهت داشتن ظاهر زیبا و زیردستی نرم، نخ شانل انتخاب مناسبی برای طراحان پارچه در طراحی بسیاری از منسوجات است. نرمی و براقیت شانل، ظاهر و زیردست کالاهایی همچون پارچه رومبلی، پرده ای، پتو، قالیچه و پوشاک را افزایش می دهد.

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.