مقالات ترجمه شده دانشگاهی ایران

Tag Archives: ترجمه منسوجات

خواص ارتجاعی پارچه های تاری پودی با مدلسازی هندسی

خواص ارتجاعی پارچه های تاری پودی با مدلسازی هندسی – پارچه ها به عنوان مواد متخلخل نوعی به شمار آمده و می توان آنها را به عنوان ترکیب هایی از الیاف و هوا نیز تصور نمود. هیچگونه مرز تعریف شده مشخصی در این زمینه وجود ندارد و چنین مبحثی متفاوت از ویژگی های پیوستاری متعارف برای پارچه ها می باشد.

آنالیز ساختار پارچه حلقوی پودی ساده ژرسه با روکش پنبه و مغزی لیکرا

آنالیز ساختار پارچه حلقوی پودی ساده ژرسه با روکش پنبه و مغزی لیکرا – در این مقاله تلاش شده است تا نسبت به آنالیز تأثیرات و همچنین حصول نوعی بینش در ارتباط با ویژگی های تغییر طول حلقه پارچه حلقوی در برابر پارامترهای غیرابعادی نظیر ضریب شکل حلقه در طی مراحل مختلف استراحت با استفاده از نخ پنبه ای/لیکرا مغز دار (کوراسپان) اقدام شود.

ظاهر و تناسب پوشاک: علوم و تکنولوژی فصل ۱۰: تناسب و طراحی پوشاک

ظاهر و تناسب پوشاک: علوم و تکنولوژی فصل ۱۰: تناسب و طراحی پوشاک – مدل سازی (الگو برداری) بعنوان فرآیند تبدیل طرح های سه بعدی به الگوی دو بعدی بخش های اصلی آن بشمار می آید. بطور متعارف، مدل سازی در صنعت پوشاک شامل فرآیند حصول برآوردهای خطی، با استفاده از متر خیاطی، جهت اندازه گیری سطح بدن و بکارگیری این اندازه گیری ها جهت ایجاد الگو، بر اساس مبانی ریاضی و ویژگی های تقریبی، می باشد.

ظاهر و تناسب پوشاک: علوم و تکنولوژی فصل ۵: ارزیابی عینی تناسب پوشاک

ظاهر و تناسب پوشاک: علوم و تکنولوژی فصل ۵: ارزیابی عینی تناسب پوشاک – تناسب پوشاک معمولا با استفاده از روش‌های کیفی اندازه‌گیری می ‌شود. با وجود آنکه روش کمی‌ مطلوب تر است، حصول آن مشکل تر می‌باشد. نقص اصلی رویکرد کیفی عدم وجود دقت در ارزیابی ذهنی و ارتباطات ناکارآمد و غیر مؤثر می‌باشد.

مدل‌سازی جزء محدود ساختار دستگاه بافندگی فرش / دار قالی

مدل‌سازی جزء محدود ساختار دستگاه بافندگی فرش / دار قالی – صنعت فرش دستباف به منظور برآورده‌سازی نیازهای مربوط به تولید فرش‌های با کیفیت و میزان مطلوب تولید می بایست تکنولوژی بافندگی خو را بروزرسانی نماید. دستگاه های بافندگی فرش / دار قالی کنونی از چوب ساخته شده که در نتیجه مستعد حمله موریانه می‌باشند. علاوه بر این، جنگل زدایی یکی از معضلات مرتبط با استفاده از چوب بشمار می آید.

خواص ارتجاعی کامپوزیت های تقویت شده منسوجات بافت قیطانی

خواص ارتجاعی کامپوزیت های تقویت شده منسوجات بافت قیطانی – این مقاله در ارتباط با محاسبه خواص ارتجاعی کامپوزیت های بافت قیطانی با استفاده از آنالیز جزء محدود می باشد. در این رویکرد، شاخص دینامیکی مرتبط با سلول های واحد در ابتدا جهت مدل سازی هندسه نوعی پیش فرم منسوجات بافت قیطانی ایجاد می گردند.

خوشه بندی در صنعت نساجی: تحلیل مقایسه ای بین چین و پاکستان

خوشه بندی در صنعت نساجی: تحلیل مقایسه ای بین چین و پاکستان – بخش نساجی یکی از مولفه های مهمی بشمار می آید که در تعامل با تولید ناخالص داخلی (GDP) در چین و پاکستان می باشد و هر دو این کشورها دارای سهم زیادی در سطح جهانی هستند.

مقدمه ای بر نخ شانل

مقدمه ای بر نخ شانل – جهت داشتن ظاهر زیبا و زیردستی نرم، نخ شانل انتخاب مناسبی برای طراحان پارچه در طراحی بسیاری از منسوجات است. نرمی و براقیت شانل، ظاهر و زیردست کالاهایی همچون پارچه رومبلی، پرده ای، پتو، قالیچه و پوشاک را افزایش می دهد.

Irantarjomeh
لطفا به جای کپی مقالات با خرید آنها به قیمتی بسیار متناسب مشخص شده ما را در ارانه هر چه بیشتر مقالات و مضامین ترجمه شده علمی و بهبود محتویات سایت ایران ترجمه یاری دهید.